sobota, 6 czerwca 2015

Walka katolików o gałązki z procesji Bożego Ciała

W związku niedawnym katolickim świętem i związanymi z nim politycznymi wypowiedziami polskich biskupów, które stały się już swoistą świecko-kościelną tradycją w naszym kraju, należy też wspomnieć o innym i znacznie starszym zwyczaju pogańsko-katolickim polegającym na zabieraniu do domów brzozowych gałązek "procesyjnych". Tradycja ta jest nadal kultywowana szczególnie przez ludzi w starszym wieku, co widać na poniższym materiale filmowym...

Walka o gałązki podczas procesji Bożego Ciała

Oczywiście przy powyższym temacie należy przypomnieć fakt:
„Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się do pozyskania tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągać nadnaturalną władzę nad bliźnim – nawet w celu zapewnienia mu zdrowia – są w poważnej sprzeczności z cnotą religijności.”
pkt. 2117 Katechizm Kościoła Katolickiego
Tak więc w  Katechizmie istnieje zapis wyraźnie sprzeciwiający się magii. Poniższy film ukazuje nie tylko równoległość istnienia wiary w Boga i w moc gałązki, ale przede wszystkim wachlarz powodów, dla których ludzie je zrywają. Jest to nierzadko bezmyślne działanie, bardziej przypominające akt wandalizmu niż urokliwą tradycję. Widok drzewka rozszarpywanego z okazji bożego ciała, był niepokojący i smutny. Ta kwestia najbardziej drażni w całej uroczystości – nie pogańskie pochodzenie zwyczaju, lecz jednorazowa dewastacja. Bohaterowie wiedzą, że zwyczaj ten nie jest elementem wiary kościelnej, ale go podtrzymują. Powody religijne tego zachowania, przeplatają się z motywacjami pozerskimi — traktowania gałązek jako rodzaju gadżetu, umożliwiającego rozpoznawalność osoby na ulicy, jako uczestnika procesji. Film nie potrzebuje dodatkowego komentarza, gdyż wypowiedzi , niejednokrotnie, obnażają lekceważący stosunek wypowiadających się, zarówno do obrzędu jak i religii. W filmie przewijają się obrazy rozbiórki odświętnej dekoracji. Obserwowanie demontowanego ołtarza, który ostatecznie okazał się konstrukcją z wojskowych ciężarówek, dodaje tragikomicznego charakteru. Ostatnia część mogłaby istnieć oddzielnie jako działanie performatywne.Tak czy inaczej, z doświadczenia jednego naszych z czytelników jasno wynika, że cudowna moc bożocielnych gałązek jest niestety naciągana- szczególnie jeżeli chodzi o zapobieganie negatywnym skutkom gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Natomiast jeśli chodzi o zwiększenie urodzaju- nie próbowaliśmy... (;-)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz