Natankowcy jak protestanci

Zbory rycerzy Natanka

Dom modlitwy – termin używany przez większość Kościołów protestanckich na określenie budynku kościelnego, w którym odprawiane są nabożeństwa. Wraz z określeniami: kościół i  zbór używany jest wymiennie. Tylko, że w tym konkretnym przypadku mamy do czynienia nie z protestantami, tylko z rycerzami ultrakatolickiego kaznodziei z Grzechyni, który zachęca swoich zwolenników do tworzenia domów modlitwy w całym kraju. 😃

Fragment ogłoszeń bieżących z dnia 21.02.2017 r. Materiał pochodzi ze strony http://christusvincit-tv.pl/articles...

Komentarze