piątek, 12 czerwca 2015

Mapa postępu laicyzacji Polski w latach 2006-2013

Według badań dominicantes w latach 2006-2013 nastąpił dosyć szybki spadek liczby osób uczęszczających na niedzielne msze i wyniósł on -6,7%. Jako pierwsi publikujemy mapę przedstawiającą natężenie procesów laicyzacyjnych w naszym kraju zgodnie z podziałem diecezjalnym. Jak można się będzie przekonać, najszybciej laicyzują się diecezje znajdujące się na granicach dawnych zaborów oraz Warszawa. Najbardziej zeświecczającą się częścią naszego kraju są diecezje zachodnie. Natomiast terenami najbardziej odpornymi na laicyzację są diecezje: krakowska i bielsko-żywiecka, które obejmują swoim zasięgiem m.in. tereny tzw. Góralszczyzny.białostocka -4,2
bielsko-żywiecka -2,3
bydgoska -8,2
częstochowska -9,1
drohiczyńska -4,4
elbląska -6,9
ełcka -5
gdańska -7
gliwicka -5,7
gnieźnieńska -6,9
kaliska -7,2
katowicka -18,6
kielecka -3,8
koszalińsko-kołobrzeska -7,2
krakowska -2,3
legnicka -4,7
lubelska -4,5
łomżyńska -3,5
łowicka -4,3
łódzka -4,4
opolska -5,2
pelplińska -3,8
płocka -5,3
poznańska -7,4
przemyska -6
radomska -6,9
rzeszowska -4,5
sandomierska -10,5
siedlecka -7,1
sosnowiecka -5,4
szczecińsko-kamieńska -6,8
świdnicka -6,4
tarnowska -3,5
toruńska -4,6
warmińska -10
warszawska -9,5
warszawsko-praska -8
włocławska -3,7
wrocławska -7,1
zamojsko-lubaczowska -5,7
zielonogórsko- gorzowska -7,6


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz