wtorek, 26 września 2017

Luksemburg zniósł nauczanie religii w szkole


Większość mieszkańców Luksemburga to chrześcijanie. Brakuje natomiast rzetelnych danych na temat przynależności religijnej. Luksemburg jest państwem laickim, a od 1979 roku rząd, jak i państwowe ośrodki badawcze i statystyczne nie zbierają i nie publikują danych na temat stanu religii w państwie. W 2002 roku Kościół rzymskokatolicki ocenił, że około 380 tys. było ochrzczonych w tym Kościele, co stanowiło ok. 86% populacji. Wyznawców różnych odłamów protestantyzmu jest 5 – 15 tys. (1 – 3,2%). Mniejszościowym wyznaniem w Luksemburgu są także prawosławie, judaizm, islam. Większość Luksemburczyków jest słabej religijności. Udział w praktykach religijnych waha się w granicach 10 – 15%. Według przeprowadzonego sondażu Eurobarometr na zlecenie Komisji Europejskiej w 2005 roku 44% badanych przyznało się do wiary w Boga, 28% określiło się jako osoby, które wierzą w nieokreśloną siłę wyższą, 22% zdeklarowało ateizm, agnostycyzm lub brak wyznania, a 6% odmówiło deklaracji religijnej. Podział wyznaniowy:

Chrześcijanie – 80,1% w tym:
Katolicyzm – 91,3%
Protestantyzm – 5,7%
Prawosławie – 1,5%
Anglikanizm – 0,6%
Pozostali – 1,0%
Bezwyznaniowi – 17,2%
Islam – 2,0%
Inni – 0,7%

Źródło: Wikipedia

To właśnie władze tego półmilionowego księstwa powiedziały "basta" dalszemu nauczaniu religii w szkołach publicznych...

Nie chcę religii w szkole

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz