sobota, 25 lipca 2015

In vitro- islam bardziej liberalny niż katolicyzm

W związku z toczącymi się ciągle w Polsce dyskusjami i ideologicznymi sporami na temat stosowania metody in vitro, proponujemy zapoznanie się ze stanowiskiem szyickich muzułmanów w wyżej wymienionej sprawie. Ku zdumieniu wielu osób okaże się, że jest ono bardziej liberalne od rzymskokatolickiego, które zupełnie odrzuca stosowanie tej metody w praktyce.
Ajatollachowie w porównaniu z księżmi wychodzą w tym przypadku na prawdziwych liberałów... (:-)

Ajatollah Jannati:
Zapłodnienie kobiety używając nasienia jej męża jest dozwolone, jednak należy unikać niedozwolonych czynów by to osiągnąć.
Zapłodnienie kobiety nasieniem innego mężczyzny, bez zgody jej męża, nie jest dozwolone.
Zapłodnienie kobiety nasieniem obcego mężczyzny jest dozwolone jeśli jej mąż jest bezpłodny, wyraża na to zgodę i nie jest to powiązane z żadnym czynem zakazanym.
Jeśli kobieta zostanie zapłodniona nasieniem kogoś innego niż jej mąż, ojcem dziecka jest dawca nasienia, a matką kobieta, która urodziła dziecko.

Ajatollah Sistani:
W pewnych trudnych sytuacjach przeprowadzany jest zabieg zapłodnienia mający na celu zwiększenie szans małżeństwa na posiadanie dziecka. Proces taki wymaga odsłonięcia swych narządów płciowych przed lekarzem. Czy jest to dozwolone?
Odkrywanie narządów płciowych nie jest dozwolone. Jeśli jednak potrzeba posiadania dzieci jest bardzo duża, a ich posiadanie zależy od tego czynu (odsłonięcia narządów płciowych), czyn ten jest dozwolony. Przykładem takiej potrzeby jest na przykład gdy bezdzietna para cierpi z powodu braku dzieci tak bardzo, że staje się to dla nich trudnością niemożliwą do zniesienia.
Są przypadki gdy nasienie mężczyzny jest przechowywane w specjalnych bankach nasienia. Czy dozwolonym jest by muzułmanka-rozwódka poddała zabiegowi zapłodnienia z pomocą nasienia obcego mężczyzny, posiadając lub nie posiadając jego zgody, bez zawarcia małżeństwa? Jak wygląda ta kwestia, gdy nasienie należy do jej byłego męża, a kobieta ta znajduje się w okresie separacji po rozwodzie lub gdy czas ten już minął?
Nie dozwolony jest, by kobieta poddała się zabiegowi zapłodnienia przy użyciu nasienia obcego mężczyzny. Dozwolonym jest, by uczyniła to przy pomocy nasienia własnego męża, nawet jeśli są w separacji, jednak nie jest to dozwolone po upływie okresu separacji.
Jaka jest opinia Ajatollaha Sistaniego na temat sztucznego zapłodnienia?
Sztuczne zapłodnienie kobiety nasieniem nie pochodzącym od jej męża nie jest dozwolone, bez względu na to, czy kiedykolwiek była ona w związku małżeńskim. Nie ma znaczenia, czy mąż lub żona wyrażą na to zgodę. Nie ma też znaczenia, czy zabieg ten zostałby przeprowadzony przez męża tej kobiety lub kogoś innego.

Ajatollah Khamenei
Czy jest dozwolone by kobieta poddała się zabiegowi zapłodnienia przy udziale nasienia obcego mężczyzny by zajść w ciążę?
Nie ma prawnych przeszkód dla zabiegu zapłodnienia kobiety nasieniem pochodzącym od obcego mężczyzny. Powinno się jednak unikać czynów, które są zakazane, takich jak zakazany dotyk i patrzenie. Dziecko poczęte w ten sposób nie należy do męża kobiety, lecz do mężczyzny, który był dawcą nasienia oraz kobiety, której jajeczko i łono przyczyniło się do powstania dziecka.

Ajatollah Hakim
Jeśli para zawrze małżeństwo i mąż nie ma nasienia, czy dozwolonym jest użycie spermy innego mężczyzny, za zgodą męża?
Nie jest to dozwolone z powodu obowiązku ostrożności.
Czy jest dozwolonym w Islamie by kobieta użyła jajeczka innej kobiety, na przykład siostry?
Z powodu obowiązku ostrożności, powinno to być unikane.
Czy Islam zezwala na sztuczne zapłodnienie?
Jest to dozwolone tylko pomiędzy małżonkami.
Czy dozwolonym jest by zapłodnić jajeczko obcej kobiety nasieniem męża i umieścić zarodek w łonie żony, w celu posiadania dziecka?
Pomiędzy dawcą spermy a dawczynią jajeczka nie ma związku małżeństwa, dlatego też taki czyn nie jest dozwolony, ze względu na obowiązek ostrożności.

Ajatollah Saanei
Jaka jest opinia na temat umieszczenia nasienia obcego mężczyzny w łonie kobiety, której mąż jest bezpłodny?
Takie zapłodnienie jest zakazane. Jednak w celu leczenia niepłodności, dozwolonym jest zapłodnienie jajeczka kobiety nasieniem w warunkach laboratoryjnych, a następnie umieszczenie zarodka w łonie kobiety. W takim przypadku dawczyni jajeczka jest matką dziecka, a jego ojcem dawca nasienia, chyba że zrzekł się on swych praw własności co do nasienia (na przykład oddając je do banku nasienia by zostało ono użyte przez kogokolwiek). W każdym przypadku, mąż kobiety nie jest uznawany za ojca tego dziecka. Pomimo to, wszystkie zasady wynikające z relacji ojciec-dziecko, poza dziedziczeniem, powinny zostać zachowane by uniknąć problemów w relacjach rodzinnych. Jeśli zapłodnienie jajeczka poza łonem kobiety jest niebezpieczne, zabieg sztucznej inseminacji może być uznany za dozwolony. Ogólna zasada ‚la haradż’ – zwolnienia z udręki – pozwala na zniesienia zakazu i wydanie zezwolenia. Ta zasada ma także zastosowanie w tym przypadku.

Źródło:
https://islampopolsku.wordpress.com/2013/06/25/fatwy-na-temat-inseminacji-i-zaplodnienia-in-vitro/


My tu sobie gadu gadu o muzułmanach, a tymczasem w Kraju nad Wisłą...Brak komentarzy:

Prześlij komentarz