W co wierzą zaratusztrianie- zasady wiaryW CO WIERZĄ ZARATUSZTRIANIE I JAKIE SĄ ZASADY
TEJ WIARY?

Często pada takie pytanie więc przygotowałem dla was super skrót wiedzy o Zaratusztrianizmie. Rzecz jasna to bardzo duże uproszczenie, ale może coś wam to trochę wyjaśni.

Zaratusztrianizm nie ma przykazań opiera się na 3 zasadach postępowania wynikających z siebie: Dobra myśl, Dobre słowo, Dobry uczynek co oznacza, że należy żyć w zgodzie z ASZĄ PRAWOŚCIĄ, PRAWEM, ŁADEM USTANOWIONYM PRZEZ Boga Ahura Mazdę, pomagając Bogu w jego walce ze złem–Arymanem który skalał wszystkie twory Boga.

Bóg Ahura Mazda (Mądry Pan – Pani) i zły Bóg – duch Agriu Mainju/Aryman są odwieczni i toczą ze sobą walkę od chwili spotkania, w której człowiek bierze udział. Żaden z tych odwiecznych bytów nie jest wszechmogący. Każdy z nich jest inny.

Ahura Mazda jest światłem i dobrem, mocą kreacji. Jest życiem, zdrowiem, szczęściem, radością, prawdą, mądrością, szczerością, wiedzą i nieśmiertelnością. Ahura Mazda jest odwieczny i wszechwiedzący, jest stwórcą świata duchowego i materialnego.

Ahura Mazda ma 6 emanacji zwanych Amesza Spenta:

[Vohu] Manah, w przybliżeniu oznacza Dobra Myśl, Dobry Cel (symbol: zwierzęta)
Aša [Vahišta], Prawda, Prawość, prawo, ład należyty (symbol ogień)
Xshara [Vairya], Królewskość Zwycięska (symbol metale i minerały)
[Spənta] Armaiti, Święte oddanie, (symbol ziemi)
Haurvatāt, Zdrowie, pogoda ducha, radość (symbol woda)
Amritat, Nieśmiertelność (symbol rośliny)

Aryman jest mrokiem, złem, destrukcją i chaosem mocą skażenia i zniszczenia. Jest śmiercią, chorobą, cierpieniem, smutkiem, niewiedzą, tajemnicą, nienawiścią i kłamstwem. Ahura Mazda stworzył świat dobrym, zły duch jednak go zaatakował z wściekłości, że sam nie może niczego stworzyć a jedynie niszczyć i pożerać.

Materialny świat jest tak samo dobry jak i duchowy oba zostały jednak skażony przez złego ducha dlatego nic aż do dnia sądu (fraszokreti) nie jest na świecie ani całkiem złe, ani całkiem dobre. Bóg nie jest wszechmogący, ale dzięki jego wszechwiedzy wiemy, że zło zostanie w końcu pokonane.

Bóg ustanowił Aszę, której sam przestrzega i oczekuje tego od człowieka. Asza jest nie tylko prawami rządzącymi wszechświatem, ale i wiedzą o świecie, którą zaratusztrianin winien zgłębiać. Dotyczy to zgłębiania zarówno spraw ducha jak i materii, Na tym polega poznawanie Aszy. Ahura Mazda nie uczyni niczego co było by niezgodne z Aszą.

Zaratusztrianin jest współodpowiedzialny za zbawienie świata, każdy jest Saoszjantem-zbawicielem jeśli przeciwstawia się złu i pomaga Bogu.

Zaratusztrianin nie jest w jakikolwiek sposób ograniczany przez boga, sam się „zbawia” i wchodzi wtedy do Domu Pieśni Ahura Mazdy, albo kala złą myślą, słowem i uczynkiem i skazuję na upadek z mostu Czinwat po śmierci.

Zaratusztrianin świadomie wybiera swoją wiarę nie dlatego, że boi się jakiegoś potępienia, ale dlatego że jest słuszna bo uczy jak czynić dobro i przeciwstawiać się złu czynić życie lepszym tutaj i w przyszłości.

Zaratusztrianin wie, że czyste dobro nie wymaga uzasadnienia lub wytłumaczenia, jest towarzyszem i przyjacielem boga tak jak Bóg jest jego przyjacielem.

Podstawą wiary są święte księgi: Najważniejsze to Gathy Zaratusztry, potem reszta Awesty oraz tradycja. Awesta i tradycja podlegają dyskusji i rozważaniom, Gathy są objawione i nie podlegają dyskusji, ale rozważaniom tak.

Zaratusztra przekazał 2 główne modlitwy od samego Boga: Aszem wohu i Ahuna Vajirio, które odmawia się jako manthra w języku avestyjskim. Manthra jest nie tylko modlitwą, ale i mantrą i medytacją odmawianą co najmniej raz dziennie o poranku. Jest jeszcze wiele świętych tekstów liturgicznych wypowiadanych z różnych okazji. Bardzo ważna jest też indywidualna modlitwa (rozmowa z bogiem, prośba, połączenie, oddanie bogu i wzajemna pomoc)

Najważniejszym rytuałem jest Sedreh Puszi - przyjęcie wiary. Są również modlitwy wspólne w świątyni i święta religijne: Najważniejsze to Now Ruz, i Yalda (Nowy rok święto przesilenia wiosennego i święto przesilenia zimowego).

Zaratusztrianin powinien swe życie poświęcać 3 czynnościm 1/3 pracy dla siebie i innych 1/3 nauce, rozwijaniu siebie i modlitwie 1/3 odpoczynkowi i relaksowi.

Zaratusztrianin nie powinien się umartwiać poddawać smutkowi i żyć w ascezie, ale także nadmiernie się bogacić i oddawać hedonizmowi. Zarówno lenistwo jak i praca nadmierna są niewskazane.

Zaratusztrianin który uczyni coś złego, powinien to naprawić, a przynajmniej umniejszyć uczynione zło. Odpowiedzialność za własne myśli, słowa i czyny wiąże się w razie błędu z prawem godziwej rekompensaty i zadość uczynienia.

Każdy uczynek powinien być rozważony ze względu na skutek i poparty dobrym słowem.

Kobieta i mężczyzna u zaratusztrian są równi w prawach pod każdym względem. Małżeństwo, seks i posiadanie dzieci są wskazane.

Zaratusztrianin nie powinien kalać swego ciała i świętych tworów Boga, stąd nakaz zachowania higieny i czystości jak i dbanie o czystość ognia (symbolu światłości Boga), ziemi, wód i powietrza, a więc środowiska naturalnego.


https://www.facebook.com/Zaratusztrianie/photos/a.467199613316908.92385.157973627572843/1714726958564161/?type=3&theater

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza