Bóg zaratusztrian

BÓG ZARATUSZTRIAN

Wszystko co wiemy o Dobrym Bogu Ahura Mazdzie i Złym Duchu Angra Mainju pochodzi z objawienia Zaratusztry. Wierzymy Zaratustrze, że głosił religię dobrą, najświętszą i najlepszą.

W to wierzymy to znaczy przyjmujemy to bo wydaje się nam to słuszne i dobre. To nie podlega racjonalnej dyskusji czy naukowej analizie, bowiem wierzenie w coś jest poza logiką i dowodem. Napewno będą tacy, którzy powiedzą, że to w co wierzymy jest nieprawdziwe, ale nie będziemy temu ani zaprzeczać, ani dowodzić że jest tak jak powiedział Zaratusztra. Wiara jest poza dowodzeniem i logiką dlatego polemika dotycząca wiary jest jałowa, niepotrzebna i niczego nie wnosi.

Bronimy jednak naszego sądu, że nasza wiara jest słuszna ze względu na to co z niej wynika. Możemy się mylić, tak samo jak mogą się mylić inni. Nie nawracamy aktywnie nikogo, bo nasza wiara nie ma monopolu na dobro i pełną prawdę tak jak i inne wiary. Dobrym można być bez względu na wiarę czy światopogląd.

Uważamy za Zaratusztrą, że wiara powinna być wyborem bo Mazda Ahura także dokonał wyboru, wybierając jasność i dobro. My wybraliśmy Mazdę Ahurę jego czcimy, chwalimy, jemu pomagamy na miarę naszych sił, jak i on nam pomaga na miarę swoich sił, we wspólnym zmaganiu ze złem.

JAKI JEST BÓG ZARATUSZTRIAN?

1. Są dwa duchy bliźniacze

2. Każdy z nich istniał od zawsze

3. Każdy z nich posiada moc, zdolność do działania i transformacji

4. Jeden istniał w odwiecznej w jasności, drugi istniał w odwiecznej w ciemności

5. Te duchy w nieskończoności nie wiedziały o sobie

6. W osobliwej chwili duchy te poznały, że nie są same to znaczy siebie nawzajem

7. Od tej osobliwej chwili obydwa duchy miały możliwość wyboru jakimi się staną ostatecznie

8. Jeden Duch wybrał ciemność – zło, drugi jasność – dobro

9. Atrybutami dobra są kreacja i wszechwiedza, istnienie-życie-tworzenie, prawda i miłość; taki Jest Mazda Ahura

10. Atrybutami zła są destrukcja i entropia, niebyt-śmierć-zniszczenie, kłamstwo i złość; taki jest Angra Mainju.

11. Moc i możliwość działania każdego z duchów jest ograniczona przez istnienie drugiego ducha, co oznaczą, że żaden z nich nie jest wszechmogący

12. Od Ahura Mazdy pochodzi jedynie dobro

13. Od Angra Mainju pochodzi jedynie zło

14.Mazda Ahura jest jednością i wielością zarazem przez siedmiu Amesza Spentów, a wspomagają go święte byty przez niego stworzone.

15 Mazda Ahura jest stwórcą dobrych światów, dobrego świata duchowego i dobrego świata materialnego i wszelkich dobrych istot świata.

16 Angra Mainju jest niszczycielem światów, skalał dobre światy Ahura Mazdy i częściowo je popsuł, zwiódłszy kłamstwem część istot stworzonych przez Mazdę, a one wybierając za jego namową zło stały mu się podległe.

W TO WIERZYMY, BEZ WZGLĘDU NA TO CZY SIĘ TO KOMUŚ PODOBA CZY NIE I CZY UWAŻA TO ZA LOGICZNE CZY ZBAWNE. Chcemy także unikać na przyszłość dyskusji o paradoksach wiary typu – Czy wszechmogący Bóg może stworzyć kamień, którego sam nie może podnieść? – lub – Czy lepszy jest bóg chrześcijan od boga zaratusztrian? – albo – Czy to w co wierzymy jest logiczne? – budzi to tylko niepotrzebne złe emocje, bez sensownych odpowiedzi. Wiara bywa paradoksalna i nielogiczna… i tyle :)https://bit.ly/2Bg8uzl

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza