sobota, 3 września 2011

Palikot u Knapika

"...Najważniejszą sprawą, podstawową dotyczącą wizji edukacji, to jest to, że edukacja dzisiaj poprzez metodykę przyjętą - nie uczy pracy zespołowej, nie rozwija inteligencji emocjonalnej i nie buduje kompetencji.
Ja - rynek pracy, ja - inni ludzie, ja - różne tendencje cywlizacyjne.
Nie uczy tego w ogóle szkoła.
Nie ma naprawdę dużego znaczenia, czy Pan będzie miał taką czy inną wiedzę z biologii, czy z chemii - jeśli Pan nie będzie potrafił współpracować w grupie, być przełożonym, być podwładnym i przemawiać z różnych punktów widzenia.
Tego wszystkiego polska szkoła nie uczy, to jest podstawa rzecz...".

~ Janusz Palikot