piątek, 29 września 2017

Większość kleru nie przestrzega celibatu?

Celibat (łac. caelebs – bez żony, samotny) – forma życia polegająca na dobrowolnym zrezygnowaniu z wchodzenia w związek małżeński i wstrzemięźliwości seksualnej. Ma charakter religijny i jest praktykowany przez kapłanów Kościoła rzymskokatolickiego oraz mnichów wszystkich Kościołów chrześcijańskich, luterańskie siostry diakonisy, protestanckich szejkersów (mają tylko 4 wyznawców) oraz księży Kościoła Starokatolickiego w RP. Także duchowni w innych religiach praktykują celibat., jak np.: buddyzm (mnisi i mniszki), hinduizm i dżinizm (tzw. święci mężowie, rzadziej święte kobiety), sufizm- derwisze/mistycy  (kobiety i mężczyźni).

Tymczasem z badań prof. Baniaka wynika natomiast, że 60% księży było lub jest w związku z kobietą. Prawda czy fałsz?


Antykleryk


60 proc. księży jest w związkach z kobietami? Prof. Baniak, autor badania: prawdziwa skala jest jeszcze większa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz