Wyznania chrześcijańskie nie obchodzące Wielkanocy

Niektóre wyznania chrześcijańskie nie obchodzą Wielkanocy. Świadkowie Jehowy nie obchodzą go z kilku powodów. Uważają, że Jezus swoim naśladowcom nakazał obchodzenie tylko jednego święta – rocznicy Wieczerzy Pańskiej – potocznie nazywanej Pamiątką śmierci Jezusa Chrystusa, wiosną w dniu odpowiadającym 14 nisan według biblijnego kalendarza księżycowego. Uważają, że ze względu na związane z nią zwyczaje wywodzą się ze starożytnych pogańskich obrzędów płodności, dlatego chrześcijanie nie powinni go obchodzić. Oczywiście podobne poglądy w powyższej sprawie mają też inne wyznania wywodzące się z ruchu badackiego: Świecki Ruch Misyjny "Epifania" i  Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego.


Wielkanoc jest dla Adwentystów Dnia Siódmego przede wszystkim pamiątka zmartwychwstania Chrystusa. Choć sam pomysł obchodzenia tego święta (które jest najstarszym ze świąt kościelnych) i jego zasadnicze treści, nie zostały przejęte bezpośrednio z pogaństwa, to jednak z upływem lat wtargneły do obrzędowosci Wielkanocy obce, niechrześcijańskie elementy, tworząc mieszankę pogańsko-chrześcijańskich ceremonii i zwyczajów.
Jak wiemy, dopiero Sobór w Nicei w 325 roku, zwołany przez cesarza Konstantyna, wydał dekret nakazujący wszystkim chrześcijanom dostosować się do wymogów Rzymu, który przeforsował stałą datę obchodzenia tego święta w pierwszą niedzielę po żydowskim święcie Paschy (14 Nisan). Dlatego też adwentyści uważają, że chociaż nie ma nic złego w uczczeniu zmartwychwstania w Wielkanoc, to nie jest to jednak ważna, czy też niezbędna praktyka i na ogół w żaden sposób nie obchodzą Wielkanocy, choć w niektórych zborach można wtedy usłyszec kazania o zmartwychwstaniu Chrystusa.

Świąt Wielkanocnych nie obchodzi też Chrześcijańska Wspólnota ZielonoświątkowaOdrodzony Kościół Boży i niektóre inne fundamentalistyczne kościoły różnych wyznań. Wielkanocy nie obchodzi też Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego , również Kościół Boży Dnia Siódmego odrzuca świętowanie Bożego Narodzenia jako praktykę uważaną za niebiblijną.

"Wielkanoc to jest absolutnie pogańskie święto i nie ma nic wspólnego ze zmartwychwstaniem Chrystusa. Obchodzona była przez całe pogaństwo w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Już sama nazwa jest pogańska. Chociaż miało upamiętniać zmartwychwstanie Jezusa czego pierwsi chrześcijanie nie czynili, związane są z tym świętem na wskroś pogańskie zwyczaje ( wszelkie praktyki związane z symbolami płodności ). Było to wbrew ostrzeżeniu Pisma Świętego, by nie mieszać tego co chrześcijańskie z tym co pogańskie - " to, co składają w ofierze, składają w ofierze demonom, a nie Bogu; ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha Pańskiego i kielicha demonów; nie możecie być uczestnikami stołu Pańskiego i stołu demonów " - 1 Koryntian 10 : 20 - 21."

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Często czytane