środa, 3 czerwca 2015

Biblijny horror na Dzień Dziecka

Ponieważ minęło już kilka dni od święta wszystkich dzieci zamieszkujących na tej Ziemii, więc możemy już całkowicie spokojnie, chociaż z autentycznymi ciarkami przechodzącymi po plecach, przytoczyć co niektóre wersety biblijne dotyczące naszych milusińskich, szczególnie te dotyczące kary za ich ewidentnie złe zachowanie...
Oto co was czeka drogie dzieci, jeżeli będziecie publicznie znieważać proroków YHWH i katolickich świętych w jednym (najpewniej księży też???)...


2 Krl 2, 23-24

" 23 Stamtąd poszedł do Betel. Kiedy zaś postępował drogą, mali chłopcy wybiegli z miasta i naśmiewali się z niego wzgardliwie, mówiąc do niego: Przyjdź no, łysku! Przyjdź no, łysku!
24 On zaś odwrócił się, spojrzał na nich i przeklął ich w imię Pańskie. Wówczas wypadły z lasu dwa niedźwiedzie i rozszarpały spośród nich czterdzieści dwoje dzieci. "

Niedźwiedzia policja religijna w akcji...
Facebook.com

Zważając na treść oryginalnego II-go przykazania, to i tak miały specyficzne "szczęście"... (:-()


II
Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego co jest na ziemi nisko ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

Tak czy inaczej pamiętajcie, że Bóg dzieci bardzo umiłował pod warunkiem, że wasze pociechy nie będą bezkarnie nabijać się z funkcjonariuszy religijnych, gdyż inaczej zostaną dla przykładu totalnie spacyfikowane. Oczywiście tylko dla ich własnego dobra...

(:-(...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz