Kim są Unitarianie?

 

Czym jest UU?

Unitarianizm Uniwersalistyczny jest teologiczne liberalną religią charakteryzującą się "wolnym i odpowiedzialnym poszukiwaniem prawdy i znaczenia". Uniwersaliści są zjednoczeni poprzez wspólne poszukiwanie duchowego wzrostu. Unitariańscy Uniwersaliści czerpią z różnych teologicznych źródeł i posiadają szeroką gamę wierzeń i praktyk.


Preambuła do konstytucji ICUU

Komitet Wykonawczy uważa, że misją ICUU jest:
1. wspieranie komunikacji, relacji i zrozumienia w społeczności międzynarodowej U*U;
2. budowa sieci i partnerstw między grupami członkowskimi, ich zgromadzeniami, liderami i instytucjami;
3. zidentyfikowanie i pielęgnowanie tworzących się grup na całym świecie; dla wzajemnej inspiracji, rozwoju i wzrostu.


My, grupy członkowskie Międzynarodowej Rady Unitarian i Uniwersalistów, potwierdzając naszą wiarę w społeczność religijną opartą o:
● Wolność sumienia i indywidualnego myślenia w sprawach wiary
● Nieodłączną wartość i godność każdej osoby
● Sprawiedliwość i miłosierdzie w relacjach międzyludzkich
● Odpowiedzialne zarządanie żywym systemem Ziemi
● I nasze zobowiązanie do zasad demokracji

Deklarujemy, że do naszych celów należy:

● Służba Nieskończonemu Duchowi Życia i ludzkiej wspólnocie, poprzez wzmacnianie na całym świecie unitariańskiej i uniwersalistycznej wiary
● Utrzymywanie różnorodności i bogactwa naszych żywych tradycji
● Ułatwianie wzajemnego wsparcia między organizacjami członkowskimi
● Promowanie naszych ideałów i zasad na całym świecie
● Promowanie modeli liberalnej religijnej odpowiedzi na ludzką kondycję, podtrzymującej nasze wspólne wartości.Unitarianie Uniwersaliści mówią, że ich tradycja jest żywa, czyli dostosowuje się do współczesności. W 1984 Unitarian Universalist Association (UUA) demokratycznie przyjęło tzw. Siedem Zasad (Seven Principles).1. wrodzona wartość i godność każdej osoby


2. sprawiedliwość, równość i empatia (współczucie) w relacjach międzyludzkich3. akceptowanie każdego i wspieranie rozwoju duchowego w naszych kongregacjach(zborach)4.wolne i odpowiedzialne poszukiwanie prawdy i znaczenia5. prawo (wolność) sumienia i posługiwanie się demokratycznym procesem w naszych kongregacjach i w całym społeczeństwie6. cel społeczności światowej z pokojem, wolnością i sprawiedliwością dla wszystkich7. szacunek dla współzależnej sieci całej egzystencji, której jesteśmy częścią
Kim są Unitarianie Uniwersaliści?Nie ma jednego jednoczącego przekonania, które łączy wszystkich Unitarian Uniwersalistów oprócz pełnej i odpowiedzialnej wolności przemówień, myśli, przekonań, wiary oraz usposobienia. Uważają, że każda osoba ma swobodę poszukiwania własnej prawdy w sprawach osobowych , takich jak: istnienie , charakter i sens życia, bóstwa, stworzenia oraz życia pozagrobowego. UU mogą wywodzić się z różnych tradycji religijnych, różnych przekonań, kultur lub religii.Koncepcje na temat bóstw są wśród UU zróżnicowane . Niektórzy wierzą w Boga osobowego, inni uważają, że nie ma boga (ateizm) , inni wierzą w wielu bogów (politeizm). Niektórzy uważają, że kwestia istnienia Boga jest najbardziej prawdopodobna lub  niepoznawalna (agnostycyzm). Niektórzy uważają, że Bóg jest metaforą rzeczywistości transcendentnej . Niektóre kobiety wierzą w Boga (bogini), pasywnego boga (deizm), Boga Abrahama lub twierdzą, że bóg objawia się w naturze lub wszechświecie (panteizm). Wielu UU zrezygnowało z bóstw i zamiast tego mówią o " Duchu Życia " , który łączy wszystkie przejawy życia na Ziemi. UU  udziela wsparcia każdej osobie w poszukiwaniu prawdy i sensu pojęcia duchowości.W skrócie, Unitarianie Uniwersaliści uważają za ważne teksty religijne pochodzące z innych religii , ale uznali, że prawda jest osobista i  każdy może posiadać własny określony system wierzeń. UU wierzą , że wszystkie religie mogą współistnieć , jeżeli kierują się zasadami miłości do bliźniego i dla siebie. Innych członków Kościoła , którzy nie wierzą w poszczególne teksty lub nauki, zachęca się do postrzegania ich jako historycznie ważnych dzieł literackich, do których należy podchodzić z otwartym umysłem. Zakłada się, że w ten sposób, osoby wszystkich wyznań  lub duchowego tła mogą żyć w pokoju .


Obrzędowość UU (NGU)


Płonący kielich (znicz) - symbol UUNajczęściej symbolem Unitariańskiego Uniwersalizmu jest zapalony kielich (znicz), często ukazany jako dwa nakładające się na siebie pierścienie (w różnych wersjach) reprezentujące Unitarianizm i uniwersalizm ( symbol nie ma oficjalnej interpretacji ). Kielich jest od dawna symbolem liberalnej religii, chrześcijaństwa. Początkowo płonący kielich był logo Unitarian Service Committee w czasie II wojny światowej. Został stworzony przez austriackiego artystę Hansa Deutscha , zainspirowanego rodzajem znicza, który Grecy i Rzymianie umieszczali na ołtarzach. Spalanie w nim oleju jest symbolem niesienia pomocy i poświęcenia.Niemniej jednak, zasugerowano inne interpretacje, takie jak kielich używany przez zwolenników czeskiego heretyka Jan Husa lub to, że w niektórych wersjach przypomina stylizowany krzyż. Większość zgromadzeń UU zapala "światło kielicha" na początku nabożeństwa. Inne symbole to umieszczony nieco poza centrum krzyż w okręgu ( symbol uniwersalistów związany z przybyciem humiliatów w 1950 , grupy reformatorów stawiających sobie za cel ożywienie uniwersalizmu). Oczywiście, lokalne kongregacje, jak również poszczególne społeczności i organizacje związane ze światem unitariańskim wytworzyły różne mutacje i wersje tego logo.W wielu kongregacjach zapalenie kielicha jest początkiem uroczystości religijnych, a jego miejsce znajduje się w centralnej części unitariańskich sal spotkań.
Innym symbolem jest para otwartych dłoni uwalniających gołębia. Unitarianie z Węgier i Siedmogrodu, a także z Czech - posiadają swoje własne loga.

Zapalenie kielicha w kongregacji UU

Nabożeństwo Kwietne - Ceremonia Kwiatów

Historia Nabożeństwa Kwiatów zaczyna się w roku 1924. Wtedy N. F. Capek wpadł na pomysł jak przybliżyć ludziom, unaocznić różnorodność ludzi oraz jednocześnie ich jedność. To święto, to nabożeństwo, nie miało być jednak kalką lub imitacją tradycyjnej chrześcijańskiej mszy. Miało być czymś więcej, iść dalej. Ale nie podporządkowywać ludzi jednej ideologii. Miało zaproponować ludziom przestrzeń dla porozumienia zgodnie z ich dobrą wolą, otwartą na wszystkich.
Ludzie przychodzący na Kwietne Nabożeństwo mają ze sobą przynieść kwiat. Każdy może sobie oczywiście wybrać jaki kwiat przyniesie, zgodnie z własnymi preferencjami. Może to być kwiat ogrodowy lub polny, mały lub duży. Kwiat który przyniesiesz, Ciebie właśnie podczas nabożeństwa symbolicznie reprezentuje. Po przybyciu wkładasz, wraz z kwiatami przyniesionymi przez innych, swój kwiat do wazonu umieszczonego na wyznaczonym centralnym miejscu. Przez tą czynność ukazana jest idea równości ludzi, to że nie izolujesz się od innych, że z każdym jesteś gotów dzielić się wspólną drogą. Podczas spotkania żegnasz się z kwiatem, a gdy uroczystość się kończy, każdy bierze inny niż przyniósł kwiat. Ustalono tak na znak, że nikt nie wybiera z kim przyjdzie mu drogę swą dzielić.

My ludzie jesteśmy wszyscy inni, ale każdy jest unikalnym, oryginalnym bytem, w każdym jest ukryty wieczny duch życia. Dlatego my ludzie jesteśmy jak kwiaty na szerokiej łące. Tych kwiatów jest tam bez liku, każdy jeden jednak inny, razem tworzymy zapierającą dech harmonię. My ludzie świadomi swej różnorodności, także wspólnie możemy wytworzyć taką harmonię. Na tym polega w zasadzie Kwietne Nabożeństwo unitarian. (Petr Samojsky "Unitarske Listy")


Kwietna Ceremonia w Czechach


Ceremonia Wody
Ceremonia Wody, często nazywana jest Komunią Wody. Po raz pierwszy przeprowadzono ją podczas nabożeństwa UU w 1980 roku. Wiele kongregacji unitariańsko-uniwersalistycznych praktykuje Ceremonię Wody raz w roku, często na początku nowego roku kościelnego (wrzesień).Członkowie kongregacji przynoszą małe ilości wody z miejsca, które jest dla nich wyjątkowe. W wyznaczonym czasie ludzie podchodzą i jeden po drugim wlewają swoją wodę razem do dużej miski. Podczas wlewania, osoba która to robi, mówi dlaczego ta woda ma dla niej szczególne znaczenie. Połączona woda, w jednym naczyniu, pochodząca od różnych osób, jest symbolem naszej wspólnej wiary pochodzącej z różnych źródeł. Często jest ona błogosławiona przez zgromadzenie, a czasami jest później gotowana i wykorzystywana przez kongregację jako ”święta woda” w uroczystościach powitania/chrztu dziecka i tym podobnych wydarzeniach.


Przykładowa Ceremonia WodySpotkanie oczyszczające

Pomysł na rytuał - Willigis Jager, benedyktyn i mistrz zen.

,,Zarezerwuj czas dla siebie i wycofaj się w jakieś spokojne miejsce. Zapal świeczkę, przygotuj papier i coś do pisania. Powróć raz jeszcze we wspomnieniach do sytuacji, w których zostałeś zraniony lub czułeś się urażony i którą chciałbyś w tym rytuale zamknąć. Wczuj się najpierw świadomie w tamten ból. Pozwól, żeby powróciły wewnętrzne obrazy i uczucia. Opisz cała swoją złość, opisz doznane zranienie.Daj sobie tyle czasu ile potrzebujesz, wybierz formę, która ci najbardziej pasuje. Możesz to zrobić w ostrych, oskarzających i gniewnych słowach. Gdy spiszesz wszystko, co miałeś w duszy, odłóż papier i długopis, powróc do oddechu , aż poczujesz sie wewnętrznie spokojny. Następnie weź zapisana kartkę i spal. Tym samym przypieczętujesz to, że przeszłość nie została wyparta, ale została domknieta. Tym samym oznajmisz swoja gotowość pojednania z tym, co było. Zaprzestań teraz obwiniania innych i siebie. Otwórz się odpowiedzialnie na życie, które leży przed tobą.''

To propozycja na teraz. Gdy się UU w Polsce rozwinie, można te kartki pisane w ciszy, spokoju, samotności palić wspólnie na noworocznym spotkaniu lokalnej grupy UU.Rytuał oczyszczający Nyskich Unitarian
Spalenie kartek z problemami ogniem ze znicza UU
 Kościół Unitariański
Kościół Unitariański jest legalnym kościołem zarejestrowanym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pod nr 123 na liście wyznań, działa na podstawie art 53 Konstytucji RP oraz innych praw regulujących życie publiczne w Rzeczpospolitej Polskiej.
(Wspólnota Unitarian Uniwersalistów w RP zarejestrowana jest pod numerem 81.)

Kościół Unitariański zrzesza wyznawców religii niedogmatycznej, liberalnej, wyrastającej z doświadczeń tolerancji, humanizmu, racjonalizmu religijnego oraz swobodnego poszukiwania prawdy, wolności i sprawiedliwości.
Kościół jest wolną wspólnotą wyznaniową o zasięgu międzynarodowym, typu kongregacyjnego, o charakterze pluralistycznym i demokratycznym - obejmującą osoby wyznające unitariańskie zasady i idee religijne.

Kościół Unitariański w Polsce jest kontynuatorem Kościoła reformowanego-mniejszego (Kościoła Braci Polskich - socynian, unitarian) powstałego w okresie Reformacji. Nawiązuje do tradycji niedogmatycznej myśli religijnej Oświecenia oraz liberalnej teologii XIX i XX wieku.

UNITARIANIE wyznają liberalną religię bezdogmatyczną wywodzącą się z dziedzictwa nieortodoksyjnej myśli teologicznej wczesnego chrześcijaństwa ewangelicznego (I-IV w.), humanizmu, radykalnego nurtu Reformacji (XVI w.) i z wiary nonkonformistów religijnych XVI - XVII w.
Nazwa "unitarianie" pochodzi od łacińskiego "unus" - jeden i "unitas" - jedność. Kościół Unitariański przyjął tę nazwę dla zaznaczenia swej wiary w jedynego Boga. Nazwa ta wyraża też dążenie wiernych - członków Kościoła do jedności wszystkich ludzi oraz podkreśla wiarę w jedność świata, bowiem wszystko ma swoje źródło w tej samej rzeczywistości.

Unitarianie w swej nazwie nawiązują do wezwania i prośby zawartej w modlitwie Jezusa z Nazaretu: "Aby wszyscy byli jedno!" (J 17, 21).


1. Wierzymy w jedynego Boga i jedność świata. Nie ma zasadniczego konfliktu między wiarą i nauką, sacrum i profanum - ponieważ wszystko ma swoje źródło w tej samej rzeczywistości Wszechświata.

2. Wierzymy w wartość i godność każdego człowieka. Wszyscy ludzie mają równe prawo do życia, wolności i sprawiedliwości. Życie człowieka jest ważniejsze od jakiejkolwiek ideologii i filozofii.

3. Wierzymy w wolność wyznawania religii. Każdy człowiek ma prawo do własnej religii, do wyrażania otwarcie swoich poglądów religijnych oraz swobodnego wypowiadania się w kwestiach wiary - bez obaw przed potępieniem i prześladowaniem.

4. Wierzymy w równouprawnienie różnych religii. Wszystkie religie, niezależnie od czasu, w którym powstały i kultur do których należą - posiadają wartości nie tylko dla swoich wyznawców, ale również dla wszystkich ludzi chcących je zrozumieć.

5. Wierzymy w autorytet ludzkiego rozumu i sumienia. Najwyższym sędzią w sprawach religii nie są dogmaty ani duchowni kościołów, ale osobisty wybór i decyzja każdego człowieka.

6. Wierzymy w nieustające poszukiwanie i dociekanie Prawdy. Jeżeli rozum i serce są w pełni wolne i otwarte, człowiek może dokonać cennych i wspaniałych odkryć.

7. Wierzymy w etyczną wartość religii. Naturalnym rezultatem i świadectwem dobrej wiary są dobre uczynki oraz zaangażowanie w pracę dla innych.

8. Wierzymy w sprawczą siłę miłości. Podstawowym prawem wspólnoty ludzkiej jest prawo miłości, które dba o dobro innych, nikogo nie krzywdzi i niczego nie niszczy.

9. Wierzymy w demokrację: jawność życia publicznego, wolne wybory, prawo do informacji, krytyki i samorządności.

10. Wierzymy w znaczenie wspólnoty religijnej. Pozwala ona swoim członkom na dzielenie się doświadczeniami oraz wzajemne wsparcie i pomoc w dążeniu do prawdy, wolności i sprawiedliwości.
Towarzystwo Unitariańskie im. Braci Polskich zaprasza na otwarte spotkania KLUBU UNITARIAN, które obywają się w siedzibie Oddziału Warszawskiego Polskiego Związku Esperantystów w Warszawie, ul. Andersa 37 lok 59A (domofon 159)
Dokładne informacje o działalności Klubu można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu: (22) 405 72 13
Dear Unitarians, when you are in Warsaw, we invite you to our meetings warmly at the above address or please send an e-mail: unitarian@go2.pl

Współcześni unitarianie brytyjscy
Przed niedzielnym nabożeństwem
Po nabożeństwie
Na parterze pomieszczenia Kościoła ( liturgiczne, biuro ), na wyższej kondygnacji mieszkanie ministra - tak zwykle bywało w polskich zborach, isteniejące przyklady Lusławice, Ludynia, Cieszkowy, Pęczelice, w piwnicy dodatkowe pomieszczenia i sale / edukacyjne / magazyn, zaplecze techniczne


Wspólnota Unitarian Uniwersalistów w Rzeczypospolitej Polskiej jest kongregacyjną społecznością religijną, skupiającą wyznawców niedogmatycznej oraz bezliturgicznej religii uniwersalistycznej, mającej źródło w wielokulturowym i wieloreligijnym doświadczeniu narodów oraz cywilizacji.
Wspólnota Unitarian Uniwersalistów w Rzeczypospolitej Polskiej pielęgnuje tradycje Braci Polskich, w tym fundamentalne zasady braterstwa wszystkich ludzi, wolności sumienia i wyznania oraz użyteczności w służbie dla drugiego człowieka.
Wspólnota Unitarian Uniwersalistów w Rzeczypospolitej Polskiej, szanując wartość wszystkich religii i wyznań, pozostaje z nimi w duchowej jedności, z poszanowaniem uniwersalnych wartości służących dobremu rozwojowi człowieka i świata..
Wspólnota Unitarian Uniwersalistów w Rzeczypospolitej Polskiej, w duchu wolności sumienia i wyznania współpracuje ze wszystkimi wspólnotami unitariańskimi oraz uniwersalistycznymi, innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi, także ze środowiskami humanistycznymi, gnostycznymi, ateistycznymi.
Dla przystąpienia do Wspólnoty Unitarian Uniwersalistów w Rzeczypospolitej Polskiej nie jest konieczna rezygnacja ze swojego wyznania bądź religii lub wystąpienie z macierzystego Kościoła, jeśli nie pozostaje to w sprzeczności z uniwersalistycznymi wartościami Wspólnoty.
Symbolem Wspólnoty jest logo – płonący kielich w dwóch przesuniętych okręgach, jako znak postępu ku prawdzie oraz poznaniu, symbolizujący odwagę prawdy oraz ofiary; wspólnotę a także przenikanie się uniwersalizmu ducha i materii.
Działamy w służbie człowiekowi oraz w duchu braterstwa wszystkich ludzi. Respektujemy uniwersalne wartości, służące dobremu rozwojowi człowieka i świata.
Wierzymy w wartość i godność człowieka. Wierzymy w siłę i autorytet ludzkiego rozumu i sumienia.
Celem naszej Wspólnoty jest nieustanna praca nad duchową formacją; szerzenie idei poszanowania i przestrzegania systemu uniwersalnych wartości. 
Nazwa Wspólnoty Unitarian Uniwersalistów pochodzi od łacińskich słów: „unus” - jeden i „unitas” - jedność oraz „universalism” czyli powszechny, obejmujący uniwersalną prawdę o Bogu i człowieku. 
www.unitarianie-uniwersalisci.pl/index.php


Unitarianie Uniwersaliści w USA-najliczniejsza wspólnota unitariańska świata(UUA)
Następnie kliknij tutaj.