O stronieSerdecznie witamy na "UNIVERSIS" - Bez Dogmatów! :)

.
Nasza strona stara się przyciągnąć wszystkie osoby stawiające wyżej własny umysł i osiągnięcia nauki nad doktryny "ambonalne". Uważające, że żadna: religia, ideologia, filozofia, partia, tradycja lub osoba-autorytet nie powinna wywyższać się nad człowieka i osiągnięcia naukowe. Skupiamy ludzi zdających sobie sprawę z potrzeby faktycznego rozdziału państwa od kościołów i innych związków wyznaniowych.


Politycznie jest nam blisko do ugrupowań określanych powszechnie jako progresywne: socjaldemokratyczne, socjalistyczne, ekologiczne, humanistyczne oraz republikańskie-odwołujące się do zasad: WOLNOŚCI, RÓWNOŚCI, BRATERSTWA, ROZUMU, TOLERANCJI oraz SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ.


Jeżeli chodzi o poglądy gospodarcze, to opowiadamy się za społeczną gospodarką rynkową na wzór państw skandynawskich, gdzie istnieje bardzo wysoki poziom życia ludności i bardzo mała podatność na kryzysy ekonomiczne, nie zapominając o bardzo wysokiej frekwencji w wyborach i dużym zadowoleniu z życia ogółu obywateli. Jesteśmy zdecydowanymi przeciwnikami neoliberalizmu ekonomicznego, gdyż jest to prosta droga do powstania bardzo nielicznej oligarchii finansowej co w konsekwencji prowadzi do zaniku realnej demokracji.


Jesteśmy przeciwnikami wszelkiej dyskryminacji! W państwie mieniącym się jako demokratyczne nie wolno zakazywać demonstracji ludziom tylko dlatego, że posiadają inne poglądy, wyznają odmienną religię lub są bezwyznaniowi, mają inny kolor skóry albo odmienną orientację seksualną, bądź pochodzenie społeczne.


Jeżeli chodzi o stosunek do religii i obyczajowości, to sprzeciwiamy się islamofobii, homofobii jak i innym fobiom propagowanym przez niektóre środowiska (rasistów, fundamentalistów itp.). Z drugiej jednak strony uważamy, że katolicy, muzułmanie jak i wyznawcy wszystkich innych religii, ruchów parareligijnych, filozoficznych lub ideologicznych powinni przestrzegać prawa kraju, w którym zamieszkują i nie próbować, zasłaniając się tolerancją państwa, wprowadzać elementów prawa wyznaniowego tzw. tylnymi drzwiami.


Bardzo cenimy sobie historyczne tradycje Braci Polskich, chociaż absolutnie nie zamierzamy odtwarzać ich organizacji, gdyż nie jesteśmy hobbystami czasów minionych, tylko osobami myślącymi przyszłościowo.


Nie ukrywamy, że najbliżej jest nam mentalnie do zasad głoszonych np. przez progresywnych unitarian uniwersalistów oraz ruchy Open Mind, ale absolutnie nie mamy zamiaru nikogo na nic nawracać - bo i po co? Jesteśmy oczywiście otwarci na światłych i liberalnych katolików oraz innowierców jak i na ludzi, dla których żadna religia nie jest potrzebna do tego, aby żyć szczęśliwie.


Niniejsza witryna jest niezależna od jakiejkolwiek organizacji politycznej, społecznej i religijnej.