Modlitwa do Anubisa

Anubis (gr. ’Άνουβις) – w egipskiej mitologii bóg o głowie szakala, ściśle łączony z mumifikacją i życiem pozagrobowym. W języku Starożytnego Egiptu był znany jako Inpw. Najstarsza znana wzmianka o nim pochodzi z tekstów piramid z okresu Starego Państwa, gdzie łączony jest z pogrzebem faraona. W tej epoce był najważniejszym bogiem związanym ze śmiercią, lecz w Średnim Państwie zastąpił go Ozyrys.

Przydomki Anubisa pochodzą ze związku z jego pogrzebową rolą, np. miano Ten, który jest na swoim pagórku miało podkreślać, że jest on strażnikiem umarłych i ich miejsc świętych (cmentarzy), a Ten, który jest w miejscu balsamowania mówiło o jego udziale w procesie mumifikacji. Jak wiele egipskich bóstw, Anubis miał wiele ról w zależności od sytuacji i na ogół występował na czele wszystkich publicznych procesji w Egipcie.
W historii Egiptu mogła się kiedyś pojawić postać o takim imieniu i przypisanych jej funkcjach. W raz upływem czasu chętnych do naśladowania i utożsamiających się przybywało coraz więcej.
Również jest to doskonały przykład rozpisanych intencji na podstawie informacji znalezionych w Internecie.


1. naszego bycia obojga płci, wszelkiego rodzaju i poziomu bogami zmarłych jacy prowadzą dusze na sąd Ozyrysa oraz inne sądy
2. naszego bycia obojga płci opiekunami grobów i patronami balsamistów, grabarzy, katów, oprawców i tych co łamią kości
3. naszego balsamowania zwłok Ozyrysa oraz wszelkich innych istot
4. naszego mumifikowania zwłok zmarłych, wyciągania z nich narządów, serce, mózgów, segregowania ich -bycia tego strażnikami
5. naszego bycia strażnikami, ochroniarzami, towarzyszami umarłych a także mumii Ozyrysa i nie tylko jego
6. naszego bycia Anubisem, Chenty Imentiu, Wepwautem Mes-tymi którzy otwierają drogi zmarłym oraz duszom
7. naszego bycia obojga płci, każdego rodzaju i poziomu bogami wojen i walki jakich sztandar jest noszony przed władcami w czasie wojen i w obchodzie zwycięstw
8. naszego bycia obojga płci sługami Horusa, żywych bogów oraz wszelkich innych istot, bytów, tworów a także naszego posiadania obojga płci sług
9. z wszelkich powodów naszego bycia obojga płci przewodnikami bogów i ludzi umarłych oraz dusz i nie tylko
10. naszego bycia z wszelkich powodów istotami z głową szakala trzymającymi cep
11. naszego z wszelkich powodów posiadania naszego własnego kultu, kaplic, świątyń
12. naszego prowadzenia nas jako bóstwo na czele procesji, prowadzenia procesji dla bóstw
13. naszego okrywania, wszelakiego rozbierania, odkrywania ludzkich ciał i ich zjadania
14. naszego trzymania w całej naszej istocie czerni i sinienia jakie symbolizują kolor rozkładającego się ciała, czarnej gleby Nilu jaka symbolizuje odrodzenie
15. naszego dokonywania pomiarów, osądzania innych, sądzenia czy zmarli mogą wejść do podziemi, królestwa Ozyrysa oraz wszelkich innych
16. naszego posiadania pieczęci grobowych a tym takich jakie prezentują nas na szczycie dziewięciu łuków, co miało symbolizować naszą dominację nad wrogami Egiptu i nie tylko
17. naszego walczenia z czasem i rozkładem by ocalić umierających i ich dusze
18. naszego prezentowania serc zmarłych bogom i bóstwom by ostatecznie ich osądzać
19. naszego zarządzania halami bogów (wszelkich płci), światami podziemi, zmarłych
20. naszego posiadania imienia jakie wskazują na znikający okrąg nieba jaki rozdziela widzialne i niewidzialne a jednocześnie jaki dotyka ciemność i światło dzięki czemu jesteśmy czujni niczym psy, szakale dzień i w nocy, wiecznie na straży a także posiadania imion jakie wskazują na czas, synonimy czasu
21. naszego bycia dostarczycielami wiadomości z wszelkich bogów, nieb i piekieł, pośrednikami wszelkich istot, bytów, tworów, ludzi, dusz
22. naszego bycia obojga płci patronami magii a także naszego przewidywania i ogłaszania istotom, ludziom duszom ich przeznaczenia i ich śmierci


Źródła:
http://modlitwainnanizwszystkie.pl/artykuly.php?id_artykulu=1397
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anubis

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza