Słownik języka masońskiego

Słownik wolnomularski 


Agapa – integralna część prac lożowych, wspólny posiłek wolnomularzy po zakończonych pracach w świątyni wolnomularskiej.Akacja – symbol nieśmiertelności i dążenia ku światłu. Akację posadzono na grobie zabitego Hirama.
Gałązka akacji wpięta w klapę garnituru najczęściej jednoznacznie określa osobę. To jeden z najstarszych i wieloznacznych symboli, w wolnomularstwie również. Poczynając od egipskiego Horusa, przez króla Salomona, Arkę Przymierza, Mistrza Hirama do Białego Domku w warszawskich Łazienkach spotykamy gałązkę akacji.Symbolicznie obejmuje całe spektrum znaczeń od dawającej życie po znak żałoby.Akolada – specyficzny sposób przywitania lub pozdrowienia wolnomularskiego, obejmującego wzajemne potrójne poklepanie po ramieniu w braterskim objęciu oraz pocałunek pokoju.Archtektura – myślowy dorobek loży, w sensie np. przygotowanych desek, czyli kawałków archtektury.Areopag – warsztat Kawalerów Kadosz (30 stopień).Arka Przymierza- Arkę Przymierza można znaleźć w Biblii jako bożą obietnicę daną Dawidowi. Masoni czerpią z niej znaczenie i symbolikę, podobnie jak dzisiaj, reprezentuje boże przebaczenie ich przewinień.Bawet – górna, trójkątna część fartuszka. Uczeń wolnomularski pracuje z podniesionym bawetem,czeladnik - już z opuszczonym.Biała Księga- w wolnomularstwie liberalnym zaczęto zastępować Biblię na ołtarzu księgą z pustymi kartkami, która symbolizuje nietykalną wolność sumienia. Niektóre obediencje nawet jeśli nie wprowadziły Białej Księgi do lóż, to zastąpiły Biblię konstytucją lub regulaminem swojej organizacji, na które inicjowany może składać przysięgę.Blękitny Pantofel (masońskie buty)- dawno temu ludzie potwierdzali słowną umowę, zdejmując buty i oddając je drugiej osobie. Teraz Masoński But, znany również jako Błękitny Pantofel, jest symbolicznym potwierdzeniem, że to, co zostało powiedziane, zostanie zrobione.Bractwa – to zrzeszenia masońskie skupiające wolnomularzy różnych zainteresowań; skupają masonów różnych stopni, lóż i obediencji, lecz o tym samym profilu zawodowym czy hobbystycznym. Na przykład Synowie Woltera to bractwo wolnomularzy jednej z lóż amerykańskich o zainteresowaniach literackich.Boaz – kolumna w światyni Salomona i w lożach wolnomularskich.Cedr – symbol wieczności (cedr to długowieczne i potężne drzewo osiągające 40 m, z rodziny sosnowatych). W masonerii często występuje symbol cedru libańskiego pochodzącego z gór Libanu (cedrus libani, cedar of lebanon), który jest uznawany za narodowe drzewo Libanu, występujący na fladze Libanu, zwanego też "krainą cedrów". To tego cedru używano do budowy Świątyni Jerozolimskiej (3 Krl 5,6,7) oraz Arki Przymierza. Jest często wymieniany wBiblii, często również pojawia się w legendach wolnomularskich, zwłaszcza dla wyższych stopni.Chrzest wolnomularski – uroczyste przyrzeczenie składane przez masona, który został ojcem: przyrzeka on, że będzie wychowywał syna zgodnie z zasadami zakonu; dla dziecka wybiera się też ojca chrzestnego spośród członków loży. Dzięki temu syn wolnomularza ma później zapewniony uprzywilejowany status luftona.Cyrkiel – symbol mądrości, wiedzy, rozumu, sojuszu wiedzy z inteligencją tudzież nauk ścisłych.

W nurcie regularnym-aktywnych sił Boga i człowieka. Łącząc w sobie okrąg, czyli nieskończoność i punkt – początek, symbolizuje absolut. Obok węgielnicy i Biblii jest jednym z tzw. Wielkich Świateł w loży.Czcigodny – przewodniczący loży, nazywany niekiedy mistrzem katedry, czcigodnym mistrzem.Czterej Ukoronowani (Quatuor Coronati)- Czterech Ukoronowanych Męczenników. Czterej ukoronowani męczennicy, wywodzący się z czasów rzymskich, pojawili się jako święci patroni kamieniarzy już u średniowiecznych muratorów, a za pośrednictwem pozostawionych przez nich dokumentów trafili do masonerii spekulatywnej.Drabina Jakubowa-  stanowi element symboliki pierwszego stopnia wtajemniczenia wolnomularskiego. W pierwotnej wersji wolnomularska drabina Jakuba miała tylko trzy szczeble symbolizujące trzy cnoty kardynalne. W wielu rytach symbolizuje ona Nadzieję, Wiarę oraz Miłość. Czasem zdobią ją alegoryczne figury lub początkowe litery nazw poszczególnych cnót. W wolnomularstwie cnotami kardynalnymi są czystość, umiarkowanie, hart i sprawiedliwość.Egregor – klimat duchowy; specyficzna atmosfera loży, bazująca na wspólnych przeżyciach jej członków.Fartuch – symbol pracy.Gwiazda – symbol światła, wiedzy, doskonałości.Gwiazda Płomienista – gwiazda wolnej myśli.Heksagram (heksapla)- symbol makrokosmosu.Instalacja – uroczyste obrzędowe otwarcie loży lub wprowadzenie oficera na urząd.Jajo-  symbol  twórczej zasady albo Wielkiego Architekta Wszechświata. Oznacza też boskość, ludzkość i duchowość w człowieku.Kamień – pojęcie symboliczne zaczerpnięte z mularstwa operatywnego, mason uważa siebie samego za kamień, który jest składnikiem budowy Świątyni; mason pracuje nad obróbką symbolicznego kamienia: jako uczeń obrabia surowy kamień dopóki nie uzyska formy kubicznej, jako czeladnik buduje z kamieni kubicznych ściany Świątyni, jako mistrz pracuje nad budową sklepień.Kamień nieociosany – nowo przyjęty do loży wolnomularz.


Kamień ociosany – osoba, która przeszła proces duchowego doskonalenia.


Kobierzec – dywan lub rysunek na podłodze świątyni, zawierający wiodące symbole odpowiednie dla potrzeb aktualnego stopnia wtajemniczenia wolnomularskiego. Przedstawia tzw. obraz loży, czyli symbolicznie ujętą zawartość loży danego stopnia (kolumny, stopnie, okna loży itd. oraz słońce i księżyc.Kogut – symbol czujności.Kolegium Oficerów – ciało kolegialne urzędników lożowych.Kolumny Boaz i Jakin – miejsce "pobierania płacy", czyli nabywania wiedzy wolnomularskiej. Symbole sił męskich (J) i żeńskich (B). Na kolumnie Boaz uwidaczniany jest często świat, zaś na Jakin – niebo (sfera wyższa). Jakin i Booz - stoją przy wejściu wewnątrz każdej loży. Odwrotnie niż w świątyni Salomona, gdzie umiejscowione były przed wejściem, na zewnątrz. Zwykle kolumna Booz jest kolumną północy, a Jakin - południa, choć np. w tradycji Wielkiego Wschodu Francji rzecz ma się na odwrót. Generalnie kolumna południowa związana jest z czeladnikami i symbolizuje stabilność oraz szczerość. Kolumna północna kojarzy się z miejscem najsłabiej w loży oświetlonym i dlatego zasiadają pod nią uczniowie, którzy posiadają najniższy stopień masońskiego wtajemniczenia.Kolumny Enocha – według legendy Enoch stworzył 2 kolumny – z marmuru i z brązu, by nic – ani powódź, ani ogień – nie zniszczyło uniwersalnych prawd, jakie Enoch postanowił zapisać na kolumnach. Na fartuszku masońskim George'a Washingtona ukazano cztery kolumny – dwie na pierwszym planie to właśnie kolumny Enocha, zaś dwie na dalszym – Boaz (po lewej) i Jakin (po prawej).


Komisja Inwestygacyjna – kilkuoosobowe ciało przeprowadzające rozmowę lub rozmowy z kandydatem na wolnego mularza, która następnie przedstawia swoją opinię lub opinie poszczególnych członków komisji podczas rytualnego posiedzenia loży, a ta na podstawie owych opini podejmuje decyzję o dopuszczeniu bądź odrzuceniu kandydata do dalszych czynności związanych z przyjęciem do wolnomularstwa, w szczególności do tzw. przesłuchania pod opaską.Kotwica i Arka-  jest często używana w chrześcijańskiej symbolice i została przyjęta przez masonów, ima podobne znaczenie. Zasadniczo jest to nadzieja, a także pokój przeciw burzliwej pogodzie.

Kotwica jest używana dosłownie jako sposób uziemienia statku, podobnie jak ten symbol mówi o życiu opartym na nadziei i pokoju.Księga Pamięci – rejestr zmarłych członków loży.Księga Świętego Prawa- w lożach tradycyjnych księga ta symbolizuje objawioną Wolę Bożą, a w połączeniu z węgielnicą i cyrklem obrazuje poszukiwania ostatecznej prawdy w świętym tekście. W zależności od rodzaju obrządku i tradycji danego kraju, może być nią Biblia lub też inna Święta Księga jednej z wielkich religii światowych. Inicjowany do loży zwykle składa przysięgę na Świętą Księgę tej religii, którą wyznaje lub która jest mu najbliższa. Najczęściej spotykaną w lożach na świecie Księgą Świętego Prawa jest Biblia, podczas prac rytualnych otwarta na pierwszej stronie Ewangelii według św. Jana.Księżyc-  traktowany z wielkim szacunkiem przez masonów, którzy postrzegają go jako biblijnego władcę nocy i jako przypomnienie o regularności postępowania Mistrza Loży. Ale jest też wyższa symbolika przypisywana księżycowi: reprezentuje Starszego Strażnika na Zachodzie, który jest egipską tradycją, która kojarzy Księżyc z tym kierunkiem.
Niektórzy masońscy badacze uważają, że symbolika księżyca ma być równoległa do "Wszechmocnego Mistrza", kojarzonego ze Słońcem i jońską kolumną Mądrości.Kwadrat i Kompasy- są najbardziej znanymi i rozpoznawalnymi symbolami wolnomularzy. Kwadrat reprezentujący moralność oznacza, że ​​masoni muszą "dzielić swoje działania przez kwadrat cnoty z całą ludzkością".
Kompas mierzy wtedy zdolność do rozsądnego prowadzenia działań w określonych granicach. Innymi słowy, razem Kwadrat i Kompasy przypominają masonom eksplorowanie ich pragnień i pasji bez wychodzenia poza sferę moralnego zachowania.Landmark – niepodważalne prawa wolnomularzy, narodowe i lokalne tradycje wolnomularskie, akceptowane przez masońskie loże tradycjonalistyczne.Lina holownicza- kabłąk jest przyczepiony do szaty masonerii i stanowi obietnicę, że pomoże swojemu bratu jak najwięcej, jeśli tylko znajdzie się w zasięgu liny holowniczej, dlatego tak ważna jest długość liny holowniczej; mierzy ona, jak zdolny jest Brat, jeśli chodzi o możliwość pomagania swojemu koledze masonowi.Litera G – umieszczana często w centrum płonącej pięcio- bądź sześcioramiennej gwiazdy jest interpretowana jako odniesienie do wyrazów "grande", "grand" znaczących "wielki", nawiązanie do geometrii oraz greckiego "gnosis" – wiedza.
Litera G - monogram słów:
1.Generacja - siła kolejnych pokoleń
2.Grawitacja - siła rządząca ruchem ciał i materii, siła przyciągająca braterstwo serc wolnomularzy
3.Geometria - fudament nauk ścisłych, bez nich skazani jesteśmy na próżne spekulacje
4.Geniusz - inteligencja umożliwiająca odkrywanie sprawiedliwości i prawdy
5.Gnoza - najgłębsza i najpłodniejsza wiedza moralna, siła postępu
Stąd też w naszym symbolu na czele strony - gwiazda pięcioramienna wpisana w miejsce, gdzie na ogół jest litera G.
Dla masonów pracujących m.in. w rytach szkockich litera G oznacza przede wszystkim Boga.Lowton (lufton) – syn masona; w stosunku do masonerii, do czasu inicjacji jest w lepszej pozycji niż zwykły profan, gdyż łatwiej jest wejść mu do zakonu masońskiego, choć musi przejść tę samą ceremonię inicjacji.Loża (sanskr.Log-świat) – zwana też Warsztatem. Miejsce spotkań masońskich, świątynia zakonna, podstawowa forma masońskiej społeczności.Loża sprawiedliwa i doskonała – pracująca prawidłowo, do czego potrzeba obecności przynajmniej siedmiu jej członków (4 mistrzów,3 czeladników).Loże adopcyjne – istniejące w XVIII w. masońskie loże kobiece związane z jakąś uznaną lożą męską (dla przydania im znamion tzw. regularności w czasach, gdy nie istniało odrębne organizacyjnie wolnomularstwo kobiece). Ich obrzędy były nieco odmienne od męskich. Jedną z polskich lóż adopcyjnych była Wielka Loża Adopcyjna pod Klimatem Warszawy, która została "adoptowana" (faktycznie założona) w 1769 r. przez powstałą dwa lata wcześniej loży Cnotliwy Sarmata (notabene, w niej właśnie działał polski prymas Gabriel Podoski). Mistrzynią tej loży została Teresa z Ossolińskich Potocka, a należały też do niej m.in. Luiza Aloe, Anna z Rzewuskich Humiecka oraz Elżbieta z Czartoryskich Lubomirska.Łańcuch Jedności-  jest to między innymi symbol dążenia BB:. i SS:. do solidarności ponad wszelkimi podziałami, solidarności ponadnarodowej, ponadwyznaniowej. To wyraz miłości i wzmacniania więzów braterskich, solidarności, łączność poprzez tradycję z pokoleniami poprzedzającymi. Łańcuch jedności tworzony jest w sposób widzialny przez wolnomularzy na zakończenie rytualnego posiedzenia loży. Tworzą do wolnomularze, stojąc w kole, trzymając się za skrzyżowane przed sobą ręce, podając prawa rękę Bratu lub Siostrze stojącej po lewej stronie. Równocześnie Łańcuch Jedności w sposób symboliczny umożliwia jedność ze wszystkimi wolnomularzami w czasie i przestrzeni. Jest to jeden z momentów, kiedy w Świątyni zdejmuje się białe rękawiczki.Masoneria błękitna- powszechna nazwa pierwszych trzech stopni masońskich, wywodzących się z historii i wspólnych dla wszystkich rytów masońskich. Stopnie te to: uczeń, czeladnik i mistrz. Loże masonerii błękitnej określa się też mianem loży świętojańskich.Masoneria operatywna- termin ten odnosi się zasadniczo do czasów pierwotnego wolnomularstwa, kiedy jeszcze loże były formą organizacji cechowej kamieniarzy (murarzy). Operatywność oznacza tu prace wykonywane fizycznie (obróbka kamienia, projektowanie i wykonawstwo budynku itp). W dzisiejszych czasach termin ten stosuje się czasem dla nieco żartobliwego określenia prac wykonywanych na potrzeby loży (remont, dekoracja ścian itp.).Masoneria spekulatywna- inaczej: wolnomularstwo filozoficzne. Określenie to odnosi się do obecnego (nowożytnego) charakteru masonerii. Oznacza ono symboliczny charakter pracy - każdy wolnomularz jest kamieniem, który stopniowo, drogą samorozwoju, przekształca się w jednostkę szlachetną i potrzebną społeczeństwu, działającą dla jego dobra.Młotek – symbol władzy i woli, mocy, pracy, działania. W masonerii używany w czasie posiedzeń loży dla rozpoczynania poszczególnych etapów posiedzenia. Uderzeniem młotka zaczyna się i kończy posiedzenie loży..Miecz Ognisty – miecz z klingą w kształcie płomienia, symbol żywej myśli i czujności (posługuję się nim Czcigodny pasując adepta na masona).Oficer – brat w stopniu mistrza, który w loży sprawuje określona funkcję.Oko – symbol świadomości, mądrości, Wielkiego Architekta.Ołtarz masoński- podobnie jak wielu religiach, masoński ołtarz reprezentuje miejsce, w którym może dokonać się komunia z Bogiem. Jest tam również przechowywana Święta Księga(i).Orzeł dwugłowy-  ​​jest to symbol równowagi pomiędzy dobrem a złem. Twierdzono również, że "orły dwugłowe łączą dwa domy (rodziny), Abrahama i Lota, Boaz i Ruth" . O ile małe znaczenie mają twierdzenia o hermetycznym źródle symboliki masońskiej, należy zwrócić uwagę na twierdzenia, że ​​orzeł jest znakiem skorpiona i symbolizuje transformację; dlatego podwójne głowy są symbolem pojednania materii i ducha. Obecnie jest godłem Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego.Ostateczna Inicjacja- zakończenie ziemskiej egzystencji masonaPatent – licencja regularności. Zezwolenie jurysdykcji masońskiej na utworzenie warsztatu. Loże otrzymują patent konstytucyjny, zwany kartą, kapituły-list kapitularny, rady-patent filozoficzny.Pelikan – symbol ofiarności (legendarny pelikan karmił własną krwią swe pisklęta), symbol często używany w masonerii szkockiej wyższych stopni.Pentagram- symbol mikrokosmosu.Pion – symbol równowagi i prawa moralnego.Płaca

Pobieranie płacy – zdobywanie masońskiej wiedzy. Uczniowie pobierają płacę przy kolumnie północnej, czeladnicy-przy południowej.
Podniesienie płacy – podniesienie na wyższy stopień.Podróż – symboliczne czynności pokazujące drogę od "Ciemności" do "Światła. Trzy podróże ucznia, pięć podróży czeladnika, siedem podróży mistrza-oznaczają etapy szkolenia i doskonalenia. Mason odbywający podróż jest wolnomularzem kształcącym się, poszukującym prawdy.Południe – symboliczna godzina rozpoczęcia prac lożowych oraz miejsce, gdzie zasiadają czeladnicy- jest lepiej oświetlone niż "Północ". Chodzi tu o astronomiczne południe, gdy słońce stoi w zenicie. W rzeczywistości loże zwykle otwierane są wieczorem, by umożliwić uczestnictwo osobom pracującym. Wymóg otwarcia loży w południe obchodzi się tłumacząc, że skoro ziemia jest okrągła i obraca się wokół swej osi, w każdej chwili w jakimś punkcie globu słońce stoi w zenicie.Potrójne Tau- Tau jest dziewiętnastą literą alfabetu greckiego.
Posiada różne znaczenia. Po pierwsze, nazwy Hiram z Tyru i Hiram Abif pojawiają się w języku fenickim z tymi samymi literami "H" i "T", co w języku angielskim. Dlatego Potrójne Tau przyjmuje interpretację pierwszych liter w imieniu Hirama Abifa.
Po drugie, oznacza także TH, Templum Hierosolym , świątynię jerozolimską, a kiedy używany jest jako symbol Łuk Królewski, niektóre jurysdykcje nauczają, że noszący uznaje się za sługę Bożego.
Po trzecie, chrześcijanie znjdujący się pod wpływami greckimi lub rzymskimi używali w starożytności krzyża tau. Podstawa potrójnego Tau w historii wczesnego kościoła oznaczałaby trójcę: ojca, syna i ducha świętego. Wiara w trójjedyną naturę bóstwa jest wspólna dla wielu wyznań i religii.
Trójkąt to prosty kształt w geometrii , który przyjął wielkie duchowe znaczenie i symbolikę. Trójkąt równoboczny był czczony przez starożytne narody jako zawierający największe i najbardziej zawiłe tajemnice oraz jako symbol Boga, oznaczający triadę inteligencji, triadę bóstwa, trójjedynego Boga. Trójkąt równoboczny pokazuje równość z trzema kątami o tych samych stopniach. W pewien sposób najlepiej reprezentuje bóstwo poprzez jego równość lub doskonałość w projekcie i proporcji.
Trójkąt jest symbolem boskiego zjednoczenia i emblematem tajemniczej trójjedności, w równym stopniu reprezentującej atrybuty bóstwa i jego trójjedynej istoty: wszechmoc (wszechpotężna), wszechobecność (wieczna) i wszechwiedza (wszelka wiedza).Poziomica – symbol równości i harmonii.Północ – symboliczna godzina zakończenia prac lożowych oraz "najsłabiej" oświetlona część loży, w której zasiadają uczniowie.Profan, światowy – każdy, kto nie jest wolnomularzem.


Pszczoła, ul pszczeli – symbol pilności i pracowitości.Przesłuchanie pod opaską – przesłuchanie kandydata do zakonu masońskiego, w którym występuje on z zasłoniętymi oczami w loży. Mistrzowie lożowi mogą mu wtedy zadawać dowolne pytania mające ustalić poziom jego wiedzy o zasadach wolnomularskich oraz gotowości do przystąpienia do zakonu wolnomularskiego. Bywa, że kandydaci,którzy pomyślnie przeszli przesłuchania Komisji Inwestygacyjnej, odpadają po przesłuchaniu pod opaską.Regularność – wolnomularski certyfikat, status "prawowierności" masońskiej. Odrębne zasady regularności mają: Wielka Zjednoczona Loża Anglii oraz Wielki Wschód Francji.


Rękawiczki- symbolizują "Dzieła rąk". Podane kandydatowi mają nauczyć go, że działania wolnomularza powinny być tak czyste i bez skazy, jak rękawiczki, które teraz mu dano. W Europie są one wręczane kandydatom w tym samym czasie, gdy otrzymują fartuch; ten sam zwyczaj wcześniej panował w Anglii; teraz (w Europie i Ameryce) rękawiczki nie biorą udziału w ceremonii.Rysunek,deska kreślarska – specyficzne określenie przemówienia lub referatu wygłaszanego z okazji pracy rytualnej loży lub na sali konferencyjnej.Ryt Francuski Nowoczesny- przeczytaj TUTAJ.Sala medytacji (Izba Rozmyślań) – małe, ciemne pomieszczenie wewnątrz loży, do którego wprowadza się kandydata do masonerii lub do wyższego stopnia w celu odbycia medytacji nad własnym życiem, co symbolicznie oznacza śmierć i przygotowanie do nowego życia.Słońce – symbol rozumu, światła, intelektu, rozsądku, a także jedno z trzech „małych" świateł w loży: słońce, księżyc i mistra loży. Słońce występuje w mitologii starożytnej jako bóstwo.Snop zboża-  w czasach króla Salomona, reprezentował część pieniędzy zarobionych i zebranych z pracy mistrza.
Dzisiaj masoński snop zboża jest używany jako symbol dawno minionego czasu, głównie podczas poświęcania, konstytucji i konsekracji nowej loży i kładzenia kamieni węgielnych. Masoński snop z kukurydzy reprezentuje miłość dla mniej szczęśliwych.
Stalowe sklepienie – ceremoniał z użyciem szpad, stosowany podczas przyjmowania honorów masońskich oraz wprowadzania dostojników na prace loży wolnomularskiej.


Starożytny i Pierwotny Ryt Egipski Memphis-Misraim - przeczytaj TUTAJ.Szpada – dawniej (przed 1789) symbolizowała równość wszystkich braci (tylko w lożach nieszlachcic mógł nosić szpadę); obecnie symbolizuje walkę, którą wolnomularze muszą prowadzić w obronie sprawiedliwości i prawdy.Sztuka królewska (ars regia) – to określenie trzech dziedzin: alchemii, archtektury, wolnomularstwa. Najdawniej, jeszcze w antyku, dotyczyła alchemii, później, w średniowieczu, także architektury. Sztuka królewska to określenie nadane wolnomulastwu w Anglii w XVII w. Uważano, że masoneria dlatego jest "królewska", ponieważ wykonywali ją Salomon i Hiram, i że rzeczywiście na królewską nazwę zasługuje ta sztuka, której celem jest zbudować najwspanialszą świątynię ludzkości. W masonerii określenie dla pracy rytualnej, a także sposobu życia zgodnego z zasadami wolnomularstwa.Sztylet – symbol zemsty, zawiści i zwątpienia. Rekwizyt używany przy inicjacji czeladnika, nawiązujący do starej legendarnej tradycji zabicia mistrza Hirama przez wiarołomnych czeladników. W stopniach rycerskich wiązano go z tzw. zemstą Molay'a.Ślub wolnomularski- czytaj TUTAJ.Światło- jest znaczącym symbolem wolnomularzy reprezentującym prawdę i wiedzę. Kiedy kandydat przechodzi inicjację i rozumie prawdę masonerii, uważa się go za oświeconego. Chociaż wiele starożytnych cywilizacji czciło Słońce, światło wolnomularskie nie jest materialne, ale jest reprezentacją wiedzy.Świątynia – miejsce w loży, które jest przeznaczone do prac rytualnych.Świątynia Salomona – symbol dążenia do zjednoczenia ludzkości. Jej zadaniem jest przygotowanie całej ludzkości, symbolizuje doskonałość, całą masonerię.


Świeczniki-  obowiązkowo trzy świeczniki w loży przypisane trzem najważniejszym urzędnikom lożowym (Cz:. M:., I i II Dozorcy). Te trzy tzw. małe światła symbolizują światło duchowe, które jest obrazem wieczności. W języku symbolicznym, świeczniki określane bywają czasem mianem gwiazd.


Świetlisty Trójkąt, czyli delta, to symbol Nauki. Oko w jego środku oznacza świadomość, mądrość. W tradycjonalistycznej masonerii - Wielkiego Architekta. Zob. herb Radzymina. Czy jest symbolem masońskim?


Tęcza-  jest znakiem nadziei używanym w wolnomularstwie środkowoeuropejskim doby oświecenia. Ten właśnie symbol jest elementem charakterystycznym dla emblematów Royal Ark Mariner. Kolory tęczy mają wstęgi używanych tam insygniów oraz obszycia fartuszków.


Trójkąt – symbol nauki, a także najmniejsza jednostka organizacyjna w masonerii, chociaż nie podstawowa.Trójkat można powołać wówczas, gdy nie ma możliwości powołania loży, zwłaszcza w pewnym oddaleniu od istniejących lóż. Trójkat jest jednostką przejściową, powoływaną z myślą z myślą o założeniu loży, na co jest wyznaczony określony czas (trzy lata). Do jego powołania potrzeba przynajmniej trzech wolnomularzy, w tym przynajmniej jednego w stopniu mistrza. Trójkąt powinien działać na rzecz powołania loży, lecz nie ma prawa wtajemniczać do zakonu wolnomularskiego.Trumna- trumny zazwyczaj przedstawiają śmiertelność, ale w świecie masonerii znaczenie, jakie kryje się za nimi, może być nieco mętne. Czasami trumny są reprezentowane z gałązką akacji, która przedstawia nieśmiertelność. Innym razem ma powiązaną z nim pięcioramienną gwiazdę.

Znaczenie, jakie kryje się za trumną, wydaje się być zatem możliwe do zastąpienia w kontekście, w jakim się znajduje.Trzy kolumny architektoniczne (również liczba trzy) – symbolizują zasadę trzech wartości: wiedzy, piękna i siły.


Trzy kolumny – symbol trzech kolumn rozpowszechnił się od Renesansu, pod wpływem alchemii, oznaczać one mają Mądrość, Moc i Piękno. Trzy kolumny stoją symbolicznie w każdej loży i są nimi: Czcigodny Mistrz (Wschód), Pierwszy i Drugi Dozorca (Południe i Północ).Twierdzenie Pitagorasa (symbol)- sprawy stają się tu nieco geometryczne, więc warto z nami. 47-my Problem Euklidesa - znany również jako twierdzenie Pitagorasa - jest symbolem potrzeby „Square to Twój kwadrat”. W codziennej praktyce oznacza to utrzymanie porządku w swoim życiu, a w budowaniu infrastruktury jest to metoda stosowana przez masonerię podczas układania fundamentów.Warsztat – jednostka organzacyjna jurysdykcji masońskiej. Warsztatami są przede wszystkim loże, ale także kapituły, rady, areopagi.Wąż- w wolnomularstwie pojawia się przy wielu okazjach, m. in. ukształtowany w formie litry S, przebity strzałą tworzy pieczęć Cagliostra. Podobnie klamra w kształcie węża służy do zapinania paska przy fartuszku masońskim, ouroborus.Węgielnica – symbolizuje równowagę i szczerość, w rycie szkockim w połączeniu z cyrklem symbolizuje siły pasywne (podczas gdy cyrkiel ma symbolizować siły aktywne), porządek, uczciwość i szczerość; emblemat Czcigodnego loży.Wielki Mistrz – stoi na czele obediencji.Wschód (Orient) – święty kierunek masonerii - nawiązanie do miejsca występowania Erec Izrael. W masonerii wszystkie wydarzenia dzieją się na Wschodzie czegoś: stąd - Wschód Polski, Wschód Warszawy, Wschód Krakowa.Zachód – symboliczny kierunek, z którego przybywają profani (światowi) do loży. Symbol ciemności, która jest udziałem profanów. Część loży, od strony drzwi.

Często czytane