Dziesięć przykazań młodego MariawityMłody Mariawita - Jednodniówka młodzieży Mariawickiej
Felicjanów 09 lipca 1937

1. Młody Mariawita (Mariawitka), wierząc Objawieniu Bożemu, według którego cześć Przenajświętszego Sakramentu jest jedynym i ostatnim ratunkiem dla ginącego w grzechach świata, sam cześć tę przez szczególne nabożeństwo do tego Sakramentu i życie doskonalsze Najwyższemu swemu Pasterzowi oddaje i innych do tego zachęca.

2. Młody Mariawita (Mariawitka), jako syn (córka) Maryi, stara się naśladować Ją w swym życiu, przyoblekając się w cnoty chrześcijańskie, i w każdej potrzebie ucieka się do Jej Nieustającej Pomocy, wierząc w Jej skuteczność i konieczność na mocy słów Chrystusa Pana: "Jako są nieustanne wysiłki przeciwko Bogu i Kościołowi - tak jest konieczną Nieustająca Pomoc Maryi".

3. Młody Mariawita (Mariawitka) pamięta, że powołanie swe do Mariawityzmu zawdzięcza Tej, przez której ręce to Wielkie Dzieło Pan Jezus ofiarował światu, t.j. Mateczce naszej Najdroższej, ma więc za to dla Niej najgłębszą wdzięczność, cześć i miłość i uczucia te przy każdej sposobności stara się okazać, jako Jej żołnierz wierny, stający w obronie swej świętej Mistrzyni. Ma on, podobnie jak to czynili Apostołowie w stosunku do Matki swego Mistrza, odnosić się z największym pietyzmem do Małżonki jego.

4. Młody Mariawita (Mariawitka) jako jedną z najgłówniejszych cnót swoich uważa wierność. Wiernym więc jest zawsze swym przekonaniom, wiernym idei budowania Królestwa Bożego na ziemi, wiernym swym Najwyższym Przełożonym, którym ufa, których słucha, jako wyrazicieli Woli Bożej i jako takich, czci i kocha. Jak mówi Juda Apostoł "walczy o wiarę raz świętym podaną" (Jud 3)

5. Młody Mariawita (Mariawitka) godność kapłańską uważa za najwyższe odznaczenie Boże i największą łaskę, na którą stara się sobie zasłużyć, żyjąc nienagannie, pracując na chwałę Bogu i Ojczyźnie i poświęcając się dla bliźnich.

6. Młody Mariawita (Mariawitka) uważa, że dla nabycia prawdziwej mądrości i wiedzy, która czyni go świadomym w stosunku do Boga, Ojczyzny i bliźnich członkiem Królestwa Bożego, musi przedewszystkiem znać Pismo święte Starego i Nowego Testamentu oraz historię Mariawityzmu, p.t "Dzieło Wielkiego Miłosierdzia", a następnie dzieła wielkich polskich Wieszczów i myślicieli, jak Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Cieszkowski, Konopnicka i inni.

7. Młody Mariawita (Mariawitka) jest najwierniejszym synem (córką) swej Ojczyzny Polski, dla której zawsze gotów jest ponieść najwyższe ofiary i jako najwyższego dobra swego bronić.

8. Młody Mariawita (Mariawitka) każdego szanuje i nikim nie gardzi, wiedzie życie pracowite, dba o kulturę zarówno ducha jak i ciała, trunków rozpalających nie pije, papierosów nie pali i jest przykładem dla innych.

9. Młody Mariawita (Mariawitka) nie wstydzi się prawdziwej pobożności i swej przynależności do Mariawityzmu, wierząc, że jest on Sprawią Bożą, wiodącą ludzkość do prawdziwej wolności, że zapewnia szczęście i przywraca naturze pierwotną jej czystość i świętość. Wszystko to dzieje się przez Przenajświętszy Sakrament, którego czcicielami są Mariawici.

10. Młody Mariawita (Mariawitka), oceniając należycie rolę, jaką w życiu społeczeństw i narodów spełnia rodzina prawdziwie chrześcijańska - związek małżeński uważa za akt święty, do którego przystępuje z należytym przygotowaniem, kierując się przy tym nie chęcią zaspokojenia swych mniej lub więcej zmysłowych pragnień, lub względami materjalnymi, lecz Wolą Bożą, która nakazuje, aby młodzi pobierali się mając na względzie chwałę Bożą, by tworzyli jedną duszę i ciało, które przez pożywanie godnie Ciała i Krwi Pańskiej staje się Ciałem Chrystusowym, aby dopomagali sobie wzajemnie do doskonałości i postępu. Dlatego Młody Mariawita (Mariawitka) dobiera sobie żonę (męża) z pośród wiernych Bogu i Jego Dziełu Mariawitek (witów), widząc w tej ich wierności dla Mariawityzmu zadatek wierności dla siebie.


https://www.facebook.com/KosciolKatolickiMariawitow/posts/1989882737915630

Komentarze