Ksiądz: podczas mszy nie można się zarazić

Z cyklu #EpidemiologiaPoKatolicku

Tadeusz Guz (ur. 7 lutego 1959 w Zwierzyńcu) – polski katolicki prezbiter, filozof, teolog, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Krytyk modernizmu katolickiego, protestantyzmu i nauki Marcina Lutra, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi. W 2017 prezydent RP Andrzej Duda nadał mu tytuł profesora nauk humanistycznych.

Katowiccy wierni- księża to zdrajcy Jezusa

Koronawirusowa reformacja!?

Tymczasem na ultrakatolickim Górnym Śląsku...
Na drzwiach katedry w Katowicach pojawiła się kartka z szokującym napisem. „Kapłani, zdrajcy Jezusa, żądamy otwarcia kościoła, mszy świętej z naszym udziałem i spowiedzi świętej”.

To prawdopodobnie odpowiedź na nowe zarządzenie dotyczące sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej w najbliższych tygodniach. Zakłada ono między innymi przedłużenie dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej do odwołania.

Msza do samodzielnego odprawiania w domu

Siostry kapłanki i kapłaństwo ludowe przypominają wiernym o łasce kapłaństwa ludowego i możliwości odprawiania mszy świętej ludowej w domach, codziennej Komunii Świętej i możliwości duchowej adoracji i spowiedzi przed Panem Jezusem.

Jak się spowiadać w czasie epidemii?


Mocni w Duchu - Jezuici TV
Jak się spowiadać w czasie epidemii? Remi Recław SJ
Okazuje się, że należy pójść do kościoła nawet w czasie trwania epidemii koronawirusa. Księża do tego zachęcają i z niecierpliwością na penitentów czekają...


Jak Legnica walczy z koronawirusem?

Ksiądz wyjechał autem z napędem hybrydowym do wiernych z Najświętszym Sakramentem w Legnicy. Proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy ksiądz Andrzej Tracz postanowił wsiąść do samochodu, żeby dotrzeć do wszystkich wiernych swojej parafii z Najświętszym Sakramentem i błogosławieństwem. Objazd ulicami był w intencji końca epidemii koronawirusa.


W Legnicy również uruchomiono środki zapobiegawcze.
Posted by Polska Radomiem Europy on Saturday, March 21, 2020

Dwadzieścia Siedem Adoracji Bogini Hathor

Najtańszy katolicki preparat dezynfekcyjny

Krótki poradnik jak zrobić, chyba najskuteczniejszy, preparat dezynfekcyjny niszczący wszystkie wirusy i bakterie. Przepis katolickiego proroka-charyzmatyka Grzegorza Nowaka z Leszna (wielkopolskie) przekazującego (podobno) słowa samego Jezusa na terenie kraju nad Wisłą.


Jak wyspowiadać się bez księdza?

Czy można wyspowiadać się bez księdza, gdy nie ma się do niego dostępu? Okazuje się, że jest to możliwe, o czym można się przekonać w poniższym materiale filmowym.

Langusta na palmie to oficjalny kanał o. Adama Szustaka OP. Znajdują tam rekolekcje, biblijne komentarze i inne kaznodziejskie projekty video o. Adama.
www.langustanapalmie.pl - kazania, konferencje i rekolekcje głoszone przez o. Adama Szustaka OP.


Koronawirus- biskup zaleca chodzić na msze

Jan Paweł Lenga MIC (ur. 28 marca 1950 w Gródku Podolskim) – radziecki i kazachski duchowny rzymskokatolicki polskiego pochodzenia, marianin, arcybiskup ad personam, administrator apostolski Kazachstanu w latach 1991–1999, biskup diecezjalny Karagandy w latach 1999–2011. W 2011 r. odwołany z urzędu i przeniesiony na emeryturę i zamieszkał w Polsce. Nie jest członkiem Episkopatu Polski. Obecnie jest krytykowany za tradycyjne poglądy i publiczne oskarżanie papieża Franciszka.
Abp Jan Paweł Lenga, decyzją biskupa włocławskiego Wiesława Meringa, ma powstrzymać się od głoszenia kazań i publicznego przewodniczenia liturgii. Ten sam zakaz dotyczy wypowiedzi dla mediów.Abp Lenga: "Koronawirus to kara Boża?" Brzytwa, czyli ostro na każdy temat.

Stanisław Obirek: dlaczego odszedłem z Kościoła

Stanisław Obirek - antropolog kultury, literaturoznawca, amerykanista, były jezuita oraz Artur Nowak – adwokat ofiar księży, rozmawiają z Karoliną Oponowicz o fenomenie ich wspólnej książki „Wąska ścieżka. Dlaczego odszedłem z Kościoła”, która ukazuje się „w momencie przesilenia, w którym lawinowo rośnie liczba osób, które zachowują wrażliwość religijną ale mają alergię na instytucję kościoła, która źle zarządza kapitałem religijnym”. Po 30 latach spędzonych w zakonie oraz 15 latach poza strukturami kościoła ale też mając dostęp do poza polskiej perspektywy, Stanisław Obirek poddaje krytycznej ocenie to, jak zmieniał się polski Kościół za pontyfikatu Jana Pawła II oraz tłumaczy, co tak naprawdę przeżywają ludzie, którzy „stoją okrakiem” w obliczu decyzji czy odejść z Kościoła.


Kolęda epidemiczna w Wałbrzychu

Ksiądz z Wałbrzycha wyrusza na epidemiczną kolędę! Będzie chodził od balkonu do balkonu. Ksiądz Witold Baczyński wyruszy w teren w niedzielę, będzie go słychać, bo zabierze ze sobą mikrofon. A do parafian apeluje, by wyszli na balkon lub do okna.
"Stęskniłem się za Wami kochani! Za widokiem waszych rozmodlonych twarzy, śmiechem dzieci i rozmowami młodzieży. Myślałem, co mogę zrobić i wymyśliłem, że wyruszę do Was na epidemiczną kolędę!" 

Zachodniopomorska procesja antywirusowa

Wieczorem ulicami zachodniopomorskiego Złocieńca tamtejsi zmartwychwstańcy wyszli z kościoła z relikwiami patrona miasta Św. Andrzeja Boboli, żeby podczas wieczornej procesji upraszać błogosławieństwo i ochronę przed koronawirusem. Po drodze, do maszerujących pustymi ulicami, dołączyła grupa wiernych...

Kościół Anglokatolicki i templariusze w PolsceKOŚCIÓŁ Anglokatolicki Archidiecezja Polska pod wezwaniem Jezusa Miłosiernego .
Archidiecezja Polska p.w. Jezus Miłosiernego, powstała po inkardynacji (połączeniu) Kościoła Jezusa Chrystusa Miłosiernego, który został założony w dniu 19 marca 2001 roku w Bydgoszczy przez bp Mirosława Pawła Salwowskiego i ks bp dr Łukasza Kazimierza Małka. W dniu 9 października 2019 roku, została ustanowiona Archidiecezja Polska. Pierwszym Biskupem Polskiej Archidiecezji został mianowany Mirosław Paweł Salwowski. Zwierzchnikiem Kościoła Anglokatolickiego jest Jego Eminencja Patryjarcha dr Heigo Ritsbek. Kościół ma zasięg między narodowy. Jest kościołem Biblijnym - Ewangelicznym. Na siedzibę Archidiecezji wybrano Warszawę. Nasza Archidiecezja nadal będzie realizowała to co wcześniej było i jest naszą jedyną Doktryną, nauką i główną prawdą wiary i posługi duszpasterskiej. Tym fundamentem nie podważalnym jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu oraz Dzieje Apostolskie i Listy Apostolskie. Jest to gwarant zdrowej nauki, szacunkiem wobec wszystkich wierzących i nie wierzących oraz braterskiej jedności duchownych i wiernych. Tradycją zaś Archidiecezji jest tradycja Starokatolicka Unii Utrechckiej./ nie przyjmujemy jurysdykcji nad nimi Biskupa Rzymu - Papieża i nie mamy nic wspólnego z Kościołem Rzymsko - katolickim. Duchownymi kościoła są biskupi, prezbiterzy, diakoni oraz bracia zakonni Uczniowie Jezusa. Duchownych nie obowiązuje celibat. W strukturach Kościoła i Diecezji powstają dwa Zakony.
1. Starokatolicki Zakon Jezusa Mesjasza Miłosiernego (Uczniowie Jezusa)
2. Powołany został Starokatolicki Zakon Świętej Trójcy (Ojcowie i Bracia Templariusze życia wspólnego)
3. Do Polski został sprowadzony Zakon Świecki Rycerzy Templariuszy Świętej Trójcy Komandoria Polska znajduje się w Siemczunie komendantem Polskiej Komandorii jest Sir Robert Piątkowski .Siedziba Generalna Zakonu znajduje się w Stanach Zjednoczonych, Wielkim Mistrzem Zakonu jest Sir Dan Satterlee. Duchowni kościoła utrzymują się z pracy własnych rąk , pracując zawodowo na utrzymanie własne i swojej rodziny . Centralnym Nabożeństwem jest Liturgia, podczas której odbywa się spowiedź ogólną przed Panem Bogiem . Nie ma odpowiedzi usznej ; jedynie może osoba indywidualnie prosić o rozmowę duchową, która jest objęta tajemnicą spowiedzi. W życiu sakramentalnym i eucharystii mogą w pełni uczestniczyć wszyscy wierzący, zgodnie ze słowami Pana Jezusa: " Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary." Mt 9,12, oraz " Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy urodzeni i obciążeni jesteście, ja was pokrzepię." (...) Mt 11,28n. Zgodnie z tymi słowami Jezusa Miłosiernego , dopuszczamy do pełnej posługi sakramentalnej osoby będące po rozwodzie. W całym posługiwaniu duszpasterskim zachowujemy naukę Pana Jezusa w Ewangelii, a zwłaszcza Ewangelię według Mateusza rozdział 18 wersety od 1 do 18. Szczególnie dotyczy to posługi wobec dzieci i młodzieży. Osoby o skłonnościach pedofilii nie mogą należeć do stanu duchownego. Stanowczo potępiamy tą straszną zbrodnię dokonywaną wobec dzieci i młodzieży. Również osoby karane, zadłużone uzależnione od narkotyków i innych używek nie mogą być duchownymi w naszej Wspólnocie. Jesteśmy tolerancyjni wobec każdego człowieka bez względu kim jestem. Nikim nie gardzimy ze względu na jego orientację, pochodzenie i kolor skóry. Jesteśmy wspólnotą apolityczną, uznajemy pełen rozdział Kościoła od Państwa. Państwo musi być świeckie, gdyż reprezentuje Wszystkich Polaków, a nie wszyscy są wierzącymi, chrześcijanami (Katolikami). Nie popieramy żadnego ugrupowania politycznego, mamy głosić Słowo Boże, a nie programy polityczne. Duchowni nie mogą też należeć do żadnej partii. Pod naszą opieką jest Kościół Czech i Słowacji.

Koronawirus- pytania i odpowiedzi lekarzy

🔸 Koronawirus – pytania i odpowiedzi lekarzy 🔸

👉 Czy SARS-CoV-2 jest groźniejszy niż grypa sezonowa?
Tak. Wśród zarażonych nowym wirusem notuje się śmiertelność około 3,4%. Dla porównania na grypę umiera mniej niż 1% zarażonych.

👉 Jak łatwo rozprzestrzenia się koronawirus?
Szacowana liczba R0 (reproductive number) mówiąca o ilości zainfekowanych osób przez jednego chorego osobę wynosi dla koronawirusa między 1,4, a 3,8. W przypadku grypy R0=1,28.

👉 Czy możliwe jest zatrzymanie rozprzestrzeniania się choroby na świecie?
W przeciwieństwie do grypy - tak. Dzięki monitorowaniu kontaktów zakażonych osób i izolacji osób podejrzanych o chorobę, możliwe jest opanowanie rozprzestrzeniania się wirusa. Podobnych działań nie prowadzi się odnośnie wirusa grypy.

👉 Czy osoby bez objawów mogą zarażać innych?
Jest to poważny problem w przypadku zarażenia wirusem grypy, jednak wg najnowszego oświadczenia dyrektora WHO, osoby bezobjawowe zdają się nie być poważnym czynnikiem rozprzestrzeniania zakażenia.

👉 Czy nie lepiej po prostu zignorować zalecenia i przejść infekcję?
Zasoby medyczne są ograniczone. W przypadku niekontrolowanej epidemii zostaną one prawdopodobnie przyznane osobom, które mają największe szanse na wyzdrowienie. Głównym celem jest więc walka z rozprzestrzenianiem się wirusa – to pozwoli lepiej się przygotować i uratować więcej osób. Nie chcesz być osobą, która zużyje zasoby przeznaczone dla tych bardziej potrzebujących.

👉 Czy wirus zginie, kiedy zrobi się cieplej?
Jeszcze nie wiadomo. Ta choroba nie zachowuje się jak zwykła grypa. Jej przypadki odnotowały także cieplejsze kraje, np. Singapur. Wirus może więc przetrwać w lecie w cieplejszych temperaturach, przenosząc swoją aktywność na półkulę południową, gdzie jest chłodniej, a jesienią powrócić.


Źrodło:
https://bit.ly/2Ue9zO2

Przepis na płyn dezynfekcyjny

ZAMIAST PANIKOWAĆ ZRÓB TO SAM ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ WHO – PRZEPIS NA PŁYN DEZYNFEKCYJNY:
Zalecany przez WHO domowy sposób na środek dezynfekcyjny.
PROPORCJE NA 10 LITRÓW / 1LITR

AKCESORIA
pojemnik zdolny do pomieszczenia 10-ciu lub 1 litra płynu odkażającego, duża strzykawka na glicerynę.

PRZEPIS I.
• Etanol – STĘŻENIE –96%: 8333 ml (SPIRYTUS ETYLOWY) / Litr 834 ml
• Nadtlenek wodoru STĘŻENIE 3%: 417 ml (WODA UTLENIONA) / Litr 42 ml
• Glicerol 98%: STĘŻENIE 145 ml (GLICERYNA*) / Litr 14.5 ml

PRZEPIS II.
• Alkohol izopropylowy STĘŻENIE 99,8%: 7515 ml (IZOPROPANOL) / Litr 752 ml
• Nadtlenek wodoru STĘŻENIE 3%: 417 ml (WODA UTLENIONA) / Litr 41,7 ml
• Glicerol 98%: STĘŻENIE 145 ml (GLICERYNA*) / Litr 14,5 ml

* gliceryna zwiększa przyczepność środka i zmniejsza tempo parowania

• 1. Zaznacz kreskami proporcje na pojemniku, Alkohol wlej do dużej butelki lub pojemnika plastikowego do kreski.
• 2. Dolej wodę utlenioną
• 3. dodaj glicerynę
• 4. uzupełnij zbiornik destylowaną zimną lub zwykłą przegotowaną wodą do 10 litrów
niezwłocznie zakręć pojemnik/butelkę, by zapobiec parowaniu alkoholu
• 5. wymieszaj płyn delikatnie potrząsając pojemnikiem/butelką

• Teraz możesz rozlać płyn do mniejszych rozpylaczy (atomizerów)

Procesja antywirusowa w Kórniku i Maryja chroniąca przed koronawirusemKórnik w Wielkopolsce... walka z koronawirusem. 🤦‍♂️🤷‍♂️😷
"To nie była procesja.Wyszedłem z Panem Jezusem, a wierni poszli za mną" - relacjonuje dla WTK ks. Grzegorz Zbączyniak, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Kórniku. 🤦‍♂️
Jednocześnie na fanpage'u parafii znaleźć można zdjęcie Matki Bożej Różańcowej Kórnickiej, która - zdaniem autora ilustracji - chroni przed koronawirusem.

Księża- zły duch i gender niebezpieczniejsze od koronawirusa

Ksiądz Józef Knap to proboszcz parafii w Brzezinach koło Bielska-Białej, który wystosował list do dyrekcji szkoły podstawowej w pobliskiej Kowali, w którym zwrócił się z prośbą o umożliwienie dzieciom uczestnictwa w rekolekcjach wielkopostnych, aby tradycji stało się zadość, tak jak to przedtem bywało.

ePiSkopatologia

Apel o Stanisława Gądeckiego, niech Pan przemyśli, to co Pan mówi. Niech Pan przemyśli działania związane z nieodwoływaniem mszy, niech Pan przemyśli możliwość pokazywania mszy przez media typu TV Trwam (...) Niech Pan nie ciąga tych biednych ludzi, niech Pan im nie opowiada bzdur, że w Kościele będzie Pan leczył dusze, bo za chwilę będzie Pan leczył dusze z ostatnim namaszczeniem.

Modlitwa indiańska do Wielkiego Ducha

Wielki Duch jest wszędzie. Nie ma potrzeby mówić do niego głośno. On słyszy wszystko, co jest w naszych umysłach i sercach. ~ Czarny Łoś

Procesje pokutne w ToruniuPolski ePiSkopat nie przestaje zadziwiać. W całym kraju odwoływane są kolejne koncerty, zamykane szkoły, firmy przechodzą na pracę zdalną, a w innych krajach rezygnuje się z odprawiania mszy i innych uroczystości religijnych. Tymczasem w kraju nad Wisłą ...
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki zaapelował do wszystkich parafii w Polsce o zwiększenie liczby niedzielnych mszy, aby jednorazowo w liturgiach mogła uczestniczyć liczba wiernych odpowiednia do wytycznych służb sanitarnych. Według arcybiskupa zwiększenie liczby mszy spowoduje, że będzie na nich mniej osób i nie będzie koncentracji wzmagającej roznoszenie wirusów.

Tymczasem toruńskie Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawla II zaprasza wszystkich na msze, różance i procesje pokutne...

W co nie wierzą zaratusztrianieW CO NIE WIERZYMY – 10 tez

1. NIE WIERZYMY W CUDA
Bo bóg sam przestrzega praw ładu świata, który stworzył nie łamiąc zasad sprawiedliwości i uczciwości, stawiając się ponad prawem (cud byłby złamaniem prawa przez boga, który sam to prawo ustanowił).

2. NIE WIERZYMY WE WSZECHMOC BOGA
Bo bóg jest dobry i jedynie dobro pochodzi od niego, a zło tylko od jego odwiecznego przeciwnika złego ducha Arymana, który dysponuje równie wielką potęgą.

3. NIE WIERZYMY W TO, ŻE ZŁO NIE ISTNIEJE
Bo to największy podstęp i kłamstwo jego przeciwnika Arymana który mówi złą nie ma wszystko jest względne i subiektywne, a to pozwala na nikczemność i krzywdzenie istot.

4. NIE WIERZYMY W TO, ŻE CZŁOWIEK JEST Z NATURY ZŁY
Bo jest dobrym tworem bożym, a od boga pochodzi tylko dobro, zły staje się dokonując złego wyboru, przechodząc na stronę zła

5. NIE WIERZYMY, ŻE ISTNIEJE WARTOŚCIOWA WIEDZA TAJEMNA
Bo ci co mają coś do ukrycia, zwykle albo oszukują, albo ukrywają coś nikczemnego, albo mają złe intencje i zamiary, albo wszystko to naraz.

6. NIE WIERZYMY W NIEOMYLNYCH MISTRZÓW
Bo nikt nie jest nieomylny nawet Zaratusztra wątpił czasem w swoje objawienie. Dlatego nauka i wiara się uzupełniają, a nie wykluczają wzajemnie. Dlatego też nie wierzymy w pseudonaukę.

7. NIE WIERZYMY W TO, ŻE ZARATUSZTRIANIZM MA MONOPOL NA ZBAWIENIE I DOBRO
Bo zbawieni są ci dobrzy, a dobrym można być bez względu na wiarę i światopogląd.

8. NIE WIERZYMY W TO, ŻE WSZYSTKIE ŚCIEŻKI PROWADZĄ NA SZCZYT TEJ SAMEJ GÓRY
Bo są ścieżki prowadzące pozornie na szczyt, a urywające się nad przepaścią i można zbłądzić. Uważamy też że są ścieżki bezpieczniejsze od innych.

9. NIE WIERZYMY W TO, ŻE BRAK WIARY CZY WIARA CZYNI CZŁOWIEKA LEPSZYM
Bo ani jedno ani drugie samo z siebie nie czyni nas lepszymi a jedynie pozwala się sprawdzić czy w ten sposób staniemy się lepszymi ludźmi.

10. NIE WIERZYMY W TO, ŻE ZA WSZYSTKO CO NAM SIĘ PRZYTRAFIA MAMY ODCZUWAĆ WDZIĘCZNOŚĆ.
Za zło i cierpienie nie musimy odczuwać wdzięczności, bo to wygodne dla jego sprawców, którzy nazywają to nauką lub nauczką.


Źródło:
https://bit.ly/2v7COcK

Jak zrobić latający różaniec?

Zrób to sam(a).
Dosyć dokładna instrukcja stworzenia własnego latającego różańca z balonów napełnionych helem.
Wszystko to po to, żeby zamanifestować swoją katolicką wiarę wszystkim mieszkańcom osiedla... 😃


Kancjonał Rakowski

"Kancjonał Rakowski" to zbiór pieśni ariańskich, które śpiewano podczas uroczystych zgromadzeń Zboru Braci Polskich w Rakowie, w okresie rozkwitu tutejszej wspólnoty ewangelicznej w latach 1579-1638. Raków pełnił wówczas funkcję stolicy chrystianizmu polskiego. Na odbywające się w tym mieście doroczne Synody Generalne przybywali wyznawcy ze wszystkich stron wielonarodowościowej Rzeczpospolitej, a także z Europy zachodniej.


Psalm 25 z Kancjonału Rakowskiego (1625) "Do Ciebie, Panie, wzdycha serce moje"
tekst J.Kochanowski
oprac. Mateusz Kowalski

FLORIPARI Muzycy Wawelscy

Adrianna Bujak-Cyran - sopran
Patrycja Domagalska-Kałuża - pozytyw
Justyna Młynarczyk - viola da gamba
Aleksander Tomczyk - gemshorn, kier.art.

CD MUZYKALIA RAKOWSKIE | kto ma uszy, niechaj słuchaMydło Jezus

Oto kolejny produkt "made in China" podbijający świat. 😃

Życie grzesznika tylko z pozoru jest ciężkie, wystarczy wyspowiadać się i zaczyna się grzeszyć z czystym kontem. A co do oczyszczania grzesznego ciała? Może takie mydełko jak to?
Szkoda tylko, że wizerunek Jezusa „zmyje” się zaledwie po kilku użyciach...

„Byłeś niegrzeczny? Nie słuchałeś mamy? Pora zmyć grzechy!”

Dlaczego odeszliśmy z Kościoła?Zapraszamy na debatę "Dlaczego odeszliśmy z Kościoła" z udziałem prof. Stanisława Obirka, Artura Nowaka, prof. Magdaleny Smoczyńskiej, prof. Agnieszki Graff, ks. prof. Andrzeja Kobylińskiego. Rozmowę poprowadzi Ignacy Dudkiewicz.

Inspiracją do spotkania jest książka Stanisława Obirka i Artura Nowaka "Wąska ścieżka. Dlaczego odszedłem z Kościoła", która ukaże się 26 lutego w Wydawnictwo AGORA

Bezwyznaniowcy największą grupą religijną w USA

Według opublikowanych danych General Social Survey, przeanalizowanych przez Ryana P. Burge'a z Eastern Illinois University, można się dowiedzieć, że odsetek Amerykanów nie związanych z żadną konkretną tradycją religijną jest obecnie mniej więcej taki sam jak tych, którzy identyfikują się jako ewangeliczni protestanci lub katolicy. Nie identyfikujący się z żadną religią reprezentują około 23,1 procent populacji USA i stali się największą grupą religijną w tym kraju i to bardzo zróżnicowaną wewnętrznie, składającą się tylko w pewnej części z agnostyków i ateistów.
Zmiana ta może oznaczać nadchodzące zmiany w amerykańskiej polityce, w której dużą rolę odgrywają wyznawcy kościołów ewangelikalnych (26% elektoratu).

Figura Maryi w polskim pociągu


Jak się okazuje katolicka dobra zmiana coraz bardziej staje się widoczna na PKP. Zaczną od budowy kaplic 24/h na dworcach. Pierwszy będzie Wrocław, a później inne miasta. Jakby tego było mało, w pociągach zaczynają pojawiać się grupy katolickie modlące się do Maryi w postaci figury.
Jeżeli wszystko będzie dalej zmierzało w tym kierunku, to już niedługo pojawić się mogą wagonowo-pociągowi kapelani, spowiadający i odprawiający msze podczas jazdy (już się pojawili) i zbierający dobrowolno-obowiązkowe ofiary pieniężne na Kościół w coraz większej potrzebie. No i tradycyjne chodzenie po kolędzie można by zorganizować, a nawet pielgrzymkę pieszą... 😆

Wielki Hymn do Amona-Re

Wielki Hymn do Amona
aktualności katedry
Scripta Biblica et Orientalia (SBO)
Wielki Hymn do Amona-Re (Papirus Cairo 58038)

Tekst w większości pochodzi z tebańskiego papirusu datowanego na wczesną XVIII dynastię (Amenhotep II). Początkowa część wyryta jest na posągu z Drugiego Okresu Przejściowego (XII-XVII dynastia). Z okresu Nowego Państwa znane są liczne fragmenty Hymnu zachowane na ostrakach.
Tłumaczenie za: The Context of Scripture, vol. I: Canonical Compositions of the Biblical World, ed. W. W. Hallo, J. L. Younger Jr., Leiden 1997, 37-40; por. The Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, ed. J. B. Pritchard, Princeton 19693, 365-367.

Katolicki lek na koronawirusa?

Modlitwę o zatrzymanie koronawirusa i zdrowie dla zarażonych opublikował na swych łamach katolicki portal Aleteia. Stamtąd właśnie dowiadujemy się, że powstała, by udało się jak najszybciej opanować epidemię.
Podobno wystarczy odmówić poniższą modlitwę i rozprzestrzenianie się koronawirusa zostanie całkowicie powstrzymane, on sam w cudowny sposób zniknie z tej Ziemii tak szybko jak się pojawił, a ludzie zakażeni zostaną uzdrowieni. Chociaż naszym zdaniem lepiej byłoby jednak rzucić klątwę na mikroba, tak jak to drzewiej w historii kościelnej bywało...Przeprosiny młodzieży za pedofilię księży

15 sekund przeprosin za grzech pedofilii w Kościele.
Podczas mszy świętej dla młodzieży w ramach Areny Młodych, abp Grzegorz Ryś poprosił wszystkich o cichą modlitwę i przeproszenie Boga za grzechy Kościoła.
Wyszło więc na to, że oprócz duchownych za pedofilię księży mają też przeprosić młodzi (świeccy) uczestnicy rekolekcji...  
Czy przeprosiny maja zastąpić sankcje wobec winnych pedofilii i zadośćuczynienie dla poszkodowanych?