sobota, 16 grudnia 2017

Ogólnopolskie spotkanie kwakrów 2017 r.W dniach 24-26 listopada 2017 r. odbyło się V Polskie Doroczne Zgromadzenie Przyjaciół (Kwakrów). Poza przyjaciółmi z Polski gościli na nim: Julia Ryberg ze Szwecji, Arne Springorum i Pavla Marusinec z Czech. Ustalono, że w przyszłym roku zjazd będzie organizowany w Poznaniu.
Amazing Grace na Ogólnopolskim zjeździe kwakierskim


Religijne Towarzystwo Przyjaciół (członkowie określani popularnie jako kwakrzy) – wywodząca się z chrześcijaństwa purytańskiego wspólnota religijna, silnie akcentująca rolę osobistego wewnętrznego objawienia. Współcześnie obok licznie reprezentowanych chrześcijan wśród kwakrów można znaleźć także przedstawicieli innych światopoglądów religijnych. Kwakrzy podkreślają bezpośredni (tzn. bez pośrednictwa duchownych i obrządków religijnych) kontakt z Bogiem. Charakteryzują się m.in. przestrzeganiem światopoglądu pacyfistycznego.

Obecnie wspólnota kwakrów prowadzi działalność w Warszawie, Poznaniu i Toruniu jako Religijne Towarzystwo Przyjaciół w Polsce. Ostatnio powstała też grupa w Białymstoku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz