czwartek, 5 maja 2016

Wielkanoc w Kościele Katolickim Mariawitów


"Na to nas Bóg stworzył, żebyśmy nie tylko byli zbawieni, ale oddali Chwałę Bogu, to jest całkowicie dla siebie umarli, a ożyli dla Boga. To jest prawdziwe zmartwychwstanie pierwsze, w którym kto będzie miał udział już go śmierć wtóra nie zabije."
Św. abp M. Michał Kowalski, cytat z listu wysłanego z więzienia w Rawiczu

"Pan Jezus, Zbawiciel nasz pokonał to, co było niezwyciężalne - bolesną śmierć, i Zmartwychwstaniem Swym uradował Niebo i ziemię. W wielkiej Tajemnicy ukazał nie tylko Chwałę Ojca Niebieskiego, Chwałę Swą własną, ale także i dokonane Dzieło Zbawienia".
M. Rafael, cytat z Listu Wielkanocnego (1955)


WIELKI CZWARTEK

Wielki Czwartek ma charakter bardzo uroczysty. Jest dziękczynieniem za ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa służebnego. Ostania Wieczerza, którą Jezus spożywał z apostołami, była tradycyjną ucztą paschalną, przypominającą wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej. Wszystkie gesty i słowa Jezusa, błogosławieństwo chleba i wina nawiązują do żydowskiej tradycji.
Nabożeństwa wielkoczwartkowe, w którym uroczystą Mszę św. łączy się z Adoracją Przenajświętszego Sakramentu, odprawia się w następującym porządku: Msza św. Wielkoczwartkowa (bez dodatkowych ceremonii), Adoracja Najświętszego Sakramentu, Litania do Przenajświętszego Sakramentu, Koronki, Ciebie Boga Chwalimy, Chwała i dziękczynienie.... Poza wspólnym nabożeństwem przedpołudniowym przez cały dzień i noc uroczysta Adoracja ze śpiewem i głośnym odmawianiem modlitw.


WIELKI PIĄTEK

Wielki Piątek jest pamiątką męki i śmierci Jezusa Chrystusa zabitego na krzyżu. Przed śmiercią był On biczowany, poddany mękom, zmuszony do dźwigania krzyża, ukrzyżowany i wyszydzany na nim.
Nabożeństwo wielkopostne łączy się, podobnie jak w Wielki Czwartek z Adoracją Przenajświętszego Sakramentu. Odprawia się Uroczystą Mszę Świętą o Krwi Przenajdroższej Zbawiciela z 23 sierpnia, odbywa się czytanie Męki Pańskiej z Ewangelii wg Św. Łukasza rzdz. 22 i 23, następnie odmawiamy Litanię do Najsłodszego Serca Pana Jezusa oraz Koronki. Po nabożeństwie wielkopiątkowym nie ma błogosławieństwa Przenajświętszym Sakramentem. O ile Przenajświętszy Sakrament wystawiony jest stale, Monstrancję po Mszy św. nakrywa się welonem, który pozostawia się, aż do Rezurekcji. Po południu - nabożeństwo pasyjne.


WIELKA SOBOTA

Sobota to czas czuwania i straży nad grobem Jezusa. W Niedzielę rano Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Salome odkrywają, że grób jest otwarty a Jezusa w nim nie ma (Mk 16 1-8).
Nabożeństwo wielkosobotnie odprawia się podobnie jak w poprzednich dniach Wielkiego Tygodnia, łącząc uroczystą Mszę św. z Adoracją Najświętszego Sakramentu.


NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Poranną mszę rezurekcyjną poprzedza uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem. Następnie kapłan trzykrotnym śpiewem oznajmia zmartwychwstanie Chrystusa. Idący w procesji ministranci niosą krzyż i figurę Zmartwychwstałego, kapłan zaś trzyma przed Przenajświętszy Sakrament. Tradycyjna procesja okrążała od zewnątrz kościół, przy którym zwykle znajdował się cmentarz grzebalny - także i zmarłym głoszono wieść o zmartwychwstaniu. Procesja kończy się odśpiewaniem dziękczynnego hymnu.


Mariawici felicjanowscy odrzucają wszelkie sakramentalia, a także wszelkie praktyki pokutne i obowiązkowe posty. Zniesione zostały wszystkie dodatkowe ceremonie, jakie dotychczas miały miejsce w czasie nabożeństw Wielkiego Tygodnia, łącznie ze święceniem olejów, ognia, wody, cierni, kredy czy ubieraniem grobów. 
Źródło:http://www.mariawityzm.dbv.pl/news.php

Procesja w Felicjanowie

Felicjanów4.jpg
By Mateusz Szymkiewicz - Praca własna, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10675794

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz