Papieże kenijscy i msza z Coca-Colą

RUCH/KOŚCIÓŁ LEGIO MARIA


Legio Maria zachował wiele tradycyjnych struktur i praktyk religijnych Kościoła rzymskokatolickiego np. użycie łaciny w liturgii. Mimo to istnieje wiele różnic. Msza święta jest na przykład odprawiana z opłatkami i Coca-Colą, a duchowni mogą być żonaci. Legion Maryi ma także wiele cech charakterystycznych dla niezależnych kościołów afrykańskich o charyzmatycznym charakterze, takich jak: rytuały lecznicze, egzorcyzmy, uwolnienie od czarów, proroctwa, glosolalia, interpretacja snów i wizje mają centralne miejsce. Grupa skupia się na zasadach czystości i zakazuje spożywania wieprzowiny oraz używania tytoniu i alkoholu.


Legio Maria, w pełni znana jako Misja Legionu Marii w Kościele Afrykańskim, lub Maria Legio, jest nowym ruchem religijnym, który wyłonił się z ruchu świeckich Kościoła Rzymskokatolickiego zwanego Legionem Maryi. Nowy ruch po raz pierwszy przyciągnął zwolenników z regionów zachodniej Kenii, z ogromną popularnością wśród społeczności Luo w prowincji Nyanza w Kenii.   Następnie rozprzestrzenił się masowo na sąsiednie kraje Ugandę i Tanzanię, Kongo i Zair, Rwandę i Sudan Południowy, przenoszone do tych miejsc przez wierzących imigrantów.Nowy ruch Simeo Ondeto jest wyjątkowy. Tak jak chrześcijaństwo było pochodną judaizmu, ale miało unikalną doktrynę wiary w Jezusa jako Boga; Legion Maryi ma doktrynę boskości Simeo Ondeto, która czyni ten ruch wyjątkowym i całkowicie odmiennym od innych kościołów chrześcijańskich. Istotnie, kult Ondeto sprawia, że ​​Legio Maria jest zasadniczo nową religią z powiązaniami z chrześcijaństwem, a nie chrześcijańskim wyznaniem, jak wielu ma tendencję do myślenia. I podobnie jak pojawienie się chrześcijaństwa z judaizmu, Legion Maryi ma namiętny początek, który obejmuje prześladowania Simeo Ondeto i jego pamiętne zwycięstwa nad prześladowcami.Czynniki stojące za powstaniem Legio Marii


 Działalność misyjna Legionu Maryi w Kenii

Tak jak formacja chrześcijaństwa, Legio Maria rozwijało się stopniowo.  Pierwszym ważnym czynnikiem stojącym za powstaniem i rozwojem LM była działalność misyjna katolickiego ruchu świeckich, Legionu Maryi. W rzeczywistości grunt dla Legio Marii został przygotowany przez działalność misyjną Edela Quinna w Kenii pod koniec lat trzydziestych. Quinn poprowadził ruch Katolickiego Legionu Maryi do rozprzestrzeniania się w Kenii, zdobywając zwolenników i upoważniając świeckich do wielbienia Boga. Według Legio Mariasa to rozpowszechnienie było dziełem Boga w przygotowaniu do wypełnienia proroctwa Maryi z Fatimy w Portugalii, że przyjdzie do Afryki w latach sześćdziesiątych. Do 1940 r. Katolicki ruch świecki umożliwił wielu ludziom poznanie najważniejszych faktów biblijnych, odmawianie modlitw według Tassery oraz pracę jako pomocnicy katechiści w ich lokalnych zgromadzeniach.
Objawienie Maryi w Fatimie w 1917 roku


Drugim czynnikiem stojącym za powstaniem i rozwojem Legio Marii jest Objawienie Maryi Panny w Fatimie w 1917 roku. Trzecia Tajemnica Fatimska została przekazana Lucii Santos przez Dziewicę Maryję, która została wymieniona jako jedno z głównych proroctw maryjnych Ruch w latach 60-tych. Według członków Legio Marii, Mary powiedziała Lucii, że nie powinna ujawniać tajemnicy aż do lat 60., kiedy znaczenie tajemnicy będzie wyraźniejsze; co, jak twierdzą, było bezpośrednią deklaracją czasu, kiedy Legio Maria zacznie działać w Kenii.
 Mityczne opowieści o zbieżności Luo z Legionem Maryi Narracje


Trzecim czynnikiem, który doprowadził do powstania i rozwoju Legionu Maryi, były mityczne opowieści o kobiecie o imieniu Min Omolo Ka-Nyunja. Luos mają dwie historie, Narrację Simbi Nyaima (jezioro kraterowe w Karachuonyo w hrabstwie Homabay, które prawdopodobnie zostało spowodowane przez tajemniczą wędrowną kobietę) i Narrację Nyamgondho Kombare (opowieść o kobiecie wyłowionej z jeziora), która zbiega się LM narracja Min Omolo Ka-Nyunja (historia mamy Marii, która była wędrowną kobietą w całym kraju Luo). Byli katolicy, którzy przeszli do Legionu Maryi, tacy jak Petro Oswago, Juma Pesa i Atila Timotheo, opowiadali, jak ta kobieta odwiedziła ich w katolicyzmie i wezwała ich do przyłączenia się do nowego ruchu LM. Kiedy ta stara kobieta, około 90 lat, w końcu spotkała się z Simeo Ondeto i nazwała go swoim synem duchowym,


 Simeo Ondeto nazywał się Synem Bożym

Czwartym czynnikiem jest otwarte i rażące stwierdzenie Ondeto, że był Synem Bożym i powrotem Jezusa. Simeo był człowiekiem tajemniczym od dzieciństwa, jak opowiada jego starszy brat Owino Obimbo. Jednak to nie uczyniłoby go znanym jako Bóg, gdyby nie mówił o swoim statusie. Kiedy więc zaczął głosić ludziom w Segegi   in Migori o swoim Królestwie Bożym, Simeo jasno dał do zrozumienia, że ​​jest równy lub jest tą samą osobą co Jezus. Dowiódł swoich roszczeń, mówiąc ludziom wszystko, co chcieli wiedzieć o niebie, podając prawdziwe opisy przeszłych i obecnych wydarzeń w życiu ludzi, którzy do niego poszli, i uzdrawiając chorych.Do 1959 r. Simeo Ondeto przyciągnął ponad 20 000 osób w Luo Nyanza i dystrykcie Tanzania Mara. Ci ludzie odwiedzili go w Segegi. Jego profil szybko się poprawił dzięki wielu cudom i cudom, takim jak wychowanie martwego mężczyzny w kościele w Gombanii w Tanzanii i uzdrowienie Salome Owiny, która krwawiła przez ponad 10 lat.   A kiedy opowiadał, jak ojciec wysłał go na Ziemię, obiecał, że Bóg pomoże mu rozpocząć ruch religijny, który będzie charakteryzował się mocą Ducha Świętego. Tak więc wielu ludzi było podekscytowanych jego ruchem i zostało jego zwolennikami. Legion Maryi Dzień Zielonoświątkowy

Piątym czynnikiem, który ustanowił Legio Marię jako ruch religijny, była ogromna charyzmatyczna i profetyczna siła wyznawców. Przed dniem Legio Marii Pięćdziesiątnicy byli członkowie ruchu, którzy mieli moc wypędzania złych duchów i uzdrawiania chorych. Vitalis Okelo Oketa i Simeo Ondeto byli takimi członkami ruchu.  Ale po Dniu Zielonoświątkowym 9 marca 1962 r. Wśród wiernych wylano ogromną moc duchową i powstało wielu potężnych proroków, którzy mogli przyjąć orędzie ruchu daleko i szeroko. Jednymi z najbardziej znanych proroków z początku lat 60. byli Tobias Oongo, Silvester Okweto, Silas z Imbo, Gaudencia Aoko i Kepha z Asumbi.Co więcej, podczas Dnia Zielonoświątkowego Legio Marii grupa ponad 1150 wyznawców Simeo Ondeto, zebranych w domu Jana Baru, otrzymała publiczne objawienie i usłyszała deklarację Ducha Świętego, że Simeo Ondeto jest synem Boga. Tego dnia członkowie Legio Maria zobaczyli Simeo Ondeto siedzącego na tronie nieba i osądzającego żywych i umarłych. Simeo był również czczony przez aniołów i świętych niebios. A święci i aniołowie dołączyli do członków Legio Marii w domu Johna Baru, dając im niesamowitą komunię z niebem, która wzbudziła niezachwianą wiarę w członków.Co najważniejsze, Duch Święty został przekazany członkom wiary przez Simeo Melkio Ondeto, a ci, którzy się od niego zbuntowali, wkrótce stracili swoje charyzmatyczne moce. Miało to miejsce w przypadku Mercelianus Orongo z Tanzanii Mara i Gaudencii Aoko z Kano Kenia, która zbuntowała się przed Simeo i szybko straciła swoje charyzmatyczne moce. Tak więc, po Legio Marii Pięćdziesiątnicy, Simeo Ondeto został oficjalnie uznany za Boga przez Legiosa.Prześladowania Legio Marii

Nic nie łączy ludzi razem jako cierpiących razem. A Legio Maria czerpał ogromne korzyści z jedności, która powstała z ich cierpienia i zmagań w latach 1963-1966, kiedy Simeo Ondeto i członkowie wiary zostali aresztowani, pobici i zatrzymani. Niektórzy legiosi cierpieli i ginęli podczas prześladowań. Niektórzy byli torturowani, a ich wiara była testowana przez brutalność. Pogarda i obelgi, publiczne szyderstwa i nienawiść, które skierowano przeciwko Legio Marii, uczyniły członków jeszcze silniejszymi i zainspirowali ich do ciężkiej pracy i rekrutacji większej liczby członków. Okres między 1963 a 1966 rokiem był okresem wielkiego rozwoju i restrukturyzacji wiary, stworzenia oficjalnej hierarchii i stworzenia pierwotnej teologii. W 1966 r. Ruch religijny został oficjalnie zarejestrowany jako kościół.


Wierzenia Legionu Maryi

Jakie są najbardziej podstawowe przekonania Legio Marii? Podobnie jak wiele innych ruchów religijnych, ruch LM ma kilka doktryn, które określają jego członkostwo. Zawierają:

1. Simeo Ondeto jest Synem Bożym: Legio Maria wierny oddaje cześć Simeo Ondeto jako Bogu. Dla nich jest on Jezusem Chrystusem.             

2 . Powtórne przyjście Jezusa zostało dokonane przez przyjście Ondeto: w Legio Marii w Simeo Ondeto spełniło się oczekiwane drugie przyjście Jezusa. Nie ma innego oczekiwanego powrotu Syna Bożego. Wiara wypływa ze słów samego Simeo Ondeto, który powiedział, że „moje dzieci, wróciłem. Naprawdę wróciłem.

3 . Simeo Ondeto jest chwałą Boga: chwała Boga jest biblijnym zwrotem, który sugeruje wspaniałe światło i wielkość Boga, które często kojarzyło się z chmurą i ogniem, które towarzyszyły Izraelitom podczas ich pobytu na pustyni. Obietnica Nowego Testamentu, że Jezus przyjdzie w obłokach, rezonuje z wizjami Ezechiela, który widzi chwałę Bożą przychodzącą w obłokach i proroctwa Daniela o przyjściu syna człowieczego.   W Legio Maria przypuszcza się, że nadejście Ondeto nastąpiło z chmur. Rzeczywiście, prorocy Legio Marii, tacy jak Silvester Okweto i Wilfrida Magel, ogłosili nadejście Simeo Ondeto na chmury na długo przed tym, jak wielu jego zwolenników odkryło, że ma rodziców fizycznych w imieniu Margret Aduwo i Obimbo ka-Msumba.

4. Mama Maria jest duchową matką Simeo Ondeto          : Legio Maria skorzystała z pracy starej kobiety znanej LM jako Mama Maria, lub po prostu jako Bikra Maria. Pochodzenie i miejsce urodzenia tej kobiety nie jest znane. Rzeczywiście, podczas gdy niektórzy spekulowali, że kobieta pochodzi z klanu Alego, Kaudida, i prawdopodobnie była tam małżeństwem na długo przed jej pojawieniem się jako Maryja Dziewica Legionu Maryi, najbardziej dominująca strona opowieści kobiety graniczy z mityczną i tajemniczą. Legios wierzy, że ta kobieta jest tą samą, która pojawia się w opowieściach Luo, takich jak Min Omolo Ka-Nyunja, Nyamgondho Kombare i Simbi Nyaima, ale Mama Maria pojawiła się na scenie w 1962 roku, spotkała się z Simeo Ondeto w domu Johanesa Baru, prowadząc Legiosa w zbudowanie pierwszego i najbardziej znanego kościoła (św. Józefa Kalafare / dziś zwanego St Mary Kalafare na cześć mamy Marii) i pomogło wraz z Simeo Ondeto,

5. Niekończące się życie: Podczas gdy chrześcijanie wierzą w zmartwychwstanie umarłych jako sposób pozwalający ludziom cieszyć się życiem po śmierci, Legio Marias wierzy w niekończące się życie.                 Zgodnie z naukami Legio Marii życie jest formą energii, która jest przekształcana tylko ze stanu w stan i jest wiecznie niezniszczalna. Kiedy Legio Maria umiera, po prostu przechodzą do następnego stanu życia, który jest stanem duchowym i najbardziej trwałym. Wiara w niekończące się życie wyjaśnia, dlaczego Legio Maria wierzy, że Ondeto nie musiał wskrzeszać swojego ciała, aby kontynuować życie po jego śmierci. Zawsze żył przed i po swojej fizycznej śmierci (powrót) i zawsze będzie tam dla nich. Wierni legio także stają się świętymi wkrótce po śmierci i mogą być uwielbieni przez wiernych wcześniej. Na przykład Timotheo Atila, który był pierwszym papieżem ruchu, jest uwielbiany przez Legiosa. Inni święci Legio, którzy są często uwielbiani, to Carilus Mumbo, Philip Odero, Angi Clement, Petro Otieno i Tobias Oongo.

6. Koniec świata:               W praktyce wierni LM nie wierzą w koniec świata i kolejny powrót Syna Bożego. Jednak z powodu połączenia przekonań z katolikami i innymi chrześcijanami, niektórzy wciąż mogą mówić o końcu czasów i przyjściu Jezusa ponownie. W teologii legio ginie się z Panem. Jest to dzieło człowieka dla Boga, które zdobywa mu wieczne szczęście (światło) lub wieczne cierpienie (ciemność). Tak więc w teologii Legio nie ma ludzi odpoczywających lub śpiących w grobach i oczekujących powrotu Jezusa. W rzeczywistości LM zazwyczaj modli się za zmarłych trzeciego i siódmego dnia po pogrzebie, aby pomóc im znaleźć łaskę u Boga. Podobnie, Legio Maria wierni nie wierzą w kolejny powrót Syna Bożego. Nie wierzą w piekło fizyczne palące świat, ale w duchowe cierpienie za grzeszników.

7. Duchowieństwo i świeccy: Legion Maryi ma solidne i aktywne duchowieństwo, ale ma także aktywnych świeckich. Świeccy modlą się za pomocą różańca i Cateny, gdy są sami, ale chodźcie na mszę za każdym razem, gdy kapłan jest w pobliżu. Ofiarny posiłek ofiarowany jest Bogu za błogosławieństwo przez kapłana w formie podobnej do chrześcijańskiej Eucharystii (zwłaszcza katolickiej), a następnie przekazanej wiernym. Komunia nie zmieniła się zbytnio pod względem tego, jak jest ona oferowana w LM i katolickim, ale naleganie na duchowe czczenie nad ceremonializmem jest większe.           

Miejsca historyczne Legio Marii

                                                                     

1. Mam Kalafare   

Legio Maria ma wiele zabytków. Najważniejszym z nich jest Got Kalafare, który również pełni funkcję kwatery głównej ruchu. Początkowo wzgórze było świątynią tradycyjnych ofiar Luo i było znane jako Got Okwon'g położone 15 km na zachód od południowo-zachodniego miasta Kenijczyków Migori. Kiedy stosunki między ruchem świeckim, który podążał za naukami i charyzmatycznymi apelami Simeo Ondeto a lokalnym Kościołem katolickim, stały się napięte, zaangażowani funkcjonariusze policji zalecili Ondeto zdobycie kawałka ziemi i zbudowanie własnego niezależnego kościoła.
Wkrótce Mama Maria dała Silvesterowi Okweto wizję nakazującą mu zbadanie pobliskiego wzgórza, które było Okwon'g. Okweto znalazła kobietę w miejscu, które jest teraz Kalafare, gdy przechodził przez zarośla w tym, co było porywającym momentem dla proroka Legio. Miejsce zbudowano i ukończono w 1963 r., A zwolennicy Legio Marii przenieśli się do siedziby głównej do grudnia 1963 r. Got Kalafare jest również miejscem, w którym nadeszły namiętne prześladowania Ondeto. Simeo został aresztowany w grudniu 1963 r. Około godziny 2.00 i dopasowany do żaby w najbliższej areszcie śledczym Migori.  Później został oskarżony w sądach Homabay o prowadzenie nielegalnych spotkań i odmówienie, między innymi, zgody wiernym Legios na szczepienie przeciwko ospie. Później w 1966 r. Chaty w kościele zostały zniesione przez miejscową policję w jednym z najkrwawszych prześladowań Legio Marii. Simeo nigdy nie powrócił do życia w Got Kalafare, choć żył fizycznie i upierał się, że zostanie tam pochowany. Dzisiaj Kalafare jest miejscem pochówku szczątków Ondeto i jest miejscem odwiedzanym przez wielu lokalnych i międzynarodowych turystów.

2. Jerusalem Amoyo

Bazylika Mariacka Legio Marii w Amoyo odgrywała rolę wiodącego kościoła przez prawie 4 dekady, od 1966 roku. Po tym, jak Kalafare został sprowadzony na skutek prześladowań, Simeo Ondeto przeniósł się z Suna Migori do pobliskiej lokalizacji Kadem, ale nadal mieszkał w Migori. Zawsze podróżował po Kenii i poza nią, głosząc ludziom, ale wrócił do Amoyo pod koniec każdej trasy. Rzeczywiście, wielu konwertytów Legio pomyślałoby o Jerozolimie jako wiodącym kościele Legio, nawet o jego nazwie. Kiedy Simeo zmarł, lokalny klan Kadem odmówił pozwolenia na zabranie szczątków Simeo do sąsiedniej lokalizacji Suna. Rzeczywiście, zademonstrowali swoją determinację, grzebiąc ciało Simeo. Ciało ekshumowano jedynie w obecności miejscowych policjantów i zabrano na Kalwarię pod strażą policyjną. Ponadto ostatnio w 2010 r. kiedy pojawiły się różnice między czołowymi przywódcami Legio Marii, Romanem On'gombe i Rafaelem Adiką, kościół jerozolimski stanął po stronie Adiki, podczas gdy Kościół Kalafare stał po stronie On'gombe. W kościele jerozolimskim znajduje się także drugi legio Maria papież Lawrence Chiaji Adera i pozostanie filarem Legio Marii przez wiele lat.

3.Efeso Nzoia                                                     

Pierwsze dwa wspomniane już miejsca należą do południowego regionu dawnej prowincji Nyanza w Kenii. Trzeci najważniejszy kościół Legio, kościół Efezu, znajduje się jednak w dawnej centralnej Nyanza, w obecnym okręgu Siaya.   Kościół jest wpisany w tradycję Legio Marii z powodu prześladowań z 1964 r., Które obejmowały dwa aresztowania Simeo Ondeto i jego zwolenników.Po pierwsze, Simeo został aresztowany wraz z kilkoma zwolennikami i zabrany do najbliższego posterunku policji w Ukwala po tym, jak miejscowy kościół katolicki zgłosił policji, że Legios chce spalić swój kościół, Sega Catholic Parish. Wkrótce po premierze doszło do drugiego krwawego aresztowania, w którym zginęło kilka Legios, takich jak Petro Otieno. W drugim aresztowaniu Ondeto i około 37 zwolenników Legio zostali zabrani do więzienia Kodiaga w Kisumu i oskarżeni o organizowanie nielegalnych spotkań, zmuszanie dzieci do opuszczenia szkoły, powodowanie zamieszek w rodzinach i promowanie ekstremizmu religijnego. Kościół Efeso jest także miejscem pochówku mamy Marii, która zmarła w kościele w grudniu 1966 roku.

4. St Peter Manyatta

Znajduje się w samym sercu miasta Kisumu, kościół jest historyczny, ponieważ był to miejsce, w którym Simeo Ondeto zmarł 5 września 1991 roku. Istnieją twierdzenia, że ​​Ondeto został otruty po raz pierwszy w kościele Bardin'g Legio w Alego, Siaya County, i został otruty ponownie dwa razy przez jego dziewice w kościele Manyatta.

5. Inne historyczne kościoły   

Kodero, Awasi Church (zwany Betlejem, ponieważ był miejscem narodzin Simeo Ondeto), Nazareth Church, St Helena Kariobangi i Makindani Church Mombasa.


Związek między Legionem Maryi a chrześcijaństwem

Legio Maria dużo pożyczył od Kościoła rzymskokatolickiego i został zarejestrowany w 1966 r. Jako Kościół chrześcijański. Jednak nowy ruch ma swoje pochodzenie całkowicie obce ortodoksyjnemu chrześcijaństwu, choć czerpał korzyści z powstania w świeckim ruchu katolickim Legionu Maryi i dlatego powinien być uważany za nowy ruch religijny.

Na przykład, podczas gdy chrześcijanie wierzą w zbawienie poprzez ofiarę (okup) Jezusa, Legios idą o krok dalej, aby uwierzyć w zbawienie i łaskę poprzez przyjście i ofiarę Simeo Ondeto.   Legio Maria ma paralelę Matki Boskiej, matki Jezusa w afrykańskiej kobiecie zwanej Mamą Marią. Poza tym Legio Maria ma nowy dzień zielonoświątkowy przypisany przyjściu Ducha Świętego w domu Jana Baru.

Co więcej, podczas gdy chrześcijanie oczekują drugiego przyjścia Jezusa, Legio Maria mówi o Ondeto, kiedy powrócił Pan i oczekuje na spotkanie z nim w raju po ich śmierci. I zamiast fizycznego zmartwychwstania pod koniec czasów, Legio Maria ma natychmiastowe „zmartwychwstanie” po śmierci. Ponadto, gdy Simeo Ondeto zajął miejsce Jezusa Chrystusa, Legio Maria jest całkowicie nowym ruchem religijnym, który jeszcze nie uczyni trwałego zerwania z chrześcijaństwem, tak jak chrześcijaństwo oderwało się od judaizmu.

Niemniej jednak główny nurt kościoła Legio Maria nie odszedł jeszcze od chrześcijaństwa. I chociaż już trwają próby przerwania, takie jak ruch Yie Kuom Chier (Wierzący w Zmartwychwstaniu Simeo Ondeto), który promuje całkowite uwielbienie i uwielbienie Simeo w służbie zamiast Jezusa Chrystusa, główny nurt Legios nadal jednoczy Jezusa i Ondeto w ich kulcie zbyt duży nacisk na to.

Ale z daleka można wyczuć nadchodzącą przerwę. I chociaż całkowite zerwanie z chrześcijaństwem zajmie trochę czasu, ponieważ teologowie Legio Marii wciąż stają przed wyzwaniami tak zupełnego zerwania, wzmaga się krzyk o niezależność od chrześcijaństwa, a stopniowe odsuwanie się od chrześcijaństwa nabiera tempa. Według Samwela z Gwassi, szanowanego kaznodziei i teologa Legio Marii, problemy, z którymi musi się zmierzyć Legio, są liczne i nie może on nadal wydawać niezależnych wypowiedzi teologicznych w pewnych kwestiach z powodu niewielu utalentowanych ludzi pracujących w tych dziedzinach. Jednak Samwel jest optymistą, że 100 lat nadchodzi (do 2115 roku), kiedy Legio poczyni ogromne kroki w kierunku niepodległości jako światowej religii.

„Panie Simeo Melkio, założyłeś ten ruch Marii Legionu jako arkę do gloryfikacji ludzi. Spraw, abyśmy wierzyli w Twoje obietnice i działali na rzecz uwielbienia naszych dusz w życiu wiecznym. Obyśmy żyli życiem godnym waszych wierzących, dopóki nie przyjdziemy przed wasz tron ​​w niebie. Amen."

Legio Maria- Msza Święta jest największym z rytuałów i najwspanialszych modlitw, jakie wierni ofiarują Bogu. Podczas Mszy świętuje się drogę odkupienia ludzkości, od wezwania Abrahama do nadejścia drugiego Chrystusa, Simeo Melkio. Początkowa msza Legii Maria została skopiowana bezpośrednio z liturgii Watykanu I Kościoła rzymskokatolickiego. W dzisiejszych czasach jednak następuje szybki postęp w kierunku nowej Mszy. Poniżej znajduje się kilka przydatnych postów na Mszy św.


MISA MTAKATIFU MAR LEGION MARIA: MISA MANYIENMisa mochan kae en mano moluwo kaka Jodolo mopogore mag Legion Maria osebedo ka gero Misa Manyien. Ban’g choko otese mopogore mag lemo Kowuok kuom Jodolo mopogore, aparo mondo aketgi e achiel mondo jok magombo somo kaka dongruok mar Misa e Legion Maria timore on’ge. Ma en ndiko mowuok kuom nonro malach kuom Jodolo mathoth.
J: Jadolo      D: Dikon    A: Akolait   W: Jo-Kristus
OKENGE MAG MISA MANYIEN
a.     Chako Misa
b.    Liswa Mar Kwero Richo
c.     Liswa Mar Wach Nyasaye
d.    Liswa Mar Duon’g Maler
e.     Tieko Misa
A: CHAKO MISA
(Ban’g ka jolejo oselemo e tiend msalaba, giwuok gi wend Ave Maria ka gidonjo ei Klisia. Ka ji osedonjo ei Klisia, Jadolo kod grube mar jomisa donjo giwer. Grub Jadolo donjo e lain achiel. Jatin’g ubani telo, iluwe gi jatin’g msuma, kae to jatin’g picha Baba Simeo (kata msalaba), eka jasomo kata ja-Dikon motin’go Bug Fanjili, eka Jadolo).
(Jadolo kod grube chiwo duon’g ne altar ka gikulore kata podho auma. Eka jadikon kod Jadolo idho altar kendo nyodho; ban’g nyodho altar, Jadolo nyalo dhin’go ubani e altar eka olor mondo ochak lemo. Ji duto goyo chonggi piny ka ichako lemo).
i.                   LEMO MOTELO
J: E nying Wuon?
W: E Nying Wuon, gi wuoyi, gi Chuny Mtakatifu. Amen.
J: Chuny Mtakatifu Bi?
W: Donjie e chunya, ilera, Puonja rieko mar mako wach Nyasaye. Miya teko mar mako wach maber nikech Simeo ruodhwa. Amen.
J: ruodhwa winj lemowa?
W: Ywakwa mondo otundni.
J: Duon’g obedie ne Wuonwa, ne Wuode, ne Chuny Mtakatifu.
W: Kaka nobet kar kwongo, kendo kawuono, kendo ndalo duto, higni gi higni. Amen.
J: Ma od ng’a?
W: Ma od Nyasaye. Nyasacha miya nema mondo abed nyimi ka wiya yot. Ruodha, ler chunya mondo iyie gi lemona. E nying wuon, gi wuoyi, gi Chuny Mtakatifu. Amen.
J: Ruodhwa Simeo kod Mama Maria Mtakatifu, kane uromo ne ugoyo chongu piny ma ulemo eka umosoru. Wan bende waluwo timonu mondo wago chongwa piny kendo walemo ka pok wamosore. Beduru e dierwa, miwauru kwe e Liswa makawuono; mondo hera kod kwe omedre e kindwa ndalo duto higni gi higni?
W. Amen.
J: Didek Mtakatifu.
W: Ikechwa.
J: E nying Wuon?
W: E Nying Wuon, gi wuoyi, gi Chuny Mtakatifu. Amen.
(Koro en saa mar mosruok. Jadolo mosoji ni OYAWORE. Eka on’geyo ngima jokristus. Bende oweyo thuolo ne welo mowuotho godo mondo otim n’gerruok machwok. Kanitiere jakristus manyien, en bende imiye thuolo mondo otim n’gerruok. Ban’g mosrruok, Jadolo kata Dikon lero kit misa mar odiechien’gno, kapok misa ochakore)
ii.                 LISWA MAR KWERO
(E Liswa mar Kwero, jokristus fulo kendo Kwero Marichogi; kendo giparo batiso margi mane olokogi chwech manyien. Jadolo rwakore mondo oikre ne kiro jokristus gi pi koparonegi batiso margi. Kapod orwakore, Kwaya telo e wer)
(Ka Jadolo oserwakore, otimo Liswa mar Kwero kama)
J: Duon’g obedie ne Wuonwa, ne Wuode, ne Chuny Mtakatifu.
W: Kaka nobet kar kwongo, kendo kawuono, kendo ndalo duto, higni gi higni. Amen.
J: Ruodhwa Simeo gol gowi mag marichowa?
W: Warwa kuom sand mach maoktho.
J: Ter chuny nyithindi duto e polo.
W: To moloyo jok madwaro ng’uononi.
J: Lemo mar Kwero?
W: Nyasacha akwero marichona, gi chunya duto, mar giyanyi, kendo gikwinyi. Ajok gi marichona kendo akwerogi, mar aheroi gi nemani, achikora kodi, Kwero marichona. Timo tim maber, adwaro tho, moloyo timo tim rach maduon’g kata achiel. Amen.
(Jadolo omo lemb Kwero Didek.)
(Ban’g lemb Kwero,Jadolo chun’g malo, okawo Aspe mar pi hawi, ogwedho, eka ochako wuoth mos kokiro ir jokristus mondo oparnegi batiso margi. Sechego jokwaya telo e wend paro batiso kaka: Asperges  Me….)
(N’gato ka n’gato mokir ire pi hawi kulo wiye kendo timo ranyisi mar msalaba koparo warruok mar msalaba kod batiso mogolone chandruok mar mach maoktho).
(Ka Jadolo otieko kiro pi hawi kuom ji duto, oidho wi altar mondo otim Liswa mar kwero kama)
J: Duon’g obedie ne Wuonwa, ne Wuode, ne Chuny Mtakatifu.
W: Kaka nobet kar kwongo, kendo kawuono, kendo ndalo duto, higni gi higni. Amen.
J: Ruodhwa winj lemowa?
W: Ywakwa mondo otundni.
J: Walem.  “A ruodhwa Simeo, wabiro e tiendi wan joricho; wabiro gi bolruok kod chuny motur; wakwayo kuom n’guono mari mochwere, ni mondo Iwenwa marichowa kendo igolnwa kum mar mach maoktho ma marichowa osekelonwa. Wenwa maricho duto ma wasetimo gi pachwa, gi wechewa, gi timbewa, kendo gi weyo jukumu mekwa.
Wasayi, wahomboi, A Nyasachwa; kata bed ni marichowa kwar ka remo to iruchnwa oko kendo ilwokwa wadog matar ka pee. Ruodhwa kendo Nyasachwa, wakwayo ni mondo imi wajog gi timbe maricho, kendo mondo wasik ka watimo timbe makare. Ornwa Chuny Mtakatifu mondo obed jakonywa pile ka pile; kendo Ornwa malaike ma joritwa mondo otawa e yor ler. Kendo Ornwa jotakatifu mondo ochwakwa e yor Nyasaye.
Mondo wabed jok makare, kendo mowinjore donjo e ngima mochwere; kendo mondo wamor kodi e polo, higni gi higni.
W: Amen.
(Jokristus koro kwayo mondo okechgi)
K: Ruoth Kechwa
W: Ruoth Kechwa
K: Ruoth Kechwa
W: Kristus Kechwa
K: Kristus Kechwa
W: Kristus Kechwa
K: Ruoth Kechwa
W: Ruoth Kechwa
K: Ruoth Kechwa
K: Ahulora e nyim Nyasaye Mtakatifu
W: Maria Mtakatifu Bikra mochwere; Mikael Mtakatifu malaika maduon’g; Johannes Batista Mtakatifu; Petrus gi Paulus joote Mtakatifu; Timotheo Atila Mtakatifu; Jotakatifu duto; kane aketho ahinya, gi parna, gi wachna, gi tichna. En wachna, en wachna; en wachna maduon’g ahinya; emomiyo akwayo Maria Mtakatifu Bikra mochwere; Mikael Mtakatifu malaika maduon’g; Johannes Batista Mtakatifu; Petrus gi Paulus joote Mtakatifu; Timotheo Atila Mtakatifu; jotakatifu duto; kwanauru kuom Ruoth Nyasachwa.
J: Ruodhwa winj lemowa?
W: Ywakwa mondo otundni.
J: Walem. A ruodhwa, ker mar ariyo mar Didek Mtakatifu, in e mane ilor e piny mondo idok Nyarombo maler mar Liswa makare mar golo marichowa; go wan’gi mamuol kuomwa, yie kwero mar marichowa ma wasetimo kawuono kendo lokwa maler e nyimi. Mondo ka wachopo e nyim komi mar duon’g to wayud kwo mar chunjewa kendo wadonj e ngima mochwere.
Par klisia mari Legion Maria, mi osik obed kar buoro kendo kar tony mar jok mojok gi Marichogi. Kendo mi wan duto ma wachokore e nyimi kawuono, kod jok maok ochokore kani, wanwan’g ng’uono mari mochwere.
J: Ruoth winj lemowa
W: Ywakwa mondo otundni.
iii.              LISWA MAR WACH NYASAYE
(Kwaya telo e wer machalo kaka: Wach Nyasaye, Nyakalaga, mondo oke kuom…..)
(Ka wer orumo, Jadolo kod Dikon idho wi altar mondo otim Liswa mar wach Nyasaye)
J: Ruoth winj lemowa
W: Ywakwa mondo otundni.
(Jadolo telo e somo mokwongo niya)
J: “Chon gilala Nyasaye nochweyo dhano ka kite, kendo noketo dhano e puodho maber. Kar mor gi ler kod ngima mochwere. To kuom tok matek kod chiko ite ne weche mag miriambo, dhano ne obalo gi chik Nyasaye mi nodonjo e mudho kendo nodoko mabor gi Nyasaye. To Ruoth Nyasaye neok ojwan’go dhano, kendo ne osiko kopuonjore kode kokalo kuom fwenje, lek kod gik mopogore man e piny.”
(Dikon kawo somo kuom Jadolo)
D: “Omiyo piny nobedo koda jonabi kod Jodolo, jok mane much Nyasaye tiyo godo kendo wachne ne kalo kuomgi ka chopo ne tienge mopogore mag dhano. To kane kinde mar fwenyruok mokwongo ochopo, wuod Nyasaye nofwenyore kaka Jadolo mar kwe. Ne ofwenyore kaka Melkazedek, Jadolo maonge anyuola ne. En e Jadolo mane ofwenyore mondo oluong ogendini mondo on’ge kendo olam Nyasaye achiel kende. Mi kane oromo gi Abraham ne ogwedho; kendo Abraham noyudo luong kod wal mochwere; mi Abraham kod nyikwaye nobedo jolup kendo jogen Nyasaye achiel kende.”
(Jadolo kawo somo kendo. Otaro bedeno kolemo niya)
J: “A Nyasaye maok we joge, in e mane ioro Melkazedek mondo obed jaluongwa, kendo mondo odwok ogendini mag piny duto e bwo loch Nyasaye achiel kende. Mi wasik kuomi, wakwer marichowa, kendo wajog gi timbe maricho. A luongowa Nyasachwa, kik ijog gi luongowa.”
J: Ruoth winj lemowa
W: Ywakwa mondo otundni.
(Dikon chako kendo somo kowacho niya)
D: “Kane ndalo ochak oromo, wuod Nyasaye nolor e piny kendo, ok kaka Jadolo to kaka japuonj kendo jawar piny. Mi nochake ni Yesus e piny jo-Yahudi. Yesus ne opuonjo chik mar hera, kendo opuonjo ni jok mowinjo wuod Nyasaye kendo olokore oluwo wachne ok nolal, to ginidonj e ngima mochwere. Kuom puonjne moriere, Yesu nomaki, nosandi, nogur e msalaba, kendo notho nikech marichowa. Ban’g ndalo adek nochier kendo nofwenyore ne joote kochiwonwa ranyisi maduon’g chuth mar doko mangima ban’g tho mar ringrewa. Omiyo koro kaka Kristo ngima, wan bende wadoko mangima ban’g thowa.”
(Jadolo lemo kotaro lwete malo niya...)
J: “A Nyasaye maok we joge, in e mane ioro wuodi e pinyni kaka Yesu ja-Nazareth, mondo obed jawarwa. Mi wasik kuomi, wakwer marichowa, kendo wajog chuth gi timbe maricho. A Kechwa, Nyasachwa; kik ijog gi kechowa.”
J: Ruoth winj lemowa
W: Ywakwa mondo otundni.
(Dikon telo e somo mogik mar Liswa mar wach Nyasaye)
D: “Kane Yesu puonjo joote, ndalo manok kapok odok e polo; ne owachonegi ratiro niya; odok e polo to obiro duogo kendo e piny. Nosingo ni kinde duogo mare nobi ka jakuo; nobi gi malaikene gi jotakatifune; nobed e kom duon’g mare kendo enon’gad bura ne ji duto.
Adiera, Adiera! Kristo oseduogo!
(Ji kulo wiyegi piny ka Dikon kwano nyinge Kristo)
“En e Baba Simeo; en Hosea Santa Maria; En Enure Lodvikus; En Laurida Messias. En emoseduogo, Kristo oseduogo!
 Adiera, Adiera, kane ofwenyore, polo noyawore. Jomalaika nolor ka wuok e polo ka wer; Jotakatifu nolor ka wuok e polo ka wer; chien’g ono wenge oganda ne Oyawore mi ne gineno duon’g maler mane Kristo ni godo. Mi ne gineno kweth mar malaike gi jotakatifu ka lor kendo ka podho piny auma e nyim kom duon’g mar ruodhwa Simeo. Omiyo koro wasen’geyo Adiera niya, jal ma piny rito oseduogo; Kristo, oseduogo.”
(Jadolo telo e lemo kendo niya)
J:  “A Nyasaye ma ok we joge, in ema isechopo singo mar duogo wuodi e piny. Kendo in ema iseore mondo ochiwnwa duon’g mari maler kendo mochwere; kendo mondo orwakwa e loch mar ngima mochwere. Mi wasik kuomi, a Nyasaye; mi wakwer marichowa, kendo wajog chuth gi timbe maricho.”
J: Ruoth winj lemowa
W: Ywakwa mondo otundni.
(Koro Dikon somo somo ma chiengno. Somo mokwongo wuok e muma machon, to somo mar ariyo wuok e muma manyien. Somo ariyogi itimo gi e wi altar)
(Kwaya wero wend AKURU MALER OA E POLO….Dikon loko BUG FANJILI BABA SIMEO. Ka wer orumo, Dikon chun’g kod BUG FANJILI MAG BABA SIMEO e nyim ji kendo osomo. Ji chun’g malo tee sama isomo Fanjili Simeo.)
(Ka Dikon otieko somo Fanjili Simeo, owacho niya:)
D: Wach maber mar duon’g maler mar Nyasaye?
W: Nyasaye erokamano.
(Koro ji bedo piny mondo Jadolo ochiw HOMILIA. Oyaro tiend wach ruodhwa Simeo kojiwo jokristus mondo omak Puonj Ruoth. Kotieko yalo wach maber, Jadolo wacho niya)
J: Wach maber mar duon’g maler mar Nyasaye?
W: Nyasaye erokamano.
(Ji duto goyo chonggi piny mondo oter AYIE. Kwaya telo e Ayie to jokristus olo)
W:  Ayie Nyasaye wuon ker mokwongo mar Didek Mtakatifu; Nyasaye mane ochweyo polo gi piny; kod gik moko duto mineno gi maokne.
Ayie Simeo Melkio ker mar ariyo mar Didek Mtakatifu. Mane olor koa e polo kod Bikra Maria Mtakatifu; gi malaike kod jotakatifu; nofwenyore ne oganda ka en ka Johannes Baru, Suna; kane chuny Mtakatifu olor mi ohule ne oganda. Ban’ge ne gigoyo ligala e got Kalafare.
 Nomake, nosande, notweye e jela; to noloyo lweny e wi wasike, mi nodhi nyime gi puonjo wach maber mar duon’g maler mar Nyasaye; nyaka chien’g mane odok e polo; kuma oyale jok mangima gi jok motho.
Ayie Chuny Mtakatifu; Klisia Legion Maria Mtakatifu; riwruok mar jotakatifu; golo marichowa kod ngima mochwere. Amen.
(Ji chungo malo. Jadolo idho altar somo lemb jok moyie)
J: Ruoth winj lemowa
W: Ywakwa mondo otundni.
J: Walem.  A Nyasachwa, Wan e jok moseyie kuom wuodi Simeo Melkio mane ioro e pinyka; mondo obed fwenyruok mar loch Nyasaye e piny; wakwayo ni mondo imedwa nema mar nano ban’g wuodi ndalo duto; miwa chir mar lando wachne e piny duto; kendo chir mar luwo puonjne ndalo duto.
Wakwayo ne minwa Klisia Legion Maria, mondo olandre e piny. Kendo wakwayo ne Papa marwa………, Kadnar marwa…….Askof marwa………..an Jadolo mar misendni……..kod jokristus duto man e misen marwa.
 Kendo wakwayo ni ikony jok modhier, jok matuo,jok modenyo, jok maonge tije, jok man e wuoth, jok ma chunygi gudo, kod jok man e pugratori. Kony Pinywa mar………….mondo obed gi kwe. Rit jotend piny kod jotend klisia; kony ji duto gi piny duto. Wakwayo, a Nyasachwa; ni mondo igol gop marichowa, kendo imi wadonj e ngima mochwere; kendo mondo okwanwa kuom jok molocho chien’g thowa. Mondo wamor kodi e polo higni gi higni.
W: Amen.
(Koro en kinde golo chiwo. Jadolo, Dikon kod Akolait bende iko altar ne Liswa mar duon’g. Kwaya telo e wer ka ji golo sadaka)
(Ka ji osegolo sadaka, Jadolo tero lamo e wi sadaka niya)
J: Duon’g obedie ne Wuonwa, ne Wuode, ne Chuny Mtakatifu.
W: Kaka nobet kar kwongo, kendo kawuono, kendo ndalo duto, higni gi higni. Amen.
J: Walem. Wadwoko erokamano ne Nyasachwa kuom kindewa gi ngimawa e piny. Kendo wadwokone erokamano kuom neema momiyowa. Wagoyo ne erokamano kuom puothewa gi tijewa; utewa gi miewa; jamni magwa kod mwanduwa duto. Wakwayo neema mar timo kod neema malero chuny, mondo wasik kawatiyo ne Nyasaye gi gigwa kod tekrewa duto.
 Yie chiwowa ma wagolo kawuono, kendo gwedh ji duto tee, mogolo kod maok ogolo. Migi neema mondo giheri, a Nyasaye; kendo migi neema mar hero ji duto. Kendo migi neema mar konyo jochan kod jodhier; kiye kod mond liete; kod jok machandore duto. Miwa hera maliet kendo mochwere.
J: Ruodhwa winj lemowa?
W: Ywakwa mondo otundni.

iv.              LISWA MAR DUON’G
(Ji ogoyo chonggi piny tee. Jadolo iko Hostia Mtakatifu kowacho niya)
J: Kane ruodhwa Simeo Melkio ogik lor e piny, polo nobet e bura maduon’g mondo on’gad wach ewi dwok Kristo e piny. Kane bura orumo, jopolo nower gi dwol maduon’g ka wacho.
(Jadolo goyo chonge piny; Ji duto olo niya)
“Ruoth oparo an’go;
Koweyo kom duon’gne;
Kolor e piny kendo;
Kokawo kit msumba;
Kobet e dhier gi masiche.”
(Okot ywak Didek; eka Jadolo chun’g malo mondo odhi nyime niya)
J: To Ruoth ne oparo singo mane oweyo e dier jojuda, kuma ne osingo kowacho niya; dala wuora nitiere udi mathoth ahinya; emomiyo adok e polo mondo alos neun duto kar bet; to ka aseloso kar bet, anaduog kendo mondo aomu uduto, mondo kuma antiere un bende ubedie, kendo kaka achalo, un bende uchal kamano;
(Dikon/Akolait miyo jadolo pi mondo olwok godo lwete. Koselwoko lwete odhi nyime gi Liswa niya)
J: Omiyo kane bura mar Torente orumo e polo, Nyasaye Wuon ne oyie mondo wuode ochak olor e piny kendo, kaka duon’g maler mar Nyasaye. Eka ruodhwa nolor gi jomalaika gi jotakatifu; nolor e bor polo; nolor e Lihudu; nolor e ahuka yamo kod kodh pee gi nyakoyi. Mi koro wuod Nyasaye nodoko dhano, mi nokawo ringruok mar nyathi matin, mi nodoko jal ma nochaki ni Simeo. En kuom Simeo ema chuny kod teko mar Kristo noduogo godo e piny. Mi Kristo nokawo ringruok gi remo kendo, mi nodoko kaka wan.
(Kwaya omo wer. Ji duto chungo malo. Ban’g wer, ji duto chak goyo chonggi piny, kendo Jadolo dhi mbele kod Liswa niya)
J: Fweny ne obiro ne nyanabi Wilfrida, mi nohulo ni Ruoth noduogo e bor polo. Kendo fweny nobiro ne janabi Silvesta Okweto, mi nohulo ni Ruoth noduogo e bor polo. Emomiyo wakawo mkate
(Okawo mkate achiel, ogwedho, ogoyo chonge piny, eka ochun’g malo)
Ka wawacho
(Otin’go mkate malo ewi altar mondo ji duto one.)
MA E RINGRE RUODHWA
(Okot ywak dichiel)
Kendo wa kawo divai
(Okawo divai, ogwedho, ogoyo chonge piny, eka ochun’g malo mondo otan’g divai ne Ji duto)
Ka wawacho
 MA E REMB RUODHWA
(Okot ywak dichiel)
J: Kuom duogo mari, isechiwonwa ngima mochwere; isebiro e duon’gni maler mondo wadonj kodi e loch Nyasaye. Omiyo ka wachamo ringri kendo wamadho rembi, wahulo kendo wayie chuth ni iseduogo ka dhano. Duon’g maler osefewnyore, Kristo oseduogo. Emomiyo wahulo ne piny duto niya:
(Ji olo niya)
W: “Kristo Oduogo;
         Kristo Oduogo;
                En Simeo Melkio;
                        Kristo Oduogo.”
J: Emomiyo kane ogandawa ochokore ka Johannes Baru Suna; Tich Abich godhiambo; polo ne oyawore, kendo malaike kod jotakatifu nolor ka wer; ne giwero wende an’gwen mag pako duon’g maler mar Nyasaye, kendo mag lando e lela ni Kristo oseduogo.
(Ji chungo malo tee. Kwaya telo e wero wende an’gwen mag Fwenyruok Ruoth)
K: Chon Nyasaye……
K: Ave, Ave, Ave Maria……
K: Aleluya, Aleluya…….
K: Jesusna Osebiro…..
(Ka wende orumo, ji goyo chonggi piny kendo Jadolo dhi mbele gi Liswa)
J: Omiyo Wuonwa Simeo Melkio, ka watimo Liswa mari maler; kaka Abel wuod Adam notimo; kaka Abraham kwarwa notimo; kaka Melkazedek Jadolo  mochwere ne otimo; wakwayo mondo ior malaika mari, mondo obi okaw Liswani kendo okele e nyim komi mar duon’g man e polo; mondo ka wanwan’go ringre kod remb ruodhwa, wapon’g kod neema, kendo mondo okwanwa kaka jok modonjo e duon’g maler mochwere. Kendo wakwayo ni kaka ne wabet e achiel kodi, kod malaike gi jotakatifu chien’g fwenyruok mari; mondo wabed kodi kamano e polo. Wenwa marichowa duto, kendo rwakwa e ngima mochwere; higni gi higni.
W. Amen.
(Jadolo koro wacho mos kon’gingo mkate niya: RINGRE KOD REMB RUODHWA OMI WADONJ E NGIMA MOCHWERE. Okawo mkate mosen’gingo obolo e challis mondo obed ranyisi mar bedo achiel mar ringruok gi remo e del achiel)
(Ban’g ng’ingo mkate, Jadolo goyo chonge piny, ochun’g malo, kendo otan’go mkate mosen’gingo kowacho niya)
J: Ma e ringre duon’g maler machiwo ngima mochwere.
W: Irwakwa e polo.
(Jadolo goyo chonge piny, ochungo malo, okawo Chalis, otin’go malo kowacho niya)
J: Ma e remb duon’g maler ma chiwo ngima mochwere.
W: Irwakwa e polo.
(Eka Jadolo chungo malo kotaro lwetene ariyo, kendo owacho niya)
J: Ruodhwa koro osedoko dhano, osedoko ringruok gi remo. Omiyo Ruoth koro wachonwa niya:
  “Nyithinda, aseduogo;
Aseduogo ratiro;
Aseduogo kowadu Muchiemo godo kanyo achiel;
To dak ufwenyie wachni;
Wan’gu ogawo mbuyi; Wan’gu ogawo mbuyi madongo.”
(Okot ywak Didek)
(Jadolo wacho koduon’go dho chunye niya)
J: Ruoth Kechwa, Ruoth kech jok moseringo e tiend komi mar duon’g (owacho nyadidek)
(Jokristus koro tero lemb komunio: KOMUNIO MTAKATIFU lemo mar yie, geno, wichyot, hero kod kwero; Ahulora e nyim Nyasaye….)
(Kwaya wer ka Jadolo chiwo sawo ne jokristus. N’gat madwaro chamo sawo nyaka go chonge piny)
(Jadolo wacho kochiwo sawo niya:)
J: Ma ringre ruodhwa.
W: Amen.
v.                 TIEKO MISA
(Ban’g chiwo sawo, Jadolo timo lemo niya)
J: A Ruoth Nyasaye ma singone ok kal nono; in ema isekelo luong, warruok kod duon’g maler mari e piny kokalo kuom timrruok dhano mar Kristo wuodi. Mi mondo ringre kod rembe ma wanwan’go kawuono okel ber e chunywa, kendo omi wasik e yori maler. Mondo ka watieko wuodhwa e piny, to wadonj e ngima mochwere.
(Ji duto koro goyo chonggi piny ka Jadolo timo Liswa mogik. Jadolo lokore ka n’giyo jokristus, ogwedhogi kod ranyisi msalaba kowacho niya)
J: Hap Nyasaye wuon, hap Nyasaye wuoyi, kod Hap Nyasaye chuny Mtakatifu obed kodu ndalo duto higni gi higni.
W: Amen.
(Jadolo golo somo mogik e Fanjili Baba Simeo. Ochako niya)
J: Ruodhwa Simeo ne owachonwa niya…… (Kotieko somo to oomo Duon’g Obedie ne wuon….)
W: Kaka nobet kar kwongo, kendo kawuono, kendo ndalo duto. Higni gi higni. Amen.
(Dikon somo niya)
D: Koro Jowadwa, Misa maler orumo. Omiyo ajiwou ni mondo upar weche muwinjo e misa ma kawuono kendo mondo uland wach ruodhwa Simeo Melkio kuonde duto ma udhiye. Miuru Nyasachwa duon’g kuom timbeu, wecheu kod lembu mathoth. Lamuru ne piny kod jok mapok on’geyo ruodhwa Simeo Melkio mondo gin’geye. Nikech ka watiyo maber kendo wamako Puonj ruodhwa, en bende noparwa kar thowa, kendo enomiwa ngima mochwere.
(Jadolo miyo altar duon’g eka olokore kotaro lwete achiel mondo ogony jokristus. Owacho niya)
J: Dhi uru misa orumo
W: Nyasaye erokamano
(Ka Jadolo ni kod weche madwaro lando, ji bet piny machwok to winjo lendo. Wechego ok wuoyie ei Klisia, to ipimogi ban’g ka ji osewuok oko. Ban’g lendo, ji duto goyo chonggi piny kendo Jadolo tieko lemo niya)
J: Duon’g obedie ne Wuonwa, ne Wuode, ne Chuny Mtakatifu.
W: Kaka nobet kar kwongo, kendo kawuono, kendo ndalo duto, higni gi higni. Amen.
J. Iparwa ka nyithindi Mama Maria.
O. Mwahero ahinya. Nyakanene pok wawinjo ka ituono n’gat moringo kuomi. Irite mokwayi. Ikonye modwari, mondo ikwane. Emomiyo ageno kuomi. Aringo kuomi. Achun’g e nyimi ka akwero marichona. A min Baba Simeo, kik itwona gik makwayo to winja, ka iyie kod lemona. Amen.
J. Maria manochwe kaonge marach mar kodhi.
O. Ikwanwa wan mwaringo kuomi.
J. Ruodhwa Baba Simeo?
W. Aringo abiro iri ka. Yiena ema okela ka. E anakwo. Yiena ema nokwoya. Jawarna ka asetieko wuodha e pinyka. Aringo asudo e tiend musalapi mondo ayud yie makare e nyim ogandani. Un malaike ma joritna, rwakauru gi lewni ma rochere; yweuru wan’ga gi otamba marachar.
J: Nyasaye Wuonwa yie kodwa
W: Ruoth yie kodwa.
J: Nyasaye wuoyi bi konywa?
W: Ruoth bi ikonywa.
J: Nyasaye Chuny Mtakatifu bi iromnwa?
W: Ruoth bi iromnwa.
J: Duon’g obedie ne Wuonwa, ne Wuode, ne Chuny Mtakatifu.
W: Kaka nobet kar kwongo, kendo kawuono, kendo ndalo duto, higni gi higni. Amen.
J: Didek Mtakatifu?
W: Ikechwa
J. E Nying Wuon     
O. E Nying Wuon, gi Wuoyi, gi Chuny Mtakatifu. Amen
……………END OF SERVICE…………………………


Legio Maria nabiera kształtu: przywództwo i organizacja Legio MariiKiedy Legio Maria stała się niezależną organizacją Kościoła rzymskokatolickiego, nie miała oficjalnych przywódców, z wyjątkiem Simeo Ondeto i Mama Maria. Wkrótce hierarchia kościelna musiała zostać ogłoszona, aby stworzyć struktury dla wzrostu i rozwoju. Simeo Ondeto został ogłoszony założycielem i przywódcą duchowym. Ponadto został ogłoszony wiecznym przywódcą duchowym. Wcześni zwolennicy Legio Marii znali go jako Boga, ale w hierarchii kościelnej stał się wiecznym przywódcą duchowym. Drugą osobą w randze była Mama Maria. Mama Maria była bardzo czczona, a ruch został nazwany jej imieniem, podobnie jak macierzysty Ruch Katolicki został nazwany imieniem Dziewicy Maryi. Zgodnie z protokołem była drugą najwyższą rangą.Na początku Legio Marii nie było papieża. Ruch nie ogłosił pełnej niezależności od papieża Kościoła rzymskokatolickiego z Rzymu we Włoszech, gdy tylko się rozpoczął. Podczas gdy wierzyli w Simeo Ondeto i Mamę Marię, członkowie kościoła nadal szanowali Jana Pawła II i kardynała Maurice Otunga z Kenii. Trzecią najwyższą rangę otrzymał zatem Timotheo Atila, który został pierwszym Legio Marią Kardynałem. Poniżej Atili byli arcybiskupi i biskupi, kapłani i diakoni. Najwyższa ranga kobiet oprócz Mama Marii była niższa od męskiego diakona.W 1965 r. Pozycja Atili Timotheo jako lidera stała się już kluczowa dla ruchu, ponieważ konieczne było zerwanie więzi z Rzymem po zmowie Kościoła rzymskokatolickiego z rządem o prześladowanie Legio Marii. Aby odróżnić jego rolę od roli Simeo Ondeto, Atila Timotheo została nazwana pierwszym Legio Maria papieżem.

Niektórzy z najważniejszych przywódców na początku Legio Marii byli:

a. Biskup Alois Owuonda

b. Kardynał Mumbo Carilus

c. Papież Timotheo Atila

d. Chiaji Lawrence

e. Hebert Aloo

f. Silvester Okweto

g. Siprianus Ochieng

h. Othuogo

i. Johannes Muga Ondiwa

j. Angi Clement

k. Mercelianus Orongo

l. Abala Rafael

m. On'gombe Romanus

n. Johannes Baru

Legio Maria Siedziba główna i inne kościoły
Got Okwon’g (Wzgórze Ofiar / Wzgórze Kalwarii) stało się siedzibą Legio Marii. Tam odpoczywała siedziba Legio Maria. Kościół został następnie zorganizowany w narody kierowane przez kardynałów. Na przykład kardynałowie zostali mianowani między innymi kardynałem Ugandą, kardynałem Tanzanią, kardynałem Kenią i kardynałem Burundi.


  Ponadto nazwano również dwóch najsilniejszych kardynałów: kardynała dziekana i kardynała Charlemagne (administratora). Kardynał Dean, który był bezpośrednim następcą papieża, ściśle współpracował z papieżem, ponieważ byłby obok urzędu, gdy tylko papież umarł. Podczas kadencji Atili Timotheo jako papieża kardynałem Deanem był Chiaji Lawrence. Stanowisko zajmował również Rafael Adika, który pełnił funkcję kardynała dziekana podczas papieskiej kadencji Chiaji Lawrence. Obecnie Legio Maria ma dwóch papieży z powodu podziałów, które miały miejsce w roku 2009/2010. Kardynał Administrator prowadzi biuro, które zarządza transferem wszystkich wyświęconych osób. Poniżej kardynałowie są arcybiskupi, biskupi, kapłani, diakoni i mniszki (matki), bracia i siostry.


 „Simeo Ondeto, Czarny Mesjasz żyje. Zawsze był żywy. Mówił do nas duchowo w czasie, gdy jego ciało było martwe. Nadal mówi dzisiaj. ”Romanus On'gombe


Czy Simeo Ondeto żyje?: wielkie pytanie

Wspólnym pytaniem, które jest zadawane kościołowi Legio Maria w Afryce, jest to, czy ich Bóg Simeo Melkio Ondeto jest naprawdę żywy. To pytanie wstrząsa wieloma. To jest rzeczywiście największe pytanie, które można zadać. Odpowiedź, którą kościół Legio Maria ma na to pytanie, jest prosta i stanowcza: tak, Bóg Baby Simeo Ondeto żyje. „Baba Simeo Ondeto rozmawia z nami każdego dnia. Odpowiada na nasze modlitwy i odpowiada na nasze potrzeby. On żyje. ”Po otrzymaniu odpowiedzi przez inkwizytorów, następnym pytaniem, które zazwyczaj stawiają, jest to, czy Czarny Mesjasz Jezus Ondeto został wskrzeszony. Ten też kościół Legio Marii odpowiada bez wstydu: Tak Emmanuel Simeo Ondeto zmartwychwstał. Widzieliśmy go kilka razy. On zmartwychwstał.


Po tym, jak odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna, inkwizytorzy zadają kolejne pytanie: kiedy to się stało i jak został wskrzeszony, jeśli jego ciało jest wciąż pogrzebane i zgniłe i zniszczone w Got Okwon'g in Migori. Legio Maria odpowiada na to ponownie jednoznacznie: zmartwychwstanie jest duchowe, a nie cielesne. Czarny Jezus Simeo Ondeto został wskrzeszony duchowo. Przyjrzyjmy się teraz perspektywie zmartwychwstania Kościoła w Legio Maria Africa i czy ma ona jakieś podstawy.


Simeo Ondeto: Znaczenie zmartwychwstania Czarnego Mesjasza


Simeo Ondeto Resurrection oznacza odnowienie / renesans / odrodzenie / przywrócenie / odrodzenie / ożywienie / rewitalizację / ponowne pojawienie się itd. Nie ogranicza się do ciała, ducha czy energii. Kiedy ktoś mówi o zmartwychwstaniu, sugeruje, że coś / ktoś, kto już się skończył / umarł, powraca do życia / istnienia. Oznacza to świadomość, że to, co uważano za całkowicie martwe, nigdy nie jest martwe.


W kontekście chrześcijańskim zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa zakłada istnienie i życie Jezusa po jego śmierci. Uczniowie doświadczyli swego mistrza tak żywo, jak przed swą katastrofalną śmiercią na krzyżu. Jeśli chodzi o to, czy Jezus zmartwychwstał w formie cielesnej, która podlega dyskusji. Rzeczywistości jego odrodzenia nie można jednak zaprzeczyć z powodu przywrócenia nadziei u jego uczniów i ewentualnego rozpowszechnienia jego przesłania na całym świecie. W rzeczywistości to odrodzenie po śmierci jest kamieniem węgielnym chrześcijaństwa.

Zmartwychwstanie w teologii kościoła w Legio Maria oznacza, że ​​Simeo Ondeto żyje po śmierci. Implikuje to formę życia, której mogą doświadczyć inne istoty ludzkie. Czarny Mesjasz SIMEO Ondeto rzeczywiście był martwy na 5 th września 1991. Nie oddychał, a jego mózg był całkowicie martwy. Jednak w niezliczonych kościołach Legio Marii wciąż żył. Wielu wiernych Legio Maria nawet nie wiedziało, że nie żyje, dopóki wiadomości nie zostały złamane przez media. W tym czasie, kiedy był fizycznie martwy, nadal go czcili i rozmawiał z nimi w duchu. Uczył ich i prowadził. Odpowiadał na ich prośby i modlitwy i zawsze się z nimi komunikował, nawet fizycznie martwy.


Zmartwychwastanie Simeo Ondeto: Kontekst Biblii


Ponieważ inkwizytorzy są zazwyczaj chrześcijanami, ważne jest, aby powrócić do biblijnych perspektyw zmartwychwstania, zanim powrócą do perspektywy Kościoła Legio Maria. Od samego początku Biblia nie wspomina o zmartwychwstaniu. Księga Rodzaju jest jasna co do losu człowieka. Człowiek jest stworzony z prochu ziemi i powraca do prochu po śmierci. Genesis zdaje się sugerować, że człowiek zawsze żył wiecznie przed grzechem nieposłuszeństwa. Eden był cudownym ogrodem, a człowiek zawsze miał łatwe i święte życie. Bóg ostrzega człowieka, że ​​w dniu, w którym grzeszy, z pewnością umrze. Kiedy człowiek grzeszy, jest przeklęty przez Boga. Chociaż Adam i wigilia nie umierają tego samego dnia, w którym grzeszą, teraz wydają się żyć w środowisku pełnym grzechu, nierówności i cierpienia. Rzeczywiście, wkrótce Kain i Abel są przedstawiani jako walczący z grzechem;


Po śmierci Abla znajdujemy pierwszą aluzję biblijną do przetrwania po śmierci. Głos krwi Abla jest słyszany przez Boga, który upomina Kaina za jego zbrodnię. Chociaż nie powiedziano nam o ostatecznym losie Abla, uczymy się wstępnych lekcji przetrwania. Krew zmarłego przedstawia się jako zdolną do komunikacji z Bogiem. Zasadniczo Abel staje się pierwszym wskrzeszonym człowiekiem. Nie znajdujemy w tej opowieści stwierdzenia, że ​​komunikował się on ponownie ze swoimi krewnymi, ale fakt, że Bóg słyszał krzyk jego głosu z jego krwi, oznacza, że ​​żył dalej, w formie zdolnej do żądania sprawiedliwości od Boga. Jeśli opowieść o śmierci Abla i żądaniu sprawiedliwości nie ma na celu odrodzenia / odrodzenia / przeżycia, to w tych pierwszych rozdziałach wielkiej księgi nie ma odniesienia do życia po śmierci.


Inna interesująca historia opisująca coś podobnego do przetrwania istot ludzkich polega na tym, że Bóg zabiera Henocha do siebie. Mówi się, że Henoch był prawym człowiekiem. Aby uniknąć śmierci fizycznej, która wynika z grzechu, zostaje zabrany przez Boga. Chociaż historia nie jest tak istotna w popieraniu argumentu wskrzeszenia, potwierdza argument za przetrwaniem ludzi po śmierci. Enoch po prostu nie poszedłby nigdzie, gdyby ludzie nigdy nie przeżyli innego życia. Co więcej, zerwanie Henocha jest możliwe tylko wtedy, gdy istnieje miejsce odłożone (już) przez Boga dla jego świętego ludu. Tak więc, podczas gdy Enoch nie umarł i nie zmartwychwstał, jego zniknięcie wzmacnia argument za przetrwaniem ludzi po śmierci.


Księga Rodzaju nie omawia wyraźnie tematu zmartwychwstania. Nadzieja na przetrwanie po śmierci stała się jednak coraz większym tematem w umysłach pisarzy. Abraham, ojciec wiary, obiecuje długie życie i pokój po śmierci. Patriarchowie giną z obietnicą pokoju po śmierci. Kapłani i królowie także umierają w pokoju, bez fundamentalnej nadziei na życie wieczne. Jednak z rosnącą nadzieją na przyjście syna Dawida (Mesjasza), nadzieja na życie wieczne na ziemi zaczyna się budować. Prowadzi to do wspólnego tematu powszechnego zmartwychwstania. Job wspomina o tym. Ale Daniel jest o tym wyraźniejszy. Do czasu Malachiasza temat powszechnego zmartwychwstania jest już silniejszy i chwali się silnymi zwolennikami. Niemniej jednak,


Saduceusze i faryzeusze


Filon z Aleksandrii podążał śladami Platona w teoretyzowaniu o duszy ludzkiej. Według Platona ludzie mieli duszę, która przetrwała śmierć. Ale Filon z Aleksandrii był również ważnym autorytetem w sprawach pism świętych. Po długim zastanowieniu się nad prawdziwością i historycznością Starego Testamentu, wydał werdykt, że relacje z Księgi Rodzaju są po prostu mitami. Philo nie sprzeciwił się użyciu tych mitów, ponieważ wierzył, że te mity prowadzą ważne duchowe lekcje. Tak więc w czasach Philo już dobra wola zmieniała się na rzecz duchowej interpretacji pism świętych i duchowej religii.


Również w tym czasie wśród Żydów istniały różne sekty. Sekty miały różne poglądy i interpretacje pism świętych. Trzy najważniejsze sekty to esseńczycy, saduceusze i faryzeusze. Mówi się, że Jan Chrzciciel należał do sekty Esseńczyków, która wierzyła i praktykowała, że ​​nadejście Mesjasza było blisko. Ale najważniejszymi sektami w debacie o zmartwychwstaniu byli faryzeusze i saduceusze. Faryzeusze wierzyli w zmartwychwstanie umarłych, podczas gdy saduceusze nie wierzyli w zmartwychwstanie.


W tym czasie najważniejszym punktem dla tych dwóch grup był potencjał ludzi do przetrwania.
Przetrwanie w następnym życiu było trudne do zrozumienia dla saduceuszów, a dla faryzeuszy niejasne. Wyobrażali sobie ludzi idących ze swoją własnością do życia po śmierci. Wyobrażali sobie, że znów będą żyć jako mężczyźni i kobiety. Oto dlaczego Jezus jest pytany o kobietę, której mąż umiera i jest dziedziczona po kolei przez braci jej męża. Jezus robi decydujący punkt. Stwierdza, że ​​w życiu pozagrobowym ludzie są zupełnie inni. Nie idą do życia pozagrobowego jako mężowie i żony, ale jako aniołowie w niebie. Są całkowicie duchowe. Jezus stwierdza również, że Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych. To zasadniczo potwierdza, że ​​Abraham, Izaak, Jakub już żyli jako duchy lub w formie podobnej do aniołów.


Dwie konkurencyjne perspektywy przetrwają


Podczas gdy Jezus dokonał już absolutnie decydującego punktu w sporze o życie po śmierci, przetrwały dwie konkurencyjne perspektywy. Przetrwała perspektywa indywidualności przeciwko powszechności zbawienia, perspektywa duszy przeciwko przetrwaniu ciała, perspektywa ziemskiego raju przeciw niebiańskiemu rajowi. Pisma Nowego Testamentu są przykładem podwójnego mówienia o życiu wiecznym. W pewnym momencie mówi o królestwie Bożym na ziemi, a innym razem o Królestwie Bożym w Niebie.


W pewnym momencie mówi o ludziach żyjących jak aniołowie w niebie, a innym razem mówi o ludziach żyjących w Nowym Jeruzalem zstępującym z nieba na ziemię. W pewnym momencie mówi o Jezusie jako Bogu i duchowym, a innym razem mówi o Jezusie jako Mesjaszu i Królu na ziemi. Te dwie perspektywy są nawet widoczne w historii zmartwychwstania Jezusa. W pewnym momencie Jezus przedstawiany jest jako zmartwychwstały w formie cielesnej z grobu, a innym razem przedstawiany jest jako istota duchowa, która pojawia się i znika dla znajomych. Zatem wierzący w zmartwychwstanie fizyczne zaakceptowaliby Jezusa jako Boga umierającego przez trzy dni, a potem budzącego się. Śmierć Boga, która nie jest możliwa, odbywa się jako część walki Jezusa ze śmiercią, która ostatecznie osiąga punkt kulminacyjny w pojawiającym się i znikającym ciele.


Możliwe jest tylko duchowe zmartwychwstanie


Apostoł Paweł jest jednym z największych teologów chrześcijaństwa. Wyraźnie rozumiał zmartwychwstanie Jezusa. Wierzył, że Jezus był teraz istotą duchową, która mogła się ukazać ludziom. Ten sam Jezus, który mu się ukazał, stał się apostołem pogan. Głosił duchowego Jezusa i utrzymywał ten sam tytuł Apostoła z innymi. Upomniał Piotra. Założył wiele kościołów. Zmarł wierząc w duchowe zmartwychwstanie Jezusa. Jednak wielokrotnie pisma Pawła o zmartwychwstaniu są czytane i interpretowane jako fizyczne zmartwychwstanie.


Na przykład, gdy Paweł mówi, że Jezus ukazał się 500 osobom, wielu ludzi nie uważa tego za duchowy wygląd. Uważają to za fizyczny wygląd. Ale to z pewnością jest złe. Nie może być powodu, dla którego fizycznie żywy Jezus miałby się pojawiać i znikać. Nie ma powodu, dla którego zmartwychwstały Jezus nie odwiedziłby ludzi w swoich domach, uczęszczał do szabatu w świątyni i nauczał, jak uczniowie zyskują po zmartwychwstaniu. Gdyby znów żył w ciele, powinien był wrócić do domu do Maryi. I nawet gdyby Maryja mieszkała z najukochańszymi uczniami, Jezus nadal odwiedzałby ją i dzielił się z matką przed wyjazdem do nieba. Dlatego, ponieważ Jezus był teraz duchem / duchem, który przyjmował tylko widzialną ludzką formę, jak mówią duchowi aniołowie,


Duchowe zmartwychwstanie Jezusa nie powinno oznaczać, że Jezus umarł duchowo i zmartwychwstał. Jeśli był Bogiem, nigdy nie umarł. Jeśli umarł, nie był Bogiem. Argument, że Bóg umarł i był całkowicie nieobecny we wszechświecie przez trzy dni, jest nieprawdziwy, chyba że Jezus nie był Bogiem. Ale jeśli Jezus zostanie uznany za zmarłego na sposób śmierci cielesnej, ale z duchem przechodzącym w stan duchowy i boski, w którym był przed swoim wcieleniem, to historia zmartwychwstania jest nieco bardziej wiarygodna. Co więcej, zmartwychwstanie powinno odnosić się do ludzkiej strony obserwacji. Powinno odnosić się do uświadomienia sobie przez ludzi, że Jezus wciąż żyje. Powinno to oznaczać niespodziewaną interakcję z Jezusem po tym, jak był fizycznie martwy. Pojawienie się Jezusa jest wystarczającym dowodem na to, że obecnie nie mieszka w żadnym domu na ziemi, ale jest teraz duchowy.


Simeo Ondeto: bez duchowej śmierci Boga


Teologia Legio Marii nie pozwala na duchową śmierć Baby Melkio Simeo Ondeto. Według największego kardynała i legio Marii starszego, Romana On'gombe: „Bóg nigdy nie umiera. Bóg żyje. On żyje wiecznie. Tak więc myśl o śmierci Boga i przebudzeniu się po kilku dniach jest niezrozumieniem tego, co naprawdę się wydarzyło ”. Inny główny biskup arcybiskup Romanus Odongo potwierdza:„ nie wierzymy w śmierć Boga. W ogóle nie jest to możliwe, więc nie jest warte żadnego miejsca w naszym uwielbieniu. ”Według Samwela, czołowego teologa w Legio Marii z Afryki,„ koncepcja zmartwychwstania oznacza ludzkie doświadczenie wcielonego Boga po tym, jak on jest fizycznie już nie ”. Dlatego kościół Legio Maria akceptuje tylko duchowe zmartwychwstanie, w tym duchowe zmartwychwstanie Jezusa.


Debata o zmartwychwstaniu Jezusa


A co z zaginionym ciałem Jezusa? Czy duchowe zmartwychwstanie może być biblijne, a nawet biblijne? Według teologów Legio Marii debata na temat fizycznego zmartwychwstania Jezusa jest daremna. Na przykład Samwel z Gwassi twierdzi, że chrześcijanie doświadczyli Jezusa duchowo, zanim nawet pomyśleli o możliwości zmartwychwstania fizycznego. Mówi: „nie ma możliwości, aby Jezus zmartwychwstał fizycznie i nie był widziany przez swoich przeciwników i zabójców. To nie trzyma wody. Prawda jest taka, że ​​wszyscy ludzie, którzy doświadczyli Jezusa po jego śmierci, mieli doświadczenia duchowe. Dlatego Księga Marka nie zawiera historii Jezusa, a to, co jest w niej zawarte, jest ewidentnie fałszywymi dodatkami. Później doświadczenia duchowe przekazywane były ustnie innym pokoleniom i stały się dosłownymi doświadczeniami fizycznymi.


Duchowe zmartwychwstanie jest całkowicie biblijne, a nawet biblijne. Biblia jest zapisem ludzkich doświadczeń z Bogiem i nie może negować twierdzeń o duchowym zmartwychwstaniu. Biblia rości sobie pretensje do duchowej inspiracji, a nie fizycznej inspiracji. Podstawą Biblii są rzeczy i doświadczenia duchowe, a nie fizyczne. Wersety widoczne w ewangeliach są zapisem duchowych doświadczeń różnych ludzi. Brakujące ciało nie jest w żaden sposób przeszkodą na drodze do duchowego zrozumienia historii zmartwychwstania Jezusa. Istnieje wiele możliwych wyjaśnień braku ciała i nikt nie może potwierdzić, że jedyną możliwością jest to, że ciało ponownie przeżyło.


Duchowe pojawienia się Simeo Ondeto


Jezus Simeo Ondeto pojawił się kilka razy po jego śmierci. Podczas gdy jego wyznawcy wierzą, że te pozory były całkowicie duchowe, a jego ciało wciąż znajduje się w grobie, w którym został pochowany, stanowczo twierdzą, że te pozory są tym, co ludzie wiedzą, że Bóg Jezus Simeo Ondeto żyje. We wrześniu 2012 roku, w dniu 13 th , Jezus ukazał SIMEO Ondeto fizycznie do ponad 30.000 zwolenników, którzy zebrali się na swoim dorocznym pomnik na Kalwarii Hill. Pojawienie następnie duchową dyspozycję Ondeto do grupy na 12 th / 9/2012, że jeśli wytrwale modlili się podczas memoriału miałby pojawić się fizycznie i uczyć. Więc wzgórze było pełne żarliwej i niezachwianą chór modlitw od 12 th do około północy na 13 th .


W tym czasie biskup Melkio prowadził nabożeństwo, gdy nagle na podwyższeniu pojawił się mężczyzna i poprosił o nauczenie Legiosa. Biskup Melkio dał mu możliwość zrobienia tego bez znajomości osoby, którą dał mikrofonowi. Natychmiast cała góra była wypełniona duchową ekstazą, językami i wesołymi hałasami przez ponad dwie godziny, których Baba Simeo Ondeto nauczał zboru. Nie wspomniał, kim był. Po prostu uczył. Po zakończeniu nauki dał mikrofon diakonowi, który asystował przed ołtarzem i zniknął. Kilka minut później Simeo znów zaczął mówić w duchu, aby wyjaśnić, w jaki sposób pojawił się ponad 30 000 Legiosom, a jednak nie mogli go rozpoznać. Wtedy kongregacja zdała sobie sprawę, że rzeczywiście ich odwiedził i przypomnieli sobie wszystko, czego nauczał, jego jąkający się głos,


Legio Marii poznał także inne osoby, w tym pojawienie się Zakonu Michaels w dniu pochówku, pojawienie się Gombe i innych po jego pogrzebie, pojawienie się w 1992 r. Na pamiątce na Kalwarii i pojawienie się Salome w więzieniu . Co ciekawe, wygląd ten był fizyczny, ale kościół Legio Marii przyjmuje, że są one całkowicie wskaźnikiem duchowego zmartwychwstania.


Zmartwychwstanie Czarnego Mesjasza Simeo Ondeto


Baba Simeo Ondeto został wskrzeszony. Legio Maria Africa Church potwierdza tę prawdę bez wstydu i lęku przed sprzecznością. To ta prawda zakotwicza przekonanie Legio Marii, że Baba Simeo Ondeto jest Bogiem. Nigdy nie umarł duchowo. On jest Bogiem i nigdy nie umarł. Jego fizyczna śmierć była jak jego fizyczne wcielenie i nie zmieniła jego boskości. Dziś rozmawia z Legio Marią, tak jak to robił podczas swego ziemskiego życia. Kieruje Kościołem duchowo, jak zawsze. Tak więc dla tych, którzy pytają, czy Simeo Ondeto jest martwy lub żywy; to jest stanowisko Legio Marii w tej sprawie.
Jak Rafael Otieno Adika został członkiem Legii Maria

Papież Rafael Otieno Adika był ochrzczonym katolikiem do 1954 roku. Według artykułu opublikowanego w Catholic World Report, 15 maja 2011 r. Powiedział dziennikarzowi Travisowi Kavulli o swoim nawróceniu na Legion Maria.


 „W latach 70. poważnie zachorowałem i poszedłem do kilku szpitali, ale nie mogłem zostać uzdrowiony. A potem, kiedy usłyszałem o jego mocach, udałem się do samego Baby Mesjasza. Położył na mnie ręce i odmówił modlitwę, a ja zostałem natychmiast uzdrowiony ”.


A kiedy poproszono go o sklasyfikowanie Legii Marii jako zielonoświątkowej lub katolickiej, tak powiedział święty papież:

 „Nie mamy zielonoświątkowego katolicyzmu. Nasz kościół jest powrotem do pierwotnego sposobu głoszenia słowa Bożego, które podkreślało dary Ducha Świętego, szczególnie modląc się do chorych, aby uzdrawiali ich dolegliwości i wyrzucali demony. Leczymy te dolegliwości, których nie leczą szpitale. Jeśli chodzi o katolicyzm, wciąż jesteśmy w Vaticanum I. Nie jesteśmy Vaticanum II ”.


 „Nie głosimy jak zielonoświątkowcy, którzy wychodzą w krucjatach. Nie wychodzimy na ulice, ale po prostu głosimy w naszych misjach. ”


Rzeczywiście, pod wieloma względami Legion Maria wciąż przypomina przedsoborowy katolicyzm. Zanim parafianie mogą przyjąć komunię, klękają i trzymają swoje języki. Kapłani żyją życiem niemal monastycznym, spędzając czas na misjach zaangażowanych w modlitwy wstawiennicze w imieniu swoich zborów.


 Najważniejszą różnicą między Legionem Maria a rzymskim katolicyzmem była kwestia nacisku na siłę duchową i dary. Legio poważnie traktuje rolę kapłanów jako przewodników Ducha Świętego, tak jak apostołowie w księdze Dziejów Apostolskich.


 W przeciwieństwie do tego, współczesny Kościół katolicki podążył za dekretami Soboru Watykańskiego II, który miał tendencję do deemsyfikowania pewnych rytuałów religijnych w jej tradycjach, w tym egzorcyzmów, relikwii i Mszy Wysokiej. I marginalizując te obszary, Kościół katolicki po Watykanie II miał tendencję do nie spełniają oczekiwań niektórych jej zwolenników w Afryce. W Afryce kongregacje oczekują, że ich przywódcy religijni będą potężni i oczekują, że kapłani będą zdolni i zdolni do uzdrowienia i egzorcyzmu.


Więcej informacji:

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza