czwartek, 6 października 2016

Poglądy religijne czytelników "UNIVERSIS" 2016 r.


Od października ubiegłego roku do dnia dzisiejszego zapytaliśmy naszych czytelników, z którymi poglądami religijnymi/filozoficznymi się identyfikują i oto jakie otrzymaliśmy odpowiedzi:

Agnostycyzm
  19 (13%)
Uniwersalizm/unitarianizm
  14 (9%)
Kościół katolicki (praktykujący}
  28 (19%)
Kościół katolicki (niepraktykujący)
  4 (2%)
Starokatolicyzm
  1 (0%)
Katolicki liberalizm
  9 (6%)
Tradycjonalizm katolicki
  8 (5%)
Ateizm silny
  15 (10%)
Ateizm agnostyczny
  13 (9%)
Panteizm
  13 (9%)
Deizm
  6 (4%)
Protestantyzm liberalny
  4 (2%)
Protestantyzm ewangelikalny
  4 (2%)
Chrześcijaństwo charyzmatyczne
  1 (0%)
Prawosławie
  2 (1%)
Pogranicze katolicyzmu i protestantyzmu/anglikanizm
  2 (1%)
Arianizm/antytrynitaryzm
  7 (4%)
Świadkowie Jehowy/badacze Biblii
  3 (2%)
Gnostycyzm
  4 (2%)
Buddyzm mahajana
  5 (3%)
Buddyzm theravada
  2 (1%)
Poganie/politeizm
  6 (4%)
Czarownictwo/szamanizm
  1 (0%)
Poszukuję Prawdy
  17 (11%)
Wolnomularstwo regularne
  0 (0%)
Wolnomularstwo nieregularne
  6 (4%)
Judaizm ortodoksyjny
  0 (0%)
Judaizm nieortodoksyjny
  3 (2%)
Islam
  0 (0%)
Rastafari
  1 (0%)
Bahaizm
  0 (0%)
Wierzący nie identyfikujący się z żadną religią
  8 (5%)
Wierzę w UFO
  3 (2%)
Marksizm
  6 (4%)
Pastafarianizm (FSM)
  4 (2%)
New Age
  7 (4%)
Inne niż powyższe
  5 (3%)

Zmień swój głos
Liczba głosów do tej pory: 142
Liczba dni do końca


Jak można było się przekonać, czyta nas istny konglomerat religijno-filozoficzny obejmujący praktycznie całe spektrum popularnych, a także zupełnie niszowych w naszym kraju wyznań jak i całkiem spora liczba osób bezwyznaniowych. Nadspodziewanie dobrze wypadli w niej panteiści, poszukujący prawdy, uniwersaliści i unitarianie, a także wierzący nie identyfikujący się z żadną religią.

Za wszystkie głosy oddane w ankiecie serdecznie dziękujemy i zapraszamy do kolejnych głosowań.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz