piątek, 23 marca 2012

Wyniki spisu powszechnego 2011

W końcu podano do wiadomości publicznej wstępne wyniki spisu powszechnego...


Oto wyniki Spisu Powszechnego 2011 (razem deklaracji danej tożsamości, w pierwszym lub drugim pytaniu - w tys.):

polska 36 085 (w tym jako pierwsza 36 007)   
śląska 809 (w tym jako pierwsza 418)
kaszubska 228 (w tym jako pierwsza 17)
niemiecka 109 (w tym jako pierwsza 49)
ukraińska 48 (w tym jako pierwsza 36)
białoruska 47 (w tym jako pierwsza 37)
romska 16 (w tym jako pierwsza 12)
rosyjska 13 (w tym jako pierwsza 8)
amerykańska 11 (w tym jako pierwsza 1)
łemkowska 10 (w tym jako pierwsza 7)  

Patrząc na powyższe dane należy zadać pytanie:
Gdzież się podziała, podobno dosyć liczna, mniejszość wietnamska w tym kraju? Czyżby wcale nie była tak znacząca ilościowo (kilkadziesiąt tysięcy) jak usiłują to przedstawiać nasze media? :)

Chociaż ciekaw jestem, czy opublikowane zostaną dane dotyczace deklarowanej przynależnosci wyznaniowej?
Jeżeli liczba osób deklarujących się jako rzymscy katolicy będzie większa niż około 88% pytanych, a tylu według danych KRK jest w Polsce ludzi ochrzczonych w tym wyznaniu, to całe to cząstkowe badanie nie będzie warte przysłowiowego funta kłaków, gdyż pokaże jakieś science-fiction, a nie dane zbliżone do rzeczywistości.
Kończąc, należy dodać, że wszystkie pieniążki wydane na przeprowadzenie spisu możnaby było spożytkować w w bardziej społecznie użytecznym celu...

> ZAPOZNAJ SIĘ Z DOKŁADNYMI WYNIKAMI NSP 2011

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz