Aryman

ZŁO – ARYMAN
(Avestyjskie: Angra / Aŋra Mainyu),Zły duch, demon, Boży przeciwnik w religii Zaratusztrian. Jest częścią objawienia Zaratusztry. W Gathah tak wspomniany: „Na początku dwa były Duchy, Bliźniacze żywiołowo działające: Dobry i Zły; w myśli, w słowie i w czynie” (jasna 30.3) i dalej(jasna 30.4): „I kiedy owe dwa Duchy Bliźniacze po raz pierwszy się spotkały Życie i Niebyt ustanowiły, I tak będzie aż po kres istnienia świata„ (Życie ustanowił Ahura Mazda a Niebyt Aryman-zły duch). Pojęcie Arymana nie pozostało niezmienione przez wieki.

W Gathah Angra Mainyu jest przeciwieństwem Spənta Mainyu; oba duchy są zasadniczo aktorami w pierwotnym wyborze między złem, a dobrem, zarzewiem dramatu dominującego w życiu człowieka i przeznaczenia świata. Ta cecha, dramat wyboru, zaginęła w kosmogoniach z okresu Pahlavi, gdzie Aryman jest jedynie negatywnym odpowiednikiem, Boga, Ahura Mazdy. Inne wariacje w koncepcji Arymana wynikały z herezji lub z różnic w poziomie kultury lub wiedzy. Na jednym końcu spektrum mówi się, że skoro Ahura Mazda jest, to Aryman jest nieistnieniem - nie jest, nie ma materialnej egzystencji. Na drugim końcu, na poziomie folkloru, jest historia Arymana przemienionego w konia i jeżdżącego przez trzydzieści lat przez Taxma Urupi. Poniższy przegląd jest chronologiczny, na tyle ile jest to możliwe.

W Gathah imię Angrju Mainyu pojawia się tylko raz (werset 45.2), kiedy "bardziej obfity duch z dwojga"(Ahura Mazda) ogłasza absolutną antytezę "złego" we wszystkich rzeczach. Ten sam zły duch jest wymieniony (30.3) jako jeden z bliźniaczych duchów, który dokonał wielkiego wyboru (wyboru zła). Użyty tam został epitet to aka ("zło"); ten sam epitet powtarza się w Y.32,5, kiedy Aka Mainyu jest wymieniane ze wszystkimi devami (demonami, bożkami), którzy oszukują ludzkość i siebie. Devowie są wymienieni w (Y. 32.3) nie jako twory Angrju Mainyu, ale Akəm Manah ("złego myślenia"). Z koleii w wersie jasny 30.6 wymieniany jest "zwodziciel", najprawdopodobniej Angrju Mainyu, który skłania do wyboru acištəm manah ("Najgorszego myślenia"). Miejsce-Siedziba grzesznika w zaświatach jest opisana (J 32.13) jako siedziba tego samego "najgorszego myślenia", a nie Angrju Mainyu.

Można wywnioskować z porównania z Indiami, że musiało istnieć w wierze Irańczyków, przed Zaratusztrą, wielu bogów i demonów, wśród których szczególną rolę odgrywały demony śmierci. Wśród tych bogów ważnym był Vayu. Starożytny bóg, niejednoznaczny jak Rzymski Janus i podatny na rozszczepienie na dwa przeciwieństwa. Istniały również opowieści, jeśli nie mity, o narodzinach cudownych bliźniąt. Zaratusztra, przeciwstawił temu wiarę w jednego najwyższego boga, a jednocześnie wyjaśniał istnienie zła - jako konsekwencję wolnego wyboru tych Duchów. Mit o bliźniaczych duchach jest wzorem, który wyznacza każdemu człowiekowi możliwość wyboru.

Jedna ze współczesnych interpretacji skłania się ku nie nowemu poglądowi, że oba te Duchy są synami Ahura Mazdy, ponieważ są bliźniacze (a więc są bliźniakami), i niejasnego sformułowania w Y. 47.2-3, gdzie Ahura Mazda jest ojcem „dobroczynnego ducha” (z wersów jasny nie wynika, że chodzi o Dobrego Ducha, a nie o ducha dobroczynności jako emanację, czyli jednego z Amesza Spentów). Koncepcja ta obecnie i dawniej uznawana była przez zaratusztrian za herezję lub błędne odczytanie objawienia

Ahura Mazda został wymieniony w gathah jako stwórca dnia i nocy, a w yasnie (Y. 37.1) jako twórca "światła, ziemi i wszystkich dobrych rzeczy". można wywnioskować, że twórcą ciemności i złych rzeczy był Angrju Mainyu

W Młodszej Avesćie miejscem pobytu Angrju Mainyu jest dolny świat, świat ciemności. Według Vendidad, mieszka on na północy, w regionie siedzib devów (demonów).

Angrju Mainyu jest wodzem wszystkich devów i nazywa "daēva daēvas". Wyrażenie to prawdopodobnie naśladuje tytuł władców Achemenidów, "króla królów".

W Wendidad świat to dzieło Ahura Mazdy, które zostaje skalane przez „kontr-kreację” Angrju Mainyu. Stworzeniu każdego z szesnastu bytów przez Ahura Mazdę, Angra Mainyu odpowiada, tworząc jakąś złą istotę, chorobę, plagę lub występek. Angrju Mainyu stworzył też Aži Dahāka (węża-smoka). Aryman włamał się do stworzenia Asza (13,77), ale musiał uciekać z powierzchni ziemi (17, 19), kiedy urodził się Zaratusztra. Mimo to kusił proroka, obiecując mu zwierzchnictwo świata, gdyby odrzucił tylko wiarę w Mazdę (Wj 19,6 nn.). Na odmowę Zaratusztry wypuścił legiony demonów, by go zaatakować, ale Zaratusztra rozproszył je w locie (V 19.46-47). Dąży do tego, by nie dopuścić do spływania wód i rozwoju roślin, ale Fravaši są obroną przeciwko niemu (Jt 13.12-13, 71, 78) i nie może zniszczyć Tištryi (gwiazda Syriusz). W ostatecznej walce zostanie pokonany.

Kult Arymana. Istnienie wyznawców Arymana zostało przekazane przez Plutarcha: (…) przywołują Hades i ciemność; następnie mieszając (haomę) z krwią zabitego wilka, przenoszą go do bezsłonecznego miejsca(...) "A Dēnkard (s. 182.6) mówi:" Zepsuty, diabelski, niesprawiedliwy rytuał w tajemnicy czarownicy wychwalają Arymana, niszczyciela". Te rytuały musiały przejść do tajemnic obrzędów ku czci Mitry, gdzie znajdują się dedykacje Deo Arimanio.

W późnych tekstach zaratusztriańskich są różne wizje ostatecznego losu Arymana. Czy zostanie on zredukowany do bezsilności (Mēnōg i Xrad 8.11-15), czy unicestwiony (Dēnkard, passim). Bundahišn i Māh Fravardīn opowiadają, że zostanie on sprowadzony z powrotem do otchłani przez dziurę, przez którą po raz pierwszy wyszedł na świat i unicestwiony.

W rubajatach Bahmana Esfandara i Naranana Nošanga ogłoszono, że tysiąclecie Arymana zbliża się do końca.

Wśród Parsów koncepcja Arymana, zgodnie z tendencją odnotowaną już w Dēnkard, była coraz bardziej duchowa, jako alegoria złych tendencji w człowieku. Przykazania napisane przez arcykapłana Parsena w 1910 roku nawet o nim nie wspominają.

DEMONY MITOLOGICZNE (PERSONIFIKACJE ZŁA)

Aryman stworzył sześć głównych arcy-demonów

AKŌMANAka Mana — demona złych myśli i złych emocji;
Śaura — demona tyranii, represji i prześladowań;
Tauromaiti — demona bezbożności i ateizmu;
Zairi — demona głodu i pragnienia oraz chciwości;
Aeszma — demona gniewu, złości, zawiści;
Tauru — demona choroby i cierpienia;

AKŌMAN, "Zły umysł", określenie uosobione jako demon w zaratusztrianizmie. Najwyraźniej nie jest jeszcze całkowicie uosobiona w Ghatach.
W źródłach Pahlavi Akōman pochodzi z ciemności i jest jednym z pierwszych dewów które miał stworzyć Aryman. Jego szczególnym współpracownikiem jest "niepokój" i Anaštih "." Pożądliwość". Jego specjalną funkcją jest dawanie podłych myśli i niezgody. Został wysłany przez Arymana, by zatruć myśli Zaratusztry, ale Vohuman temu zapobiegł i ścigał Akōmana, Smutek jest znakiem Akōmana, ponieważ radość należy do Vohumana. W ostatecznej bitwie Akōman zostanie podbity przez Vohumana.

ASTWIHĀD (Av. Astō.vīδōtu, dosłownie "ten, który rozpuszcza kości, łamacz kości, dzielący ciała"), demon śmierci w tekstach Avesty. Niszczy życie we współpracy z Vayu i nikt nie może mu uciec. Jest powiedziane: Kiedy dotknie człowieka ręką, jest to zły sen; kiedy rzuca na niego swój cień, to jest gorączka; a kiedy patrzy na niego swoimi oczami, pozbawia go tchnienia duszy. Astwihād został wysłany przez Arymana, by rzucić swoją śmiertelną pętlę na Gayōmarda pierwszego człowieka (por. Pętla wedyjskiego Yamy). Astwihād tłumaczy się jako rozpad materialnych istot".
https://www.facebook.com/Zaratusztrianie/photos/a.467199613316908.92385.157973627572843/1637040716332786/?type=3&theater

Hinduizm i mantry

Lakshmi jest czczona codziennie w domach hinduskich i zakładach handlowych jako bogini bogactwa. Ona cieszy się również kultem jako małżonka Wisznu w wielu świątyniach. Jeśli się do niej modlić w dzień przed pełnią lub w czasie pełni, to przychodzi do domu podczas pełni i uzupełnia wszelkie braki.

” Om shrim maha lakshmiyei Namaha ” wymowa jest prosta: Om = Om lub Aum Shrim = shreem
Maha = mah-hah
Laksmiyei = lakh-shmee-yay Namaha – namaha-hah
Mantra Lakshmi jest pełna energii i mocy.
Ta mantra, gdy intonował błogosławi bogactwem, piękna, harmonii, szczęścia, radości, światła, szczęścia wielkiego, i fortuny. Mantra Lakshmi jest bardzo potężną mantrą, która może być wykorzystana do rozszerzenia światła wewnątrz i do osiągnięcia nie tylko doczesnych darów, ale także darów duchowych.
Tę mantrę powtarza się w cyklu po 108 razy. Można ją śpiewać, mówić, szeptać, lub po prostu słuchać.Mantra "OM GUM GANAPATEYE NAMAH"- Wychwalanie bóstwa Ganeshy, który usuwa wszelkie przeszkody widzialne czy niewidzialne, które wydają się być na naszej drodze i są przeszkodą w naszym rozwoju.

Kriszna Podobnie jak Lord Rama jest znany ze swojej odwagi w zwalczaniu złych mocy. Kryszna: ósme, najpopularniejsze wcielenie Wisznu. Kryszna oznacza ciemny, imię to związane jest z ciemnoniebieskim kolorem jego skóry. Kryszna łączy w sobie doskonałość boga ze słabościami zwykłego śmiertelnika. Przez całe życie uparcie walczył przeciw złym demonom zagrażającym ludzkości, zarazem jednak był uwodzicielem i choć kochał swą żonę Radhę, nieustannie romansował z innymi pasterkami. Był wspaniałym muzykiem – sam dźwięk jego fletu uciszał burze. Kryszna jest bohaterem świętej księgi Bhagawadgity. Do jego atrybutów należą między innymi flet, laska i koło modlitewne. Jest również przedstawiany razem z najpiękniejszą z pasterek – żoną Radhą.


https://www.facebook.com/liberalnykatolik/posts/147588389164529

Unitarianizm - pytania i odpowiedziPoniżej tłumaczenie broszury dotyczącej brytyjskich chrześcijańskich unitarian. Poza tym, że nie każdy unitarianin musi czuć się chrześcijaninem, jest to udana próba (jedna z wielu) zdefiniowania pojęcia "unitarianin".

Unitarianizm – odpowiedzi na pytania
(wydane przez The Lindsay Press, 1972, Wydawca: John Rowland, tłumaczenie: Jagoda Wajchert)

1. Kto to jest unitarianin?
Nie ma oficjalnej definicji określenia „unitarianin”. Zazwyczaj jest ono stosowane do członków kongregacji zrzeszonej w Ogólnym Zgromadzeniu Unitarian i Wolnych Kościołów Chrześcijańskich (General Assembly of Unitarian and Free Christian Churches). Unitarianie nie są związani razem żadnymi specyficznymi wierzeniami lub katechizmem, ale mają wspólne dwa poglądy:
a) poglądy dotyczące sposobu podejścia do religii: każdy stanowi swój własny autorytet w decyzjach religijnych,
b) poglądy o treści religii dogodnie określane (w każdym razie w Wielkiej Brytanii) jako liberalne chrześcijaństwo.

2. Dlaczego nazwa unitarianie?
Cechą charakterystyczną unitarianizmu jest religijna wolność w kontekście głównie chrześcijańskim. Ta cecha odróżnia unitarianizm od bardziej restrykcyjnego religijnego ruchu anty-trynitariańskiego. We wczesnej historii kościołów grupy ludzi wewnątrz bardziej ortodoksyjnych związków korzystały z wolności religijnej do kwestionowania doktryny o Świętej Trójcy i zastępowały ją wiarą w jedność Boga i człowieczeństwa Jezusa. Nazwa „unitarianie” pozostaje jako symbol i przypomnienie tej drogi rozwoju wierzeń religijnych.

3. Jak są zorganizowane kościoły unitariańskie?
Każda kongregacja jest niezależna i samorządna pod kontrolą lokalnego komitetu. Jest uprawniona do określenia swojej własnej konstytucji i nie stawia żadnych wymagań ani wobec swojego duchownego, ani wobec członków. Może wybrać i mianować swojego duchownego. Niektóre mniejsze kongregacje maja wspólnych „ministrów” i używają świeckich (laickich) nauczycieli/kaznodziei do pomocy w prowadzeniu nabożeństw. Kongregacje są zrzeszone w General Assembly of Unitarian and Free Christian Churches, demokratycznie zarządzanej organizacji z siedzibą w Londynie. General Assembly (Zgromadzenie Ogólne) służy kongregacjom radą i pomocą w wielu aspektach życia kościelnego, jednak nie narzuca swoich opinii. Poprzez Radę i Komitety General Assembly zajmuje się wszystkimi głównymi sprawami, które dotyczą ruchu jako całości.

4. Jakie są poglądy Unitarian na temat Boga?
Unitarianizm dotyczy bardziej postawy niż systemu wierzeń, więc nie może dziwić, że unitarianie posiadają szeroką gamę poglądów na temat Boga. Większość wiedziałaby, że Bóg oznacza to co jest święte, sacrum, boskie i wieczne w życiu – w przeciwieństwie do świeckiego i użytkowego. To jest rdzeń tego, co większość unitarian wyznaje pod pojęciem Boga ( w zasadzie jest to rdzeń we wszystkich religiach) i do tego unitarianie wracają, jakkolwiek różniłyby się i zmieniały ich poglądy o Bogu.

5. Jakie są poglądy unitarian na temat Jezusa?
Widzą go jako przywódcę religijnego o głębokim humanizmie. Świat miał wielu proroków i unitarianie nie chcieliby porównywać ich miedzy sobą. Niemniej jednak Jezus jest centralną postacią dla wielu unitarian, a unitarianizm nadal wpisuje się w tradycję chrześcijańską. Pojęcie Chrystusa w kościołach unitariańskich nie jest takie samo jak w innych kościołach chrześcijańskich; ale unitarianie przyznają, że ta idea uczyniła bardzo dużo dla ukształtowania kultury zachodnio-europejskiej, w której nurcie unitarianizm także się znajduje.

6. Jaki jest stosunek unitarian do Biblii?
O Biblii myśli się jako o inspirującym zbiorze historii, mitologii i doświadczenia religijnego. Podczas gdy wiele opowiedzianych w niej historii prawdopodobnie nie jest prawdziwych w sensie dosłownym, dostarczają one jednak wartościowego wglądu w naturę wartości religijnych i ludzkiego doświadczenia. Unitarianie nie wierzą, że Biblia jest święta i nieomylna. Odnajdują oni treści religijne również w innych pismach innych religii i często używają ich w swoich nabożeństwach. Niemniej jednak dla unitarian Biblia jest centralną księgą, tak jak Jezus jest centralna figurą.

7. Czy unitarianie wierzą w zbawienie?
Unitarianie wierzą, że mogą i powinni poprawiać się i prowadzić lepsze życie przez swoje własne wysiłki; również , ze mogą podążać za swoimi ideałami poprzez modlitwę i medytację.
Więcej, wierzą, że społeczeństwo samo powinno się poprawiać, że jego członkowie powinni je świadomie kształtować. Unitarianie nie akceptują ortodoksyjnej idei nadprzyrodzonego zbawienia przez działania nadprzyrodzone , akceptowaliby raczej ideę : „zbawienie przez działanie i charakter”. To ma nadal znaczenie w podkreśleniu potrzeby promowania tego co jest najbardziej wartościowe w naturze ludzkiej - możnaby powiedzieć ducha miłości (lub iskry Boga) w każdym człowieku.

8. Czy unitarianie wierzą w życie pozagrobowe (życie po życiu)?
Wśród unitarian nie ma całkowitej zgodności opinii w tej sprawie, i poglądy są różne zależnie od religijnych doświadczeń każdego. Część unitarian jest głęboko zainteresowana tym tematem i stworzyła Unitarian Society for Psychical Studies w celu rozwoju badań i wymiany doświadczeń. Większość unitarian zgodzi się, że ludzki duch przetrwa śmierć w pewnym sensie, jednak nie są zgodni co do konkretnego sposobu tego przetrwania. Jest możliwe, że zostaną odkryte dowody na istnienie „życia po życiu” i unitarianie są gotowi przyjąć je w kształtowaniu swojej indywidualnej wiary. Wszyscy unitarianie zgadzają się jednak, że niezależnie, jaka byłaby odpowiedź na to pytanie, nie powinna ona mieć wpływu na ich ziemskie życie.

9. Jaka jest postawa unitarian wobec nauki?
Unitarianie wypowiadają się za poszukiwaniem prawdy, wierzą więc, że ich postawa religijna powinna obejmować, na ile to jest możliwe, prawdę naukową. Równocześnie powiedzą, iż byłoby nieracjonalnym oczekiwanie od nauki badania boskiego porządku, jak również iż jest umyślnie ślepym odrzucanie świata duchowego, ponieważ nauka o nim milczy.

10. Czy unitarianie wierzą w modlitwę?
Wiara w modlitwę w dużej mierze zależy od wiary w Boga; tak więc mamy szerokie podejście do tego tematu. Niektórzy Unitarianie odnoszą się do modlitwy jak do rozmowy z żyjącym ojcem; inni myślą o tym jak o formie aspiracji modlących się. Inni użyją raczej słowa „medytacja” niż „modlitwa”. Prawdopodobnie większość powtórzy wypowiedź Louisy M. Alcott: „Modlitwa nie zmienia rzeczy/spraw; ale modlitwa zmienia ludzi, a ludzie zmieniają rzeczy/sprawy”.

11. Czy unitarianie uznają sakramenty?
Nie, jeśli sakramentami nazywamy magiczne działanie nadnaturalnej łaski. Jednak obrzędy chrztu, ślubu i komunii są wykonywane. Dla większości Unitarian chrzest jest obrzędem oddania się przez rodziców dla duchowego dobra swoich dzieci. Nie wierzy się, że jakaś specjalna łaska spływa na dziecko w wyniku tego obrzędu ani też, ze dzieci potrzebują jakiegoś cudownego lub nadnaturalnego wpływu dla duchowego dobrostanu. Podobnie ceremonia ślubna stanowi zwykłą wymianę przysięgi miedzy dwojgiem ludzi, którzy szczerze wzajemnie się kochają. Pogrzeby wyrażają w swym obrzędzie wdzięczność za życie zmarłej osoby.
Komunia ma miejsce w niektórych kościołach unitariańskich. Tam gdzie jest sprawowana traktuje się komunię jako środek do osiągnięcia głębszej duchowej wspólnoty w upamiętnieniu Jezusa i Jego przykładu w celu inspirowania mężczyzn i kobiet do lepszego życia.

12. Czy unitarianie są chrześcijanami?
Unitarianizm ma swój początek w chrześcijaństwie i nadal pozostaje w jego kręgu. Więcej, brytyjscy Unitarianie pozostają w głównym nurcie kultury zachodnioeuropejskiej, która w ogromnym stopniu została uformowana przez chrześcijaństwo. Tak więc myśli, postawy i poglądy większości Unitarian należą do szerokiej tradycji chrześcijańskiej. Część bardziej ortodoksyjnych chrześcijan mogłaby nie chcieć, aby unitarianie nazywali się chrześcijanami; ale to jest problem dla ortodoksyjnych chrześcijan, a nie dla unitarian.

13. Czy unitarianie poszukują nawróconych?
Każdy unitarianin uważa, ze jego poglądy są właściwe – inaczej nie wyznawałby ich. Tak więc będzie zadowolony, jeśli inni będą je podzielać. Jednak skoro utrzymuje wiarę w osobisty autorytet w sprawach religijnych, nie będzie chciał zmuszać innych do zmiany, ani nawet mówić im, że się mylą. Stąd żaden unitarianin nie będzie nawracał innych, jednak będzie chętnie tłumaczyć i omawiać swoje poglądy.

14. Czy unitarianie angażują się w misje zagraniczne?
Nie- w ogólnie przyjętym znaczeniu tego określenia. Nie jest częścią unitariańskiej tradycji dążenie do zmiany poglądów osób wyznających inne religie. Okazjonalnie unitarianie praktykowali duszpasterstwo zagranicą, ale było to w celach edukacyjnych, kulturalnych lub społecznych jak np. Kharang Rural Centre prowadzone przez Rev. Margaret Barr w Khasi Hills w Assam i zapoczątkowane na prośbę ludu Khasi, ponieważ ich wierzenia doprowadziły ich do unitarianizmu.
Przez wiele lat Unitarianie dążyli do rozwoju dobrych stosunków miedzy różnymi religiami przez wspieranie organizacji jak Światowy Kongres Religii (World Congress of Faith) i uczestniczenie we wspólnych nabożeństwach wielu religii (All-Faiths services). Unitarianie uważają, że między religiami powinien panować dialog oparty na wzajemnym szacunku, ponieważ żadna religia nie może twierdzić, że posiadła całą prawdę. Jest wiele punktów, co do których różne religie się zgadzają i unitarian raduje ich odnajdywanie.

15. Czy istnieje duszpasterstwo unitariańskie?
Unitarianie uznają za ważne aby mieć w swoim gronie mężczyzn i kobiety szczególnie wykształconych, którzy mogą poświęcić swój czas pracując z kongregacją i dawać duchową i intelektualną inspirację innym unitarianom, jak również wykonywać pracę duszpasterską, jak jest to przyjęte w innych kościołach. Duchowni unitariańscy zdobywają wykształcenie w Manchester College, Oxford lub Unitarian College, Manchester przed zatwierdzeniem ich przez General Assembly (Zgromadzenie Ogólne). Wiele osób z laikatu również uczestniczy w prowadzeniu nabożeństw i ten udział jest dobrze widziany i znaczący w tym, że podkreśla fakt, iż duchowni unitariańscy nie są klerem oddzielonym od reszty wiernych, a raczej grupą mężczyzn i kobiet wybranych do prowadzenia swoich kongregacji w sprawach religijnych.

16. Jak można znaleźć kościoły unitariańskie? (UK)
Przez skierowanie zapytania do Unitarian Information, Essex Hall, Essex Street, London, WC2R3HY, które wydaje rocznik i książkę adresową kongregacji.

17. Czy wszyscy Unitarianie spotykają się w kościołach?
Spotkania odbywają się w różnych budynkach – czasami nazywanych kościołami, kaplicami lub domami spotkań. Czasami nazywają się unitariańskie a czasami Wolnych Chrześcijan.
Istnieją także grupy nazywane fellowships (grupy członkowskie), które spotykają się w domach lub wynajętych pomieszczeniach. Najczęściej są one tworzone przez osoby świeckie w poszukiwaniu nowych dróg religijnego zaangażowania. Jak każda kongregacja unitariańska, a także każda taka grupa może dowolnie wybrać sposób prowadzenia nabożeństw.

18. Czy niezrzeszeni unitarianie mogą liczyć na wsparcie?
National Unitarian Fellowship umożliwia członkostwo dla tych osób, które sympatyzują z liberalnymi poglądami religijnymi wyrażanymi przez unitarian, ale z różnych powodów nie chcą lub nie mogą należeć do któregoś kościoła unitariańskiego. Należąc do tego stowarzyszenia maja możliwość poznać bliżej unitarianizm w grupach korespondencyjnych, przez miesięczne publikacje, lekturę książek. Członkowie organizacji unitariańskich lub innych religii mogą dołączyć do National Unitarian Fellowship; istnieje również grupa „juniorska” dla niezrzeszonych dzieci.

19. Jakie angielskie czasopisma wyrażają poglądy unitariańskie?
a) The Inquierer (dwutygodnik)
b) The Unitarian (miesięcznik)
c) „Faith and Freedom” („Wiara i Wolność” wydawany 3 razy w roku)

*****
Uzupełnienie:

Co jest symbolem unitarianizmu?
Współcześnie unitarianie jako symbolu, loga używają kielicha z płomieniem wydobywającym się z jego środka otoczonego dwoma obręczami. Wiele osób nie wie co to za symbol i skąd pochodzi.
Unitarianie nie używają, jakiejś „świętej” nienaruszalnej symboliki, jednak w celu identyfikacji ruchu, jego rozpoznawalności, spora część kongregacji na świecie używa symbolu kielicha, znicza. Nie jest tak jednak wszędzie i unitarianie Węgierscy i Siedmiogrodzcy czy np. Czescy mają swoje lokalne godła. Również przedwojenni i powojenni unitarianie w Polsce używali innego godła.
Czytaj więcej>>

Gdzie w Polsce działają zorganizowane grupy unitariańskie?
Towarzystwo Unitariańskie im. Braci Polskich zaprasza na otwarte spotkania KLUBU UNITARIAN, które obywają się w siedzibie Oddziału Warszawskiego Polskiego Związku Esperantystów w Warszawie, ul. Andersa 37 lok 59A (domofon 159)
Więcej o UU>>

Katolickie Pokemony

Tak oto właśnie powstała katolicka wersja światowego hitu "Pokemon GO!". Tyle, że w tej wersji zamiast Pokemonów łapie się katolickich świętych oraz postacie biblijne oraz należy się też wykazać wiedzą na tematy religijne. "Follow JC GO" (Follow Jesus Christ) to gra miejska oparta na technologii rzeczywistości rozszerzonej.

Strażacy eskortują samochody- kaplice

Tymczasem  dnia 17.11.2014r. w jednym z miast na ultrakatolickim Podkarpaciu...

Eskorta przez OSP z parafii Książnice samochodu-kaplicy, który przywiózł Obraz Miłosierdzia Bożego, relikwie św. Faustyny oraz św. Jana Pawła II do naszej parafii, do parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Książnicach z okazji peregrynacji.

Jatha ahu- podstawowy tekst zaratusztriańskiJATHA AHU
(Ahuna Vairya)

Dla przypomnienia podstawowy tekst zaratusztriański, będący dosłownie i w przenośni streszczeniem Gath, Hymnów Zaratusztry. To jedna z najstarszych, krótkich modlitw, które recytuje się często podczas uroczystości oficjalnych i osobistych.

Jatha ahu wairjo
Atha ratusz aszat czit hacza
Wangeusz dazda manangho
Szjaothananam angheusz mazdai
Chszathremcza ahurai a yim
Dregubjo dadat wastarem

PRZEKŁAD POLSKI

On (Mazda Ahura) jest zarówno upragnionym Mistrzem, jak i Sędzią według Aszy. Dokonuje aktów Dobrej Myśli, aktów życia. Królestwo należy do Mazda Ahury, Pasterza ubogich.

KOMENTARZ

Powinnością ludzi jest zmaganie się o zachowanie świata stworzonego przez Ahura Mazdę. Niebiańskim wzorem i Boskim Opiekunem przed chaosem i złem powinna być dla ich myśli i działań Dobra Myśl Ahura Mazdy, który ustanowił pierwszy, nieskażony stan życia. Nowy świat będzie nagrodą za postępowanie, które przystoi Jego stworzeniom. Jeśli one uwierzą w Ahura Mazdę i będą żyć według Jego praw i zasad, to On – jak dowódca - poprowadzi ostateczną walkę przeciwko złu na świecie. Jednocześnie weźmie pod opiekę Swoich czcicieli – jak pasterz swoje trzody. [Por. J. 1.29 i J. 5.53.9].

PODSUMOWANIE
Modlitwa Yatâ ahû vairyô poświęcona jest zatem „generowaniu” władzy 'królewskiej' dla Ahura Mazdy, odnawianiu uporządkowanego świata według wzoru (ratu) pierwszego uporządkowanego świata Ahura Mazdy (ahu), i ustanawianiu Go Opiekunem ubogich i potrzebujących.https://www.facebook.com/Zaratusztrianie/photos/a.467199613316908.92385.157973627572843/1429059467130913/?type=3

Pastafarianie w LicheniuPodczas V Zjazdu wyznawców Latajacego Potwora Spaghetti, który odbył się w dniach 23-26.08.2018., część z nich postanowiła odbyć najprawdopodobniej pierwszą w Polsce, a może i nawet na świecie, pastafariańską pielgrzymkę do (i tu uwaga), katolickiego sanktuarium w Licheniu. W końcu jeżeli rzymscy katolicy zaczęli całkowicie na poważnie pielgrzymować do Las Vegas (ZOBACZ), to dlaczego pastafarianie nie mogą zająć ich miejsca? 😉😄👍

Oto wybrane zdjęcia z tego jakże wiekopomnego wydarzenia religijno-turystycznego.

https://www.radiopasta.pl/relacje/0090/relacja-0006.jpg
https://www.radiopasta.pl/relacje/0090/relacja-0007.jpg
https://www.radiopasta.pl/relacje/0090/relacja-0009.jpg
https://www.radiopasta.pl/relacje/0090/relacja-0012.jpg
https://www.radiopasta.pl/relacje/0090/relacja-0014.jpg
https://www.radiopasta.pl/relacje/0090/relacja-0016.jpg
https://www.radiopasta.pl/relacje/0090/relacja-0017.jpg
https://www.radiopasta.pl/relacje/0090/relacja-0018.jpg
https://www.radiopasta.pl/relacje/0090/relacja-0022.jpg


Więcej zdjęć ze zjazdu znajdziecie na stronie internetowej Radia Pasta
http://www.radiopasta.pl/relacja,0090

Kaplica w samochodzie

Oto chyba najbardziej znany wielkopolski, chociaż wcale nie jedyny w tym kraju, samochód kaplica.  Tak na wypadek, gdybyś poczuł potrzebę modlitwy i nie mógłbyś tego zrobić na dworze, tylko potrzebowałby wejść do blaszanego dostawczaka. Bo w końcu jest u nas tak mało kościołów i kaplic jedynie słusznego wyznania i ludziska nie mają się gdzie modlić, a w wypadku kolejnego spadku frekwencji na mszach, zawsze można podjechać czymś takim pod blokowisko i spędzić wiernych, a na prowincji to i pod każdy dom z osobna podjechać... 😄

Gathy- hymny Zaratusztry

CO TO SĄ GATHY?

Gathy to hymny ułożone przez Zaratusztrę, Manthrana ( nauczyciela 'prowokującego do myślenia' - manthra: słowa prowokujące do myślenia ), który głosił religię zwaną mazdajasną bądź zaratusztrianizmem.
Gathy to zarazem Objawienie dane przez Mazda Ahurę Zaratusztrze. To zatem swego rodzaju dialog Boga z człowiekiem, i człowieka z Bogiem, a także Boga z innymi stworzonymi przezeń istotami.

Wersety Gath zostały skomponowane w formie metrycznej charakterystycznej dla archaicznej indoirańskiej poezji religijnej.

Ich styl wersyfikacji jest niezwykle skondensowany, a standardowa konstrukcja gramatyczna niemal nieobecna. Pod względem objętości Gathy stanowią książeczkę zawierającą ok. 6000 słów w 1300 liniach ułożonych w 238 wersetach, a te z kolei dzielą się na 17 rozdziałów, zwanych Haiti lub – w częściej używanej formie późniejszej – HA.

17 hymnów (HA) gathyjskich dzieli się na pięć większych części: 1. Ahunawaiti, obejmuje Ha 28-34 i składa się ze 100 wersetów. 2. Usztawaiti, obejmuje Ha 43-46 i składa się z 66 wersetów. 3. Spenta Majniu, obejmuje Ha 47-50 i składa się z 41 wersetów. 4. Wohu Chszathra, obejmuje Ha 51 i składa się z 22 wersetów. 5. Wahiszto Iszti, obejmuje Ha 53 i składa się z 9 wersetów.

Język Gath należy do grupy indoirańskiej, stanowiącej część wschodnią rodziny języków indoeuropejskich. Sam język zwany jest gathyjskim, a ponieważ Gathy zostały włączone do korpusu Jasny, będącego z kolei częścią Awesty, jest także nazywany staroawestyjskim. Duży wpływ na nasze rozumienie języka gathyjskiego, zarówno pod względem słownictwa, jak i gramatyki ma jego bliskość z wczesną formą sanskrytu wedyjskiego.

K. D. Iranihttps://www.facebook.com/Zaratusztrianie/photos/a.467199613316908.92385.157973627572843/1445460372157489/?type=3

Żydowski ateizm, katolicki ateizm

Żydowski i katolicki ateizm- pod tymi pojęciami kryją się współczesne i dawne idee łączenia tożsamości religijnej i kulturowej żydów, katolików (i innych) z brakiem wiary w Boga. W praktyce oznacza to przyjęcie obrzędowości, pieśni, symboliki etc. tylko jako elementu kultury, ale odcięcie się od metafizyki przekazu religijnego.Rozwoju żydowskiego ateizmu możemy się doszukiwać m.in. w Polsce w przedwojennej partii Bund, które było socjalistycznym, antysyjonistycznym oraz antyreligijnym ugrupowaniem. Dziś żydowski ateizm trzyma się jeszcze mocniej niż kiedykolwiek. W USA nawet 50% Żydów to ateiści. Wielu z nich jednak wciąż wspiera swoje wspólnoty religijne, urządza swoim dzieciom bar i bat micwy czy zapala światła na dziewięcioramiennym świeczniku na Chanukę. W wielu współczesnych żydowskich odłamów religijnych, rabini jako czynnik decydujący w sprawie uznania kogoś za wyznawcę judaizmu traktują zachowanie danego Żyda. Wśród tych odłamów uznaje się często możliwość praktykowania przez Żyda judaizmu jako wiary, będąc jednocześnie agnostykiem lub ateistą. Judaizm rekonstrukcjonistyczny nie wymaga wiary w bóstwo, a niektóre modlitewniki judaizmu reformowanego, takie jak "Bramy Modlitwy" zawierają rytuały nie powołujące się na Boga. Żydowscy ateiści, praktykujący judaizm humanistyczny, przyjmują żydowską kulturę i historię jako źródło swojej tożsamości, nie zaś wiarę w nadprzyrodzonego boga. Według jednego z przeprowadzonych badań, tylko 48% osób identyfikujących się jako Żydzi wierzy w Boga.
Podobnie dzieje się wśród katolików. Przywiązanie do tradycji, czy rytuałów – na przykład rytuałów przejścia takich jak chrzest, komunia, ślub czy pogrzeb – nie pozwala wielu ateistom (i agnostykom) na pełne oderwanie się od religii.
Oprócz osób samookreślających się jako katoliccy ateiści, są też tacy, którzy nazywają siebie chrześcijanami kulturowymi. Niektóre grupy i stowarzyszenia ateistów postulują by włączać do tej grupy także tzw. „wierzących niepraktykujących”. Dlaczego? Na przykład w Polsce mimo tego, że katolikami określa się 87,58% Polaków (według Narodowego Spisu Powszechnego 2011) do kościołów uczęszcza tylko ok. 25% obywateli.Źródła:
https://www.facebook.com/liberalnykatolik/posts/147590129164355
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ateizm_i_religia

Zaratusztriańskie wyznanie wiary

WYZNANIE WIARY - Avastaye-Koshti

Początkowy fragment wyznania wiary zaratusztriańskiej wypowiadany podczas Avastaye-Koshti, ceremonii przyjęcia religii Zaratusztry:

„By zdobyć przychylność Ahura Mazdy,
Przyjmuję dobre myśli, dobre słowa i dobre czyny

I wyrzekam się tych niszczących myśli, słów i czynów,
które przejawiają się przez moje ciało i duszę,
w sposób doczesny lub duchowy,

oraz przejawiam skruchę.

Odrzucam je trzema słowami
Niech przepadnie zło Arymana! (powtarzane trzykrotnie3)

Najbardziej prawe jest postrzeganie objawione przez Mazdę,
a najbardziej słuszna jest religia (daena) Zaratusztry.

Jestem, o Mazdo, Twoim wyznawcą i będę uważał się za niego
tak długo, jak tylko starczy mi sił i woli sprawiedliwości.

W ten sposób, poprzez dobre myśli, będą promowane prawa życia,
poprzez prawdziwe uczynki odnawiające życie, tak jak życzy sobie Mazda.”

Na zdjęciu (zobacz): Pas koshti wiązany potrójnem węzłem, przypominającym o zasadzie wiary: dobre myśli, dobre słowa i dobre czyny. Na filmie sposób wiązania pasa w trakcie wyznania wiary na białej koszuli (Sedreh).https://www.facebook.com/Zaratusztrianie/posts/1646019422101582

Tybetańskie Koło Życia- Bhavachakra

Bhavachakra, znana również jako "Tybetańskie Koło Życia"
W samym centrum mamy trzy przeszkadzące uczucia: niewiedzę (świnia), pożądanie (kogut) oraz awersję (wąż) -- one "napędzają" cały ten mechanizm.
Wokół tego mamy pierwszy okrąg, podzielony na czarną i białą połowę. To jest zła i dobra karma w "światowym" czyli konwecjonalnym znaczeniu. Obie te połówki są ze sobą powiązane i wzajemnie się napędzają, obie więżą nas w samsarze.
Dalej mamy następny szeroki okrąg, podzielony na sześć obszarów, to sześć sfer egzystencji w samsarze. Ten na górze, o najwyższym statusie, będący rezultatem dobrej karmy, to stan boski. Tutaj lądują istoty, które zbierały dobrą karmę w białej połówce poprzedniego okręgu. Chociaż istoty tej sfery mają dostęp do nauk i nie mają żadnych potrzeb materialnych, nie są w stanie praktykować. Są oszołomione szczęściem i wydaje im się, że ten stan będzie trwał wiecznie.

W prawym górnym rogu stoi Budda wskazujący na księżyc w pełni. Jedyne wyjście to wyjść poza to koło, poza to wszystko. Księżyc w pełni symbolizuje Oświecenie.

To tak a propos różnicy między "dobrą karmą" a dobrymi warunkami do rozwoju i praktyki.

Jeszcze taki detal z Tybetańskiego Koła Życia (Bhavachakra)

Sfery bogów oraz pół-bogów są bardzo blisko siebie, po sąsiedzku. Według niektórych komentarzy oni żyją obok siebie na tym samym terytorium. Na rysunkach, granica między tymi sferami jest zwykle rozmyta albo częściowo niewidoczna, (a w niektórych opisach można spotkać się z podziałem na pięć sfer zamiast sześciu).

Tak czy inaczej, zewnętrzne warunki życia w sferze pół-bogów są prawie tak samo doskonałe. Szczególnie, jeśli porównać to do innych obszarów samsary. Ale jest jeden detal, który pół-bogom spędza sen z powiek i nie pozwala im cieszyć się tak doskonałym otoczeniem. Otóż na ich terenie rośnie drzewo, ale owoce tego drzewa zbierają położeni wyżej bogowie. Pół-bogowie są zazdrośni i tak rozgniewani tym faktem, że zamiast spokojnie cieszyć się tym, co już mają, wciąż atakują bogów. Jednak bogowie mają lepszą broń i odpierają te ataki. Pół-bogowie są tak rozwścieczeni, i tak agresywni, że często walczą między sobą.

Ha! Czyż nie przypomina to pewnych sytuacji z historii lub z życia codziennego?


https://www.facebook.com/groups/1554008318198733/permalink/2021488058117421/
https://www.facebook.com/groups/1554008318198733/permalink/2022476324685261/

Protestantyzm wysokoliturgiczny

Grupa wysoko-liturgiczni protestanci to forum dyskusyjne otwarte dla wszystkich (bez względu na przynależność konfesyjną), którzy zainteresowani są chrześcijańską liturgiką - w szczególności w jej protestanckiej wersji.
Protestantyzm wysokoliturgiczny, to nurt pobożnościowy i liturgiczny w łonie Kościołów protestanckich (anglikanizm / episkopalianizm, luteranizm, metodyzm, prezbiterianizm i inne). Ruch wysokoliturgiczny postuluje coniedzielne sprawowanie Sakramentu Eucharystii, promuje bogatą tradycyjną liturgię i starochrześcijańskie, stroje liturgiczne (alba, stuła, także ornat czy kapa). Zwolennicy protestantyzmu wysokoliturgicznego działają w różnych parafiach, społecznościach i wspólnotach. Są to grupy wewnątrz Kościołów macierzystych.
Teologia wysokoliturgiczna zwykle akcentuje teocentryzm, chrystocentryzm, inkarnacjonizm. Podkreślana jest rola Chrystusa zwycięzcy nad Chrystusem ukrzyżowanym (Wielkanoc ważniejsza od Wielkiego Piątku). Pojawia się także bardziej zbliżone do katolickiego rozumienie kapłaństwa, a nawet ofiarniczości mszy (zawsze z podkreśleniem jednak, że jest to ofiara dziękczynna). Absolucja przez niektórych wysokoliturgicznych teologów bywa traktowana jako sakrament.
W pobożności wysokoliturgicznej poza coniedzielną Eucharystią, ważne miejsce odgrywa liturgia godzin. Nabożeństwo niedzielne (msza) w rozumieniu wysokoliturgicznym powinno być śpiewane, z akompaniamentem organów. Na ołtarzu (stole komunijnym) znajdować powinien się krucyfiks i (co najmniej) dwie świece. Często stosowane są hostie, dla podkreślenia wiary w Realną Obecność. Ruch wysokoliturgiczny postuluje wykonywanie znaku krzyża i zmawiania modlitwy eucharystycznej z epiklezą. Do wysokoliturgicznych praktyk należą także procesje, podniesienie hostii bądź pateny z hostiami i kielicha z winem w czasie liturgii eucharystycznej oraz stosowanie kadzidła.


Wysokoliturgiczni protestanci


https://www.facebook.com/groups/wysokoliturgiczni/about/

Nabożeństwo do Mokoszy jak do Maryii

Matki Ziemi, Królowej nieba i ziemi.
Mokoszy błogosławiona
Brzemieniem ziaren i jagód,
Wyszliśmy z Twojego łona,
Zapłodnił je złoty Swaróg.
Mokoszy, matko łaskawa,
Dajesz nam pokarm i życie
Od Ciebie powszednia strawa
A w Tobie nasze ukrycie.
Mokoszy matko łagodna,
Wybaczasz nam nasze winy
Potężna, wieczna i płodna
Zielonooka Bogini.
Mokoszy, matko zraniona
Hojne Ci dary złożymy,
Wyszliśmy z Twojego łona
I tam po śmierci wrócimy.


Nabożeństwo do Mokosz Matki królowej nieba i ziemi.
Modlę się do ciebie Pani pań, bogini bogiń, Stworzycielko Nieba i Ziemi. O Mokosz, królowo wszystkich ludzi. Posiadająca wszelkie boskie moce, która nosisz koronę panowania Słuchają cię kaplice, miejsca święte, sanktuaria i świątynie. Gdzież nie ma twoich podobizn? Spójrz na mnie, Pani moja; przyjmij me modlitwy
Chyba najwięcej czczona ze wszystkich Bogów do obrzędu należy palenie kadzideł, wypiekanie pieczywa, medytacje, różańce oraz wylewnie płynów na ziemię nawet w biblii Jeremiasz napisał Jeremiasza 44:16 W sprawie, o której mówiłeś do nas w imieniu Pana, nie będziemy ciebie słuchali. 17 Raczej chętnie uczynimy wszystko, co ślubowaliśmy, i będziemy spalać kadzidło królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, jak to czyniliśmy i my, i nasi ojcowie, nasi królowie i nasi książęta w miastach Judy i na ulicach Jeruzalemu, a mieliśmy chleba do syta, byliśmy szczęśliwi i nie zaznawaliśmy złego. Jer 44:18 Lecz odkąd przestaliśmy spalać kadzidła królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, wszystkiego nam brakuje i giniemy od miecza i głodu.


W różnych religiach różnie ją nazywają np.
Za Wielką Boginię Nieba i Ziemi uznawano:
Al-Lat (mitologia arabska)
Astarte (mitologia fenicka)
Cihuacoatl (mitologia aztecka)
Citlalincue (mitologia aztecka)
Danu (mitologia celtycka)
Demeter (mitologia grecka)
Gaja (mitologia grecka)
Hebat (mitologia hetycka)
Isztar (mitologia sumeryjska)
Izyda (mitologia egipska)
Ki (mitologia sumeryjska)
Kybele (mitologia frygijska)
Maja (mitologia italska i rzymska)
Maja (mitologia indyjska)
Maria/Maryja* (teologia katolicka i prawosławna)
Mokosz (mitologia Słowian)
Ninhursag (mitologia sumeryjska)
Pachamama (mitologia inkaska)
Saule (mitologia bałtyjska)
Sif (mitologia nordycka)
Tiamat (mitologia sumeryjska)
Tellus (mitologia rzymska)
Maryja jako męski Bóg Ojciec (mariawityzm felicjanowski)

* Maria nie jest formalnie boginią w katolicyzmie, ale de facto jest czczona tak, jakby nią realnie była...


https://www.facebook.com/liberalnykatolik/posts/147591919164176

W co wierzą zaratusztrianie- zasady wiaryW CO WIERZĄ ZARATUSZTRIANIE I JAKIE SĄ ZASADY
TEJ WIARY?

Często pada takie pytanie więc przygotowałem dla was super skrót wiedzy o Zaratusztrianizmie. Rzecz jasna to bardzo duże uproszczenie, ale może coś wam to trochę wyjaśni.

Zaratusztrianizm nie ma przykazań opiera się na 3 zasadach postępowania wynikających z siebie: Dobra myśl, Dobre słowo, Dobry uczynek co oznacza, że należy żyć w zgodzie z ASZĄ PRAWOŚCIĄ, PRAWEM, ŁADEM USTANOWIONYM PRZEZ Boga Ahura Mazdę, pomagając Bogu w jego walce ze złem–Arymanem który skalał wszystkie twory Boga.

Bóg Ahura Mazda (Mądry Pan – Pani) i zły Bóg – duch Agriu Mainju/Aryman są odwieczni i toczą ze sobą walkę od chwili spotkania, w której człowiek bierze udział. Żaden z tych odwiecznych bytów nie jest wszechmogący. Każdy z nich jest inny.

Ahura Mazda jest światłem i dobrem, mocą kreacji. Jest życiem, zdrowiem, szczęściem, radością, prawdą, mądrością, szczerością, wiedzą i nieśmiertelnością. Ahura Mazda jest odwieczny i wszechwiedzący, jest stwórcą świata duchowego i materialnego.

Ahura Mazda ma 6 emanacji zwanych Amesza Spenta:

[Vohu] Manah, w przybliżeniu oznacza Dobra Myśl, Dobry Cel (symbol: zwierzęta)
Aša [Vahišta], Prawda, Prawość, prawo, ład należyty (symbol ogień)
Xshara [Vairya], Królewskość Zwycięska (symbol metale i minerały)
[Spənta] Armaiti, Święte oddanie, (symbol ziemi)
Haurvatāt, Zdrowie, pogoda ducha, radość (symbol woda)
Amritat, Nieśmiertelność (symbol rośliny)

Aryman jest mrokiem, złem, destrukcją i chaosem mocą skażenia i zniszczenia. Jest śmiercią, chorobą, cierpieniem, smutkiem, niewiedzą, tajemnicą, nienawiścią i kłamstwem. Ahura Mazda stworzył świat dobrym, zły duch jednak go zaatakował z wściekłości, że sam nie może niczego stworzyć a jedynie niszczyć i pożerać.

Materialny świat jest tak samo dobry jak i duchowy oba zostały jednak skażony przez złego ducha dlatego nic aż do dnia sądu (fraszokreti) nie jest na świecie ani całkiem złe, ani całkiem dobre. Bóg nie jest wszechmogący, ale dzięki jego wszechwiedzy wiemy, że zło zostanie w końcu pokonane.

Bóg ustanowił Aszę, której sam przestrzega i oczekuje tego od człowieka. Asza jest nie tylko prawami rządzącymi wszechświatem, ale i wiedzą o świecie, którą zaratusztrianin winien zgłębiać. Dotyczy to zgłębiania zarówno spraw ducha jak i materii, Na tym polega poznawanie Aszy. Ahura Mazda nie uczyni niczego co było by niezgodne z Aszą.

Zaratusztrianin jest współodpowiedzialny za zbawienie świata, każdy jest Saoszjantem-zbawicielem jeśli przeciwstawia się złu i pomaga Bogu.

Zaratusztrianin nie jest w jakikolwiek sposób ograniczany przez boga, sam się „zbawia” i wchodzi wtedy do Domu Pieśni Ahura Mazdy, albo kala złą myślą, słowem i uczynkiem i skazuję na upadek z mostu Czinwat po śmierci.

Zaratusztrianin świadomie wybiera swoją wiarę nie dlatego, że boi się jakiegoś potępienia, ale dlatego że jest słuszna bo uczy jak czynić dobro i przeciwstawiać się złu czynić życie lepszym tutaj i w przyszłości.

Zaratusztrianin wie, że czyste dobro nie wymaga uzasadnienia lub wytłumaczenia, jest towarzyszem i przyjacielem boga tak jak Bóg jest jego przyjacielem.

Podstawą wiary są święte księgi: Najważniejsze to Gathy Zaratusztry, potem reszta Awesty oraz tradycja. Awesta i tradycja podlegają dyskusji i rozważaniom, Gathy są objawione i nie podlegają dyskusji, ale rozważaniom tak.

Zaratusztra przekazał 2 główne modlitwy od samego Boga: Aszem wohu i Ahuna Vajirio, które odmawia się jako manthra w języku avestyjskim. Manthra jest nie tylko modlitwą, ale i mantrą i medytacją odmawianą co najmniej raz dziennie o poranku. Jest jeszcze wiele świętych tekstów liturgicznych wypowiadanych z różnych okazji. Bardzo ważna jest też indywidualna modlitwa (rozmowa z bogiem, prośba, połączenie, oddanie bogu i wzajemna pomoc)

Najważniejszym rytuałem jest Sedreh Puszi - przyjęcie wiary. Są również modlitwy wspólne w świątyni i święta religijne: Najważniejsze to Now Ruz, i Yalda (Nowy rok święto przesilenia wiosennego i święto przesilenia zimowego).

Zaratusztrianin powinien swe życie poświęcać 3 czynnościm 1/3 pracy dla siebie i innych 1/3 nauce, rozwijaniu siebie i modlitwie 1/3 odpoczynkowi i relaksowi.

Zaratusztrianin nie powinien się umartwiać poddawać smutkowi i żyć w ascezie, ale także nadmiernie się bogacić i oddawać hedonizmowi. Zarówno lenistwo jak i praca nadmierna są niewskazane.

Zaratusztrianin który uczyni coś złego, powinien to naprawić, a przynajmniej umniejszyć uczynione zło. Odpowiedzialność za własne myśli, słowa i czyny wiąże się w razie błędu z prawem godziwej rekompensaty i zadość uczynienia.

Każdy uczynek powinien być rozważony ze względu na skutek i poparty dobrym słowem.

Kobieta i mężczyzna u zaratusztrian są równi w prawach pod każdym względem. Małżeństwo, seks i posiadanie dzieci są wskazane.

Zaratusztrianin nie powinien kalać swego ciała i świętych tworów Boga, stąd nakaz zachowania higieny i czystości jak i dbanie o czystość ognia (symbolu światłości Boga), ziemi, wód i powietrza, a więc środowiska naturalnego.


https://www.facebook.com/Zaratusztrianie/photos/a.467199613316908.92385.157973627572843/1714726958564161/?type=3&theater

IIe kosztuje msza?

Dnia 7 marca Papież Franciszek wypowiedział się następującymi słowami "Za mszę się nie płaci, msza to ofiara Chrystusa, która jest bezinteresowna". Zważywszy na to, że Papież jest zwierzchnikiem kościoła i realnym jego przywódcą, postanowiłem sprawdzić czy polscy księża wzięli sobie do serca podane słowa i czy rzeczywiście można zamówić mszę, która zostanie odprawiona za darmo.

Materiał jest stricte dokumentem dziennikarskim. Monetyzacja została wyłączona. Głosy księży oraz pracownika kościoła zostały zmodulowane.


Krzyż w akwarium i ryby w kościele

Tego nawet w toruńskim imperium by nie wymyślili...

Jedna z ewangelikalnych kongregacji magakościelnych w Teksasie (Pas Biblijny) postanowiła pójść na całość i wybudowała sobie megaakwarium w budynku kościoła. Oczywiście w ramach finalizacji tego wiekopomnego i zbożnego dzieła, w środku tej rybnej pływalni uroczyście postawiono krzyż z inicjałami wspólnoty- IBOC.
A mówili, że tylko w kraju nad Wisłą wszędzie wieszają lub stawiają krzyże...😆

Drugi Watykan w Afryce

To niesamowite, ale nagle w dżungli Wybrzeża Kości Słoniowej pojawia się imponująca kopuła bazyliki Yamoussoukro. Z bliska jest jeszcze bardziej fascynująca, jest to replika Watykanu, która została zbudowana w 1989 roku, a jej budowa trwała tylko trzy lata. Ta praca została wykonana przez byłego prezydenta Wybrzeża Kości Słoniowej, który zmarnował swoją fortunę i przekazał ją Watykanowi. Autorem tego wielkiego afrykańskiego kościoła jest libański architekt Pierre Fakhory. Marmur został sprowadzony z Włoch i Hiszpanii, podczas gdy okna pochodziły z Francji. Ogrody, w których przebywają pielgrzymi, są symetryczne i wzorowane na ogrodach Wersalu we Francji. Istnieją dwa złote posągi Dziewicy. W bazylice znajduje największe witrażowe okno na świecie, które zostało wyprodukowane w Nanterre we Francji i zajmuje 7 363 metrów kwadratowych. Ta bazylika jest miejscem pielgrzymek, zawsze witającym wiernych z całego świata.

Mapa Księży Pedofilów i Przestępców SeksualnychMapa zawierająca informacje na temat księży, którzy zostali oskarżeni i/lub skazani za pedofilię oraz przestępców na tle seksualnym z państwowego raportu ministerstwa sprawiedliwości.

Poszedłem o krok dalej i stworzyłem INTERAKTYWNĄ MAPĘ KSIĘŻY PEDOFILÓW! 🎉💒🎉
Powiem więcej - żeby nikt nie mówił, że to nie fair wytykać pedofilię tylko księżom, to mapa zawiera również ludzi z państwowego Rejestru Przestępstw na Tle Seksualnym!

Z racji na ograniczenia techniczne strony Ministerstwa Sprawiedliwości, nie mogę wszystkich przestępców po prostu wrzucić, więc będę to robił stopniowo do końca tygodnia.

Obecna postać mapy to dopiero początek - każdego dnia szukam nowych informacji i zdobywam zdjęcia oraz nazwiska skazanych duchownych.

Najtrudniejszą rzeczą w tym wszystkim wcale nie jest zbieranie danych z licznych miejsc i skrupulatne wprowadzanie ich na mapę, ale czytanie tego wszystkiego, czego dopuszczają się księża pedofile...
Pomimo, że uważam się za osobę o mocnych nerwach, krzywiłem się w niedowierzaniu, czytając akty oskarżenia. Tym bardziej zachęca mnie to do dalszej pracy na rzecz uświadamiania społeczeństwa i zachęcam Was do tego samego, poprzez udostępnianie tej mapy na swoich profilach.

Dotykowy Jezus i mówiący krzyż

W związku z ciągle przyspieszjącym postępem technicznym, ludziska wymyślają najróżniejsze elektroniczne gadżety religijne, które już w niedługim czasie mogą być zaadoptowane przez kościoły chrześcijańskie.

Księża sprawdzają biletyPrzedstawiamy jedynych w swoim rodzaju księży- kanarów tacowych.
Takie rzeczy na razie tylko w publicznej TV, ale już niedługo kto wie. Niech się wierni ludkowie kraju nad Wisłą powoli przyzwyczajają do takich widoków... 😆👍😜


Grzeszne Religie
Oczywiście my postanowliśmy ze swej strony cały ten pomysł przebić i zaproponowaliśmy niespodziewane kolędy (na chybił-trafił), zwane urzędowo wizytami duszpasterskimi, w autobusach i tramwajach oraz pociągach.