sobota, 7 października 2017

Polacy bardziej liberalni w sprawie aborcji


Chociaż do wszelakich sondaży przeprowadzanych w kraju nad Wisłą należy podchodzić z dużą dozą sceptycyzmu, to jednak możne je jak najbardziej śledzić, chociażby w celach porównawczo-informacyjnych.

Sondaż z 01.08.2017 r. dla OKO.PRESS
Czy ustawę należałoby zaostrzyć, zakazując aborcji całkowicie (czerwony), nie zmieniać (szary), czy zliberalizować dopuszczając przerywanie ciąży ze względu na trudną sytuację kobiety (zielony)?

Najwięcej, bo 41 proc. badanych jest za tym, by ustawa pozostała bez zmian. Ale (statystycznie) tyle samo – aż 40 proc. – chciałoby, żeby ustawa została zliberalizowana. Jedynie 11 proc. chciałoby ustawę zaostrzyć.Dla porównania...
We wrześniu 2016 r. aż 47 proc. badanych opowiadało się za pozostawieniem ustawy bez zmian, 37 proc. opowiadało się za liberalizacja ustawy, a 11 proc. za jej zaostrzeniem, czyli liczba zwolenników zaostrzenia ustawy nie zmieniła się. Natomiast aż o 6 proc. zmalała liczba osób popierających pozostawienie status quo, a o 3 proc. przybyło zwolenników liberalizacji.


Oczywiście były też sondaże korzystniejsze dla zwolenników tzw. kompromisu, jak np. poniżej, chociaż liczba miłośników totalnego zakazu aborcji też była na podobym poziomie jak powyżej.

Jeszcze bardziej dosadny jest sondaż Millward Brown z kwietnia 2016 r., w którym 29 proc. badanych opowiedziało się za liberalizacją prawa antyaborcyjnego, a jedynie 12 proc. chciało jego zaostrzenia. Większość – 54 proc. – stwierdziła, że nie chce zmiany obecnej ustawy.


Aż 40 proc. Polaków i Polek za liberalizacją ustawy antyaborcyjnej. Sondaż OKO.press

Zapytaliśmy Polaków i Polki o stosunek do ustawy antyaborcyjnej: czy ich zdaniem ustawę należałoby: zaostrzyć, zakazując aborcji całkowicie, nie zmieniać, czy zliberalizować dopuszczając przerywanie ciąży ze względu na trudną sytuację kobiety. Najwięcej, bo 41 proc. badanych jest za tym, by ustawa pozostała bez zmian. Ale (statystycznie) tyle samo - aż 40 proc.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz