Liberalny Kościół Katolicki w Polsce międzywojennej
LKK skupia się na ewolucji duchowej. Nie ma tu wyznania wiary ani groźby wiecz-
nego potępienia, jeśli coś zrobisz lub nie. Nie potępimy Cię, jeśli myślisz tak lub ina-
czej. Działamy, aby pomóc tym, którzy znajdują się na drodze duchowych poszuki-
wań, niezależnie od obranej drogi. Jeśli powiesz mi, że jesteś baptystą czy wiccaninem,
wyznawcą islamu czy żydem, powiem Ci to samo: jesteś mile widziany w naszym
Kościele. Powiem ci, że Bóg kocha cię takim, jakim jesteś, i zapytam, czy mogę ci
pomóc w Twoim duchowym poszukiwaniu. Nasz Kościół zawiera zarówno ezote-
ryczne (związane głównie z wewnętrznym mistycyzmem), jak i egzoteryczne (odpo-
wiednie do użytku publicznego) elementy...

null

null

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza