Polska najszybciej laicyzującym się krajem świataNareszcie opublikowano dane potwierdzające tylko nasze wcześniejsze przypuszczenia dotyczące istnej przepaści w poziomie religijności pomiędzy młodzieżą a resztą społeczeństwa kraju nad Wisłą. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że jest to jedyny na świecie taki własnie przypadek! 😄

Wbrew panującemu powszechnie przekonaniu, że Polska jest europejską i światową twierdzą katolicyzmu, udowodniono że postępuje u nas błyskawiczna laicyzacja. Wszystko to dzięki młodzieży. Pomimo ogromnej obecności religii w polskim życiu publicznym i szkołach, różnica religijności między młodszymi a starszymi Polkami i Polakami jest NAJWIĘKSZA ze 108 przebadanych państw.
Religia jest „bardzo ważna” dla 40 proc. starszych i zaledwie dla 16 proc. młodych. To generacyjny spadek o 23 punkty procentowe!


Polska globalnym liderem... w spadku religijności

Komentarze