poniedziałek, 12 października 2015

Szkoły budować- księży opodatkować

Wrześniowy spot inaugurujący pierwszą z siedmiu kampanii społecznych Zjednoczonej Lewicy, dot. świeckiego państwa.
Rozdział Kościoła od Państwa i prawo do wolności sumienia i wyznania, to podstawy nowoczesnego, demokratycznego porządku, których Zjednoczona Lewica zobowiązuje się strzec.

Wyrażone zostały w aktach prawnych obowiązujących w Polsce, a przede wszystkim w Art. 25 Konstytucji, który mówi o bezstronności państwa w sprawach przekonań religijnych oraz o wzajemnej autonomii Państwa i Kościoła oraz w Art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania gdzie zapisano: „Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań”. Te przepisy muszą być egzekwowane. Polacy powinni każdego dnia mieć poczucie, że Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz