Zaratusztrianizm a judaizm

Król Persów i Medów Cyrus wyzwolił z niewoli babilońskiej Żydów i w Biblii jest 'Pomazańcem Bożym' - niemal Mesjaszem. Dariusz z kolei -a raczej jego architekci - przygotowali plan, wedle którego potem Żydzi odbudowali swoją Świątynię jerozolimską, zburzoną uprzednio przez Babilończyków. Religijne stronnictwo Saduceuszy w Jerozolimie czasów Jezusa - jak przystało na żydowskich tradycjonalistów - nie wierzyło w anioły ani zmartwychwstanie. Wierzyli w to natomiast nauczyciele chodzący po ulicach Jeruzalem - faryzeusze. I wierzyli uczniowie Jezusa. Jutro - w Niedzielę Zmartwychwstania - chrześcijanie celebrują podstawową naukę swej wiary: naukę o Zmartwychwstaniu Jezusa. Saduceusze nie przepadali ani za faryzeuszami ani za Jezusem. Faryzeusze - uwielbiani przez zwykłych ludzi - nie lubili uczniów Jezusa. Jednak obie te grupy łączyła wiara w zmartwychwstanie, anioły i parę jeszcze innych ważnych rzeczy. Wiemy to wszystko z Biblii. A teraz najważniejsze: wzmiankowane prawdy wiary faryzeuszy i uczniów Jezusa - odrzucane przez tradycyjnych Żydów - były częścią wiary zaratusztriańskiej - wiary Cyrusa Wybawiciela Żydów oraz Dariusza - autora projektu Świątyni Jerozolimskiej. To tylko część wpływu, jaki zaratusztrianizm wywarł na judaizm i chrześcijaństwo. Kolejny, doniosły element tej układanki to postać Zbawiciela - Saoszjanta. Ale o tym już w następnej części
https://www.facebook.com/Zaratusztrianie/posts/1297385003631694

Komentarze