poniedziałek, 15 maja 2017

Deista Tadeusz Kościuszko


Z okazji 271 rocznicy urodzin Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej w czasie rewolucji kościuszkowskiej, z radością przypominamy wyśmienity tekst Prof. Mariana Skrzypka o stosunku Tadeusza Kościuszki do religii. Ujawniamy nieznany rękopis naczelnika.

Tekst Kościuszki porusza trzy zasadnicze tematy: tolerancję religijną, deizm i etykę świecką. Kościuszko wywodził się z prawosławnej szlachty białoruskiej i był wychowany w duchu tolerancji. Jeden z jego przodków (Jan) na początku XVII w. był wyznania ewangelickiego, a później ożenił się z arianką i sam przeszedł na socynianizm. Późniejsi Kościuszkowie – prawdopodobnie po dekrecie Sejmu z 1658 r. zmuszającym polskich arian do przyjęcia katolicyzmu lub opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej- postanowili zostać rzymskokatolikami.

https://www.tygodnikprzeglad.pl/kosciuszko-o-religii/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz