Gwiazda raelian - co oznacza?

Używanie swastyki w symbolu raeliańskim było powodem odrzucenia prośby o wydzielenie eksterytorialnej ziemi przez Izrael, a później przez Liban, pod budowę Trzeciej Świątyni – Ambasady dla Pozaziemskich Cywilizacji. Z tej przyczyny na terenie Izraela raelici używają logo niezawierające swastyki. Raelianie oficjalnie na swojej stronie internetowej starają się przywrócić swastyce jej dawną symbolikę.


Symbol nieskończoności

Symbol nieskończoności jest emblematem Ruchu Raeliańskiego, założonego przez ostatniego proroka Elohim: RAELA. Odnajdujemy go w tradycjach wielu kultur, zarówno oddzielnie dwa jego komponenty jak i razem (np. na "Tybetańskiej Księdze Umarłych" ). W czasie spotkania Raela z Elohim, symbol ten był na pojeździe statku jak i na kombinezonie przybysza. Symbol ten został przyjęty za oficjalny symbol Ruchu Raeliańskiego. W 1991 roku stworzono drugą wersję tego symbolu (zamiast swastyki przyjęto "spiralę", po czym rok temu Ruch Raeliański znów powrócił do swojego starego symbolu (patrz niżej )

GWIAZDA DAWIDA przedstawia nieskończoność w PRZESTRZENI. Dwa trójkąty splecione ze sobą oznaczają: "to co jest na górze, jest również na dole" Przybysze z kosmosu, twórcy ludzkości w laboratorium, odkryli, że nieskończoność duża ma tą samą strukturę, co nieskończoność mała. Jeden z atomów naszej dłoni, na przykład, jest zbiorem malutkich galaktyk, gdzie mieszczą się planety zamieszkiwane przez inteligentne istoty. Nasza galaktyka natomiast jest cząsteczką ogromnego atomu, który wchodzi w skład żywej istoty żyjącej w ogromnym świecie, i tak w nieskończoność.

SWASTYKA w środku przedstawia nieskończoność w CZASIE. Wirujący krzyż oznacza cykliczność wszystkiego we wszechświecie. Wszystko w kosmosie, nieskończenie małym i nieskończenie dużym, ulega wiecznym cyklom: nie było początku, nie będzie końca; WSZYSTKO jest CYKLICZNE. Nazwa "swastyka" pochodzi z sanskrytu svasti i oznacza "przynoszący szczęście". Niemieccy naziści niesłusznie przywłaszczyli ten pokojowy symbol.


SWASTYKA POWRACA DO OFICJALNEGO SYMBOLU RAELIAŃSKIEGO

Po 15 latach noszenia symbolu bez swastyki podczas swoich podróży po Europie i Ameryce, RAEL - założyciel i duchowy szef Ruchu Raeliańskiego, zadecydował, że od tej pory pierwotny symbol – gwiazda Dawida spleciona ze swastyką – będzie ponownie jedynym oficjalnym symbolem Ruchu Raeliańskiego na całym świecie.

Ze względu na szacunek wobec żydów, którzy mogli poczuć się urażeni na widok swastyki połączonej z gwiazdą Dawida w pierwotnym symbolu, 15 lat temu, RAEL zgodził się na usunięcie swastyki i zastąpienie jej spiralą, reprezentującą galaktykę, dla raeliańskich organizacji w Europie i Ameryce. Mimo tego, ten kurtuazyjny gest nie pozwala na uświadomienie ludzi i pokazanie im, że symbol swastyki reprezentuje Naukowców, którzy nas stworzyli, a także był on symbolem, który przekazywali wszystkim swoim Posłannikom. Dlatego odnajdujemy go na każdym kontynencie, zazwyczaj jest on powiązany z ugrupowaniami o charakterze religijnym i pacyfistycznym.

Swastyka była symbolem pokoju dla milionów hindusów i buddystów, tak jak dla raelian jest symbolem reprezentującym nieskończoność w czasie, symbolem wieczności.

Obecnie, by zrehabilitować się za straszne dyskryminacje i zbrodnie popełnione pod sztandarem, na którym widniał ten symbol, władze niemieckie są krok od popełnienia kolejnego aktu dyskryminacji, deklarując hindusom, buddystom i raelianom, oraz innym religijnym ugrupowaniom używającym tego symbolu (niektóre spośród nich od kilku stuleci), że symbol ich przekonań nie jest mile widziany w Europie!

Zakaz posługiwania się tym symbolem nie rozwiąże problemu, zaradzić może jedynie edukacja. Szkoły powinny uczyć piękna tego symbolu pokoju, który liczy przeszło 5000 lat, zamiast utożsamiać go zawsze z nazistami.

Słowo „swastyka” pochodzi z sanskrytu „svastika”, co oznacza „szczęście”. W kulturze indoeuropejskiej, naznaczano ludzi lub rzeczy tym symbolem, bo miało to przynosić szczęście. Można też zauważyć, że na japońskich mapach drogowych, każda buddyjska świątynia zaznaczona jest swastyką, tak jak krzyż jest czasami używany, by wskazać kościoły na mapach drogowych w Europie. Jak czuliby się chrześcijanie, gdyby powiedziano im po przybyciu do Tokio, że noszenie krzyża jest nielegalne, gdyż jest to symbol tortur? Zapewne zaskarżyliby podobna decyzję na wszystkich szczeblach i sprawili, by symbol krzyża był uznawany.

Raelianie na całym świecie dołączają się do hindusów i buddystów, by informować pozostałą część społeczeństwa o prawdziwej historii swastyki, i upewnić się, że symbol ten będzie zawsze szanowany.


http://www.rael.fora.pl/faq,48/faq-gwiazda-raelian-co-oznacza,387.html

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza