Polscy zielonoświątkowcy uzdrawiają z koronawirusa?

Oto kolejni cudotwórcy... Znany ze swoich licznych popisów ewangelizatorskich KOŚCIÓŁ MOCY twierdzi, że uzdrawia z koronawirusa (W-wa,kwiecień 2020 r.).

Jakoś im nie wierzymy...😆Wspólnota nosi prawną nazwę KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN PEŁNEJ EWANGELII OBÓZ BOŻY

i jest zarejestrowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

w dziale „A” rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych pod pozycją 187.

Administracyjnie, wspólnota jest zarejestrowana pod adresem

ul. Warszawska 41/49e lokal 15, 05-190 Nasielsk.

Dla potrzeb lokalnych, nazywają się KOŚCIOŁEM MOCY.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza