Kim są Unitarianie?

W CO WIERZĄ UNITARIANIE-
UNIWERSALIŚCI

1. Wierzymy w wolność religii. Każdy człowiek ma prawo do własnej religii i wyrażania otwarcie swych poglądów religijnych oraz swobodnego wypowiadania się w kwestiach wiary bez obaw przed potępieniem i prześladowaniem.

2. Wierzymy w równouprawnienie różnych religii. Wszystkie religie, niezależnie od czasu, w którym powstawały i kultur, do których należą, posiadają wartości nie tylko dla swych wyznawców, ale również dla wszystkich chcących je zrozumieć.

3. Wierzymy w autorytet ludzkiego rozumu i sumienia. Najwyższym
sędzią w sprawach religii nie są dogmaty ani duchowni Kościołów, ale indywidualny wybór i postawa człowieka.

4. Wierzymy w nieustające poszukiwanie Prawdy. Jeżeli rozum i serce są w pełni wolne i otwarte, człowiek może dokonać niezliczonej ilości cennych i wspaniałych odkryć.

5. Wierzymy w jedność doświadczenia. Nie ma zasadniczego konfliktu między wiarą a nauką, między sacrum a profanum, ponieważ wszystkie one mają swoje źródło w tej samej rzeczywistości Wszechświata.

6. Wierzymy w wartość i godność każdego człowieka. Wszyscy ludzie mają równe prawa do życia, wolności i sprawiedliwości. Życie każdego człowieka jest ważniejsze od jakiejkolwiek ideologii czy filozofii.

7. Wierzymy w etyczną wartość religii. Naturalnym rezultatem dobrej
wiary są dobre uczynki i zaangażowanie w pracę dla innych.

8. Wierzymy w sprawczą siłę miłości. Podstawowym prawem wspólnoty ludzkiej jest prawo miłości, które dba o dobro innych, nigdy nikogo nie rani i niczego nie niszczy.

9. Wierzymy w demokrację; w jawność życia publicznego, w wolne wybory, prawo do krytyki i samorządności.

10. Wierzymy w znaczenie wspólnot religijnych. Pozwalają one ich członkom na dzielenie się doświadczeniami oraz wzajemne wsparcie i pomoc.
Odpowiedzi na często zadawane pytania:

Poza internetem unitarianie spotykają się w Warszawie, w ramach świeckiego Towarzystwa Unitariańskiego im. Braci Polskich. Obecnie nie prowadzimy działalności religijnej, nie praktykujemy żadnych ceremonii. Spotykamy się na dyskusjach, prezentacjach poświęconych tematom unitariańskim, ale także historii, religioznawstwu i tematom społecznym.
Spotkania są otwarte dla wszystkich, a osoby szukające swojej duchowej drogi są u nas mile widziane, bez zobowiązań. Rozumiemy je dobrze, bo my też na ogół trafiliśmy do grupy po długich poszukiwaniach.
Unitarianizm jest bardzo szeroki- od liberalnych religii do ateistów. Łączy nas kultura i życzliwość dyskusji, bo spory zawsze dotyczą argumentów, a nie towarzyszy dyskusji.
Ponieważ nasza grupa obecnie nie praktykuje trudno określić, do jakiego nurtu UU jej najbliżej. Działający w latach 90tych Kościół Unitariański, którego członkowie są również w naszej grupie, pozostawał raczej w nurcie humanistycznym , odwołania do chrześcijaństwa większość widzi jako punkt wyjścia do rozważań, a nie jako ich uwieńczenie.
Grupa jest mała, ale liczymy na odnalezienie licznych sympatyków liberalnych religii, zwłaszcza w Polsce.
1. Po I wojnie udało się odtworzyć ruch unitariański. Głównym jego odnowicielem był Karol Grycz-Śmiłowski, który w 1936 r. wydawał unitariańskie pismo "Wolną Myśl Religijną". Wychodzące w latach 90-tych pismo unitariańskie "Wolna Myśl Religijna" znajdowało regularnie ponad tysiąc nabywców. Nasza warszawska grupa jest (pośrednio, w innej formie, ale jednak jest) kontynuacją tej pierwszej grupy po wojnie. Mamy też informację, ze w archiwum Lwa Tołstoja znaleziono list grupy polskich unitarian pisany do niego w 1910 r.


Wolna Myśl Religijna

2. Jesteśmy już w sieci UU poprzez organizację ICUU - International Council of Unitarians and Universalists, podtrzymujemy też kontakty bezpośrednie z kościołami w innych krajach np. z USA czy Niemiec.
3. Można się zdziwić, że czasem świadomość zagranicznych unitarian, a zwłaszcza duchownych, dotycząca unikalnego dziedzictwa Braci Polskich jest dużo większa niż w kraju. W 2014 grupa amerykańskich unitarian przyjechała do Polski w ramach pielgrzymki (study tour) przewodzonej przez byłego prezydenta UUA p. Johna Buehrensa. To nazwisko powinno być znane w każdej kongregacji w USA. Kontakty z Amerykanami zainteresowanymi zabytkami Braci Polskich trwają do dziś. Prowadzona jest strona Friends of the Polish Brethren , do której odwiedzenia zachęcamy. Oczywiście to bardzo mało, niewspółmiernie do naszej historii i bogactwa duchowego, które oferuje UU.  Historia polskiego unitarianizmu dopiero przed nami...😉 Pozdrawiamy serdecznie.
Towarzystwo Unitariańskie im. Braci Polskich zaprasza na otwarte spotkania KLUBU UNITARIAN, które obywają się w siedzibie Oddziału Warszawskiego Polskiego Związku Esperantystów w Warszawie, ul. Andersa 37 lok 59A (domofon 159)


Wyobraź sobie Kościół łączący mądrość chrześcijaństwa, buddyzmu, judaizmu...ale też nauki i poezji.
Wyobraź sobie Kościół, w którym kobiety i mężczyźni są sobie równi, a wszyscy niezależnie od swoich preferencji seksualnych serdecznie przyjmowani.
Wyobraź sobie Kościół, który nie poucza Cię, w co masz wierzyć, ale pomaga Ci odkrywać twoją własną duchowość.
Wyobraź sobie Kościół bez dogmatów i credo, ale pełnego tolerancji i życzliwości.
Po prostu- unitarianie uniwersaliści.


Grupy polskich UU na Fb:

Unitarianie Uniwersaliści Polska
https://www.facebook.com/groups/1762667430725365/

Unitarianie Uniwersaliści
https://www.facebook.com/groups/379606687921/Unitarianie uniwersaliści nie chcą Cię nawracać. Chcemy z Tobą porozmawiać, zrozumieć Cię i powitać Cię takim, jakim...
Posted by Unitarianie Uniwersaliści on Thursday, March 21, 2019