Zaratusztrianin Cyrus Wielki- Karta Praw Człowieka

Karta Cyrusa Wielkiego (który rządził Persją od 559 do 529 r. p.n.e.) Na zdjęciu cylinder z wypalanej gliny z napisem klinowym, na którym zapisano edykt prawny króla. Odkryty został w 1878 r. podczas wykopalisk w Babilonie.

Fragment tekstu:
1. Teraz, gdy ustanawiam koronę królestwa Persji, dla Babilonu i narodów czterech kierunków na na swej głowie z pomocą Boga (Ahura Mazdy), ogłaszam, że będę szanował tradycje, obyczaje i religie narodów mojego imperium i nigdy nie pozwolę, aby którykolwiek z moich gubernatorów i podwładnych poniżał lub obrażał ich, dopóki będę żył.
2. Tak długo, jak Bóg obdarzy mnie łaską królowania, nie narzucę siłą swojej monarchii żadnemu narodowi. Każdy może ją zaakceptować, a jeśli którykolwiek z nich ją odrzuci, nigdy nie zdecyduję się na wojnę, aby rządzić. Dopóki jestem królem Persji, Babilonu i narodów czterech kierunków, nigdy nie pozwolę nikomu uciskać nikogo, a jeśli tak się stanie, zwrócę się przeciw niemu i ukaram ciemięzcę.
3. I dopóki pozostanę monarchą, nigdy nie pozwolę, aby ktokolwiek wziął w posiadanie ruchomą i nieruchomą własność innych siłą lub bez odszkodowania.
4. Dopóki żyję, zapobiegać będę nieodpłatnej, przymusowej pracy.
5. Od dziś ogłaszam, że każdy może wybrać religię.
6. Ludzie mogą mieszkać we wszystkich regionach i podejmować pracę, pod warunkiem, że nigdy nie naruszają praw innych osób.
7. Nikt nie może być ukarany za winę swoich krewnych lub bliskich mu osób.
8. Zapobiegam niewolnictwu, a moi gubernatorzy i podwładni są zobowiązani do zakazania wymiany mężczyzn i kobiet jako niewolników w ich własnych domenach. Takie tradycje powinny być eksterminowane na całym świecie.
9. Błagam Ahura Mazdę, aby mi się udało wypełnić moje zobowiązania wobec narodów Persji, Babilonu i tych czterech kierunków.

Deklaracja Praw Człowieka napisana przez Cyrusa Wielkiego została okrzyknięta pierwszą kartą praw człowieka, poprzedzająca Magna Carta o prawie dwa milenia (~ 1700 lat), a w 1971 roku z polecenia ONZ została opublikowana we wszystkich oficjalnych językach ONZ. Obecnie jest przechowywany w British Museum i nie jest przesadą stwierdzenie, że jest to jeden z najcenniejszych zapisów historycznych na świecie. W siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku przechowywana jest również replika „Karty praw człowieka Cyrusa.”https://www.facebook.com/Zaratusztrianie/photos/a.467199613316908.92385.157973627572843/1597162606987264/?type=3&theater

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza