poniedziałek, 30 marca 2015

Poglądy religijne/filozoficzne czytelników portalu "UNIVERSIS" 2014-2015Od lata ubiegłego roku aż do końca marca bieżącego roku zadaliśmy naszym czytelnikom pytanie:
Z którą religią/filozofią się identyfikujesz? Można było wybrać kilka opcji na raz, z czego część osób skorzystała. Jak można przekonać się na poniższym wykazie, wyniki naszej sondy były bardzo zróżnicowane, co nas bardzo cieszy, i przedstawiały się następująco:

Z żadną
  14 (15%)
 
Unitarianizm/uniwersalizm
  8 (8%)
 
Arianizm/unitarianizm chrześcijański
  4 (4%)
 
Kościół katolicki
  12 (13%)
 
Tradycjonalizm katolicki
  6 (6%)
 
Katolicki liberalizm
  4 (4%)
 
Starokatolicyzm
  3 (3%)
 
Wierzący niepraktykujący
  4 (4%)
 
Ateizm silny
  7 (7%)
 
Ateizm agnostyczny
  5 (5%)
 
Agnostycyzm
  11 (12%)
 
Panteizm
  1 (1%)
 
Deizm
  6 (6%)
 
Protestantyzm liberalny
  2 (2%)
 
Protestantyzm ewangelikalny
  7 (7%)
 
Chrześcijaństwo charyzmatyczne/pentekostalizm
  2 (2%)
 
Sabbatarianizm/judeochrześcijaństwo
  0 (0%)
Kościoły wschodnie/prawosławie
  0 (0%)
Kościoły episkopalne/pogranicze katolicyzmu i protestantyzmu
  1 (1%)
 
Wolnomularstwo regularne
  1 (1%)
 
Wolnomularstwo nieregularne
  4 (4%)
 
Buddyzm zen/mahajana
  2 (2%)
 
Buddyzm tybetański
  0 (0%)
Buddyzm theravada
  0 (0%)
Judaizm ortodoksyjny
  0 (0%)
Judaizm nieortodoksyjny
  1 (1%)
 
Islam
  1 (1%)
 
Poganie/politeizm
  2 (2%)
 
Gnoza/gnostycyzm
  1 (1%)
 
Magia/czarownictwo/szamanizm
  1 (1%)
 
New Age
  1 (1%)
 
Kwakrzy
  0 (0%)
Bahaizm
  1 (1%)
 
Teozofia
  0 (0%)
Hinduizm
  0 (0%)
Poszukuję Prawdy
  7 (7%)
 
Antyteizm/antyreligijność
  0 (0%)
Marksizm
  2 (2%)
 
Pastafarianizm-FSM
  0 (0%)
Świadkowie Jehowy/badacze Biblii
  0 (0%)
Rastafari
  1 (1%)
 
Inna niż powyższe
  6 (6%)
 


Liczba głosów do tej pory: 89
Ankieta zamknięta
 
 
 
Wszystkim czytelnikom serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy do głosowania w kolejnych ankietach.
 
REDAKCJA

niedziela, 29 marca 2015

Oscar Romero- biskup socjalista

24 marca 1980 roku, 35 lat temu, w Salwadorze wspierane przez Stany Zjednoczone szwadrony śmierci dokonały zabójstwa biskupa Oscara Romero, podczas jego publicznego wystąpienia.
Romero znany był z krytykowania rządu i jego brutalności, krytykował też wojsko i apelował do USA o odcięcie wsparcia dla panującego reżimu. Podczas swych kazań wzywał też policję i żołnierzy do odmowy wykonywania rozkazów:

"Każdy ludzki rozkaz dotyczący zabicia musi podlegać prawu bożemu, które mówi "Nie zabijaj". Żaden żołnierz nie jest zobowiązany wypełniać jakiegokolwiek rozkazu sprzecznego z prawem boskim. [...] Najwyższy czas, byście słuchali własnego sumienia, a nie grzesznych rozkazów. Kościół nie może milczeć wobec takiej niesprawiedliwości. [...] W imieniu Boga, w imieniu cierpiących ludzi, których płacz codziennie coraz wyżej wznosi się ku niebu, proszę was, błagam, rozkazuję wam: zaprzestańcie represji." Zostało to wezwane potraktowane jako zawołanie do buntu przeciwko reżimowi.

Następnego dnia po wygłoszeniu powyższych słów arcybiskup Romero został zastrzelony podczas celebrowania mszy w szpitalnej kaplicy. Tego dnia mówił w swoim kazaniu, że człowiek nie może kochać siebie samego tak bardzo, by nie angażować się w rzeczy niebezpieczne, gdy do tego wzywa go historia. Romero wspierał też biednych i otwarcie mówił o panującym wyzysku i niesprawiedliwości. Zabójstwo Romero było jednym z najważniejszych czynników dla późniejszej radykalizacji lewicowych organizacji w Ameryce Łacińskiej. W trakcie jego pogrzebu - w którym brało udział ponad milion osób - siły bezpieczeństwa zabiły czterdzieści osób.


Facebook.com

 Na muralu na zdjęciu wypisany jest cytat z jego kazania:

"To struktura niesprawiedliwości społecznej jest powodem powolnej śmierci naszych biednych."
https://www.facebook.com/socjalizmteraz/photos/pb.128777737297887.-2207520000.1427597282./440892889419702/?type=1&theater

Tymczasem...
W 10. rocznicę jego zabójstwa jego następca wystąpił z wnioskiem o rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego Romero. Po przeanalizowaniu jego życia, pracy i pism archidiecezja w 1997 roku przekazała wyniki watykańskiej Kongregacji ds. Beatyfikacji i Kanonizacji.
W 2013 roku papież Franciszek postanowił wznowić proces beatyfikacyjny arcybiskupa Oscara Romero[3]. Specjalny trybunał zbadał życie i wszystkie rękopisy arcybiskupa (homilie, pisma i listy osobiste), przesłuchał świadków, którzy znali arcybiskupa w czasie jego posługi biskupiej w San Salvador. Materiały te znajdują się obecnie w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Bada ona m.in. czy hierarcha został zamordowany "in odium fidei" (z nienawiści do wiary - byłby wtedy męczennikiem), czy z przyczyn czysto politycznych. Jeśli jego śmierć zostanie uznana za męczeństwo, do beatyfikacji nie byłby potrzebny udokumentowany cud za jego wstawiennictwem.[4].
3 lutego 2015 papież Franciszek zgodził się na promulgowanie dekretu o uznaniu jego męczeństwa, co oznacza jego rychłą beatyfikację [5]. Uroczysta beatyfikacja abp. Oscara Romero odbędzie się 23 maja 2015 w San Salvadorze[6]. /wikipedia/

Możemy się założyć o garść długopisów (bez wkładów), że w Kraju nad Wisłą człowiek z takimi poglądami nie miałby żadnych szans na zrobienie kariery duchownego. Najpewniej wyrzuciliby go już z seminarium...

piątek, 27 marca 2015

Poglądy i dogmaty Kościoła w skrócie

 Kościoła Rzymsko-Katolickiego oczywiście...


380r - po wstąpieniu na tron cesarski Teodozjusza I, chrześcijaństwo staje się oficjalną religią Imperium, zaś Kościół organizacją polityczną, zawsze popierającą działania Cesarzy. Kościół rzymski staje się podporą istniejącego ustroju politycznego, społecznego i gospodarczego, mimo że przez wielu chrześcijan było to uznane za odstępstwo od zasad głoszonych przez Jezusa i tradycję apostolską.
381 r. - Na soborze w Konstantynopolu cesarz Teodozjusz do "Dwójcy Świętej" dołącza trzecią osobę tzw." Ducha Świętego". Mamy świętą trójce.
382 r. - Synod w Rzymie zwołany przez Damazego ustanawia zwierzchnictwo Kościoła rzymskiego nad pozostałymi. Uchwała głosi: "kościół rzymski został wywyższony ponad wszystkie kościoły przez Boga". Dotąd nie istniał jeden, wielki Kościół katolicki, tylko wiele pomniejszych kościołów chrześcijańskich, nieraz konkurujących ze sobą. Cesarz zyskuje pośrednio władzę nad wszystkimi chrześcijanami.
385 r. - Po raz pierwszy katoliccy biskupi polecili ściąć innych chrześcijan z powodów wyznaniowych. Miało to miejsce w Trewirze.
390 i 393 r. - Synody w Hipponie i Kartaginie dobierają odpowiednie ewangelie i podania tworząc kanon "Pisma Świętego".
391 r. - W Aleksandrii, w największej na Ziemi bibliotece, w której od stuleci przechowywano około 700 000 starożytnych zwojów, katolicy spalili "niechrześcijańskie" pisma i księgi. Wkrótce zamknięto starożytne akademie, skończyło się nauczanie kogokolwiek poza murami kościołów. Zastój spowodowany działaniami świętego kościoła zahamował rozwój cywilizacji i opóźnił postęp naukowy o tysiąc pięćset lat.
449 r. - Cesarz Leon I, umacniając swoją władzę nad chrześcijanami, wprowadza prymat biskupa Rzymu nad innymi biskupami. Dotąd istniało wiele rozproszonych tez o prymacie, a każdy biskup większego miasta nazywany był papieżem, czyli "papa".
V w. - Św. Augustyn twierdzi, że aborcja nie stanowi aktu zabójstwa. Aborcja zatem wymaga pokuty jedynie z powodu seksualnego aspektu grzechu. Augustyn pisze: "nie można jeszcze stwierdzić z całą pewnością, że istnieje dusza w ciele pozbawionym czucia, gdyż nie jest ono w pełni uformowane, a zatem nie obdarzone zmysłami".
V w. - W połowie V wieku dzień 15 sierpnia staje się świętem Matki Bożej, a cesarz Maurycjusz ustanawia ten dzień świętem dla całego Cesarstwa.
593 r. - dla uzdrowienia finansów kurii poprzez sprzedaż odpustów, papież Grzegorz I wymyśla czyściec. Od tej pory Bóg na sądzie ostatecznym nie stawia dusz po prawicy i po lewicy lecz po prawicy, po lewicy i po środku. W czyśćcu dusze zmarłych cierpią, dopóki nie spłacą długu lub nie zostaną wykupione przez ofiary żywych. Początkowo nieśmiało, rozpoczyna się handel zbawieniem.
VI wiek - na synodzie w Macon biskupi głosowali nad problemem, czy kobiety mają dusze. Ustalili, że jednak tak.
966 r. - wprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce. Chrześcijaństwo nie toleruje współistnienia innych religii, wierzeń i bogów. Zrazu spotyka się to ze zdziwieniem tolerancyjnego politeizmu Słowian. Niszczone są wszelkie oznaki rodzimej wiary. Na miejscach palonych świętych gajów i burzonych świątyń stawiano kościoły, w dniach świąt tradycyjnych wprowadzano święta kościelne, lokalne bóstwa zastępowano kultem świętych (np. Brygis - św. Brygida). Jak podaje biskup Thietmar: "W państwie [polskim] lud wymaga pilnowania na podobieństwo bydła, i bata na podobieństwo upartego osła(...) Jeśli stwierdzono więc, że ktoś jadł po Siedemdziesiątnicy mięso [wielki post], karano go surowo poprzez wyłamanie zębów. Prawo Boże bowiem świeżo w tym kraju wprowadzone, większej nabiera mocy przez taki przymus, niż przez post ustanowiony przez biskupów" (VIII,2). Do końca XVIII w. proces ten zakończył się wyparciem ze świadomości społecznej całej słowiańskiej tradycji religijnej, która częściowo została zniszczona, a częściowo przeformułowana i wchłonięta do systemu chrześcijańskiego.
983 r. - Wielkie powstanie słowiańskie przeciwko chrystianizacji.
1015 r. - Wprowadzono przymusowy celibat dla duchownych, aby rozwiązać problem przejmowania spadków przez ich rodziny. Dotąd duchowni mieli żony i dzieci.
1204 r. - Zaczęła działać Święta Inkwizycja. Słudzy Kościoła zamęczyli lub spalili żywcem miliony ludzi na całym świecie.
1208 r. - Innocenty III zaoferował każdemu, kto chwyci za broń, oprócz prolongaty spłat i boskiego zbawienia, również ziemię i majątek heretyków oraz ich sprzymierzeńców. Rozpoczęła się krucjata, której celem było wymordowanie Katarów. Szacuje się, iż krucjata pochłonęła milion istnień ludzkich, nie tylko Katarów, ale dotknęła większą część populacji południowej Francji. Dowodzący wojskami krucjaty, gdy mu sie skarżono, że trudno jest odróżnić wiernych od heretyków, odpowiedział: "Zabijać wszystkich. Bóg ich odróżni."
1229 r. - Papież Grzegorz IX zakazał czytania Biblii pod sankcją kar inkwizycyjnych.
1231 r. - Nakaz papieski zalecał palenie heretyków na stosie.
1244 r. - Na soborze w Narbonne zdecydowano, aby przy skazywaniu heretyków nikogo nie oszczędzano. Ani mężów ze względu na ich żony, ani żon ze względu na męża, ani też rodziców ze względu na dzieci. "Wyrok nie powinien być łagodzony ze względu na chorobę czy podeszły wiek. Każdy wyrok powinien obejmować biczowanie".
1326 r. - Niezgodność przesadnie bogatej organizacji Kościoła z głoszonymi przez nią ideami Jezusa Chrystusa doprowadziła do ogłoszenia bulli papieskiej "Cum inter nonnullos", w której uważano za herezję twierdzenia, jakoby Jezus i Jego apostołowie nie posiadali żadnej własności w postaci dóbr materialnych. Podobno mieli kupę szmalu.
1450 - 1750 - Okres polowania na czarownice. Straszliwymi torturami zamęczono setki tysięcy kobiet posądzanych o czary. Standardowe tortury obejmowały: wieszanie za ręce, biczowanie, łamanie stawów i kości kołem, przypiekanie, gotowanie w oleju, wbijanie kolców w oczy, wlewanie wrzątku do uszu, wyrywanie obcęgami piersi i narządów płciowych, sadzanie na rozżarzonym żelazie lub węglach. Dzieci można było również oskarżać o czary: dziewczynki po ukończeniu 9,5 lat, chłopców po ukończeniu 10 lat. Młodsze dzieci torturowano w celu uzyskania zeznań obciążających rodziców. W procesach o czary brane były pod uwagę "zeznania" dwulatków!
1492 r. - Kolumb odkrył Amerykę. Inkwizycja szybko postępuje śladami odkrywców. Tubylców, którzy nie chcieli nawrócić się na wiarę chrześcijańską, mordowano. Gdy była taka sposobność, przed zabiciem oporni Indianie byli przymusowo chrzczeni. W tym czasie papież Aleksander VI urządza publiczne orgie z własną córką Lukrecją (Borgią) i synem Cezarem.
1493 r. - Bulla papieska uprawomocniła deklarację wojny przeciwko wszystkim narodom w Ameryce Południowej, które odmówiły przyjęcia chrześcijaństwa. W praktyce kobiety i mężczyzn szczuto psami karmionymi ludzkim mięsem i ćwiartowanymi żywcem indiańskimi niemowlętami. Wbijano ciężarne kobiety na pale, przywiązywano ofiary do luf armatnich i puszczano je z dymem. Mordowano, gwałcono, okaleczano i rabowano. Gdy katoliccy "misjonarze" zawitali do Meksyku, żyło tam około 11 milionów Indian, a po stu latach już tylko półtora miliona. Szacuje się, że w ciągu 150 lat zabito co najmniej 30 milionów ludzi. Podczas pobytu w tamtych stronach, papież Jan Paweł II nazwał tą zbrodnie przeciwko ludzkości "dziełem ewangelizacji i pokoju".
1584 r. - Giordano Bruno twierdzi, iż gwiazdy są innymi słońcami, wokół których mogą krążyć inne planety, a na nich żyć inne istoty. Za swoje poglądy zostaje spalony żywcem na stosie. Egzekucje opóźniono o dwa lata z rozkazu papieża Klemensa VIII. Papieżowi zależało, by stos na Campo dei Fiori stał się jedną z atrakcji dla pielgrzymów.
1600 r. - 17 lutego spalono na stosie Giordano Bruno, który głosił że wszechświat jest nieskończony i jednorodny (z czego wynikał pogląd, że ludzie nie są jedynymi inteligentnymi istotami w kosmosie). Religię uznawał za uproszczoną wersję filozofii, a liturgię za wynik zabobonu. Kościół skazał go za herezję doketyzmu.
1615 r. - Trybunał inkwizycyjny zabrania głoszenia teorii heliocentrycznej. Ziemia jest płaska i unoszą ja na grzbiecie słonie - to poglądy Kościoła. Naukowe podejście Kościoła do świata odzwierciedlały poglądy świętego Augustyna: "Jest to niemożliwe, aby po przeciwnej stronie Ziemi znajdowali się ludzie, gdyż w Piśmie Świętym nie ma wzmianki o takim rodzie wśród potomków Adama".
1633 r. - Trybunał inkwizycyjny skazuje 70-letniego Galileusza za to, iż głosił zasady heliocentryzmu. Gdyby nie zawarta z Inkwizycją ugoda polegająca na publicznym wyrecytowaniu formuły odwołującej i przeklinającej swoje "błędy", zostałby skazany na stos. Galileusz, uwięziony, do końca życia znajdował się pod nadzorem Inkwizycji.
1855 r. - Sprzeciw Kościoła wobec Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Kościół głosił: "Wolność to bluźnierstwo, wolność to odwodzenie innych od prawdziwego Boga. Wolność to mówienie kłamstw w imię Boga". Wcześniej, do Kongresu Stanów Zjednoczonych, Kościół wniósł projekt ustawy zabraniającej wydobywania z łona ziemi ropy naftowej, którą Bóg tam umieścił, aby "czarci w piekle mieli czym pod kotłami palić'.
1869 r. - Pius IX podczas soboru watykańskiego potępia aborcję; od tamtego momentu uznawana ona jest za grzech śmiertelny.
1870 r. - Wprowadzono dogmat o nieomylności papieża.
1910 r. - 1 września Pius X nakazał katolickim duchownym składać "Przysięgę modernistyczną", która każe wierzyć, że "Kościół (...) został bezpośrednio i wprost założony przez (...) Chrystusa", oraz nakazuje potępiać "tych, którzy twierdzą, że Wiara, przez Kościół podana, może stać w sprzeczności z historią" oraz "sposób rozumienia i wykładania Pisma św., który, pomijając tradycję Kościoła, analogię Wiary i wskazówki Stolicy Apostolskiej, polega na pomysłach racjonalistycznych". Przysięga miała zapobiec "zamętowi w umysłach wiernych co do istoty dogmatów" wynikającego z postępującej edukacji społeczeństwa. Przysięgę zniesiono w 1967 r.
1917 r. - Heretycy mogą odetchnąć ulgą. Po prawie 700 latach nowy "Codex Juris Canonici" znosi tortury. Duży wpływ na decyzję miało powstanie komunizmu w Rosji, którego Kościół się przestraszył.
1939 r. - Papież Pius XII w liście do hierarchii kościelnej USA dopatruje się przyczyny "dzisiejszych nieszczęść" nie w faszyzmie, lecz m.in. w krótkich spódnicach pań.
20 października 1939 r. Pius XII wyraża poparcie dla hitlerowskiej napaści na Polskę. Papież uznał ją za "walkę interesów o sprawiedliwy podział bogactw, którymi Bóg obdarzył ludzkość."
1980 r. - Beatyfikacja jezuity José de Anchieta, który twierdził: "Miecz i żelazny pręt to najlepsi kaznodzieje". Podczas beatyfikacji masowego mordercy Indian, papież Jan Paweł II nazwał go apostołem Brazylii, wzorem dla całej generacji misjonarzy i siebie samego. Nie pierwszy to przypadek wyniesienia zbrodniarza na ołtarze.
1992 r. - Papież Jan Paweł II ogłasza, że potępianie Galileusza za głoszenie heliocentrycznego poglądu, iż Ziemia krąży wokół Słońca (a nie na odwrót), było błędem. Rehabilitacja Galileusza trwała 359 lat.
XXI w. - uczonym teologom objawia się miejsce pobytu nieochrzczonych, a przedwcześnie zmarłych dzieci. Do tej pory przyjmowano, że Pan przeznaczył im limbus puerorum, miejsce które nie jest ani niebem, ani piekłem, ani nawet czyśćcem. Teologowie po tysiącletnim śledzeniu ścieżek Rozumowania Pańskiego stwierdzili jednak, że brak jest podstaw do postulowania owej "otchłani dzieci", a zatem należy umieścić je gdzieś indziej. Dzięki Bogu wybrali niebo.
2006 r. - 2 lipca przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Rodziny kardynał Alfonso Lopez Trujillo mówi w wywiadzie dla dziennika "Il Tempo", że aborcja "to zbrodnia bardziej przerażająca niż wszystkie wojny światowe". Czyli, że usuwanie zapłodnionej komórki jajowej jest gorsze niż np. mordowanie świadomych dzieci w obozach zagłady


Źródło tych "świętych" informacji? Facebook.com.... (;-))czwartek, 26 marca 2015

Zobacz zaćmienie Słońca 2015

Schemat zaćmienia Słońca /ziemska.prv.pl/

Ciekawy materiał filmowy dla wszystkich, którzy nie mogli osobiście obejrzeć niedawnego częściowego zaćmienia naszej najbliższej gwiazdy.

Obraz jest czerwony, gdyż uzyskany jest w świetle wodorowej linii H-alfa, która znajduje się w czerwonej części widma (656,28 nm). Na tej długości fali widać przede wszystkim chromoferę słoneczną oraz protuberancje wystające ponad brzeg tarczy.

Pod poniższym adresem zostanie uruchomiona transmisja internetowa obrazu Słońca uzyskanego przy pomocy teleskopu Clarka-Repsolda znajdującego się pod kopułą Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

http://www.astro.uni.wroc.pl/live/animate_zac.avi

niedziela, 22 marca 2015

Katolickie Monako powiększy terytorium

Księstwo Monako, którego około trzech czwartych ludności stanowią imigranci, ustami swojego władcy księcia Alberta II zapowiedziało, że ma już absolutnie dosyć życia w ścisku i bez perspektyw rozwoju, więc nadszedł już czas na powiększenie obszaru swojego maleńkiego państwa, drugiego po Watykanie i trzeciego po formalnie bezterytorialnym Zakonie Maltańskim na liście najmniejszych krajów na tej Ziemii. Oczywiście wszystko odbędzie bez absolutnie żadnego najazdu na sąsiednią Francję lub tym bardziej na Kraj nad Wisłą, tylko poprzez usypanie sztucznego półwyspu na Morzu Śródziemnym, z którym ma przyjemność graniczyć...


A tak swoją drogą, nasz redakcyjny xiądz bardzo ubolewa nad faktem, że np. Państwo Watykańskie nie może się powiększyć , gdyż niestety nie leży nad żadnym morzem. A wtedy możnaby było np. spróbować restaurować Państwo Kościelne, a tak ich eminencje muszą przebywać na tak mikroskopijnym terytorium, które zaiste nie jest wystarczająco godne ich zaszczytnych funkcji... (;-))Należy jeszcze wspomnieć o mało znanym dla wielu osób fakcie, że zapowiadane powiększenie terytorium księstwa wcale nie jest pierwszym w jego historii...

Monaco PL.png
"Monaco PL" autorstwa Ventic - Praca własna. Licencja CC BY-SA 4.0 na podstawie Wikimedia Commons.

I możemy się założyć, że wcale nie ostatnim...
(;-))

sobota, 21 marca 2015

Woda egzorcyzmowana lepsza niż święcona

A MOŻE EGZORCYZMY ?
Oto wielkie pytanie natury teologicznej... (;-)) 


Jaka jest różnica pomiędzy wodą święconą a wodą egzorcyzmowaną? Woda egzorcyzmowana posiada oprócz błogosławieństwa egzorcyzm. Jest to dodatkowa siła, a jaka jest różnica, trudno to zmierzyć po ludzku.
Różnica polega na formie błogosławienia (święcenia) i egzorcyzmowania (wypędzania złych duchów).
 
Prekursorzy natanizmu???
Egzorcysta Świątczak wypędza diabła z kobiety i zamęcza Bogu ducha winnego, kotka.
staraprasa.blox.pl

Woda egzorcyzmowana (zwana także pobłogosławioną, nie mylić z wodą święconą), sól i olej egzorcyzmowane są to środki, które stosowane z wiarą (!), pomagają przepędzić moc złych duchów, spożywane służą zdrowiu duszy i ciała oraz chronią miejsca przed wpływem sił demonicznych. Woda święcona służy również obronie przed złym duchem” (por. G. Amorth, Wyznania egzorcysty, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2002, s.125-130).
Po Vaticanum II niestety zaniechano tej rozbudowanej formy. Egzorcyści po Soborze oczekiwali, że Rytuał Rzymski w części ich dotyczącej zostanie zmieniony, czy też raczej uzupełniony. Nie chodziło im o dostosowanie go do „ducha czasów”, co o pewne szczegóły „techniczne”. Oczekiwano więc, że nowy tekst będzie podawał więcej kryteriów opętania (przypomnijmy, że oryginał z 1614 r. podawał tylko trzy) oraz że więcej miejsca znajdzie się dla wezwań do N.M.Panny, bardzo skutecznych w walce z szatanem. Tymczasem, pomimo wieloletnich (1991–99) konsultacji, nowy tekst okazał się, delikatnie mówiąc, niewypałem; doniesienie CWN z 1999 r. cytuje ks. Amortha, stwierdzającego, że po protestach egzorcystów nowy rytuał został „odłożony na półkę”. Głośny wywiad, którego ten kapłan udzielił miesięcznikowi „30 Giorni”, zawiera szokujące stwierdzenia:
– Proszę księdza, włoskie tłumaczenie nowego rytuału dla egzorcystów jest już gotowe.
– Owszem, jest gotowe. (...) Ten długo oczekiwany rytuał okazał się farsą. Niewiarygodną przeszkodą, która może nam uniemożliwić działanie przeciwko demonom.
– To poważne oskarżenie. O czym Ksiądz myśli?
– Dam tylko dwa przykłady. Spektakularne przykłady. Punkt 15. dotyczy uroków oraz jak powinno się z nimi postępować. Urok jest złem, które jest czynione poprzez poddanie się szatanowi. Może zostać uskutecznione w różnych formach, takich jak zaklęcia, przekleństwa, złe oko, voodoo lub macumba. Stary rytuał wyjaśniał, jak powinno się z tym walczyć. Nowy rytuał kategorycznie stwierdza, że jest absolutnie zabronione odprawianie egzorcyzmów w takich przypadkach. To absurd! Uroki są najbardziej częstą przyczyną opętania oraz zła, czynionego z pomocą demona: co najmniej w 90% przypadków! Równie dobrze egzorcyści mogliby w ogóle nie przeprowadzać egzorcyzmów. Punkt 16. definitywnie stwierdza, że nie powinno się egzorcyzmować, jeśli nie jest się pewnym obecności diabła. Jest to przykład wyjątkowej niekompetencji: pewność co do obecności diabła uzyskuje się właśnie przez egzorcyzm. (...) Postanowienia zawarte w nowym Rytuale są bardzo poważne i bardzo niszczycielskie. Są owocem ignorancji i braku doświadczenia.
– Ale czyż nowy Rytuał nie został napisany przez specjalistów?
– Ani trochę! W ciągu ostatnich dziesięciu lat nad Rytuałem pracowały dwie komisje; jedna składała się z kardynałów i była odpowiedzialna za Praenotanda, to znaczy za wstępne wytyczne, a druga za modlitwy. Mogę z pewnością stwierdzić, że żaden z członków tych komisji nigdy nie przeprowadził egzorcyzmów, nigdy nie był obecny przy egzorcyzmie ani nie miał najmniejszego pojęcia, czym w ogóle są egzorcyzmy. Tutaj właśnie tkwi błąd, „grzech pierworodny” tego Rytuału. Nikt z tych, którzy go opracowywali, nie był specjalistą.
– Czy to znaczy, że dla Księdza ten nowy rytuał jest bezużyteczny w walce z demonami?
– Tak. Dali nam słabą broń. Skuteczne modlitwy, których używano od dwunastu stuleci, zostały usunięte i zastąpione przez nowe, którym tej skuteczności brakuje.[ 30 Giorni” z czerwca 2001 r. Wywiad przeprowadził Stefan Maria Paci.]
Nowy Rytuał nie wspomina egzorcyzmów przedmiotów (m.in. wody święconej, soli i oleju), a także miejsc.
Naciski egzorcystów, zgromadzonych w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Egzorcystów, doprowadziły do połowicznego sukcesu – wprawdzie do Rytuału nie wprowadzono zapisu, dającego każdemu egzorcyście opcję na stosowanie wersji z 1614 r. (nie pomogła interwencja kard. kard. Mediny Esteveza i Ratzingera), jednak kard. Medina Estevez dołączył notę informującą, że egzorcyści mogą zwracać się przez swego biskupa do Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów o zezwolenie na używanie Rytuału z 1614 r., a Kongregacja „chętnie go udzieli”. Dlaczego nie udało się wprowadzenie oficjalnego zapisu do tekstu Rytuału? Ks. Amorth udziela na to pytanie częściowego wyjaśnienia:
– Jesteśmy traktowani bardzo źle. Nasi współbracia, których zadanie jest bardzo delikatnej natury, traktowani są jak szaleńcy, jak fanatycy. Mówiąc ogólnie, są oni zaledwie tolerowani przez biskupów, którzy ich wyznaczyli [na egzorcystów].
Nurt „naukowy”, negatywnie odnoszący się do możliwości realnego istnienia szatana i widzący w nim jedynie personifikację bezosobowego zła (a więc „coś”, a nie „kogoś”), opiera się na naturalizmie. Skoro jednak demony mają być tylko formami „negatywnej energii”, to wówczas nic nie stoi na przeszkodzie, by uznać, że z kolei aniołowie są li tylko formami „energii pozytywnej”. Stąd już tylko jeden krok do stwierdzenia, że i Pan Bóg nie jest Osobą, ale czymś nieokreślonym – „energią”, „siłą kosmiczną” etc. Jest to więc nurt prowadzący powoli, ale nieubłaganie, do ateizmu.
Woda święcona i egzorcyzmowana chroni osoby, domy, przedmioty przed zasadzkami zła. Można ją pić, skrapiać ciało oraz przedmioty. Pomaga w neutralizowaniu znaków objawianych przez złego ducha.
Olej egzorcyzmowany usuwa magiczne, zatrute i nieczyste pokarmy, które znalazły się w ciele zniewolonego poprzez spożycie lub wypicie. Można używać go do przyprawiania pokarmów. Powoduje to szybkie wydalenie danego przedmiotu. Nacieranie olejem wspomaga działanie łaski w walce ze złym duchem i jego oddziaływania na opętanego.
Sól egzorcyzmowaną można stosować oddzielnie od wody. Rozsypuje się ją w pomieszczeniach uważanych za skażone działaniem sił demonicznych, np. w miejscach, gdzie były wywoływane duchy czy odbywało się coś bardzo złego: zabójstwo, kazirodztwo, zaparcie się wiary. Stosuje się także sól egzorcyzmowaną do ochrony domów, mieszkań, zabudowań gospodarczych oraz pól, gdy zachodzi przypuszczenie, że mogą być pod działaniem klątw.
Poświęcone kadzidło wykorzystuje się w specyficznych warunkach, gdy złe duchy obezwładniają zniewoloną osobę pozbawiając ją kontaktu z otoczeniem. Dym poświęconego kadzidła drażni złe duchy, ujawnia ich obecność i je wygania.

Congregavit nos in unum Christi amor
za adam-czlowiek.blogspot.com
czwartek, 19 marca 2015

Chrzest w ZSRR- oktiabriny


Niektórzy powiadają, że każda zdogmatyzowana religia bądź ideologia lubi wymyślać obrzędy, które już od od kołyski rozpoczynają podporządkowywanie i indoktrynowanie człowieka na własną, czyli jej modłę . Nie inaczej było w nieistniejącym już ZSRR, w którym wymyślono specjalną ceremonię nadania imienia noszącą nazwę "oktiabriny" lub "zwiezdiny" i wyglądała ona mniej więcej tak jak na poniższym filmie...

 Kilka ciekawostek historycznych...
Zaznaczyliśmy najciekawsze fragmenty, które wielu osobom, a na pewno naszemu xiędzu  wręcz niemieściłyby się w głowie...

Po rewolucji na mocy rozporządzenia Rady Komisarzy Ludowych z 1918 roku, Rosja Radziecka stała się państwem świeckim. Zlikwidowano nauczanie religii w szkołach, zezwalając przy tym na nauczanie religii prywatnie[250]
Kurs wobec organizacji religijnych zaostrzono w okresie stalinizacji kraju, w latach 20. i 30. zamknięto tysiące świątyń. Do 1940 roku zamknięto 90% cerkwi, synagog i meczetów działających w 1917 roku[251]. Sam Stalin, uważając że antyradzieckość należy do przeszłości, zmienił swoje nastawienie do religii pod koniec lat 30. gdy odszedł od antyreligijnych tez z czasu po rewolucji i przeszedł na pozycje bardziej umiarkowane[252]. Jeszcze bardziej postawę administracji zmieniła inwazja Niemiec hitlerowskich na ZSRR. Organizacje religijne poparły działania wojenne Armii Czerwonej, a rząd zezwolił na otwarcie szeregu świątyń. Radio Moskwa zaczęło nadawanie programów religijnych, a w Moskwie w 1943 roku odbyło się historyczne spotkanie między Stalinem a metropolitą Sergiuszem, locum tenens Patriarchatu Moskiewskiego[253], który został następnie wybrany na patriarchę moskiewskiego i całej Rusi. Zaraz po inwazji, Sergiusz potępił Rosjan, którzy podjęli kolaborację z wrogiem i wezwał prawosławnych we wszystkich okupowanych krajach Europy do wspólnej walki z Niemcami[254]. Do listopada 1944 roku otwartych zostało 200 cerkwi[255]. W okresie liberalizacji stosunku do religii zaobserwowano wzrost aktywności religijnej obywateli wszystkich wyznań[256].


W 1946 roku na pseudosoborze lwowskim anulowano postanowienia unii brzeskiej i oficjalnie przyłączono Ukraiński Kościół Greckokatolicki do Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej[257].
Postawa wobec kościołów zmieniła się w latach destalinizacji, gdy sekretarzem generalnym KPZR został Nikita Chruszczow. W okresie odwilży i odejścia od stalinizmu podkreślono ateizm w programie edukacyjnym, a liczne publikacje państwowe promowały takie poglądy[258]. W tym okresie liczba otwartych cerkwi spadła z 20000 do 10000 a liczba synagog z 500 do 97, liczba meczetów zmniejszyła się z 1500 do 500[259].
Autonomię instytucji religijnych zwiększono ponownie w okresie Breżniewa[260]. Relacje między Kościołem Prawosławnym a rządem polepszyły się do tego stopnia, że rząd Breżniewa dwukrotnie uhonorował patriarchę Aleksego I Orderem czerwonego Sztandaru Pracy[261]. Przeprowadzona w 1982 roku ankieta wykazała że 20% ludności kraju określa się jako aktywnie praktykujących[262]. Relacje z Kościołem poprawiły się jeszcze bardziej w okresie rządów Gorbaczowa, w 1989 roku legalną działalność mógł wznowić Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego[263]. W 1991 roku 20% populacji stanowili prawosławni należący do Cerkwi Rosyjskiej, 10% muzułmanie, 7% członkowie innych chrześcijańskich związków wyznaniowych (członkowie Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego, Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego oraz katolicy), 1% Żydzi. W tym samym czasie 60% deklarowało ateizm[264].


żródło: pl.wikipedia.org

Więcej ciekawostek:
http://www.tajemnicamilosci.pl/paradoksy-wiary/stalin-wierzyl-w-boga-wybrane-fakty-historyczne.html

Czyli nie licząc pierestrojki Gorbaczowa, która rozluźniła wszystko i doprowadziła do zniknięcia z mapy świata państwa, o którym piszemy, to naszemu xiędzu wychodzi na to, że im większy beton rządził, tym bardziej był tolerancyjny wobec religii???
Wszystko na tym świecie do góry nogami jest poukładane.... (;-))

poniedziałek, 16 marca 2015

Polskie Radio o wolnomularstwie


Zapraszamy do wysłuchania audycji radiowej (Klub Ludzi Ciekawych Wszystkiego) z udziałem wielkiego mistrza honorowego Wielkiej Loży Narodowej Polski prof.Tadeusza Cegielskiego oraz dr Norberta Wójtowicza dotyczącej oczywiście problematyki masońskiej.

http://www.polskieradio.pl/8/405/Artykul/1232636,Masonem-nigdy-nie-bedzie-esbek-Partyjny-ma-pewne-szanse


3dgifanimation.blogspot.comsobota, 14 marca 2015

Panteiści największą mniejszością religijną w Polsce?

W Kraju nad Wisłą zdominowanym przez rzymski, a właściwie już prawdę mówiąc toruński katolicyzm, za największą mniejszość religijną uznawano do niedawna prawosławie z ok. 1,38% wyznawców, ale ostatni sondaż CBOS przyniósł dane, które na drugim miejscu stawiają zupełnie inną grupę wyznaniową, a mianowicie panteistów...

Oczywiście poniższy sondaż należy traktować z dużą dozą sceptycyzmu, gdyż ludzie w tym kraju wręcz uwielbiają udawać kogoś innego niż są w rzeczywistości co może powodować zawyżenie niektórych odpowiedzi w stosunku do stanu faktycznego. Zresztą polską specyfiką jest fakt istnienia dużych różnic w wynikach pomiędzy różnymi ośrodkami badania opinii publicznej, pomimo zadawania takich samych pytań...

56%-zdecydowana wiara w Boga (teizm silny)
27%-wiara z wątpliwościami- mniejszymi lub większymi (teizm przechodzący stopniowo w agnostycyzm religijny lub nawet w słaby)
  5%-ludzie, którym tylko czasami wydaje się że wierzą (agnostycy i słabi ateiści)
  5%-osoby odrzucające wiarę w osobowego Boga, ale przekonane o istnieniu nieokreślonej siły wyższej (panteizm)
  4%-ludzie, którzy nie mają jednoznacznego zdania na temat istnienia Boga i twierdzący, że nie można tego sprawdzić (agnostycyzm silny i słaby)
  3%-totalne odrzucenie wiary w Boga (ateizm silny)

Coż to za postać objawiła się na nieboskłonie???

W tzw. życie wieczne nie wierzy "aż" 18% "Polaków-katolików", a raczej nie wierzy 7%.
Inną ciekawą nowinką jest fakt stopniowego zwiększania się odsetka osób, które totalnie nie wierzą w tzw. zbawienie- z 9% do 15% oraz tych wyrażających w tej kwestii wątpliwość- z 9% do 12%. Świadczy to o postępującej laicyzacji polskiego społeczeństwa i można wręcz pokusić się o stwierdzenie, że ponad jedna czwarta mieszkańców Kraju nad Wisłą to najprawdopodobniej ateiści i agnostycy, z czego część nie ma odwagi się do tego przyznać w tego typu sondażu, a część nie jest tego do końca świadoma, chociaż należy przy tym dodać, że są to głównie tzw. agnostycy ateistyczni, chociaż może być inaczej...

Źródło danych liczbowych:
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,17506668,CBOS__56_proc__Polakow_nie_ma_watpliwosci__ze_Bog.html?lokale=local

Tak czy inaczej, panteizm stał się już drugim co do wielkości "wyznaniem" w tym kraju (niecałe 2 mln osób), a liczba jego potencjalnych zwolenników może być nawet nieco wyższa od wyników sondażowych.

czwartek, 12 marca 2015

Papież i biskup ateista na XVI Manifie

Polska to bardzo katolicki kraj, o czym wiedzą już nawet niemowlęta. Na niedawnej Manifie można też było dostrzec rozliczne akcenty dotyczące wiary wszystkich Polaków. (;-))
Dowodem tego było pojawienie się w jednym z okien samego, podobno, papieża przepraszającego za zniewolenie kobiet... (pierwszy z lewej)

 
Z okien Syreny Balcerowicz przeprasza za terapię szokową; papież - za zniewolenie kobiet; prezydent Gronkiewicz-Waltz - za grabież miasta, Adam Michnik i Leszek Miller - za Irak i Afganistan; Mieszko I - za chrystianizację (zrobił to dla papierów). Z okien lecą grube hajsy w ramach odszkodowania za nieodpłatną pracę kobiet w domu - jeden z filarów kanibalizmu/kapitalizmu (o tym więcej tu http://tinyurl.com/niewidoczna-praca-...).
Za inną osobliwość Manify można uznać przemarsz ulicami stolicy jego ekscelencji biskupa ateisty, którego nakrycie głowy zerwane zostało przez jednego z wiernych, który najprawdopodobniej chciał zachować ten święty przybytek dla siebie na pamiątkę. Sam biskup natomiast poskarżył się na atak brzuchem, który należy uznać za akt niegodny prawdziwego katolika. W końcu cóż by się działo na uroczystościach religijnych, gdyby wierni rzucali się tłumnie tylko po to, aby przywłaszczyć sobie jakiś element szat liturgicznych...O wytłumaczenie tych nietypowych i zawiłych zachowań teologicznych poprosiliśmy nie kogo innego jak naszego redakcyjnego xiędza. Oto jego słowa...

Polska jest państwem w 130 procentach katolickim, więc nie powinien was absolutnie dziwić fakt podziwiania stanu kapłańskiego przez polskich wiernych. W tym kraju naprawdę każdy marzy o tym by przywdziać szaty duchowne i jest to z całą pewnością wyraz głęboko zakorzenionej wiary katolickiej w całym społeczeństwie i osobistego szacunku dla wszystkich księży. Doskonale przecież wiecie, że bez kapłana ani rusz- to on dopuszcza lub nie do sakramentów. W końcu najpewniej każdy z nas ukrycie lub jawnie chciałby zostać papieżem lub chociaż biskupem. To przecież przyspieszona droga do świętości, a księża to namiestnicy i przedstawiciele Jezusa na tej Ziemii...

Odpowiedź redakcji:
Kolejny dowód na to, że jeżeli nasz xiądz chce i się mocno postara, to potrafi wszystko pięknie i szczegółowo wytłumaczyć- na swoją korzyść...
(;-))

środa, 11 marca 2015

Polskie unitarianki na 16-tej Manifie

  
 
Pierwszy raz w historii polskie unitarianki uniwersalistki skupione wokół warszawskiego Towarzystwa Unitariańskiego im. Braci Polskich wzięły udział "pod własnym sztandarem" w corocznej Manifie organizowanej z okazji Dnia Kobiet.
Poniżej krótka fotorelacja z przemarszu...

Znalezione obrazy dla zapytania unitarianie uniwersaliści manifa
Link do całej galerii:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205340367736088&set=pcb.10153176150527922&type=1&permPage=1