O stronieSerdecznie witamy na "UNIVERSIS" - Bez Dogmatów! 😃

.
Nasza strona stara się przyciągnąć wszystkie osoby stawiające wyżej własny umysł i osiągnięcia nauki nad sztywne doktryny "ambonalne" lub ideologiczno-filozoficzne. Uważające, że żadna: religia, ideologia, filozofia, partia, tradycja lub osoba-autorytet nie powinna wywyższać się nad człowieka i negować odkryć naukowych. Skupiamy ludzi zdających sobie sprawę z potrzeby faktycznego rozdziału państwa od kościołów i innych związków wyznaniowych. Uważamy, że tylko neutralność światopoglądowa umożliwia pełną swobodę wyboru. Otwiera umysł i nieskrępowana strachem umożliwia rozwój człowieka, a co za tym idzie całego społeczeństwa.


Opowiadamy się przeciwko klerykalizacji państwa polskiego, która ma miejsce już od kilku dekad i służy jedynie umacnianiu potęgi gospodarczej i politycznej kasty kapłańskiej należącej do organizacji religijnej obecnie dominującej w naszym kraju, która w ten sposób dąży do wprowadzenia totalnego państwa wyznaniowego - własnej teokracji. Pragniemy doprowadzić do świeckiego charakteru edukacji publicznej, zakazu finansowania kościołów i związków wyznaniowych z budżetu państwa, zakazu umieszczania symboli religijnych w instytucjach państwowych, niełączenia ceremoniału państwowego z obrzędami religijnymi, renegocjacji konkordatu, a w efekcie końcowym do jego wypowiedzenia.


Laicyzm (z fr. laïcisme) – koncepcja związana z zasadą  rozdziału państwa od Kościoła i braku wpływów religijnych na sprawy państwowe. Laickość (z fr. laïcité) gwarantuje prawo do swobodnego wyznawania religii i wszystkie wyznania traktuje jako równe. Nie zapewnia jednak specjalnego statusu dla religii: religie powinny podlegać takim samym prawom jak inne sfery życia i nie stać ponad prawem.


Politycznie jest nam blisko do ugrupowań określanych powszechnie jako progresywne: socjaldemokratyczne, socjalistyczne, ekologiczne, humanistyczne oraz republikańskie- odwołujące się do zasad: WOLNOŚCI, RÓWNOŚCI, BRATERSTWA, ROZUMU, TOLERANCJI oraz SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ.


Jeżeli chodzi o poglądy gospodarcze, to opowiadamy się za społeczną gospodarką rynkową na wzór państw skandynawskich, gdzie istnieje bardzo wysoki poziom życia ludności i bardzo mała podatność na kryzysy ekonomiczne, nie zapominając o bardzo wysokiej frekwencji w wyborach i dużym zadowoleniu z życia ogółu obywateli. Jesteśmy zdecydowanymi przeciwnikami neoliberalizmu ekonomicznego, gdyż jest to prosta droga do powstania bardzo nielicznej oligarchii finansowej co w konsekwencji prowadzi do zaniku realnej demokracji.


Jesteśmy przeciwnikami wszelkiej dyskryminacji! W państwie mieniącym się jako demokratyczne nie wolno zakazywać demonstracji ludziom tylko dlatego, że posiadają inne poglądy, wyznają odmienną religię lub są bezwyznaniowi, mają inny kolor skóry albo odmienną orientację seksualną, bądź pochodzenie społeczne lub płeć.


Jeżeli chodzi o stosunek do religii i obyczajowości, to sprzeciwiamy się islamofobii, homofobii jak i innym fobiom propagowanym przez niektóre środowiska (rasistów, fundamentalistów itp.). Z drugiej jednak strony uważamy, że katolicy, protestanci, muzułmanie jak i wyznawcy wszystkich innych religii, ruchów parareligijnych, filozoficznych lub ideologicznych powinni przestrzegać prawa kraju, w którym zamieszkują i nie próbować, zasłaniając się tolerancją państwa, wprowadzać elementów tzw. prawa wyznaniowego "tylnymi drzwiami", tylko po to, aby tą właśnie tolerancję skasować, wprowadzając swoje zasady jako jedynie słuszne i obowiązkowe dla wszystkich obywateli.


Bardzo cenimy sobie historyczne tradycje Braci Polskich i ich wciąż niedoceniany w tym kraju wkład w historię naszego kraju, chociaż absolutnie nie zamierzamy odtwarzać ich organizacji, gdyż już takowe istnieją, a my nie zamierzamy robić nikomu konkurencji.


Nie ukrywamy, że najbliżej jest nam mentalnie do zasad głoszonych np. przez progresywnych unitarian uniwersalistów oraz ruchy Open Mind, ale absolutnie nie mamy zamiaru nikogo na nic nawracać - bo i po co? Jesteśmy otwarci na światłych i liberalnych katolików oraz innowierców jak i na ludzi, dla których żadna religia nie jest potrzebna do tego, aby żyć szczęśliwie.


Niniejsza witryna jest niezależna od jakiejkolwiek organizacji politycznej, społecznej i religijnej.Polubili nas/polecają


Universis-Socjalna Inicjatywa NieklerykalnaKomentar
Stowarzyszenie "Szlak Braci Polskich"

Strony polubione przez tę stronę