czwartek, 19 marca 2015

Chrzest w ZSRR- oktiabriny


Niektórzy powiadają, że każda zdogmatyzowana religia bądź ideologia lubi wymyślać obrzędy, które już od od kołyski rozpoczynają podporządkowywanie i indoktrynowanie człowieka na własną, czyli jej modłę . Nie inaczej było w nieistniejącym już ZSRR, w którym wymyślono specjalną ceremonię nadania imienia noszącą nazwę "oktiabriny" lub "zwiezdiny" i wyglądała ona mniej więcej tak jak na poniższym filmie...

 Kilka ciekawostek historycznych...
Zaznaczyliśmy najciekawsze fragmenty, które wielu osobom, a na pewno naszemu xiędzu  wręcz niemieściłyby się w głowie...

Po rewolucji na mocy rozporządzenia Rady Komisarzy Ludowych z 1918 roku, Rosja Radziecka stała się państwem świeckim. Zlikwidowano nauczanie religii w szkołach, zezwalając przy tym na nauczanie religii prywatnie[250]
Kurs wobec organizacji religijnych zaostrzono w okresie stalinizacji kraju, w latach 20. i 30. zamknięto tysiące świątyń. Do 1940 roku zamknięto 90% cerkwi, synagog i meczetów działających w 1917 roku[251]. Sam Stalin, uważając że antyradzieckość należy do przeszłości, zmienił swoje nastawienie do religii pod koniec lat 30. gdy odszedł od antyreligijnych tez z czasu po rewolucji i przeszedł na pozycje bardziej umiarkowane[252]. Jeszcze bardziej postawę administracji zmieniła inwazja Niemiec hitlerowskich na ZSRR. Organizacje religijne poparły działania wojenne Armii Czerwonej, a rząd zezwolił na otwarcie szeregu świątyń. Radio Moskwa zaczęło nadawanie programów religijnych, a w Moskwie w 1943 roku odbyło się historyczne spotkanie między Stalinem a metropolitą Sergiuszem, locum tenens Patriarchatu Moskiewskiego[253], który został następnie wybrany na patriarchę moskiewskiego i całej Rusi. Zaraz po inwazji, Sergiusz potępił Rosjan, którzy podjęli kolaborację z wrogiem i wezwał prawosławnych we wszystkich okupowanych krajach Europy do wspólnej walki z Niemcami[254]. Do listopada 1944 roku otwartych zostało 200 cerkwi[255]. W okresie liberalizacji stosunku do religii zaobserwowano wzrost aktywności religijnej obywateli wszystkich wyznań[256].


W 1946 roku na pseudosoborze lwowskim anulowano postanowienia unii brzeskiej i oficjalnie przyłączono Ukraiński Kościół Greckokatolicki do Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej[257].
Postawa wobec kościołów zmieniła się w latach destalinizacji, gdy sekretarzem generalnym KPZR został Nikita Chruszczow. W okresie odwilży i odejścia od stalinizmu podkreślono ateizm w programie edukacyjnym, a liczne publikacje państwowe promowały takie poglądy[258]. W tym okresie liczba otwartych cerkwi spadła z 20000 do 10000 a liczba synagog z 500 do 97, liczba meczetów zmniejszyła się z 1500 do 500[259].
Autonomię instytucji religijnych zwiększono ponownie w okresie Breżniewa[260]. Relacje między Kościołem Prawosławnym a rządem polepszyły się do tego stopnia, że rząd Breżniewa dwukrotnie uhonorował patriarchę Aleksego I Orderem czerwonego Sztandaru Pracy[261]. Przeprowadzona w 1982 roku ankieta wykazała że 20% ludności kraju określa się jako aktywnie praktykujących[262]. Relacje z Kościołem poprawiły się jeszcze bardziej w okresie rządów Gorbaczowa, w 1989 roku legalną działalność mógł wznowić Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego[263]. W 1991 roku 20% populacji stanowili prawosławni należący do Cerkwi Rosyjskiej, 10% muzułmanie, 7% członkowie innych chrześcijańskich związków wyznaniowych (członkowie Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego, Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego oraz katolicy), 1% Żydzi. W tym samym czasie 60% deklarowało ateizm[264].


żródło: pl.wikipedia.org

Więcej ciekawostek:
http://www.tajemnicamilosci.pl/paradoksy-wiary/stalin-wierzyl-w-boga-wybrane-fakty-historyczne.html

Czyli nie licząc pierestrojki Gorbaczowa, która rozluźniła wszystko i doprowadziła do zniknięcia z mapy świata państwa, o którym piszemy, to naszemu xiędzu wychodzi na to, że im większy beton rządził, tym bardziej był tolerancyjny wobec religii???
Wszystko na tym świecie do góry nogami jest poukładane.... (;-))

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz