niedziela, 30 września 2018

Pierwszy Kościół i msze bez księży w Polsce

W Holandii oraz holenderskojęzycznej części Belgii (Flandria) pomimo sprzeciwu Watykanu powstaje coraz więcej "zbuntowanych"i liberalnych katolickich parafii, w których wierni - zarówno mężczyźni jak i kobiety - sami odprawiają msze i udzielają wszystkich sakramentów- na zmianę sami rozdają komunię, a nawet udzielają chrztów, ślubów, rytuałów ostatniego namaszczenia i odprawiają pogrzeby. Takich wspólnot katolickich nie posiadających księży od kliku lat przybywa. Wszyscy ich członkowie są rozczarowani konserwatyzmem kleru, chcą też odciąć się od wszelkich skandali z udziałem kleru katolickiego.

Nabożeństwo bez księdza nie różni się zasadniczo od tego tradycyjnego, ale wierni szczególny nacisk kładą na uproszczenie rytuału i aktywne zaangażowanie wszystkich uczestników. Msza święta zazwyczaj odbywa się wokół dużego stołu, wszyscy uczestnicy dzielą się świeżo wypieczonym okrągłym wiejskim chlebem i piją wino z pucharów. Dzielą się z innymi członkami wspólnoty radością i cierpieniem, jakie spotkało ich w ciągu minionego tygodnia. Wspólnoty te nazywane są "eklezja", co oznacza "zgromadzenie".

Jak można się przekonać, zalążek takiej społeczności powstał też w kraju nad Wisłą. To nieformalne zgromadzenie polskich "bezksiężowców" posiada własną witrynę internetową (http://kosciolonline.j.pl/) oraz grupę na jednym z portali społecznościowych- https://web.facebook.com/groups/zgromadzenia/Uproszczone nabożeństwo Kościoła bez kapłanów

Gospodarz W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, a lud odpowiada: Amen.
Pan z wami. I z duchem twoim.
Siostry i bracia dzisiaj spotykamy się tutaj Przy chrystusowym ołtarzu aby. ........................ Tu pomyśl i przedstaw Bogu prośby z jakimi tu przyszedłeś do Boga. Bóg słyszał nasze wołanie, dlatego przed obliczem Boga wszechmogącego pytam się każdego z nas: Czy żałujesz za grzechy swoje? Jeśli tak, odpowiedz: żałuję. Żałuję. Czy wierzysz w odpuszczenie grzechów i pojednanie z Bogiem przez Jezusa Chrystusa? Jeśli tak, odpowiedz: wierzę. Wierzę. Czy pragniesz z pomocą Ducha Świętego poprawić życie swoje? Jeśli jest to twoim szczerym pragnieniem, odpowiedz: pragnę. Pragnę! Jak wierzysz, tak niechaj ci się stanie! Panie Boże, Ojcze nasz niebiański. Dziękujemy Ci, że w Chrzcie Świętym powołałeś nas do nowego życia. Dzisiaj natomiast na nowo odpuściłeś nam nasze grzechy i na nowo przyjąłeś nas jako Swoje umiłowane dzieci. Prosimy Cię: daj nam mocy Swojego Ducha, abyśmy do końca Tobie wierni pozostali. Wzmocnij nas przez Twego Ducha Świętego, abyśmy zawsze potrafili odpór dać wszystkim pokusom i zachowani zostali jako uczniowie i uczennice naszego Pana. Wysłuchaj nas przez tegoż Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen. Sam Bóg pokoju niech nas w pełni uświęci, aby cały nasz duch, dusza i ciało zostały zachowane bez zarzutu na ponowne przyjście naszego Pana Jezusa Bóg nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna, jako Zbawiciela, dlatego ośmielamy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen. Pan nasz Jezus Chrystus, tej nocy, której był wydany wziął chleb i podziękowawszy łamał i dawał uczniom Swoim, mówiąc: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało Moje, które się za was wydaje. To czyńcie na pamiątkę Moją. Podobnie, gdy było po Wieczerzy, wziął i kielich, a podziękowawszy dał im, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, ten kielich jest to nowe przymierze we krwi Mojej, która się za was i za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę Moją. Spożywanie (dzielenie się) Chlebem i winem. Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da swój święty pokój. Amen.

Polscy liberalni katolicy (bezksiężowcy) zapraszają też do swojej grupy wirtualnej znajdującej się pod adresem- https://web.facebook.com/groups/zgromadzenia/

Źródło:
http://kosciolonline.j.pl/node/1

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz