Ojcze nasz- wersja biskupa mariawickiego

Utwór brata abp. Michała - Modlitwa Pańska


1. Przyjdź Królestwo Twoje

"Ojcze nasz, Boże, Który jesteś w Niebie,
Niech się na ziemi Twoje Imię święci,
Niech przyjdzie Twoje Królestwo od Ciebie,

Niechaj na ziemi będą tylko święci".
Tak się modlili Chrystusa uczniowie,
Rozkazem Mistrza swojego przejęci.

"Co to jest, Panie /może z nas kto powie/,
Co to jest, Synu Ojca Przedwiecznego,
Że się modlili tak Apostołowie

O to, co było celem przyjścia Twego?
Bo czyż nie jesteś Ty Królestwem Bożym,
Które od Ojca przyszło Niebieskiego?

Czyż się spodziewać my innego możem?
Czyliż Twój Kościół, Powszechnym nazwany,
Nie jest Królewskich Twoich stóp podnożem?

Czyż ma być inny jeszcze tu zesłany?"-
Na te pytania Duch mi odpowiedział,
Ten, co od Ojca i Syna jest dany,

A dany na to, by świat prawdę wiedział:
"W Chrystusa Ciele, Które nie umiera,
Jest Raj na ziemi, jak to Sam powiedział.

Chrystus do szczęścia bramy wam otwiera,
I On Sam tylko ma klucz Dawidowy
Do Nieba, które w Hostii się zawiera.

Ale świat dotąd jeszcze nie gotowy
Na Boskie Gody, ledwie się szykuje,
Aby mógł wypić Kielich Chrystusowy;

Zaledwie Ciała Pańskiego kosztuje,
Lecz Krwi nie pije z Kielicha Boskiego,
Więc szczęścia rajskiej rozkoszy nie czuje.

Dlatego prosi Ojca Niebieskiego,
Aby mu Krew dał, którą Sam Syn pije,
I Ciało Święte z łona Ojcowskiego,

Bowiem duch wszelki Ciałem i Krwią żyje
Przeto do wszystkich Boży Syn powiada:
<<Kto Mej Krwi pragnie, niech się nią upije>>".

Od trzech tysięcy lat to zapowiada
"Pieśń nad pieśniami", zwana Salomona,
Którą Duch Święty światu dziś wykłada,

Bo już ją śpiewa Barankowa Żona.
Ale nie wszyscy Pieśń tę rozumieją,
Tylko Ci, których czystość nieskażona -

Nieczyści z Daru Bożego się śmieją.
Lecz nieskalani Baranka nie zdradzą,
W Ciało się Pańskie i Krew przyodzieją,

I na Baranka Gody się wprowadzą.
Lecz przyjść Królestwo Boga wpierw nie może,
Aż ludzie Bogu cześć powinną dadzą,
Aż się tu będzie święcić Imię Boże.

M. Michał, abp.

Rawicz, 29-30 X 1936Jan Maria Michał Kowalski, właściwie Jan Kowalski (ur. 25 grudnia 1871 w Latowiczu, zm. 26 maja 1942 w Hartheim) – polski duchowny, arcybiskup mariawicki, minister generalny Zgromadzenia Kapłanów Mariawitów, zwierzchnik Związku Mariawitów Nieustającej Adoracji Ubłagania w latach 1903–1910, zwierzchnik Kościoła Katolickiego Mariawitów w latach 1910–1919, zwierzchnik Starokatolickiego Kościoła Mariawitów w latach 1919–1935, założyciel i zwierzchnik Kościoła Katolickiego Mariawitów (denominacja felicjanowska) w latach 1935–1940, święty i doktor Kościoła Katolickiego Mariawitów, mistyk, teolog i reformator mariawityzmu, pisarz, publicysta, autor projektu katedry mariawickiej w Płocku.Źródło:
https://bit.ly/2lSJias

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza