czwartek, 31 maja 2018

Polsko-irańskie dziedzictwo językoweCO W JĘZYKU POLSKIM Z JĘZYKA AWESTY
Polsko-irańskie dziedzictwo językowe

Co mają wspólnego słowianie z ludami indoirańskimi? Ano fakt, że Irańczycy jak i Europejczycy (w tym Słowianie) są odłamem ludów indoeuropejskich. Zamieszkiwali oni tereny na północ od Morza Czarnego – od Kaukazu aż po Karpaty – między V i III tysiącleciem p.n.e.Według zwolenników tej teorii ekspansja ludów indoeuropejskich przebiegała w kierunku Indii, a następnie Persji, Bliskiego Wschodu i Europy (niektórzy sugerują jednoczesne przemieszczanie się Indoeuropejczyków z ich pierwotnych siedzib w kierunku Europy Wschodniej).
Do niedawna wśród badaczy słowiańskich, szczególnie polskich, panowało powszechne przekonanie, że Słowianie znajdowali się na ziemiach polskich już w pierwszej fazie ekspansji Indoeuropejczyków, skąd w V i VI wieku wyruszyli na południe oraz na zachód. Jednocześnie wschodni odłam Słowian z terenów stepowych nad Dniestrem i Dnieprem wyruszył na Bałkany.
Obecnie w nauce dominuje pogląd, że obszaru wyjściowego migracji wszystkich Słowian należy szukać w dorzeczu środkowego i górnego Dniepru oraz Desny, na obszarze, na którym w pierwszych wiekach naszej ery (I-IV w. n.e.) archeolodzy wyróżniają archeologiczną kulturę kijowską. Jest więc możliwe, że zanim nastąpiło rozdzielenie się kultur stnowiliśmy z indoirańczykami jedną wspólnotę kulturową aż do końca III tysiąclecia p.n.e. Bezsprzecznie mamy więc wspólne korzenie etniczne, kulturowe i językowe.

Ludy indoirańskie około połowy trzeciego tysiąclecia p.n.e. zasiedlały obszar rozciągajacy się od północnych wybrzeży Morza Czarnego aż po stepy południowej Rosji (kultura potapowska), a nawet dalej, w głąb Azji Centralnej (kultura andronowska) Od czasów najdawniejszych ludy indo-irańskie poszerzały swoje terytoria, migrując falami na wschód i na południe, gdzie weszły w kontakt ze starożytnymi cywilizacjami Azji Centralnej (tzw. BMAC), pozostającymi pod silnym wpływem Mezopotamii i starożytnych Indii. Ludy te posługiwały się językami, które można nazwać poprzednikami starożytnego sanskrytu i języka awestyjskiego.

Podobieństwo języka awestyjskiego do języków słowiańskich zauważyli już badacze w XIX w., a współczesne badania lingwistyczne to potwierdzają. Nie należy oczywiście wyciągać z tego fałszywych i daleko idących wniosków typu: Indoirańczycy byli słowianami i Zaratusztra też. To już domena pseudonauki.

Jezyk awestyjski jest trudny do zaklasyfikowania jest , dzielony tradycyjnie na staroawestyjski i młodoawestyjski (w zależności od datowania poszczególnych partii Awesty). Ponieważ jest to język znany wyłącznie z tekstów o charakterze religijnym (przez stulecia przekazywanych droga ustną, aż do spisania w III wieku n.e.), naznaczony jest sporą dawka archaizmów, a leksyka języka jest dość niejednorodna, nawiązujaca niekiedy swymi formami do okresu sprzed rozpadu wspólnoty indoirańskiej, a wiec około 2000 lat p.n.e. Z tego też względu język ten określa się często jako centralny przejawiający zarówno cechy jezyków zachodnioiranskich, jak i wschodnioirańskich.

Zobaczmy więc jakie są te podobieństwa; Poniżej najbardziej charakterystyczne przykłady.

Polskie łowo po lewej, języki irańskie po prawej (w nawiasach po prawej słowa po awestyjsku)

LICZEBNIKI
jeden – jak, jeun
dwa – du, (awest. - dwa)
trzy - sa, dre (awest. - tri)
cztery – czahar,ćaar, (awest. - czatwar)
pięć – pendż, pancz, (awest. - pańca)
sześć - śszaś, aśaź
osiem - (awest. - aśta)
dziesięć – dah, das, (awest. - dasa)
sto – sad, set, sada (awest. - sataa)

ZAIMKI OSOBOWE
ja – az
mnie – mń, man, ma
ty – tu, du, te
my – am, ma,
nas – maa, mah, na
wy – śuma, wyn
was – wa

CZŁONKOWIE RODZINY
matka, mać - madar, mata (awestyjskie – mata)
brat – birdar, (awestyjskie – brata), brad
córka – dusztar (podobienstwo do ros. Doćera)
żona, kobieta – żn, zan,
gość – goaśtiś

ZWIERZĘTA
wilk – wurk, wurg (awest. Whaerka)
mysz – muś, muź
baran – baaran, bar
jeż -żużik, żuż
wydra – udrak, wyrd, (awest. - udra)
owca, paść – paszt, (awest. - pasu, rdzeń nawiązuje do słowa paść)
koza – (awest. - buuza)
wąż – (awest - aźi)

CZĘŚCI CIAŁA
brwi – bruu, brudżi
serce – zirdee, dil, zarda (awest. -zaredaya
pięta – pa, pad

SŁOWA ZWIĄZANE Z PRZYRODĄ I ŚWIATEM
ziemia -zamii,, zamiin, zimiśtan
drzewo, drewno, drzwi – dar, darśtan, daarwaza
góra – gar, argiw, (awest. - gairi)
jezioro – zraja, (awest. - zarajah, ros. ozero)
żółty – żer, zard
bury – boor, buur

INNE
cienki – (awest. - toańdź) tang
strach, trząść się – (awest. - tarś)
darzyć, posiadać, mieć – daar, daryn
wiedzieć – (awest. - zan, w rosyjskim znat)
znać osobę – zśnaasaatiy
umierać, mrzeć – (awest. - mar)
żyć, życie – żiin, żjaan, zandagi, żwand
dola, bóg – (awest. - baga)
sława – (awest. - srawah)
pies – (awest. - spaka, ros. Sobaka)
morda-głowa – (awest. - mereda)
chata – (awest. Kata, dom skład, spiżarka)
patrzeć-strzec – (awest. - patraai)
jeśli – (awest. - jezi)
noc – (awest. - nakstu)
jak – (awest. -jata)
jest – (awest. - asti)
moje, mnie – (awest. - mee)
twoje – (awest. - twa)

opracowanie na podstawie:

Jacek Jarmoszko, Polsko-iranskie dziedzictwo jezykowe...


https://www.facebook.com/Zaratusztrianie/posts/1611655068871351

środa, 30 maja 2018

Szymon Budny- arianin wyklęty

Unitarianie Uniwersaliści Polska

Od unitarian z Rosji (Унитарии-универсалисты | Unitarian Universalism in Russia) otrzymaliśmy ciekawy portret Szymona Budnego- autora jednego z pierwszych tłumaczeń Biblii na język polski z języków oryginalnych tzw. Biblii nieświeskiej. Niestety, 1582 r, to także przykra rocznica wykluczenia go z małopolskiego zboru Braci Polskich. Budny (w przeciwieństwie do przeważającego wówczas zdania Marcina Czechowica i Niemojewskiego) głosił potrzebę posłuszeństwa władzom świeckim i uważał za moralny udział w wojnie obronnej, jeśli zajdzie taka konieczność.
ЭТОТ ДЕНЬ В УУ-ИСТОРИИ

6 марта 1582 года в Польше начался диспут между Симоном Будным и католиками. С точки зрения Будного, Иисус был рождён естественным путём и не был объектом для поклонения. Симон Будный перевёл всю Библию с греческого, еврейского и латинского языка. У него было много последователей, несмотря на осуждение и отлучение от церкви.


wtorek, 29 maja 2018

Armia Watykanu potrzebuje poborowych

Gwardia Szwajcarska (łac. Cohors pedestris Helvetiorum a sacra custodia Pontificis), Guardia Svizzera Pontificia – piesza formacja wojskowa pełniąca rolę straży przybocznej papieża, formalnie istniejąca od XVI wieku. Uważa się, że jest najmniejszą i najstarszą istniejącą armią świata - istnieje od roku 1506.
Obecnie papieskie wojsko liczy 110 żołnierzy: oficerów, podoficerów, halabardników i dwóch doboszy. Jej komendant ma rangę pułkownika, jest Domownikiem Papieskim i posiada tytuł Szlachcica Jego Świątobliwości.

Żołnierzami Gwardii Szwajcarskiej mogą być wyłącznie katoliccy obywatele Szwajcarii (pochodzą głównie z kantonów katolickich Lucerna i Valais). W momencie zaprzysiężenia muszą być kawalerami o nieskalanej opinii, odbyć zasadniczą służbę wojskową w armii swego kraju, mieć od 19 do 30 lat i liczyć powyżej 174 cm wzrostu. Podstawowa służba w Gwardii Szwajcarskiej trwa dwa lata, z możliwością przedłużenia.
W związku z tym, że liczba gwardzistów przekracza 10% mieszkańców państwa, Jan Paweł II miał niegdyś nazwać Watykan najbardziej zmilitaryzowanym krajem świata.


poniedziałek, 28 maja 2018

Indianie i Kościół- mroczny sekret Kanady

Udokumentowano śmierć 50 tys. indiańskich dzieci w szkołach z internatem prowadzonych przez katolickich duchownych i zakonnice w Kanadzie.

Już od lat Kevin Annett, były pastor protestancki ze Zjednoczonego Kościoła Kanady, opowiada o nadużyciach i zbrodniach popełnionych na rdzennych mieszkańcach Nowej Francji w chrześcijańskich szkołach z internatem. Najpierw napisał książkę „Hidden from History: The Canadian Holocaust” („Ukryta historia: kanadyjski holokaust”), następnie zaś powstał film dokumentalny „Unrepentant” (nieskruszony, zatwardziały) w reżyserii Louie Lawlessa.
Annett próbuje wstrząsnąć międzynarodową opinią publiczną, informując ją o systematycznej przemocy fizycznej i seksualnej, elektrowstrząsach, eksperymentach medycznych, masowej sterylizacji i morderstwach popełnianych na kanadyjskich tubylcach w drugiej połowie XX w. Świat jednak nadal jest głuchy i ślepy…

Opowieść Bud Whiteye, który spędził 6 lat w szkole służącej agresywnej asymilacji do wartości europejskich..., po porwaniu go z ulicy w rezerwacie w drodze do babci.Irlandczycy za zniesieniem zakazu aborcji

️Zaiste wspaniałe wiadomości docierają z Irlandii! Według exit polls aż 68 procent Irlandek i Irlandczyków poparło w referendum wykreślenie z konstytucji tak zwanej Ósmej Poprawki, zrównującej prawo do życia płodu oraz ciężarnej kobiety. Gratulujemy Irlandkom i Irlandczykom odrzucenia drakońskiego zakazu aborcji! We wczorajszym referendum ponad 2/3 głosujących opowiedziało się za zniesieniem zakazu przerywania ciąży. Oznaczało to też głosowanie przeciwko dominacji politycznej Kościoła w tym kraju.

Wynik referendum otwiera drogę do przegłosowania w parlamencie nowych przepisów, gwarantujących kobietom ich prawa. Już wkrótce Irlandki będą miały legalny i bezpieczny dostęp do aborcji bez konieczności podania powodu w pierwszych 12 tygodniach ciąży, a także na późniejszym etapie w przypadku zagrożenia dla zdrowia i życia matki lub uszkodzeń płodu.

Polska i Malta to już jedyne kraje w Unii Europejskiej z tak ostrym prawem antyaborcyjnym. Brak prawa do przerwania ciąży nie zmniejsza liczby aborcji - tworzy tylko podziemie aborcyjne oraz oznacza ryzyko dla życia i zdrowia tysięcy kobiet.

Irlandia zagwarantowała kobietom ich prawa. Teraz czas na Polskę.

Oficjalne wyniki procentowe kształtowały się następująco: za liberalizacją prawa opowiedziało się 66,4 proc. głosujących; przeciw było 33,6 proc. Oznacza to, że głos "za" oddał 1 mln 429 tys. 981 osób, a "przeciw" 723 tys. 632 osoby. W referendum udział wzięło ponad 64 proc. uprawnionych do głosowania.

sobota, 26 maja 2018

Natanek chce założyć seminarium duchowne

Przywódca duchowy "Kościoła grzechyńskiego", nazywanego przez niektórych schizmą małopolską lub grzechyńską, wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Tym razem przedstawił pomysł utworzenia własnej wyższej uczelni (prawie jak w Toruniu!😄) i (tu uwaga!) seminarium duchownego, w którym mają być wyświęcani księża. Oczywiście sam zainteresowany nie zamierza tego obrzędu przeprowadzać bo zwykły ksiądz nie ma takich uprawnień i nie chce, żeby czynili to biskupi sedewakantystyczni, ale ci z głównego nurtu katolicyzmu, nawet jeżeliby pochodzili z Afryki.
Naszym skromnym zdaniem i jesteśmy tego prawie pewni, nie znajdzie się ani jeden purpurat z nurtu oficjalnego KRK, który zdecydowałby się wyświęcić tzw. seminarzystów made in Grzechynia. Nieprawdaż?


piątek, 25 maja 2018

Polski biskup nie wyklucza schizmy w Kościele

Ostatnimi czasy coraz popularniejszym słowem w Kraju nad Wisłą i na świecie staje się termin "schizma", czyli formalny rozdział między wyznawcami jednej religii, ideologii lub grupy kultowej. Wspominali o niej jakiś czas temu polscy prawicowo-katoliccy publicyści, a teraz swój głos zabrał też kontrowersyjny abp Henryk Hoser.
W ciągu swojego istnienia Kościół rzymskokatolicki przeżył już wcale nie tak mało rozłamów większych i mniejszych, z których wychodził coraz bardziej osłabiony. Jedno z takich wydarzeń miało miejsce po Soborze Watykańskim II, kiedy to marginalne środowiska tradycjonalistyczne zanegowały jego postanowienia tworząc praktycznie odrębne kościoły katolickie. Jednak tym razem ewentualny rozłam może być dużo bardziej liczniejszy, chociaż też mniejszościowy.

Niektóre schizmy w Kościele katolickim:

-akacjańska  (484-519)
-Focjusza 861.
-wielka (wschodnia) 1054 - między prawosławiem i rzymskim katolicyzmem
-zachodnia (1378-1417)
-anglikańska w połowie XVI wieku (1534)
-starokatolicka 1870
-sedewakantystyczna (po Soborze Watykańskim II)
-lefebrystowska (1988- po konsekracji biskupów bez zgody papieskiej)

Oczywiście były też pomniejsze schizmy: mariawicka, polskokatolicka, palmariańska itp.
- Podziały w Kościele zawsze istniały - mówił abp Henryk Hoser
- W każdej chwili może nastąpić schizma w kościele i tego nie można wykluczyć. Tego uczy nas historia, niemniej trzeba wszystko robić, żeby do schizmy nie dochodziło - dodawałczwartek, 24 maja 2018

Mitologia seksualna rdzennych AmerykanówTROCHĘ O "PERWERSYJNYCH" INDIANACH
Mitologia rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej jest urocza, chociaż pewnie wielu świętoszków uznałoby ją za seksistowską i zboczoną. Lekka perwersja tkwi już u podstaw kosmologii indiańskiej, gdyż wszechświat wyobrażają sobie oni, jako kobietę - Matkę Ziemię i leżącego na niej mężczyznę - Ojca Niebo. Ale prawdziwy diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Na przykład z bardzo ciekawą koncepcją kreacji ludzkości wychodzili Indianie, zamieszkujący obszary wokół Wielkiej Pustyni Basin w Nevadzie. Otóż według ich wersji, dawno, dawno temu, na małej wyspie samotnie mieszkały młoda dziewczyna wraz z matką. Były one wówczas jedynymi ludźmi na świecie (czego zresztą nie wiedziały). Pewnego dnia, utrapiona samotnością matka nakazała córce wyruszyć w świat w celu znalezienia sobie partnera. Ponieważ innych ludzi na Ziemi nie było, córka wróciła z kojotem. Teraz chodziło o to by nowa para mogła ze sobą spółkować. Ale pojawił się nowy problem: dziewczyna miała "zazębioną" vaginę. Sprytny kojot poradził sobie (proszę wybaczyć za dalszy ciąg, ale to autentyczny mit indiański)... wciskając weń drewniany patyk i szybko, korzystając z okazji dokonał zapłodnienia. Po jakimś czasie jego partnerka zaczęła rodzić mnóstwo malutkich dzieci, które wrzucała do wiklinowego dzbana. Gdy ten był już pełny kojot porozrzucał maluchy po całym świecie i ... tak oto powstaliśmy ;)
To może jeszcze jeden mit, tym razem z Zachodniej Arktyki (obszar Północnej Kanady). Otóż tamtejsi Inuici tłumaczyli sobie relacje między Księżycem a Słońcem jako baśń o zakazanej miłości i wiecznym pożądaniu. A rzecz miała się tak. Pewien mężczyzna o imieniu Alinnaq (czczony obecnie jako bóstwo) sekretnie kochał się we własnej siostrze. Nie mogąc pohamować swojego pożądania pewnego dnia wśliznął się do jej łóżka i oboje zaczęli uprawiać seks. Jednak po jakimś czasie (dopiero!) kobieta odkryła kim jest jej partner i odepchnęła go od siebie. Następnie odcięła sobie pierś i kazała bratu by ją zjadł, po czym chwyciła pochodnię i uciekła w ciemność. Alinnaq ruszył za nią w pościg i tak się ganiali po całej Ziemi, że w końcu wznieśli się do nieba. Ona stała się Słońcem, a on Księżycem. W niebie Allinaq, już jako Księżyc nadal z pożądania gania za swoją siostrą i czasami udaje mu się ją dorwać. Wówczas oni spółkują ze sobą a my mamy...zaćmienie słońca!
Kazirodztwo, samookaleczenie, wcześniej zoofilia... istna Sodoma i Gomora! A przecież przytoczyłem tylko dwa mity. Obrzydliwi ci Indianie, prawda? Tylko ciekawe, co oni sobie myślą o nas, o naszych mitach, wierzeniach, pełnych z kolei purytańskich ograniczeń. A poza tym niby tacy niemoralni, tyle że to nie oni dokonali na nas holocaustu tylko my na nich...


https://www.facebook.com/1658757174352968/photos/a.1659844707577548.1073741828.1658757174352968/1726005717628113/?type=3

środa, 23 maja 2018

Tadeusz Boy-Żeleński "Piekło kobiet"Od autora

Oto zbiór felietonów, powstałych między październikiem a grudniem roku 1929. Przeobrażenie pewnych pojęć, uświadomienie sobie pewnych zagadnień, przezwyciężenie pewnych wstydliwości, posunęło się przez ten czas wśród ogółu tak bardzo, że już dziś — po paru zaledwie miesiącach! — niejedno wydać się może w tych artykułach przedawnione; niejedno wyda się „wybijaniem otwartych drzwi”; ale kilka miesięcy temu drzwi te nie były nawet uchylone. Niejedno też, w toku rozwijających się zdarzeń, wypadło mi parę razy powtarzać. Mimo to, niech idą te kartki w świat tak, jak były pisane, na gorąco; a jeżeli książeczka ta przyczyni się do wzniecenia dalszej dyskusji, jeżeli dopomoże do usunięcia pewnych rupieci myślowych i obyczajowych, spełni w zupełności swoje zadanie.wtorek, 22 maja 2018

Pomnik ofiar linczów w Ameryce

Szacuje się, że między 1882 a 1968 roku z powodu samosądów dokonanych przez białych rasistów zginęło według oficjalnych danych 4742 Afroamerykanów. W najgorętszym okresie 1880-1920, statystycznie mordowano dwóch Afroamerykanów tygodniowo! Opócz tradycyjnego wieszania stosowano też palenie na stosie, a nawet kamienowanie. Ponadto tysiące osób zostało brutalnie okaleczonych poprzez obcinanie: palców, uszu, genitaliów itp. i zabieraniem ich do domów jak zwierzęcych  trofeów...

800 zawieszonych kolumn upamiętnia ponad 4000 nazwisk - pierwszy pomnik pamięci ofiar linczów w Ameryce.

- Zrobiłem to nie po to, żeby potępiać Amerykę, ale po to, by ją wyzwolić - mówi Bryan Stevenson, pomysłodawca pomnika i muzeum, które upamiętniają czarne ofiary linczów. Powstały w Montgomery w Alabamie.poniedziałek, 21 maja 2018

Ceremonia Kakao polskich Wyznawców SłońcaPodczas samej Ceremonii Kakao zachęcamy do własnej naturalnej ekspresji, do odkrywania własnych sposobów na uwolnienie oddechu, głosu, ciała, wyobraźni, emocji i twórczych aspektów we wspólnej przestrzeni twórczej poza słowami.
Jako prowadzący dbamy o bezpieczeństwo i jednocześnie uczestniczymy aktywnie w całym procesie służąc jako inspiracja jednocześnie zachęcając do wejścia we własny indywidualny proces i podążanie za naturalną - intuicyjną ekspresją ciała.
Wspólnie możemy tworzyć dużo więcej i to co się dzieje przekracza wszelkie nawet najlepsze zaplanowane scenariusze.


Wibracja Miłościniedziela, 20 maja 2018

10 zaskakujących faktów o papieżach

W dzisiejszym odcinku poznacie zaskakujące fakty na temat papieży. Usłyszycie m.in. o człowieku, który na tronie Stolicy Apostolskiej zasiadał 3-krotnie, oraz dowiecie się jak potwierdzano męskość papieża.


sobota, 19 maja 2018

Biskupi Chile podali się do dymisji

Oto wydarzenie naprawdę bezprecedensowe, pierwszy taki przypadek w całej historii Kościoła zwanego przez niektórych powszechnym...

Jak doniosły media na tej Ziemii, cały episkopat Chile (34 osoby) podał się do dymisji w związku z ukrywaniem przypadków pedofilii w tamtejszym Kościele. Papież Franciszek rozpatrzy każdą rezygnację z osobna.

Ofiara pedofilii z Chile o dymisji biskupów: "To coś wcześniej niespotykanego i dobrego"

Oczywiście wszystkich, którzy spodziewaliby się podobnego czynu ze strony bardzo licznych hierarchów (ok. 133) z kraju nad Wisłą już uspokajamy. U nas coś takiego nigdy nie wypali, gdyż tu jest średniowiecze głęboko zaszczepione w umysłach wiernych, a nawet u ludzi nie mających już wiele wspólnego z tą organizacją religijną. Wystarczy wrzucić bajkę o ogólnoświatowym atykościelnym spisku masońsko-komunistyczno-satanistyczno-islamsko-reptiliańskim (itd.)👎😆😜 i duża część tutejszych ludzi to kupi bez zadawania niewygodnych dla księży pytań. 
Zresztą należy przypomnieć też o tym, że w tym kraju jest już de facto niezależny narodowy Kościół toruński, którego realna głowa rezyduje w Grodzie Kopernika... 

piątek, 18 maja 2018

Zaratusztrianizm (Zoroastryzm)- najstarsza religia objawiona

Zaratusztrianizm jest najstarszą religią objawioną. "Objawienie" to skrótowe i uproszczone wyjaśnienie specyfiki Gath. Manthran Zaratusztra odkrył Mazdę, dzięki swej Aszy (Prawości) i został jednocześnie wybrany przez Ahurę do głoszenia Jego/Jej przesłania tym, którzy zechcą go słuchać. Gathy zawierają (Jasna 46) zachętę do głoszenia ich nawet nieznajomym. Zaratusztra wędrował i jako Manthran - 'prowokował' do refleksji napotkanych podróżnych. Stąd 'Manthran' - bo Gathy to 'manthra' - słowa prowokujące do myślenia, zastanowienia się, refleksji, do spojrzenia na wszystko z innej strony. Termin 'manthra' w odniesieniu do Gath występuje w nich samych. Pokrewieństwo nazwy z 'manthrami' buddyzmu czy hinduizmu nie oznacza pokrewieństwa treści. Należy o tym pamiętać.
Mazdajasna - Zaratusztrianizm

"Mazdajasna" to oryginalna - obok "zaratusztrianizmu" nazwa przesłania, jakie przyniósł światu Manthran Zaratusztra. "Mazdajasna" oznacza 'czczenie, uwielbienie wielkiej wiedzy', ale też 'mądrości' - jest zatem terminem spokrewnionym nieco z terminem 'filozofia' - 'umiłowanie mądrości'. Znamienne, że to jednocześnie termin definiujący Stwórcę (Ahura). Mazda Ahura - to Stwórca Wiedzy, albo inaczej 'Stwórca - Wiedza - Mądrość'. I w tej formie występuje daleeeko częściej w Gathach niż jako "Ahura Mazda".


Zaratusztrianizm jest najstarszą, wciąż istniejącą religią objawioną. Należy położyć nacisk na ów aspekt objawienia. Istota tej religii zasadza się bowiem na objawieniu otrzymanym od Boga przez Manthrana Zaratusztrę ok. 1200 lat przed Chrystusem. W czasie, kiedy rodziło się chrześcijaństwo, zaratusztrianizm był najpowszechniej wyznawaną religią świata.

Pod względem etycznym zaratusztrianizm opiera się na słynnej triadzie: Humata, Huchta, Hwarszta, Dobre Myśli, Dobre Słowa, Dobre Uczynki. Wiara w Boga bez przestrzegania tej zasady nie ma znaczenia i sensu. Nauki Zaratusztry opierają się przede wszystkim na etyce. To moralność prowadzi do życia wiecznego.

Unikalne dążenia, poszukiwania duchowe człowieka, są w zaratusztrianizmie połączone z zachowaniem, utrzymaniem i troską o siedem stworzeń Mądrego Pana, mianowicie: niebo, wody, ziemię, rośliny, istoty żywe---zwierzęta, oraz człowieka i ogień. Ten ostatni---ogień, jest ważką rzeczywistością w Posłaniu Zaratusztry, ponieważ Prorok widział ogień jako fizyczne przedstawienie Aszy (Porządku, Prawdy, Prawości) i jako źródło światła, ciepła i życia dla swego ludu. Praktyki religijne wykonywane są w obecności ognia, energii życiowej, która rozprzestrzenia i dynamizuje pozostałych sześć stworzeń Mazdy Ahury.

Aszo Zaratusztra był człowiekiem poszukującym Boga i zarazem wybranym przez Niego, ażeby mówić Prawdę i przynieść Ją ówczesnemu światu. Pochodził ze wschodniej części Iranu. Zaratusztra rozpoczął swą działalność religijną w wieku lat trzydziestu. Rewolucyjne przesłanie, które przyniósł światu brzmiało: 1) Bóg - Ahura Mazda (Pan Mądrości) jest Stwórcą wszechświata, życia, dobra i radości, lecz nie jest wszechmocny; 2) Ahura Mazda nie stwarza ani nie powoduje śmierci, cierpienia ani zła, lecz zmaga się z nimi. Do współpracy w tym zmaganiu zapraszany jest każdy człowiek i każda inna istota świadoma i rozumnaJeśli ktoś mi mówi: „Nie wierzę w Boga. Całe moje życie i nędza świata dowodzą tego, że Bóg nie istnieje”, to ja odpowiadam tak: „Masz całkowitą rację. Dlatego i ja nie wierzę w Boga. Wierzę w Ahura Mazdę”. Czy to jedynie gra słów? Bynajmniej. Poza tym, powyższy, krótki dialog stanowi pierwszy krok ku zrozumieniu zaratusztrianizmu. /Cyrus scripsit/
czwartek, 17 maja 2018

Papieżyca Rihanna

Motywem przewodnim niedawnej Met Gali — corocznego balu dla celebrytów połączonego ze zbiórką pieniędzy na nowojorskie Muzeum Sztuki Współczesnej — była duchowość i tradycja katolicka. Co ciekawe, koncepcja i stroje powstawały we współpracy ze Stolicą Apostolską reprezentowaną przez arcybiskupa Georga Gänsweina, prefekta Domu Papieskiego.


środa, 16 maja 2018

Dzietność a religia

Czy dzietność ma związek z religią? Raczej poziom biedy i brak wykształcenia. Zaraz po II wojnie światowej w Polsce przeciętna rodzina miało po 3 -4 dzieci.

Źródło: CIA, The World Factbook
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2127rank.html
null

null


https://www.facebook.com/760131224006930/photos/a.761684757184910.1073741829.760131224006930/1664431450243565/?type=3&permPage=1

wtorek, 15 maja 2018

Biblia czy Koran- quiz

Student Uniwersytetu Wrocławskiego owinął Biblię w gazetę, a napotkanym na ulicy osobom czytał jej fragmenty mówiąc, że pochodzą z Koranu. Reakcje, często krytyczne, rejestrował kamerą.

To Biblia czy Koran? Rozpoznasz, z której księgi pochodzi ten cytat?


To Biblia czy Koran? Rozpoznasz, z której księgi pochodzi ten cytat?

Buzz.gazeta.pl


Twój wynik to 9/12

Nieźle, choć to nie mistrzostwo. Ale nie martw się, to nie był łatwy quiz. Może spróbujesz swoich sił w innym?

poniedziałek, 14 maja 2018

Piosenki Urbana i Natanka na Eurowizję?

A ponieważ śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, a polskim wykonawcom na znanym festiwalu idzie na ogół zawsze gorzej, więc tak oto znalazł się pierwszy kandydat na przyszłoroczną Eurowizję, wykonujący przebój należący do narodowego gatunku muzyki w kraju nad Wisłą... 👍😄😜


Tygodnik NIE

WSZYSCY WIEMY, KTO POWINIEN WYSTĄPIĆ NA EUROWIZJI W PRZYSZŁYM ROKU. - Products shown: Pobierz "NIE" 19/2018.

niedziela, 13 maja 2018

Jak to było z chrztem Polski?

Wszechnica Oświeceniowo Racjonalistyczna zaprasza na dyskusje pt.
"Rok 966 - jak to z tym chrztem było?"
Próbujemy się zmierzyć się z "naszym" rokiem 966, przyglądając się jego rozmaitym uwarunkowaniom historycznym.
Spotkanie z  prof. dr  hab. Przemysławem Urbańczykiem (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) autorem m.in. książek "Mieszko I tajemniczy"  oraz "Co się stało w 966 roku" poprowadził  Adam Jaśkow prezes Stowarzyszenia Wszechnicy Oświeceniowo Racjonalistycznej.
Spotkanie odbyło  się w Muzeum Archeologicznym w Krakowie (ulica Senacka 3) 6 czerwca 2016 roku o godzinie 17.00.
_____________________________________________


sobota, 12 maja 2018

Poganie- nieregularnik środowiska pogańskiego
Witaj! Najnowszy numer Nieregularnika możesz pobrać klikając w link poniżej:
https://drive.google.com/open...

Do tej pory wysyłaliśmy wszystkie linki w newsletterach, jednak ze względu na to, że w ponad 60% przypadków taki newsletter trafiał do spamu oraz to, że na tej stronie mamy więcej obserwujących niż zgłoszonych subskrybentów - postanowiliśmy uprościć ten proces.

Jeżeli chciałbyś dostać linki do poprzednich numerów - skontaktuj się z nami mailowo. Miłej lektury!

Wyślij e-mail


piątek, 11 maja 2018

Udawany zamach na papieża w Małopolsce

W małopolskim Ostrowie koło Tarnowa odegrano scenę zamachu na papieża. Pojawił się udawany papamobil z udawanym papieżem i jego (też udawaną) ochroną. Oczywiście dało się usłyszeć strzały, po których pojawił się kultowy (już) jęk małopolskiego ludu zawsze katolickiego... 😆A tak swoją drogą, to jak się dobrze przyjrzeć, to osoba grająca Santo Subito trochę jakby przypomina samego Jego Magnificencję Przewielebnego i Wielce Czcigodnego Ojca Dyrektora Założyciela Doktora Rektora Redaktora Słońce Torunia. Nieprawdaż??? 😉

czwartek, 10 maja 2018

Grupa Henocha chce zdobyć władzę w Polsce

Tak oto całkowicie przypadkowo natrafiliśmy na kolejną już niezwykłą grupę ekstremalną- tym razem łączącą elementy: antyklerykalizmu, ateizmu, antyteizmu, antyreligijności i wiary w UFO. Nomen omen wcześniej nazywali się "sektą".

Dlaczego Sekta i dlaczego Henocha a nie np. Jana Pawła II?
Sekta - by wzbudzić zainteresowanie, zaintrygować a Henocha - bo ten patriarcha jest bardzo
niewygodny dla kościoła, gdyż pozostawił po sobie kroniki, które kościół katolicki skwapliwie
ukrywał i ukrywa .
Właśnie dlatego wybrano imię Henocha na nazwę sekty.
Wiadomości o Henochu warto się z nimi zapoznać,
bo wiedza, jaką mu przekazano jest porażająca. 500 lat przed Chrystusem Henoch wiedział
o kulistości Ziemi i to widział !
W dniu 02 sierpnia 2014 roku odbyła się narada Mistrzów Sekty Henocha i osób ściśle z nią związanych. Podjęto decyzję o przekształceniu Sekty Henocha w Grupę Henocha i w oparciu o wcześniej przyjęte ustalenia oraz analizy, wytyczono kierunek działania.


środa, 9 maja 2018

Ostatni polski PGR

Dzięki nawigacji satelitarnej ciągniki obsiewają tu pola z dokładnością do dwóch centymetrów. Komputery liczą kroki każdej krowy w kombinacie. To wszystko w gospodarstwie, które miało upaść, tak jak pozostałe PGR-y w Polsce. Tak się jednak nie stało. Dlaczego Kombinat Rolny w Kietrzu przetrwał i nadal świetnie prosperuje?
Kombinat Kietrz, realizacja 2016 r.

wtorek, 8 maja 2018

Najwięcej rozwodów jest na PomorzuW którym województwie jest najwięcej rozwodów?
W zestawieniu przodują województwa pomorskie, kujawsko-pomorskie i lubuskie, gdzie na 1000 ludności odnotowano 2 rozwody. Średnia dla Polski wynosi 1,8. Na przeciwległym biegunie jest oczywiście Podkarpacie. Według danych 73 procent wszystkich rozwodów miało miejsce w miastach. Najwięcej w Trójmieście, nieco mniej w Warszawie, Bydgoszczy czy Poznaniu, zaś średnią dla dużych miast zaniżają Częstochowa i Łódź.
Rozwód to nie wojna

Przedstawiamy prostą infografikę prezentującą liczbę rozwodów przypadającą na 1000 mieszkańców w poszczególnych województwach. Niektóre z nich zarejestrowały w 2015 roku ponad 4600 rozwodów w skali...


Rozwód to nie wojna

Jak przedstawia się liczba rozwodów w największych miastach? #RozwódToNieWojna

Natanek buduje kosmodrom i wyrzutnię rakiet

Kosmodrom, port kosmiczny, centrum lotów kosmicznych (kosmo- + gr. drómos tor biegowy) – ośrodek przeznaczony do przeprowadzania startów statków kosmicznych oraz startów i lądowań promów kosmicznych. Zadania kosmodromu obejmują także montaż, przygotowanie do lotu oraz nadzór nad jego przebiegiem, choć centrum sterowania lotem może znajdować się w innym miejscu.

Najbardziej znane kosmodromy to:
-Centrum Kosmiczne imienia Johna F. Kennedy’ego (KSC) położone na przylądku Canaveral (tzw. przylądek Kennedy’ego) w stanie Floryda, w USA.
-Cape Canaveral Air Force Station na przylądku Canaveral (w sąsiedztwie KSC), należący do Sił Powietrznych USA.
-Baza Sił Powietrznych Vandenberg (Vandenberg AFB) w Kalifornii w USA.
-Bajkonur w Kazachstanie.
-Kapustin Jar w Rosji.
-Plesieck w Rosji.
-Gujańskie Centrum Kosmiczne (Kourou) w Gujanie Francuskiej, ośrodek ESA.
-Wallops Flight Facility, w stanie Wirginia, w USA.Tymczasem, jak doszły nas słuchy, najbardziej znany polski pustelnik w sutannie zamierza rzucić wyzwanie wszystkim potęgom kosmicznym tej Ziemii (państwowym i prywatnym) i wybudować w ciągu kilkunastu lat kosmodrom i wyrzutnię rakiet 😵 w Grzechyni po to by "na niebie ustawiać gwiazdy"...
Jeżeli to wszystko nie jest jakimś ponurym żartem, to napewno to przedsięwzięcie przyćmi wszystkie dzieła toruńskiego imperatora (przeszłe i przyszłe) razem wzięte. Coś nam się zdaje, że to próba kosmicznej ewangelizacji i zaszczepiania jedynie słusznego wyznania grzechyńskokatolickiego w całym wszechświecie lub sam zainteresowany całkiem na serio zamierza dosłownie odlecieć w kosmos, co wcale nie byłoby takim głupim rozwiązaniem. No i później nie zdziwcie się jak na każdej planecie wyląduje krzyż, a w całej galaktyce objawi się nowy papież posiadający znacznie większą liczbę wiernych od tego "rzymskiego"??? 😆
niedziela, 6 maja 2018

Zielone Wartości z Jarosławem KubackimZapraszamy na spotkanie poświęcone dotyczące nakazom poszanowania przyrody w różnych religiach. Okazją do spotkania jest wizyta w Warszawie uznanego autorytetu teologicznego Jarosława Kubackiego z Holandii oraz promocja przygotowywanej przez Partię Zieloni książki "Zielone wartości. Religia a sekularyzm". Organizatorem spotkania jest Fundacja Strefa Zieleni z pomocą unitarian uniwersalistów (Unitarianie Uniwersaliści Polska) i członków Partii Zieloni (Partia Zieloni). Po wykładzie, którego temat autor omówił w skrócie poniżej , przewidziana jest rozmowa z prowadzącym i uczestnikami. Zapraszamy wszystkich, dla których tolerancja religijna i ochrona przyrody są bliskie.

Miejsce i czas: Warsztat Warszawski, Plac Konstytucji 4, duża sala na parterze, 24 maja 2018 godz. 17.

Jarek Kubacki: "Napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną..."
Czy te słowa z Księgi Rodzaju rzeczywiście stanowią carte blanche na okrutny wyzysk i eksploatacje natury, którego dopuszcza się człowiek? Czy usprawiedliwiają agresywny antropocentryzm naszych wzorców etycznych, u podstaw którego znajduje się faktyczne ignorowanie tego, że nie jesteśmy na naszej planecie sami?
Nie ulega wątpliwości, ze tradycja, u podstaw której znajdują się opowieści biblijne, przyznaje człowiekowi pozycję niekwestionowanego lidera. To odróżnia ją od wielu innych tradycji religijnych, w których człowiek jest raczej jednym z wielu elementów pewnej całości – i to bynajmniej nie elementem wieńczącym tę całość. Przyjrzyjmy się choćby duchowości rdzennych mieszkańców Ameryki, syberyjskich szamanów, australijskich Aborygenów... Czy nie są one lepiej przystosowane do tego, aby stać się źródłem inspiracji dla współczesnego człowieka? Być może i trudno mieć komukolwiek za złe, ze właśnie do nich się odwołuje.
Jednak zanim spiszemy Biblię i wywodzące się z niej tradycje duchowe na straty, powinniśmy uświadomić sobie kilka rzeczy. Po pierwsze Biblia nie jest księga ‘tych na gorze’: władców, panujących, wywierających wpływy. Jej naturalnym środowiskiem jest margines: ci pozbawieni wpływów, rządzeni, wyzyskiwani, bezsilni. Również bezsilni wobec natury i jej przemocy. Zarysowując przed kimś takim perspektywę ‘czynienia sobie ziemi poddaną’ biblijny autor przede wszystkim staje po stronie słabszego, dając mu nadzieję na to, że nie będzie on pionkiem w grze – przerastających go – złowieszczych sił. Problem zaczyna się wtedy, gdy zapominamy, ze nasza pozycja zmieniła się. Nie tylko nie jesteśmy bezsilni wobec natury, ale jesteśmy w stanie jej zaszkodzić - i czynimy to na każdym kroku! Co w tej sytuacji oznacza stanąć po stronie słabszego? Kto jest tym ‘słabszym’ w obecnym układzie? Czy np. w sytuacji, w której całe połacie naszej planety walczą z przeludnieniem, można tak po prostu głosić, ze powinniśmy ją dalej ‘napełniać’?
A ‘panowanie’? Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym. Nikt, kto rzeczywiście uważa się za chrześcijanina, nie może sobie pozwolić na abstrahowanie od tych słów , którymi Jezus reaguje w Ewangelii Marka na wyrażoną właśnie przez jego uczniów chęć panowania. Jezus nie zna innego panowania, innego ‘czynienia sobie ziemi poddaną’, aniżeli przez służbę. Servant leadership...
Przede wszystkim jednak problem tkwi w dualizmie, przez pryzmat którego postrzegamy świat. Po jednej stronie duch, po drugiej materia. Pośrodku człowiek jako jedyny łącznik miedzy tymi dwoma elementami. Człowiek ze swoimi zobowiązaniami, z których ważniejsze są – oczywiście – te wobec ducha. To powoduje, ze wielu chrześcijan reaguje lękiem na nowe formy duchowości, które znoszą ten dualizm. To właśnie dlatego tak łatwo napuścić przeciętnego ‘słuchacza Radia Maryja’ na ‘ekoterrorystów’, dla których ‘życie ludzkie jest mniej warte aniżeli przyroda’. Istnieją jednak wizje, próbujące przekroczyć dualizm – jak np. unitariańska wizja, stworzona przez polskiego teologa, Karola Grycza-Śmiłowskiego (1885-1959). Duch i materia są w niej dwoma stronami jednego bytu. Bóg jest duchem wszechświata, a wszechświat niejako Jego ciałem. Grycz nazywał te wizje enpanteizmem. Współczesna teolog feministyczna, Sallie McFague (1933) również pisze o świecie jako o ‘ciele Boga’, o które powinniśmy się troszczyć. Ta myśl jest dla niej punktem wyjścia ‘ekoteologii’.
Powstaje, rzecz jasna, pytanie, czy tego typu refleksja jest w ogóle istotna i potrzebna. Czy nie łatwiej jest po prostu powiedzieć, ze żyjemy w państwie, w którym, przynajmniej na papierze, obowiązywać ma ‘rozdział Kościoła od państwa’, a więc powinniśmy się skoncentrować na rozwijaniu racjonalnych, pozareligijnych koncepcji politycznych i społecznych, pilnując tego, aby religia była ‘sprawą prywatną’ i ‘nie wtrącała się do polityki’? Dla wielu jest to kusząca wizja. Rzecz jednak w tym, że... niewykonalna. Religia nigdy nie będzie wyłącznie ‘prywatną sprawą’ i zawsze będzie się ‘wtrącać’ – przynajmniej dopóty, dopóki sama siebie będzie traktować poważnie. Można – i należy! – oczekiwać od wierzących, by swoje racje przedstawiali w ramach racjonalnego dyskursu, z szacunkiem dla innych i bez narzucenia im swoich przekonań, ale nie można od nich oczekiwać, by pozostawili te przekonania ‘w domu’. Tak rozumiana świeckość jest utopią – i to taka, która raczej przeraża, aniżeli napawa nadzieją. Wiara, duchowość, przekonania religijne były zawsze i prawdopodobnie pozostaną ważnymi źródłami inspiracji w polityce, działalności społecznej. W tym również w polityce zielonej i lewicowej. Geneza holenderskiej Zielonej Lewicy może być tego świetnym przykładem. Spośród czterech partii, które ją w 1990 r. stworzyły, dwie (Partia Polityczna Radykałów oraz Ewangeliczna Partia Ludowa) były partiami otwarcie przyznającymi się do inspiracji religijnej, zaś jednym z liderów trzeciej (Komunistycznej Partii Holandii), był pastor Ab Harrewijn, późniejszy wieloletni przewodniczący GroenLinks.


null

null

O autorze:
Jarosław Kubacki urodził się w 1971 r. w Łodzi. Studiował teologię w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz Uniwersytecie Kościołów Reformowanych w Kampen (Holandia), a następnie w seminariach teologicznych związanych z Uniwersytetami w Lejdzie i Utrechcie oraz psychoterapię i medycynę naturalną w Akademii Sorag. Po kilkuletniej asystenturze na wydziale teologicznym Uniwersytetu Lejdejskiego postanowił poświecić się duszpasterstwu: najpierw we wspólnotach ekumenicznych, a następnie w różnych strukturach kościelnych. Obecnie jest pastorem Zjednoczonego Zboru Mennonickiego w Beverwijk kolo Amsterdamu, a jednoczesnie kapelanem w domach opieki w Zoetermeer kolo Hagi. Funkcje kapelana spełnia w imieniu stowarzyszenia Vrijzinnigen Nederland, skupiajacego zwolenników religii liberalnej wywodzących się z różnych tradycji wyznaniowych i religijnych. Uważa się za religijnego humanistę zainspirowanego opowieścią Jezusa z Nazaretu.
Od kilkunastu lat jest aktywny również w holenderskiej polityce: najpierw w socjaldemokratycznej Partii Pracy, następnie w Zielonej Lewicy. Był członkiem think tanku ‘Socjalizm i Światopogląd’ oraz platformy religijnej w ramach GroenLinks ‘De Linker Wang’ (‘Lewy Policzek’) oraz członkiem redakcji kwartalnika pod tym samym tytułem, a także belgijskiego think tanku ‘Liberales’. Współpracował również z jedną z ostatnich aktywnych holenderskich komun: lejdejska ‘Eurodusnie’, w której współprowadził ‘sklep bez pieniędzy’ oraz zajmował się archiwizowaniem materiałów z historii radykalnej myśli i praktyki lewicowej. Ideowo bliski liberalnemu socjalizmowi o ‘zielonym’ zabarwieniu.  W latach 1998-2008 był aktywnym holenderskim wolnomularzem związanym najpierw z Wielkim Wschodem Holandii, a następnie z Le Droit Humain i Holenderską Wielką Lożą Masonerii Mieszanej. Obecnie nie uprawia Sztuki Królewskiej w sposób czynny. Zainteresowania: zachodnia ezoteryka, kabała, rożokrzyż, martynizm, antropozofia, teozofia. Miłośnik ikon, średniowiecznych katedr (ale i małych drewnianych cerkiewek – np. na Sądecczyźnie), amerykańskiego transcendentalizmu i dobrych książek biograficznych.

sobota, 5 maja 2018

Matka Boska zastąpi Pałac Kultury?

Oto kolejny pomysł byłego ministra na katolickie zagospodarowanie miejsca, w którym obecnie znajduje się Pałac Kultury i Nauki. Niestety przy dzisiejszym układzie ma szansę się ziścić...

Warszawa będzie jak Rio de Janeiro? A może raczej jak skrzyżowanie Świebodzina z Toruniem???? W końcu zamiast Maryii można by postawić największy na świecie krzyż z windami w środku...

Matka Boska zamiast Pałacu Kultury? Kontrowersyjny pomysł Antoniego Macierewicza

piątek, 4 maja 2018

Chryja pod Radiem Maryja- urodziny Rydzyka„Chryja pod Radiem Maryja". Pod takim hasłem odbył się event zorganizowany przez organizacje feministyczne z okazji 73. urodzin, nie kogo innego, jak Jego Magnificencji Przewielebnego i Wielce Czcigodnego Ojca Dyrektora Założyciela Rektora Doktora Redaktora Słońca Torunia Tadeusza Rydzyka. Oto pełna relacja z tego jakże wyczekiwanego wydarzenia rozpoczętego uroczystą procesją... 😜


Wirtualna Polska

„Chryja pod Radiem Maryja". Pod takim hasłem odbywa się event zorganizowany przez organizacje feministyczne z okazji 73. urodzin o. dyrektora Tadeusza Rydzyka. Relacja tylko na WP

czwartek, 3 maja 2018

Wolna Elekcja Jezusa na warszawskim trawniku

Intronizacja (łac. inthronizatio, inthronizare; gr. enthronídzein (thrónos tron)) – wyniesienie na tron. Terminem tym określa się wyniesienie do rządów nowego papieża lub biskupa, a także koronację króla...

W środę po południu w Warszawie przy figurze Chrystusa Miłosiernego na rogu ul. Elekcyjnej i Górczewskiej (Wola- jaki cudowny zbieg okoliczności!😄) niezbyt liczna grupa osób, głównie w starszym wieku, poprzez modlitwy oddała Polskę we władanie Jezusowi. Uroczystości przewodził sympatyzujący z radykalną prawicą ks. Stanisław Małkowski- szef Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę, który w 2014 r. odprawiał egzorcyzmy przed Pałacem Prezydenckim. 

Jak mogłaby to powiedzieć "wolska" propaganda: W uroczystości uczestniczyły setki tysięcy wiernych z całej Polski, głównie młodzieży... 😉

środa, 2 maja 2018

Antyklerykalne hasła na gdańskich kościołach

Nocna akcja gdańskich feministek. "Katolitaryzm stop!"
Trójmiejskie Dziewuchy rozwiesiły na kilku gdańskich kościołach transparenty z antyklerykalnymi hasłami oraz apelami do duchownych. Jak tłumaczą organizatorki akcji, była ona odpowiedzią na mszę dla działaczy skrajnej katoprawicy.
Brawo Trójmiejskie Dziewuchy! ❤️


Trójmiejskie Dziewuchy

Republika Jezuicka- Chrześcijańska komunistyczna Republika Guaranów

KATOLICKIE SPOŁECZEŃSTWO: Zdaniem Woltera i Lafargue’a zbiorowością, w której w najdoskonalszym stopniu spełnione zostały założenia religii katolickiej, było społeczeństwo jezuickich osiedli misyjnych – quasi-państwa, które w literaturze funkcjonuje jako „Republika Jezuicka” bądź „Chrześcijańska komunistyczna Republika Guaranów”.
Republika Guarani - Wikipedia, wolna encyklopedia

O wolnomularstwie dla seniorów22 marca, na Uniwersytecie Gdańskim w ramach zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbył się kolejny wykład Wojciecha Mościbrodzkiego reprezentującego Instytut Sztuka Królewska w Polsce.

Tematem prelekcji "Pod znakiem Cyrkla i Węgielnicy" była historia i dzień dzisiejszy wolnomularstwa. Słuchacze zapoznali się z historią wolnomularstwa od czasów średniowiecznych, przez okres narodzin wolnomularstwa spekulatywnego aż po współczesność Sztuki Królewskiej w Polsce i na Świecie.

Zaprezentowano także liczne utensylia masońskie, blisko 20 różnych fartuszków, w tym rzadkie okazy regaliów wyższych stopni różnych rytów. Zainteresowani mogli także po wykładzie rozszerzyć swoja wiedzę dzięki specjalnie przygotowanym tablicom poglądowym prezentowanym w Auli.

Inicjatywy Instytutu Sztuka Królewska cieszą się dużą popularnością i przyczyniają się do rozwiania wielu szkodliwych mitów i nieprawd otaczających polskie loże masońskie.


Rzeczpospolita Wolnomularska

Rzeczpospolita Wolnomularska added a new photo.