piątek, 2 marca 2018

Co nam dał konkordat?

Konkordat (łac. concordatum: uzgodniony) – umowa międzynarodowa zawierana między państwem a Stolicą Apostolską, regulująca sprawy dotyczące obu stron (pozycja Kościoła katolickiego w danym państwie, zapewnienie wolności nauczania religii i wypełniania swojej misji, kwestie własności, ważności małżeństw sakramentalnych, wpływu władz państwowych na obsadę stolic biskupich itp.). Ponadto nazwa konkordat używana jest również jako nazwa techniczna na oznaczenie jakiejkolwiek umowy dwustronnej pomiędzy władzą kościelną i państwową. Nazwa pochodzi z języka łacińskiego, od concordare – zgadzać się.

Teolog, historyk, antropolog kultury prof. Stanisław Obirek stwierdził, że konkordat nie jest zgodny z chrześcijaństwem, ponieważ "źródłem większości problemów, z jakimi chrześcijaństwo borykało się w historii, było wejście w alians z polityką". - Konkordat jest sprzeczny z pierwotnym impulsem religijnym, z chrześcijaństwem zapoczątkowanym przez Jezusa - radykalnego myśliciela i działacza religijnego - ocenił.

Co nam dał konkordat? Debata z okazji 20-lecia ratyfikacji
Spotkanie w Sejmie zorganizowane przez Kongres Świeckości, gospodarzem jest Joanna Scheuring-Wielgus z Nowoczesnej.
Patronami wydarzenia są:
Fundacja Wolność od Religii, @Stowarzyszenie Wszechnica Oświeceniowo-Racjonalistyczna , Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów, Koalicja Ateistyczna, @Stowarzyszenie Polska Laicka, @Inicjatywa Świecka Polska, Portal Etyka w Szkole, @Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego, Przegląd Ateistyczny, Racjonalista TVBrak komentarzy:

Prześlij komentarz