Apostasis


Strona przeznaczona dla osób, które nie czują się już rzymskimi katolikami i nie chcą niepotrzebnie zawadzać w kościelnych rejestrach. ;-)
mmmm\
Niezależnie od zastosowanej procedury jedynym wymiernym efektem końcowym jest adnotacja w księdze chrztów.
W szczególności nie wywołuje to automatycznie żadnych zmian w statystykach kościelnych, w tym również prezentowanych przez GUS

miniatura pierwszej strony ulotkiFormularze apostazji:Co z tym zrobić:

przed wypełnieniem zapoznaj się z FAQ

1. uzupełnij (dla ułatwienia zaznaczono na czerwono)
2. wydrukuj
3. przyłóż na dole w zaznaczonym miejscu pierwszą stronę dowodu osobistego
4. zeskanuj i wydrukuj lub skseruj
5. podpisz
6. zrób dwie takie same kopie z tymi samymi datami i schowaj do szuflady
7. pismo wyślij listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do parafii miejsca chrztu (razem z odpisem aktu chrztu jeśli masz)
adres parafii znajdziesz tutaj

W ciągu 14 dni powinien przyjść dowód dokonania adnotacji. Teoretycznie proboszcz ma taki obowiązek. Praktycznie – jest to (obecnie) tylko jego dobra wola.

Formularz do wystąpienia o usunięcie danych osobowych z komputerowej bazy danych:

  usunicie_danych.doc


Jak się "wypisać" drogą kościelną?

Chcesz dokonać aktu apostazji? Możliwe drogi oraz wzory dokumentów poniżej:

1. Wydrukuj wzór wypisu w 2 egzemplarzach (pobierz)
2. Wypełnij druki
3. Osobiście oddaj jeden z formularzy w parafii miejsca zamieszkania, należy także załączyć świadectwo chrztu (odpis).
4. Poproś o pisemne potwierdzenie na w/w świadectwie (świadectwo chrztu z odpowiednią adnotacją jest obecnie jedynym dokumentem przeznaczonym dla Ciebie a potwierdzającym formalny akt wystąpienia z Kościoła)
5. Jedną kopię zostaw dla siebie (jeśli Ci się uda uzyskaj potwierdznie złożenia aktu apostazji na swojej kopii).Na powtarzające się często pytanie w jakiej parafii złożyć akt apostazji: W świetle obecnej instrukcji wydanej przez KRK, akt apostazji można składać jedynie w parafii miejsca zamieszkania. Proboszcz potwierdza dokument swoim podpisem i pieczęcią parafialną, umieszczając datę. Uwierzytelnioną kopię tego dokumentu proboszcz przesyła do kurii swojej diecezji. Kuria diecezjalna, jeśli nie stwierdzi nowych okoliczności, poleca proboszczowi parafii chrztu dokonanie stosownego wpisu do parafialnej księgi ochrzczonych. Jeżeli odstępca przyjął chrzest w parafii, która należy do innej diecezji, wówczas kuria diecezjalna przesyła informację o wystąpieniu z Kościoła do kurii diecezji chrztu odstępcy. Proboszcz parafii zamieszkania odstępcy ma obowiązek także dokonać odpowiedniego wpisu w kartotece parafialnej.
Wybór należy do Ciebie...