sobota, 30 maja 2015

Czerwony Wschód

Z archiwum internetu...


  Nie jesteśmy zorganizowaną grupą, lecz "myślą", która przyświeca ludziom zrozumienia, pewnym nurtem światopoglądowym bazującym na ideałach Celu, Sprawiedliwości i Porządku. Nie chcemy, abyście myśleli jak my, chcemy abyście myśleli. Naszą ideą jest pojednanie oraz krzewienie wiedzy, racjonalności, humanizmu, zrozumienia oraz cnót. Jedynie szukając możemy odkryć prawdę, która siedzi głęboko w nas. Naszym celem jest odkrywanie prawdy oraz kontynuowanie dziedzictwa naszych przodków.

Wrogowie - nacjonalizm, szowinizm, patriarchalizm, neoliberalizm, zabobony, faszyzm, nietolerancja 
Cel - oświecanie ludzkości poprzez krzewienie wiedzy oraz świadomości, Nowy Porządek jako świat oparty na ideałach pokoju, miłości i braterstwa
Unitagram- koła symbolizują gnozę i agnostycyzm oraz teizm i ateizm


Nie wierzcie w jakiekolwiek przekazy tylko dlatego, że przez długi czas obowiązywały w wielu krajach. Nie wierzcie w coś tylko dlatego, że wielu ludzi od dawna to powtarza. Nie akceptujcie niczego tylko z tego powodu, że ktoś inny to powiedział, że popiera to swym autorytetem jakiś mędrzec albo kapłan, lub że jest to napisane w jakimś świętym piśmie. Nie wierzcie w coś tylko dlatego, że brzmi prawdopodobnie. Nie wierzcie w wizje lub wyobrażenia, które uważacie za zesłane przez Boga. Miejcie zaufanie do tego, co uznaliście za prawdziwe po długim sprawdzaniu, do tego, co przynosi powodzenie wam i innym"


 
Powyższy portal istnieje do dnia dzisiejszego, tyle że zmienił diametralnie swoje przekonania...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz