Papież rzucił klątwę na kometę

To nie jest absolutnie żaden Prima Aprilis, ani też jakiś nowy pomysł obecnego papieża, więc prosimy nie wpadać w przedwczesną panikę, gdyż to tylko przypomnienie mało znanego epizodu z historii kościelnej... 😃


Po śmierci papieża Mikolaja V stary, 77-letni hiszpański kardynał Alphonso Borgia starał się zająć miejsce na stolicy papieskiej twierdząc, jakoby według proroctwa św. Wincentego jemu ten urząd się należał. Ponieważ Borgia był człekiem "zwichrowanym" moralnie, nie miał zbytniego poparcia, ale kiedy żaden z kandydatów nie mógł uzyskać większości głosów, postanowiono wybrać papieżem kardynała Borgię w nadziei, że staruszek ów wkrótce umrze i zrobi miejsce innemu. Borgia jako papież przybrał sobie imię Kalikst III (1455-1458). Pierwszym jego dziełem było mianowanie Piotra i Rodrigo Borgii kardynałami, jakkolwiek Piotr liczył dopiero 21, a Rodrigo 25 lat. Obaj młodzi kardynałowie byli nieślubnymi synami papieża i jego siostry, z która utrzymywał kazirodcze stosunki. Będąc na stanowisku kardynałów, synowie papieża wymagali jeszcze większych godności, jakie z łatwością osiągnęli. Piotr został dodatkowo papieskim skarbnikiem, zaś Rodrigo (późniejszy papież Aleksander VI) wicekanclerzem. Jakże zabobonnym, a może przekonanym o swych nadludzkich mocach był ten papież, dowodzi fakt, że w roku 1456 wydał on specjalna bullę, w której rzucił klątwę na kometę, by ją w ten sposób unieszkodliwić i uchylić grożące światu niebezpieczeństwo. W dawnych czasach panował powszechny przesąd, ze ukazanie się komety jest zapowiedzią jakiegoś wielkiego nieszczęścia. W roku 1456 prowadzono wciąż jeszcze wojnę przeciw Turkom. W tym roku ukazała się kometa, znana dziś jako kometa Haleya. Dygnitarze obawiali się, że owo ciało niebieskie przyniesie klęskę dla Rzymu ze strony Turków i żeby ja unieszkodliwić, papież rzucił na nią klątwę. Dowody na to można znaleźć w życiorysach papieży, wydanych w roku 1479 w Wenecji w języku łacińskim przez Platine, archiwistę watykańskiego.

Żródło: http://www.wiedza.fora.pl/na-tropie-sensacji,106/z-historii-papiestwa,1097.html


By Vicente Juan Masip and workshop - [1], Public Domain, Link

Co jednak w tej historii najciekawsze i najśmieszniejsze zarazem, to fakt że papieska klątwa kometowa przynajmniej częściowo zadziałała i wojska papieskie odniosły pewne sukcesy, jak choćby wyparcie Turków z Belgradu 22 lipca 1456.

Komentarze