piątek, 16 sierpnia 2013

Zaproszenie na Kongres Europa Społeczna

7 września odbędzie się kongres środowisk społecznych organizowany wspólnie przez ZielonychZwiązek Nauczycielstwa Polskiego oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych.

Partnerem jest też Fundacja im. Heinricha Bölla i Strefa Zieleni.

Tematy kongresu:

* jakiej chcemy Europy
* zdrowie
* edukacja
* obywatelskie prawa cyfrowe

Kongres Europa Społeczna zgromadzi przedstawicieli i przedstawicielek organizacji społecznych, związków zawodowych, świata nauki i ekspertów, jak również europarlamentarzystów i europarlamentarzystki.

Już dziś zachęcamy do rejestracji elektronicznej tutaj.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz