wtorek, 25 września 2018

Jakim człowiekiem powinien być zaratusztrianin?

DROGA DO 'ZBAWIENIA' czyli JAK ZAMIESZKAĆ W DOMU PIEŚNI - GARO DEMANA (A SKORO JEGO PIERWSZYM MIESZKAŃCEM BYŁ AHURA MAZDA,
TO - WARTO SIĘ STARAĆ 😃

Jakim człowiekiem powinien być autentyczny zaratusztrianin? Musi być człowiekiem aktywnym i pracowitym, człowiekiem prawym i pomagającym potrzebującym, dbającym także o inne żywe istoty, człowiekiem ogólnie rzecz ujmując moralnym. I to jest dla wyznawcy Mazda Ahury jedyna droga do osiągnięcia szczęścia doczesnego i wiecznego. Nie używamy terminu „zbawienie”, gdyż jest on nieadekwatny do Dobrej Religii (Daena Vanguhi - Zaratusztrianizm). Nie ma czegoś takiego, jak dziedziczny grzech pierworodny, nie ma Wcielenia, nie ma potrzeby Odkupienia ani Zbawienia przez łaskę bądź bez niej. Jest zaś bezwzględna konieczność życia etycznego i przedsiębiorczego.
Ponadto niezbędny jest optymizm. Zaratusztrianie mówią, że najlepszą bronią przeciw Złu jest pogoda ducha i radość. Wedle tradycji, wspomnianej również przez Pliniusza, Aszo Zaratusztra urodził się uśmiechnięty. Rozpacz, pesymizm i lenistwo na równi prowadzą do destrukcji.Stąd też wynika nasza odpowiedzialność za pomoc rodzinie i bliźnim w trudnych chwilach. Posty, asceza i celibat są jednoznacznie potępiane. Unieważniają wiarę. Religia Ahura Mazdy jest jak najdalsza od wszelkiego ascetyzmu. Afirmuje radość życia i zażywanie materialnych i duchowych przyjemności z nim związanych. Oczywiście, zachowując umiar i nie krzywdząc przy tym innych.
https://www.facebook.com/Zaratusztrianie/photos/a.467199613316908.92385.157973627572843/1456684574368402/?type=3

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz