Posty

Jak zrobić opłatek w domu?

Szopka lefebrystów w Parlamencie Europejskim!

Kościół Unitariański w Polsce

Polscy raelianie i paradyści wchodzą do polityki

Republika Mnichów- małe Bizancjum

Bóg Jahwe polubił portal "UNIVERSIS"

Jazydzi- synkretyczni deiści z Bliskiego Wschodu

Zobacz Ziemię z innych planet

Papieżyca Joanna

"Watykan na Wygnaniu" odwiedził portal "Universis"