Pielgrzymka tarnowska z mieczami


Oto nowy wykwit polskiej pobożności pielgrzymkowej rodem z najbardziej katolickiej części kraju. Tym razem uczestnicy postanowili przebrać się za rycerzy gotujących się do bitwy... 😅👎
Komentarze