piątek, 6 lipca 2018

Nikab (zasłona twarzy)- praktyka biblijna

NIQAB (zasłona twarzy) - PRAKTYKA BIBLIJNA

Muzułmanki zakrywające twarz są często wyśmiewane, potępiane lub traktowane z politowaniem przez chrześcijan. Wielu Europejczyków postrzega niqab jako formę ucisku i prześladowania kobiet.

Mało kto wie jednak, że JEST TO PRAKTYKA BIBLIJNA, praktykowana po dziś dzień przez ortodoksyjne żydówki.
Chrześcijanin wytykający palcami zakrytą muzułmankę szydzi jednocześnie z własnej księgi świętej, w której czytamy:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Była zaś Zuzanna delikatna i bardzo piękna. Ponieważ była zasłonięta, przeniewiercy kazali jej zdjąć ZASŁONĘ Z TWARZY, by nasycić się jej pięknością. Wszyscy jej bliscy oraz ci, którzy ją widzieli, płakali."
- [Biblia, Księga Daniela 13:31-33]

Werset 32 w Biblii Tysiąclecia, opatrzony jest następującym przypisem:
" Kobiety Wschodu publicznie występowały z zasłoniętą twarzą, podobnie jak jeszcze dzisiaj w niektórych okolicach Palestyny"

Proszę zwrócić uwagę, że jej rodzina i krewni płakali z tego powodu, publiczne odkrycie twarzy przez kobietę było nie do pomyślenia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Gdy zaś Rebeka podniosła oczy, spostrzegła Izaaka, szybko zsiadła z wielbłąda i spytała sługi: «Kto to jest ten mężczyzna, który idzie ku nam przez pole?» Sługa odpowiedział: «To mój pan». Wtedy Rebeka WZIĘŁA ZASŁONĘ I ZAKRYŁA TWARZ."
- [Biblia, Księga Rodzaju 24:64-65]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Córo Chaldejska! (...) zdejm twoją ZASŁONĘ (Z TWARZY)*,
podkasz suknię, odkryj nogi, brnij przez strumienie! Nagość twoją odsłoń, NIECH WIDZĄ TWĄ HAŃBĘ"
- [Biblia, Księga Izajasza 47:2-3]

* w BT nie ma słowa twarz, jednak tłumaczenia angielskie np. New Life Version posługują się tutaj słowem face-cover (zasłona-twarzy)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Zdjęcie przedstawia dwie ortodoksyjne żydówki mieszkające w Kanadzie, zostało wykonane w lutym 2014)


https://pl-pl.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1813420312011344&id=760131224006930
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz