wtorek, 20 lutego 2018

Mikropaństwo zdobyło medal na olimpiadzie w Pjongczangu

Oczywiście nie mamy tu na myśli nieoficjalnej reprezentacji najmniejszego państwa świata, gdyż udział watykańskich sportowców miał charakter wyłącznie symboliczny.

Jak się okazuje, na olimpiadzie zimowej medale zdobywają nawet tzw. mikropaństwa, czyli w tym konkretnym przypadku katolicki Liechtenstein...
W dniu 17 lutego Tina Weirather zdobyła brązowy medal w narciarstwie alpejskim i została pierwszą medalistką olimpijską Liechtensteinu od Igrzysk Olimpijskich 1988 w Calgary, kiedy Paul Frommelt zdobył brązowy medal w slalomie dla mężczyzn.

Liechtenstein jest monarchią, w której władca ma od czasu referendum konstytucyjnego w marcu 2003 największą realną władzę polityczną w Europie nie licząc Watykanu. Żadna zmiana konstytucji nie może być przeprowadzona bez zgody księcia. Tym samym Księstwo zostało pierwszym państwem europejskim, które przywróciło klasyczną monarchię, ograniczając demokrację parlamentarną. Z drugiej strony monarchia może zostać zniesiona drogą referendum (art. 113 Konstytucji). Dopuszczalne jest także wotum nieufności wobec księcia (art. 13 ter), w obu wypadkach do zgłoszenia wniosku potrzeba przynajmniej 1500 poddanych.  Pomimo formalnej niepodległości i niezależności, księstwo połączone jest ze Szwajcarią unią celną, walutową i gospodarczą od 1923 roku. Co ciekawe, kobiety w tym mikropaństwie otrzymały prawo głosu w wyborach dopiero w 1984 roku!  W Liechtensteinie katolicyzm jest religią państwową, a trzy czwarte ludności deklarowało katolicyzm.
Reasumując, wychodzi na to, że tam gdzie dominuje katolicyzm i ma on charakter wyznania państwowego, to wśród ludności przeważają poglądy raczej niechętne większej demokracji i zmianom, a bliższe są miłości do silnej władzy panującej nad ludem. Skąd my to znamy?

Jak nam się zdaje, melodia jako żywo przypomina hymn brytyjski...

Liechtensteinowski adres naszej witryny:
uuniv.blogspot.li

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz