niedziela, 30 grudnia 2012

Masoneria w zwierciadle satyry

Odkrywamy Masonerię poprzez żart i satyrę, zarówno antymasońską, jak i tworzoną poprzez 'braci i siostry w fartuszkach, bowiem Sztuka Królewska też charakteryzuje się poczuciem humoru. Profesor Tadeusz Cegielski opowiada o satyrze i wolnomularstwie w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie - nagrania z lipca 2012 roku. Tadeusz Cegielski, historyk, specjalista w dziedzinie historii nowożytnej, historii idei i historii kultury, wolnomularz, obecnie wielki mistrz honorowy Wielkiej Loży Narodowej Polski oraz wielki namiestnik (zastępca) wielkiego komandora Rady Najwyższej Polski 33. stopnia Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego. Pretekstem do nagrań cyklu Odkrywamy Masonerię była wystawa: Legenda Mistrza Hirama. Obraz farmazona w kulturze ludowej i nie tylko... w Państwowym Muzeum Historycznym w Warszawie. Narracja i scenografia wystawy wprowadzają zarówno przyjaciół jak i wrogów wolnomularstwa, czyli Sztuki Królewskiej w tajemniczy świat, w którym wszystko jest symbolem. Odcinek poświęcony satyrze obrazują fragmenty wystawy prezentujące zarówno dowcipnie, jak i złośliwie adeptów wolnomularstwa w oczach zarówno antymasonów, jak i samych uczestników prac w lożach. Wystawa, zaprezentowana w kadrze, jako tło wypowiedzi profesora Tadeusza Cegielskiego prezentowała wiedzę na temat dziejów, stopni i bogatej obrzędowości masonerii przy jednoczesnym poznaniu ludowych przesądów składających się na czarną legendę wolnomularstwa. Mało kto uzmysławia sobie, że w ludowym pojęciu masoni nigdy nie śpią, czy też pod ubraniem skrywają różnorodne anatomiczne defekty.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz