Yima- Noe zaratusztriański

NOE ZARATUSZTRIAŃSKI
czyli OPOWIEŚĆ O YIMIE
fragment VENDIDAD

Fargard można podzielić na dwie części.
I. Pierwsza część (1-20). Ahura Mazda proponuje Yimie, synowi Wiwanghaty (Wiwańgaty), by przyjął odeń prawo i przyniósł je ludziom. Yima odmówił, prosił jednak Ahura Mazdę, by pomóg mu zachować swoje stworzenia i sprawił, że będą prosperować. Ahura Mazda zgadza się i ustanawia Yimę opiekunem żywych stworzeń. Nastaje złoty wiek bez chorób i śmierci, który trwał 300 zim. Yima sprawia, że stworzenia rozwijają się, a ziemia Airyana Vaejo (Arjan Waedżo) mocą Armaiti powiększyła się na prośbę Yimy trzykrotnie by pomieścić nowe byty ludzi, zwierząt i roślin.

II. Druga część (21 do końca). W obliczu straszliwej zimy, która ma zniszczyć każde żyjące stworzenie, Yima, za radą i wskazówkami Ahury, buduje Var (podziemną „arkę przetrwania”), aby utrzymać tam przy życiu najlepszych przedstawicieli każdego rodzaju ludzi, zwierząt i roślin, co ocaliło te byty przed „Zimą Arymana”. Dzięki budowie Varu ludzkość przetrwała.

II.
20. Stwórca, Ahura Mazda, zwołał spotkanie niebiańskich Yazatów w słynnej Airyana Vaejo za rzeką Vanguhi Daitya.
Uczciwy Yima, dobry pasterz, zwołał spotkanie najlepszych śmiertelników, w słynnej Airyana Vaejo, za rzeką Vanguhi Daitya..
21. Na to spotkanie przyszedł Ahura Mazda, w słynnej Airyana Vaejo, za rzeką Vanguhi Daitya.; przybył razem z niebiańskimi Yazatami.
Na to spotkanie przybył Yima, dobry Pasterz, w słynnej Airyana Vaejo, za rzeką Vanguhi Daitya; przybył razem z najlepszymi ze śmiertelników.
22. I rzekł Ahura Mazda do Yimy: “O sprawiedliwy Yimo, synu Wiwanghaty! W tym materialnym świecie nadchodzą złe zimy, które spowodują gwałtowny, morderczy mróz; w materialnym świecie zimy diabelskie które spowodują, że płatki śniegu staną się gęste, nawet najwyższe szczyty gór przykryje śnieg głęboki nad nimi na 14 paców (czyli ziemię Ariów przykryje lądolód).
23. “A zwierzęta żyjące na pustyni, i te, które żyją na wierzchołkach gór, i te, które żyją w łonie dolin, przyjmą schronienie w podziemnych siedzibach.
24. “Przed tą zimą kraj ten obfitował w trawę dla bydła, zanim zaleją go wody. Po roztopieniu śniegu, O Yimo, miejsce, w którym można by zobaczyć ślad owiec, będzie cudem świata.

25. “Uczyń więc sobie Var czworokątny, długi i szeroki na bieg konia (około ośmiu kilometrów) po każdej stronie, i przynieś tam ziarna owiec i wołów, ludzi, psów, ptaków i czerwonych ognistych ognisk. I przeto uczyń sobie Var, długi i szeroki na bieg konia po każdej stronie, aby był siedzibą także dla człowieka; i także Var, długi i szeroki na bieg konia po każdej stronie, dla wołów i owiec. (mowa tu o 3 poziomach Varu)
26. “Tam sprawisz, że wody płyną w środku niego jako strumień na na bieg konia długi; tam osiedlisz ptaki, wśród zielonych roślin, które nigdy nie przeminą, z jedzeniem, które nigdy nie zawiedzie. Tam założysz mieszkania, składające się z domów z tarasami, dziedzińcami i galeriami.
27. “Tam przyniesiesz nasiona ludzi i kobiet, z tych największych, najlepszych i najdoskonalszych na tej ziemi; tam przyniesiesz nasiona wszelkiego rodzaju bydła, największego, najlepszego i najdoskonalszego na tej ziemi.
28. “I przyniesiesz nasiona każdego rodzaju drzewa, największej w wielkości i najsłodszym zapachu na tej ziemi; tam przyniesiesz nasiona wszelkiego rodzaju owoców, o najlepszym smaku i najsłodszym zapachu. Wszystkie te nasiona przyniesiecie dwóm rodzajom (istot), aby tam pozostały niewyczerpane, tak długo, jak długo pozostaną w Varze.
29.I nie będzie w Varze ludzi zdeformowanych ani z przodu ani z tyłu, żaden taki nie wkroczy tam; ani niepłodny, ani szalony; ani zły, ani kłamca, ani złośliwy, ani żaden zazdrośnik; Ani żaden skalany jakimkolwiek piętnem, którym Aryman naznacza śmiertelników.
30. “W największej części tego miejsca uczynisz dziewięć ulic, sześć w środkowej części, trzy w najmniejszej. Na ulice największej części przyniesiesz tysiąc nasion mężczyzn i kobiet; na ulice środkowej części, sześćset; na ulice najmniejszej części, trzysta. Var zapieczętujesz swoją złotą pieczęcią, i uczynisz drzwi i okno jaśniejące w środku.

31. Wtedy Yima powiedział: “Jak mam sprawić, że Var, który kazał mi uczynić Ahura Mazda będzie bezpieczny i z czego mam go zbudować?” Ahura Mazda powiedział do Yimy: “O, piękna Yimo, synu Vivanghat! Zmiażdż ziemię ziemią stemplem twojej pięty, a następnie ugniataj ją rękoma, tak jak garncarz robi wyrabiając glinę garncarską”.
32. I Yima zrobiła tak, jak chciał Ahura Mazda; zmiażdżył ziemię stemplem pięty, ugniótł go dłońmi, jak robi to garncarz przy wyrabianiu gliny garncarskiej.
33. I Yima stworzyła Var, długą jako na bieg konia po każdej stronie placu. Tam przyniósł nasiona owiec i wołów, ludzi, psów, ptaków i czerwonych ognistych ognisk. Uczynił wszystko jak nakazał Ahura
34. Tam sprawił, że wody płynęły w łożysku długim na hathrę; tam osiadły ptaki, na zielonym, które nigdy nie znika, z jedzeniem, które nigdy nie zawodzi. Tam założył mieszkania, składające się z domów z tarasem, dziedzińcem i galerią.
35. Tam przyniósł nasiona mężczyzn i kobiet, największych, najlepszych i najlepszych na tej ziemi; tam przyniósł nasiona każdego rodzaju bydła, największego, najlepszego i najlepszego na tej ziemi.
36. Tam przyniósł nasiona każdego rodzaju drzewa, największej wielkości i najsłodszego zapachu na tej ziemi; tam przyniósł nasiona każdego rodzaju owocu, najlepszego smaku i najsłodszego zapachu. Wszystkie te nasiona, które przywiózł, każde z nich, pozostały niewyczerpane, dopóki pozostawały w Varze.
37. I nie było w Varze ludzi zdeformowanych ani z przodu ani z tyłu, żaden taki nie wkroczył tam; ani niepłodny, ani szalony; ani zły, ani kłamca, ani złośliwy, ani żaden zazdrośnik; Ani żaden skalany jakimkolwiek piętnem, którym Aryman naznacza śmiertelników.
38. W największej części Varu Yima zrobił dziewięć ulic, sześć w środkowej części, trzy w najmniejszej. Na ulice największej części przyniósł tysiąc nasion mężczyzn i kobiet; na ulice środkowej części, sześćset; na ulice najmniejszej części trzysta. Ten Var zapieczętował złotym pierścieniem, potem on stworzył drzwi i wielki okno, które świeciło w środku.

39. O Stwórco materialnego świata, Święty! Jakie światła dają światło w Varze, które stworzył Yima?
40. Ahura Mazda odpowiedział: “Są niestworzone światła i stworzone światła. (światła stworzone to ogień świecący od dołu rozpalany przez człowieka, a światła niestworzone to światła „świecące z góry” [pojęcie niejasne]) Jednej rzeczy, brakowało w Varze; widoku gwiazd, księżyca i słońca bowiem Var był pod ziemią, a rok wydawał się jednym niekończącym się dniem.

41. “Co czterdziesty rok, każdej parzy rodziło się dwoje dzieci mężczyzna i kobieta. I tak było także w przypadku każdego rodzaju bydła. A ludzie z Varu, który Yima stworzył, żyli najszczęśliwszym życiem w taki sposób przez 150 lat.

42. O Stwórco materialnego świata, Święty! Kim jest ten, który wprowadził Religię Mazdy do Varu, którą Yima stworzył? Ahura Mazda odpowiedział: “To był ptak Karshipta, O święty Zaratusztro!”
43. O Stwórco materialnego świata, Święty! Kim był Pan i Mistrz Varu? Ahura Mazda odpowiedział: „Urvatat-nara” (Ptak Karshipta mieszkający w niebiosach: gdyby żył na ziemi, byłby królem ptaków. Wprowadził religię do Varu Yimy), O Zaratusztro.

https://www.facebook.com/Zaratusztrianie/photos/a.467199613316908.92385.157973627572843/1754431077927082/?type=3&theater

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Często czytane